POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DOKUMENTU LUB TOŻSAMOŚCI OSOBY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REKOGNICJA to:

potwierdzenie prawdziwości dokumentu lub tożsamości osoby (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REKOGNICJA

REKOGNICJA to:

badanie czegoś, zwłaszcza do celów wojskowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DOKUMENTU LUB TOŻSAMOŚCI OSOBY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.558

ASTRAGAL, HAK, POMORSKI, METODA DELFICKA, AUREOLA, ANAMORFOZA, KLON, RODZINA PEŁNA, SZLAM, REN, ZNAJDEK, PRZYWILEJ LOKACYJNY, STATYWIK, GOTÓWKOMAT, UDAR MÓZGOWY, PACJENCJA, BALERON, PLOMBA, DYSZKANCIK, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, CUDOTWÓR, BOŻA RĘKA, NUŻENIEC LUDZKI, NIEWYPARZONY PYSK, EPIZOOCJA, GAZ GENERATOROWY, BROŃ MIOTAJĄCA, DEKONCENTRACJA, KAPITANA, TRYSKAWKA, DYWIZJA, LENIUSZEK, REKWIZYT MUZYCZNY, PILOTKA, PACHWINA, KRĄGŁOŚĆ, ZNAK LICZBY, RUM, SZLAM, ŁAJKA, CIERŃ, FAZA, KREOLKA, NERW, CZŁON NADRZĘDNY, BASENIK, EFEKT SORETA, AMORFIK, LESZCZYNA, OZIĘBŁOŚĆ, ANTEPEDIUM, NACZYNIE WIEŃCOWE, SYNONIM TAKSONOMICZNY, SUPRAPORTA, KOŁKOWNICA, UPUST, EKSTREMOFIL, ANTABA, ALASKA, BREK, CZARNA LISTA, DEZAKTYWACJA, ELEKTORAT, KONWIKT, PAROBEK, STACJA, SYGNIFIKATOR, PIANISTYKA, BŁĄD LEKARSKI, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, PIESIO, PRZEDSTAWIENIE, ANTONOMAZJA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, NOSZE, KONGLOMERACJA, AMEBA, BAT, WÓZ STRAŻACKI, BAZAROWICZ, ROZŁOGI, PRZENOSKA, SKAŁA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, INSTYTUCJA PRAWNA, MURZYŃSKOŚĆ, MADRAS, NIESPORCZAK, EMAKIMONO, FALKA, GITARA, ŻABA DARWINA, MIMETYZM FORMALNY, KLOSZ, OBRONA WŁASNA, HEJNAŁ, KROPLÓWKA, RURKA, KANONIERKA, KOBYŁA, OKSYDAZA, SEKSTET, SKURCZ, RATYSZCZE, NAZWA ZWYCZAJOWA, SZEWRON, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, ROBOTY DROGOWE, FERMAN, BADANY, KOCZ, GWIAZDA, PROPORZEC, PRESTIŻ, MOKIET, REKUPERATOR CIEPŁA, STOCZNIA, ALIENACJA, RACHUNEK ZDAŃ, ŁAPKA, DUROMER, PRZEDJĄDRZE, ZROŚLAK, KRYZYS KATATYMICZNY, RYGIEL, NAWA, BENEFICJENT, BUTERSZNYT, HERBATA, DYSTYCH, SUCHORYT, DROGI RODNE, KOTWICA, FUTRÓWKA, KORYTO, TENUTA, SZPRYCA, MIŁOŚĆ, LITEWSKI, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, ORGAN, BUZA, ORLICZKOWATE, CHÓR, LABORATORIUM, SAKPALTO, PRZEŚMIEWKA, ECHOLOKACJA, CYPRZYN, BYK, LIŚCIEC, LEJBIK, ÓSMY, DZIEGCIARZ, SZCZOTKA, TINGEL-TANGEL, PIANKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, KLAUZULA GENERALNA, ORGANIZM, BRZOZOWATE, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, MONODIA, PICA, BYSTRZE, PAPIERZAK, ZACHŁYŚNIĘCIE, POMOC DROGOWA, PLATER, TRAP, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, DRELICH, KANALIZACJA KABLOWA, MOBIL, STONÓG MYSZATY, LINA, AKROPOL, MUR OPOROWY, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MANIOK, GALANTYNA, ZACHOWANIE, MASKA POŚMIERTNA, POCIĄG DROGOWY, TYP MEZOMORFICZNY, WISZER, BAJOS, BASZŁYK, OPUCHLIZNA, RĘCZNE STEROWANIE, UDAR, BAMBO, GLOSA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, WIGILIA, HYBRYDALNOŚĆ, LUZAK, KIEŁŻ, PARKA, JARZĘBINÓWKA, PIERÓG, NEKTAR, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, POBRATYMSTWO, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, CYSTERNA, GRONO, WYGŁOS ABSOLUTNY, GATUNEK MIESZANY, MNIEJSZE ZŁO, ROZŁUPKA, KRYKIET, OSOBNIK, MASKOWANIE, KONKURENCJA, RADA NADZORCZA, DROBINA, NATYWIZM, TROJAN, PUSTAK, POWIELACZ ELEKTRONOWY, WARUNEK LOKALOWY, WSZECHMOC, BADYL, NACZYNIE OZDOBNE, SUMATOR, DOMINANTA, ATONIA, NIECKA WYPADOWA, ODPŁATA, SZCZĘKOWIEC, LIST OTWARTY, DOSTAWCA, PIESZEK, BRAND, ZAKUTY ŁEB, ZASADA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WYZWOLICIEL, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, FERMENTOR, ALT, TŁUSZCZ, AZOLLA DROBNA, ODPIS, GADZINA, SUTANELA, PROSO, SECESJONISTA, GETRY, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, REFERENDUM LOKALNE, BABINIEC, CZWARTY, SRAKA, CHARYZMA, DOZOROWIEC POGRANICZA, BRZYDACTWO, FUTERAŁ, WCIOS, PRZEWIELEBNOŚĆ, ANGORA, RÓWNONOGI, CZARNINA, RANGA, TECHNIKA ANALOGOWA, SARKOFAG, KĄT, HADŻ, ZAPORA WODNA, KAROWNIK, KURATOR, BULWA, CZOSNEK, SZALONA GŁOWA, DANIE ARBUZA, KOMIZM, STOŻEK PRZYBYSZOWY, TRAMONTANA, CZAPKA TEKTONICZNA, ZBOCZENIEC, DROGA, NAPPA, PARSZYWOŚĆ, ZIARNKO, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, SKUPINA, ASEKURANTKA, TĘSKLIWOŚĆ, WIBRATO, GODZINA PRAWDY, GRANAT, APOSTOŁ, UPIÓR, SPRAWUNEK, PAWĘŻ, ADIDAS, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, WIZERUNEK, ?ZASÓB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.558 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DOKUMENTU LUB TOŻSAMOŚCI OSOBY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DOKUMENTU LUB TOŻSAMOŚCI OSOBY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REKOGNICJA potwierdzenie prawdziwości dokumentu lub tożsamości osoby (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REKOGNICJA
potwierdzenie prawdziwości dokumentu lub tożsamości osoby (na 10 lit.).

Oprócz POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DOKUMENTU LUB TOŻSAMOŚCI OSOBY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - POTWIERDZENIE PRAWDZIWOŚCI DOKUMENTU LUB TOŻSAMOŚCI OSOBY. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x