PROGRAM LUB FRAGMENT PROGRAMU ODPOWIADAJĄCY ZA DANE URZĄDZENIE I POŚREDNICZĄCY POMIĘDZY NIM, A RESZTĄ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROWNIK to:

program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego (na 9 lit.)STEROWNIK URZĄDZENIA to:

program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim a resztą systemu komputerowego (na 19 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEROWNIK

STEROWNIK to:

program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego (na 9 lit.)STEROWNIK to:

kosmopolityczny ptak z rodziny zimorodków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM LUB FRAGMENT PROGRAMU ODPOWIADAJĄCY ZA DANE URZĄDZENIE I POŚREDNICZĄCY POMIĘDZY NIM, A RESZTĄ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.298

OSTATECZNOŚĆ, KLAPAK, CYFOMANDRA, ZAPITA, ARONIÓWKA, ANTAŁEK, TOPIEL, ATRYBUCJA, ŁAŃCUSZEK, STRONA INTERNETOWA, SZCZUDŁO, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PODWOIK, RUBEL, PRZEWÓD TĘTNICZY, WAFEL, TYGIELEK, PUL, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, ŁOPATA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, SUCHORYT, TYP DZIKI, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, PRZEPLOTNIA, ŻAKARD, ZAKURZENIE, EFEKT, PIANISTYKA, ANTYCYPACJA, LIBELLA, GEOGRAFIA, ŁEBEK, KUMKWAT, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, CHODZĄCY TRUP, PIEC, PEBA, ODCHYLENIE, LICZMAN, VIP, JUDASZOWE SREBRNIKI, KLINKIER, BREZYLKA, SREBRO, KONFISKACJA, STOŻAR, PRZEPRÓCH, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, OLIWA Z OLIWEK, SOKI, PLANETA SKALISTA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KAŁAMARZ, WIDMO RENTGENOWSKIE, PRZEKŁADACZ, JAMA, DRUKARKA ROZETKOWA, TRANSPORTER, KĄPIEL, NERW, TARCZA NIPKOWA, PASKUDA, FISTUŁA, KUCZBAJA, PRACA INTERWENCYJNA, DUCHOWY OJCIEC, RÓŻANIEC, NOWA KLASYCZNA, TRYTON, ANALIZATOR, BABULA, KOMPLANACJA, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ZREKOMPENSOWANIE, FORK BOMBA, PRUSY, ODĘCIE, BAGAŻÓWKA, FEERIA, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, ZWARCIE, SUSZARKA, FILTR GĄBKOWY, AGENT, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, GULASZ IRLANDZKI, INTERFEJS, STOSUNEK SŁUŻBOWY, POCHŁANIACZ, TEREN ZIELONY, REMIKS, PLACEK, KIERZYNKA, DRIAKIEW, PLAY-OFF, PROGRAM, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NAMIAR, TECHNIKA OPERACYJNA, JASKINIA LODOWA, SZYK, SUROWOŚĆ, DOWÓZ, ANALOG, WIOŚLAK, ANTYSOWIETYZM, KOSZYKÓWKA ULICZNA, NADAWCA PUBLICZNY, ROBOTA, ETYKIETA, ŁÓŻKO, REGRES, WRÓG, SUPERNOWA, RĘKODAJNY, SEMAFOR, PAŃSZCZYZNA, PIRANIOWATE, HERETYCZKA, MUSZLA KLOZETOWA, OBRONA STREFOWA, SKANER, SKWARKI, NAGIEL, SPORT ZIMOWY, PAKIET, NIELOTNOŚĆ, MOTORÓWKA, ROZPRAWKA, MOTET, SREBRZENIE, BORDO, KIERAT, HASŁO, PIEŚŃ, PŁACHETEK, OSNOWA MATEMATYCZNA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, ZATOKA, ZASADA EKWIPARTYCJI, CZARNY RYNEK, BARBARYZM, STRZĘP LUDZKI, FAKSYMILE, TURMA, NOTKA, FLASZOWIEC, INSTALACJA, BANER, PODSADNIK KULISTY, MODERATOR, DYFUZJA, PRZYSŁÓWEK, PIWONIA, ZERÓWKA, MAŹNICA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, ZASTOINA, RAUT, BACKGROUND, PULPA, SMUTNI PANOWIE, OKNO, HOMOGENIZATOR, PRZYPADŁOŚĆ, WIERZBINA, ZAKRĘTKA, FIGOWIEC POSPOLITY, DOŚWIADCZENIE, MAJSTERSTWO, MORFEM LEKSYKALNY, MASTYKS, DRĘTWA, KONTENER, CZARKA, FURGONETKA PANCERNA, ASYSTENTKA, PARAFRAZA, ORTEZA, CZASZA, KAZAMATA, WELWET, KORZYSTNOŚĆ, HADŻ, AMFITEATR, CZASOWNIK FRAZOWY, KOMÓRKA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, JEZIORO ZAPADLISKOWE, KIEŁBAŚNICA, PRZEKLEŃSTWO, FORMACJA DEFENSYWNA, PUNK, TRANSLACJA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, WIOSŁO, KRIS, SPRZĘŻNICA, OGNIWO, RAKIETA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, KARZEŁ, TYMPANON, POMPKA INSULINOWA, UŻYTEK ZIELONY, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, CZĘSTOKÓŁ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, UPUST, MANGANIAN, INTEGRACJA PIONOWA, WOREK, WIATROWSKAZ, KIT, KOSZ, SZLUFKA, BŁYSK, SPRZĘŻAJ, PRACE KONSERWACYJNE, WTRYSKIWACZ, HANOWER, CIOS, KOZAK, RÓJKA, PLUTON, DZIERŻAWCA, POMADKI, RÓW MELIORACYJNY, FRYWOLITKI, ONE-LINER, MECENAT ARTYSTYCZNY, BOBIK, OŚWIETLENIOWIEC, OTRZEWNA, TOALETA, GĘSTE, HB, WYKLUCZENIE, KANTOR, GAPA, SUBSTRAT, PAZUR, GOŁĄBECZEK, ARABSKI, ULGA REMONTOWA, GALAKTYKA, WARTA, ALDO, ZOOCHORIA, WIELOZADANIOWOŚĆ, ODMA OPŁUCNOWA, NIEBIOSA, KURDYBAN, PROCES GEOLOGICZNY, LENIWKA, DRESZCZE, TREPY, EWA, ANTYDOGMATYZM, OWADZIARKI, PANDRAK, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, GÓRKA, WŁODARZ, KIEŁ, BLANKI, IMACZ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PROGRAM TELEWIZYJNY, DENAT , TILAKA, ZAGRANIE, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, WIEŻA STRAŻNICZA, FORMAT, NADZIENIE, NIEWYDOLNOŚĆ, EPIZODZIK, TROPIK, HAK, GĄBKA, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, SATRAPIA, ANTABA, GRA LOGICZNA, RAFAŁ, SYSTEM WBUDOWANY, ORBITREK, SŁODYCZ, PIWNICA, KOSZTORYS INWESTORSKI, NIEMOŻLIWOŚĆ, CHÓR, ROPUCHA BLOMBERGA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ANTYPAST, DŹWIGAR, ?ZNANOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.298 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM LUB FRAGMENT PROGRAMU ODPOWIADAJĄCY ZA DANE URZĄDZENIE I POŚREDNICZĄCY POMIĘDZY NIM, A RESZTĄ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROGRAM LUB FRAGMENT PROGRAMU ODPOWIADAJĄCY ZA DANE URZĄDZENIE I POŚREDNICZĄCY POMIĘDZY NIM, A RESZTĄ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROWNIK program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego (na 9 lit.)
STEROWNIK URZĄDZENIA program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim a resztą systemu komputerowego (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROWNIK
program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego (na 9 lit.).
STEROWNIK URZĄDZENIA
program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim a resztą systemu komputerowego (na 19 lit.).

Oprócz PROGRAM LUB FRAGMENT PROGRAMU ODPOWIADAJĄCY ZA DANE URZĄDZENIE I POŚREDNICZĄCY POMIĘDZY NIM, A RESZTĄ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PROGRAM LUB FRAGMENT PROGRAMU ODPOWIADAJĄCY ZA DANE URZĄDZENIE I POŚREDNICZĄCY POMIĘDZY NIM, A RESZTĄ SYSTEMU KOMPUTEROWEGO. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast