Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BER to:

w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.)WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW to:

w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 25 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BER

BER to:

Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych (na 3 lit.)BER to:

w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.)BER to:

WŁOŚNICA, CZUMIZA, GOMI jednoroczna roślina zbożowa uprawiana na paszę na Dalekim Wschodzie (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.412

JAMA, IDIOFON, TURBINA POWIETRZNA, NUMIZMATYKA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, ZGORZELINA, STOŻEK DZIOBOWY, TROCINIARKI, SKRAJNOŚĆ, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, BOMBARDON, AKCENT, WYMAGANIA SYSTEMOWE, POCHWALSKI, TEKSASY, SOLIDARNOŚĆ, NATŁOK, WYROSTEK RZĘSKOWY, NEURON LUSTRZANY, SALTARELLO, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, BULGOTEK KĄPIELOWY, FRANCUSKI, KARBONATYT, PRÓBA GENERALNA, OBERWANIE CHMURY, KARTOFELEK, KRWIODAWSTWO, SZEŚĆDZIESIĄTKA, MINIATURKA, NEUROPATIA, KROPELKA, OPARY, NIEDORÓBKA, CUDZOŚĆ, ĆWIKŁA, APANAŻE, KALIKO, NIEJAWNOŚĆ, MYŚLIWIEC, KOLEKTA, CEMBROWANIE, ZAWAŁA, ELKI, ZNAK ZODIAKU, PRZYCZYNA SPRAWCZA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, MASŁO ROŚLINNE, MAJACZENIE, STRZELANINA, ŻABA LEOPARDOWA, MASTYKS, TRAWA PASTEWNA, TŁO, MAKAGIGA, LIPA, CZWARTY, SYSTEM FINANSOWY, NARYS FORTYFIKACYJNY, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, SYFON, RUCHLIWOŚĆ, ANAMORFOZA, ROPUCHA BLOMBERGA, JARZĄB GRECKI, PRAWO CURIE-WEISSA, WZMACNIACZ, TOR ODSTAWCZY, POCHMIEL, APOKRYFICZNOŚĆ, NAPĘD, PIEPRZYCZNIK, TOŻSAMOŚĆ, METAJĘZYKOWOŚĆ, WOLUNTARIAT, TRANSPORT AKTYWNY, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PESTO, PSEUDOMORFIZM, ZJAWISKO BARKHAUSENA, HANIEBNOŚĆ, PEWNOŚĆ, PELAGIAL, BIAŁY MURZYN, PODRZĘDNIK, KONCERT, IMITATOR, KALIBER, CYGANKA, WOLE OKO, MIĘSO RYBY, PRZYTARCZYCA, SILOS ZBOŻOWY, KOŁO, ANTROPOCENTRYZM, FIGURA GEOMETRYCZNA, ORGANOWCE, OSZOŁOM, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, OFFSET, NAROWISTOŚĆ, SZPULA, HETERODYNA, ŁUPEK WĘGLISTY, KARP PO POLSKU, OSZCZĘDNOŚĆ, STACJA, WARIACJA, MOSHING, PROSZEK DO PIECZENIA, AKSAMIT, REDAKTORSTWO, NARWALOWATE, FUNKCJONALIZM, CRACK, SMOCZEK, PARAPECIK, PROJEKCYJNOŚĆ, JAJECZNICA, DZIAŁ WÓD, ADWENTYZM, WYSTARCZALNOŚĆ, BROŃ, RAJZBRET, ARAK, TIOTEPA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, SINUS HIPERBOLICZNY, CHRYJA, BŁĄD DRUKARSKI, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, ANTYELEKTRON, LEPIĘŻNIK BIAŁY, JEDNOSTKA NAUKOWA, SPŁONKA, SZTUKA, WULWODYNIA, FUGA, SZLAM, MONETKA, OŚCIEŻE, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, AFTERPARTY, DEWOLUCJA, ŁAJKA, SUWERENNOŚĆ, KONTUR, OKRĘT SZPITALNY, CHÓR, BOMBA LOTNICZA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, POŁYSK, KUBEK, REFERENDUM GMINNE, FANTAZJA, FILAR, PRZYPADŁOŚĆ, DYSCYPLINA SPORTOWA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, SKWAPLIWOŚĆ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, RECEPTYWNOŚĆ, NUŻENIEC LUDZKI, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PLENNOŚĆ, PÓŁOKRĄG, EKSTREMALNOŚĆ, GORZKI RYDZEK, PUZZLE, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, DYNAMIZM, UZDATNIACZ, DZYNDZEL, DUPEK ŻOŁĘDNY, MARKETING SKOJARZENIOWY, OMDLAŁOŚĆ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, OŚNIK, WYMIANA, CYGAN, PALINGENEZA, BAGNIK ZDROJOWY, CZASZA, LEGWAN GŁUCHY, IMINA, ALMANACH, MASA SPADKOWA, PRZYRZĄD, APLA, MINISTRANT OŁTARZA, PROCES TECHNOLOGICZNY, GERMAŃSKI, DEVELOPER, TRYTON, BEDŁKA, DIABELSKOŚĆ, OGONEK, ETERYCZNOŚĆ, SER ŻÓŁTY, MEDYCYNA REGENERACYJNA, OGRANICZNIK, CIĄGI, PATOGENICZNOŚĆ, MORFOGENEZA, STAŻ, METODA FEULGENA, STRES, DYSONANS, KOŁNIERZ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, FEROMON, WROCŁAWSKOŚĆ, PRZODOMÓŻDŻE, DYWIZ, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PORT, MOWA NIEZALEŻNA, STOP DRUKARSKI, SKŁAD WOLNOCŁOWY, EKSPLOATACJA, PLAN MOBILIZACYJNY, AUTOCAMPING, POZIOM, TESTOWANIE WZORCOWE, ZACHYŁKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, KABEL, AGNOSTYCYZM, SILNIK SYNCHRONICZNY, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, MINOCYKLINA, NASOSZNIK TRZĘŚ, ŻARTOBLIWOŚĆ, SILNIK BOCZNIKOWY, WARUNEK LOKALOWY, MASZT ANTENOWY, POGODNOŚĆ, ROZDZIAŁKA, IRRADIACJA, DROBNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, NEOGNATYCZNE, KASZYCA, MISZCZU, RODZICIELSKOŚĆ, MAŚLAK, REGIMENTARZ, ATRAKCYJNOŚĆ, PÓŁSIOSTRA, PROFESOR, WŁÓKNO, MRÓWKA SMĘTNICA, FARSZ, TEATR, NATARCZYWOŚĆ, PIERNICZEK, HULK, PROTETYKA, BAZYLIKA KATEDRALNA, NEKTAR, CIŚNIENIE STATYCZNE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, PILCH, DODATEK WYRÓWNAWCZY, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, CYGANKA, UKŁAD INERCJALNY, ADIAFORA, PROFITENT, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, LUDZIE, KANOPA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PRZEBIEGŁOŚĆ, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, TABLICA, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, STĘŻENIE MOLALNE, PŁYWAK, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, SKARYFIKACJA, GRZYB MAŚLAK, IRONICZNOŚĆ, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, LINIA CZYSTA, KURZYSKO, BENZYNA CIĘŻKA, NIEWYPARZONY PYSK, HERMETYCZNOŚĆ, UZALEŻNIENIE, MATERIAŁ BUDOWLANY, KOMISJONER, HYDRIA, CZESTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.412 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
BER, w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.)
współczynnik błędnych bitów, w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BER
w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.).
WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW
w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 25 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x