W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BER to:

w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.)WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW to:

w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 25 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BER

BER to:

Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych (na 3 lit.)BER to:

w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.)BER to:

WŁOŚNICA, CZUMIZA, GOMI jednoroczna roślina zbożowa uprawiana na paszę na Dalekim Wschodzie (na 3 lit.)BER to:

roślina zbożowa; czumiza (na 3 lit.)BER to:

azjatycka roślina zbożowa (na 3 lit.)BER to:

roślina z rodziny traw; czumiza (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.086

NISKOROSŁOŚĆ, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, NARTOW, ALABASTRON, NARWALOWATE, PLASTYKA, RURALIZACJA, SALCESON, ŁYKO, BANKOWÓZ, LINIA ŚREDNICOWA, ZASTRZALIN TOTARA, PORT, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, PACHOLĘ, LINIA, NIEOSTROŚĆ, SÓL, BLENDA, MGŁA WYKŁADNICZA, KĄPIEL, OBUDOWA, PISARZ, WSPÓŁBRZMIENIE, ANALITYKA MEDYCZNA, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, LINIA DEMARKACYJNA, KORSARZ, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŁOTROSTWO, KRANÓWKA, RINFORZANDO, DOBRO PRYWATNE, MIESZANINA, ZESTAWIK, RÓŻANKA, GŁÓWKA, IMPOTENCJA, PALNIK, PRZEKAŹNIK, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, MARTWIAK, SATELITA, NORDYCKOŚĆ, KAZAMATA, WIZERUNEK, ZAKRĘT, SŁODYCZ, KAMIENICA, MĘDREK, WIDMO RENTGENOWSKIE, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, JABŁKO, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GŁUPKOWATOŚĆ, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, JĘDZA, SERM, RAJKA, ŚCIANA, ORBITER, ORGANIZACJA, PARALIZATOR, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, ARKUSZ POETYCKI, PRZYJEMNOŚĆ, PLANETOIDA, STOŻEK WULKANICZNY, WSKAŹNIK, KAZALNICA, PROCES, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, NATARCZYWOŚĆ, PLANETA, CHOROBOWE, PASTYLKA, JASTRZĘBI NOS, AKCJA, ASFODEL, ŚCIĘCIE, POBIAŁKA, KOMUNIKATYWNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, BYSTROŚĆ, PIEPRZNIK, DYSKRECJA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, FIAKIER, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, LEKARZ, ESPADRYLA, ZASTRZALIN, ŁOŻYSKO, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TOKI, WINO LIKIEROWE, ULOT, BŁYSZCZYK, AMH, POLIMORFIZM, PAPROTNIK, TWARDY OŁÓWEK, REGULATOR KWASOWOŚCI, SZLACHCIĄTKO, KOZA PIERWOTNA, REAKCJA KATALITYCZNA, STREETBALL, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, DRZEWO, IMITATOR, PLUSKWIAK WODNY, SZNAPS, ATU, GAD, SEGMENTACJA, ETYKIETKA, GUMA, POSEŁ NIEZRZESZONY, IMMUNOLOGIA, ZAKRES, WETERAN, PLUS, ASNYK, ROZBÓJNIK MORSKI, TENUTA, PASEK, TROLLKONTO, METAJĘZYKOWOŚĆ, DZBANEK, PRACOBIORCA, CHROMBUCYL, LISTWA, REAKCJA JĄDROWA, POKRYCIE, DYFUZYJNOŚĆ, FEROMON, POZIOMICA, TYMIANEK, LINIA PRZEMIANY, TĘSKNOTA, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, DYFERENCJACJA, RAWKA BŁAZEN, PIGWA POSPOLITA, CZEŚNIK KORONNY, AKOMODACJA, REN, KREDYT INWESTYCYJNY, CIĘGNO KOTWICZNE, NIEKONKRETNOŚĆ, KULT ŚWIĄTYNNY, SAMORODNOŚĆ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, OPIEKUŃCZOŚĆ, GEREZA ANGOLAŃSKA, CENZURA, BĘBEN, OBROTNICA, SER, ESCUDO, BOGACTWO, KOMBINACJA, OBRÓT SPECJALNY, BEZAN, PORTUGALSKOŚĆ, MAKIMONO, DANIO, HAMULEC, ISTOTA, NEGATYWIZM, POMPA ODŚRODKOWA, SZTUKA, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, PŁYN, WEZWANIE, OŻAGLOWANIE SKOŚNE, WŁASNOŚĆ, ROSŁOŚĆ, ANALIZA, FALISTOŚĆ, SYNTETYK, MECENAT ARTYSTYCZNY, PARANTELA, OSCYLATOR, ZGRED, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BUT NARCIARSKI, ZNAK, STAW KULISTY WOLNY, GAUGUIN, BRAMKA, PORT, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ZWODNICZOŚĆ, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, STEROLOTKA, PLUDRY, MĄDROŚĆ, POMIAR, ATAK, ROZDZIAŁEK, AUTONOMICZNOŚĆ, KREOL, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, LEKSYKOSTATYSTYKA, ŻYDOWIN, DZIAD, DEKLARANT, DOJRZAŁOŚĆ, ZAWŁOKI, DZIABA, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, WEKTOR, ZAKUTA PAŁA, REAKCJA SPRAWCZA, PODAŻ PIENIĄDZA, PRZEŚMIEWKA, RÓWNINA SANDROWA, STOŻEK DZIOBOWY, OGNIWO MOKRE, ŚWIETLISTOŚĆ, KOREKTA, REDINGOTE, WĘGLÓWKA, NASOSZNIK TRZĘŚ, GARŚĆ, OSTROŚĆ, KONSERWACJA, DOBYTEK, SAMIEC, SERIA, NIEOCZYWISTOŚĆ, AKOMODACJA, FETA, SONANT, CHOROBA GENETYCZNA, KAPONIERA, TWIERDZENIE, ORLICZKA MIECZOWATA, POŻYCZKA, LANE KLUSKI, PIEPRZÓWKA, STRETCH, NAZWA POZORNA, ŻARÓWKA, ZASADA MACHA, BAKTERIA, DECORUM, KORDON SANITARNY, WYTWÓRNIA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DUCHOWY OJCIEC, SZEWRON, KODEKS, OBERWANIE CHMURY, WATRUSZKA, UWŁOSIENIE, OSMOZA, NORMA KOLIZYJNA, KONTYNGENT, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ŚRODEK KARNY, FALA, SAKLA, PATYCZAK, UŚCISK, JACK, WĄŻ, OWAL CASSINIEGO, WODZIK, DŹWIĘK, STYLISTKA, KESON, GLOTTOCHRONOLOGIA, TAMILSKI, GĘSTE, STROIK, OGRANICZONOŚĆ, CHŁÓD, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, NIEWYRAŹNOŚĆ, ĆWIKŁA, NOTKA, KODON NONSENSOWNY, SOCJOBIOLOGIA, LEJ, KOPARKA CHWYTAKOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, BECZKA PROCHU, PODCASTING, USZAK, PARAFRAZA, RAMKA ODCZYTU, UKŁAD WIELOKROTNY, CZASOWNIK FRAZALNY, PROCES FIZYCZNY, BORDER, ?WIR PIASKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.086 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BER w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.)
WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BER
w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 3 lit.).
WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW
w telekomunikacji jest to współczynnik ilość bitów, elementów, znaków lub bloków błędnie otrzymanych do ogólnej liczby otrzymanych bitów, elementów, znaków lub bloków wysłanych podczas ustalonego interwału czasowego (na 25 lit.).

Oprócz W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - W TELEKOMUNIKACJI JEST TO WSPÓŁCZYNNIK ILOŚĆ BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW BŁĘDNIE OTRZYMANYCH DO OGÓLNEJ LICZBY OTRZYMANYCH BITÓW, ELEMENTÓW, ZNAKÓW LUB BLOKÓW WYSŁANYCH PODCZAS USTALONEGO INTERWAŁU CZASOWEGO. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x