CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ LUB MA SIĘ ZNAJDOWAĆ JAKAŚ INSTYTUCJA, URZĄD, FIRMA ITP. ORAZ W KTÓRYM MIESZKAJĄ LUB MAJĄ MIESZKAĆ LUDZIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARUNEK LOKALOWY to:

charakterystyka miejsca, w którym znajduje się lub ma się znajdować jakaś instytucja, urząd, firma itp. oraz w którym mieszkają lub mają mieszkać ludzie (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ LUB MA SIĘ ZNAJDOWAĆ JAKAŚ INSTYTUCJA, URZĄD, FIRMA ITP. ORAZ W KTÓRYM MIESZKAJĄ LUB MAJĄ MIESZKAĆ LUDZIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.922

PERKOZ Z ALAOTRA, SYJON, TRANSPORTER, DWUFAZOWOŚĆ, HYDROAKUSTYKA, DYSOCJACJA TERMICZNA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, SEJMIK RELACYJNY, ASTRONOMIA POZYCYJNA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, KOMEDIANTKA, HACJENDA, KRATA ROZDZIELNA, CHMURA ŚREDNIA, CIAŁO ACETONOWE, RZEŹNIK, TERAPIA SZOKOWA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, PERIODONTOLOGIA, KLASA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, PRAWORĘKI, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, UDAWACZKA, PRZECIEK, ZMAGANIA, KUSKUS, JEŻYNA, ADMINISTRACJA MORSKA, WYSTAWIENNIK, KAZUISTA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ETNOLINGWISTYKA, CZEPLIWOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, KARDYNAŁ, WĘZEŁ ZWYKŁY, PULSACJA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, ODKRYCIE, MEMORIAŁ, BUFET, KOMBATANTKA, KILIM, NATURALIZACJA, SMRÓD, PIEPRZ ZIELONY, METAMORFIZACJA, WARUNKI, MEDRESA, TEORIA HOMOTOPII, CYLINDEREK, KARP BEZŁUSKI, OGNIWO BUNSENA, POZWANY, ŻYDOWSKOŚĆ, NARZECZONA, ATOL, POLE BEZWIROWE, SYMPTOM, DOLARÓWKA, TRAP, DAWKA PROGOWA, PŁATNIK, WOSKOWIEC, KUTIKULA, ADWOKAT, WÓZ MEBLOWY, SERYJNY MORDERCA, SONIFIKACJA, OPŁATA ADIACENCKA, STARY WYGA, SIECZKA, SMUŻKA, KOMPRADOR, MAKAKOKSZTAŁTNE, OUTLIER, MODEL HERBRANDA, NERW, CHOROBA ZAKAŹNA, CNOTA, SIEĆ NEURONOWA, SIEWRUGA, GAZ ELEKTRONOWY, PIĘDŹ, ABISAL, STARTER, HODOWCA, KŁAKI, KANTONIERA, SARONG, OCZKO, POCKET PC, AEDICULA, ROTANG, TRYSKAWKA SZKLANA, UKROP, CZUBEK, INSTRUMENTALISTYKA, AMH, BASKINKA, STATUS, POWAŁA, REJESTR, KOSMOBIOLOGIA, JĄDRO ŚLIMAKOWE, SYLWETA, WÓDKA, KRĘPACZKI, PANORA, PRZEMYSŁ STOCZNIOWY, MIESZANINA, STOIK, MAŁA OJCZYZNA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, SZTYWNIAK, OBROŃCA, MIKROFON CEWKOWY, BEDŁKA, WIERNOŚĆ, HOLOGRAM, TRAPER, KANCONETTA, KULA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, SALWA, ZODIAK, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, NIMFA, TWIERDZENIE CEVY, KOSMOS, BLOKHAUZ, KLATKA BŁAZNÓW, KREPON, DROGI, PRZEMYT PLECAKOWY, SKOCZNIA NARCIARSKA, OSTOJA, NARAKA, PIRANIOWATE, RZECZY OSTATNIE, KULT LUNARNY, ASPIRACJA, PISANKA, ZATOR, MAK, SUMAK, WIDZOWNIA, ZBIÓR, ZNAK ZAPYTANIA, PREDYKACJA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, OTOLOGIA, CELNOŚĆ, ADMIRER, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ZDOBYWCA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, KOMUNIA, NIEUNIKNIONOŚĆ, KURACJA, ROZWOLNIENIE, CHOROBA LOKOMOCYJNA, PATRONKA, PRZELICZNIK, NIEOCZYWISTOŚĆ, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, EKAPIERWIASTEK, WSPORNIK, SZARLOTKA, ŻYWY TRUP, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, WIELOPŁETWIEC, AERAL, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, DATOWNIK, HURYTA, OTWÓR, ROZSTĘP, LORD, ZIOŁO, ŁAPA, TRYBRACH, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, GAŚNIK, GEKONEK, ODRUCH RZEPKOWY, AKCJA, WILAMOWSKI, KSIĘGA WÓJTOWSKA, GAMEPLAY, MIEDNICA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, METYLOTROFIA, ODMIANKA, OBRAZ, ZWARCIE, KOZA, WIEŻA SZYBOWA, OSADY DENNE, ZASIĘG, BUTELKA, TECZKA, AKCENT, KOLONIA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, ACENA NOWOZELANDZKA, KOMUNIKATOR, OTWIERANIE DUSZY, KOMEDIA DELL'ARTE, KONWERTER, PROMINENT, GUMNO, MARKUR, TRENING AUTOGENNY, CHWALBA, KODOWANIE PREFIKSOWE, SEJM, KOLUMNA MARYJNA, OKAZJONALNOŚĆ, MNISZEK, AEDICULA, SHIMMY, UNIWERSYTET, INTERPRETATOR, FALA DŹWIĘKOWA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, FALA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, ADHEZJA, HRABINA, MAGNOLIA, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, PŁYTA PILŚNIOWA, SUPERNOWE, KOMANDOR, LARYNGOFON, TROMPA, HAMULEC CIERNY, TASIEMIEC UZBROJONY, SYSTEM DECYMALNY, KASTYLIJSKI, STRAJK OKUPACYJNY, DODATEK AKTYWIZACYJNY, OSTATNIE NAMASZCZENIE, BUFOR, CZELESTA, CHODZIARSTWO, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, KURANT, GEOFIT CEBULOWY, PSEUDOBIELICA, KRZYŻÓWKA, BANK, KK, GRAFIKA INŻYNIERSKA, CZERWONKA, DROBNICOWIEC, STRONA TYTUŁOWA, DEGRADACJA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, OLEJ SMAROWY, TINGEL, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, ŚCIANA, ADAPTOWANIE SIĘ, PRZĘŚL, SWÓJ, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, BLOCZNOŚĆ, AUTOMOBIL, GENOMIKA TEORETYCZNA, BARK, ZŁOŻENIE PODPISU, ZAPŁODNIENIE, PLUJ-ZUPKA, BENTOS, KICK BOXING, FITOCENOLOGIA, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, OKLUZJA, MAKRAMA, ANGIELSKOŚĆ, KARONIN, SZLAUCH, WYROCZNIA, TELETRANSMISJA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, OOLOGIA, MEGATSUNAMI, LEKTURA, ZDZIADZIENIE, ZWROTNIK, ELEGANT, PEJZAŻYSTKA, ?TENISÓWKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.922 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ LUB MA SIĘ ZNAJDOWAĆ JAKAŚ INSTYTUCJA, URZĄD, FIRMA ITP. ORAZ W KTÓRYM MIESZKAJĄ LUB MAJĄ MIESZKAĆ LUDZIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ LUB MA SIĘ ZNAJDOWAĆ JAKAŚ INSTYTUCJA, URZĄD, FIRMA ITP. ORAZ W KTÓRYM MIESZKAJĄ LUB MAJĄ MIESZKAĆ LUDZIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARUNEK LOKALOWY charakterystyka miejsca, w którym znajduje się lub ma się znajdować jakaś instytucja, urząd, firma itp. oraz w którym mieszkają lub mają mieszkać ludzie (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARUNEK LOKALOWY
charakterystyka miejsca, w którym znajduje się lub ma się znajdować jakaś instytucja, urząd, firma itp. oraz w którym mieszkają lub mają mieszkać ludzie (na 15 lit.).

Oprócz CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ LUB MA SIĘ ZNAJDOWAĆ JAKAŚ INSTYTUCJA, URZĄD, FIRMA ITP. ORAZ W KTÓRYM MIESZKAJĄ LUB MAJĄ MIESZKAĆ LUDZIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ LUB MA SIĘ ZNAJDOWAĆ JAKAŚ INSTYTUCJA, URZĄD, FIRMA ITP. ORAZ W KTÓRYM MIESZKAJĄ LUB MAJĄ MIESZKAĆ LUDZIE. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast