Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ IZOTOPEM NEPTUNU 237NP O OKRESIE PÓŁTRWANIA 2,1 MILIONA LAT, A KOŃCZĄCY SIĘ NA STABILNYM BIZMUCIE 209BI; SZEREG OPISANY JEST WZOREM 4N + 1 I NALEŻY DO NIEGO 13 NUKLIDÓW, MIĘDZY INNYMI: 237NP, 233U, 229TH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEREG NEPTUNOWY to:

szereg promieniotwórczy rozpoczynający się izotopem neptunu 237Np o okresie półtrwania 2,1 miliona lat, a kończący się na stabilnym bizmucie 209Bi; szereg opisany jest wzorem 4n + 1 i należy do niego 13 nuklidów, między innymi: 237Np, 233U, 229Th (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ IZOTOPEM NEPTUNU 237NP O OKRESIE PÓŁTRWANIA 2,1 MILIONA LAT, A KOŃCZĄCY SIĘ NA STABILNYM BIZMUCIE 209BI; SZEREG OPISANY JEST WZOREM 4N + 1 I NALEŻY DO NIEGO 13 NUKLIDÓW, MIĘDZY INNYMI: 237NP, 233U, 229TH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.578

BEZJĘZYKOWE, AKADEMIA, KOLEJ, ASPIRATA, TRÓJKĄT, SYSTEM PÓŁPREZYDENCKI, MANDRYL, WOSKOWATOŚĆ, PAN, GRA CYLINDRYCZNA, FILEMON SĘDZIWY, EDUKATORKA, GIMBAZA, GRYZETKA, MILICJA, ZAMIENIALNOŚĆ, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, ÚLAIRI, TYROMANCJA, PORTRECISTA, FILM HISTORYCZNY, ZBOŻE OZIME, SZANJANGOZAUR, LAWINA DESKOWA, HIPOTELORYZM, CUDZOŁOŻNOŚĆ, IDENTYFIKACJA, GEN KUMULATYWNY, MOHORYCZ, KOMPANIA WARTOWNICZA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, WYSMUKŁOŚĆ, MŁOT, ERA ARCHAICZNA, OTOLOGIA, RDZEŃ, FUNKCJA SCHODKOWA, KALIFORNOZAUR, JĘZYK ŻYWY, JURA ŚRODKOWA, ANGORKA, CHŁOPEK ROZTROPEK, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, KARBIDKA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, KREDYT HIPOTECZNY, GINEKOMASTIA, GRUNT, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, DUOLA, RZECZYWISTOŚĆ, GEN SPRZĘŻONY, KOLOR LUKOWY, MARSZAND, SPÓJNIK, TORBACZE, POLICJA DROGOWA, SEGMENT SZYJNY, DZIEDZINA EUKLIDESA, FUTURE, EMBLEMAT, KRETOWATE, UWAŻNOŚĆ, NIJAKOŚĆ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PODSKÓRNIA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, RUCH WAHADŁOWY, SIZAL, PEJSZANZAUR, DOGMAT, INFILTRACJA, ŁUK KLASYCZNY, ICHNOLOGIA, PERKOZ Z ALAOTRA, MOL, PLOTER SOLWENTOWY, MULTIPLEKS, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, KLIMAKS, TANGO, NOKDAUN, GALARETA WHARTONA, DUROMER, ZDANIE WZGLĘDNE, SZPECIELE, DWA ŚWIATY, MIĘDZYWAŁ, IZOCHRONA, KRÓTKOWIDZTWO, INDYKATOR, OKRĄGŁOŚĆ, FUNKCJA ACKERMANNA, MIERNIKOWCOWATE, KLEZMER, PORZĄDEK, GRA LOSOWA, AUDYTORIUM, SZPARA, EUFONIA, FONDUE SEROWE, WSPARCIE, BIZNESMENKA, AGENEZJA NERKI, GAWORZENIE, PRZERYWACZ, KĄSACZOWATE, STYCZNOŚĆ, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ZNAKOMITOŚĆ, MASA SPADKOWA, KONGREGACJA, AJDUKIEWICZ, ZAPRZEDANIEC, LAKOLIT, PCHŁA MORSKA, PERŁA URIAŃSKA, ROZMODLENIE, LIŚCIENIE, CZAS PÓŁTRWANIA, SZAROTA, KOCIA KOŁYSKA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BIOLA, BLOKADA, PISMO WĘZEŁKOWE, PAWICOWATE, KAFEJKARZ, RĘKAW, AFROWENATOR, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, ILLOKUCJA, TAMBOREK, DOSTRZEGALNOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, NIEBOSKIE STWORZENIE, NIELUDZKOŚĆ, CIELĘCY WIEK, DEINSTALACJA, PALLASYT, NIENOWOCZESNOŚĆ, MINIALBUM, POLSKI, BLEJTRAM, PRZECHÓW, SZTUKA ZIEMI, AZYMUT MAGNETYCZNY, GILOSZ, ORDYNUS, HELIOGRAFIA, ATORWASTATYNA, WĄŻ, OSTRONOS, REZONANS, ŻÓŁW MALOWANY, POLNIK PÓŁNOCNY, BISKAJSKA, SUPERKONTO, GRAFA, OBOJNACTWO RZEKOME ŻEŃSKIE, CZEPLIWOŚĆ, ŚMIECISKO, DESKA ŚNIEŻNA, TREN, PUKAWKA, SYMPATYCZNOŚĆ, METAMORFIZACJA, PLUS DODATNI, ROKOWANIA ZBIOROWE, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, OŚWIETLENIOWIEC, BOHEMISTYKA, METODYKA, KANCER, TEATR, DOLAR FIDŻI, KORONKARZ, GEEK, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, ŻYŁA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, KUCHNIA, STARE MIASTO, KOSTIUM HISTORYCZNY, MĄKA SITKOWA, MARGINES, ŚPIWÓR MUMIA, DRZEWO KAUCZUKOWE, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, WSPÓŁWŁADCA, WODA-WODA, STATEK KOSMICZNY, DZIAŁ OSOBOWY, RESTAURATOR, OBŁOK OORTA, INFORMACJA, CLEARING, SAMOTRZASK, ZAKOPCENIE, LITERATURA FAKTU, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, LAMBDA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, MACIERZ SCHODKOWA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, KOZOJEBCA, ARABSKI, MIEDZIOWNIK, EDMARKA, NARZĄD LEMIESZOWY, POMPA WYPOROWA, RESPONDENTKA, BOŻA RĘKA, EKSHIBICJONISTKA, LUFA, ROZWIĄZŁOŚĆ, ZBIORÓWKA, DWUBÓJ, ZŁOŻENIE PODPISU, PRZEWALENIE SIĘ, OBORA DWORSKA, KONTRDEMONSTRACJA, DEKLARACJA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, PRONATALIZM, LITOSFERA OCEANICZNA, APIKOMPLEKS, TWIERDZENIE PASCALA, FILOZOFIA MATEMATYKI, FALISTOŚĆ, KOPARKA KROCZĄCA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, TUZ, ARCTG, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, MATEMATYKA, CZARNOKSIĘŻNIK, DYNGUS, DZIWOŻONA, POWIERZCHNIA WALCOWA, SMOLT, EWANGELICYZM, PRĘDKOŚĆ, PARASZA, KAPOK, SĄD KOŚCIELNY, SZASTAZAURY, POLIP, PAUPER, STRĄGA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, PRZETARG OGRANICZONY, ZAWIS, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OGNIWO MOKRE, TRACICIEL, POMYŁKA FREUDOWSKA, HISTORIA, HAMULEC CIĘGNOWY, APOSTOŁ, NIELOTNOŚĆ, SELENOGRAFIA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, CIEPŁE KRAJE, SIŁA ODŚRODKOWA, FREZARKA KOPIARKA, KLONOWATE, PODKÓWECZKA, GEKON GARGULCOWY, BENZYNÓWKA, CZAIK JESIENNY, BEANIA, KORZEŃ, CHUDOŚĆ, BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA, FLASZOWIEC, EMULGACJA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, WYRAZISTOŚĆ, GUZ KULSZOWY, SYSTEM NICEJSKI, NIEKONKRETNOŚĆ, GEOMETRIA ANALITYCZNA, KOLIZJA, LATO, RYNEK KONTESTOWALNY, IMPEDANCJA, SPUST, ALTANNIK FIOLETOWY, PERTYT, LORNETA NOŻYCOWA, ZROBIENIE RUCHU, OKRES INTERGLACJALNY, JEDNOSTKA ZALEŻNA, ROZWARSTWIENIE, CHRYSTOFANIA, BRACHAUCHENIUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: szereg promieniotwórczy rozpoczynający się izotopem neptunu 237Np o okresie półtrwania 2,1 miliona lat, a kończący się na stabilnym bizmucie 209Bi; szereg opisany jest wzorem 4n + 1 i należy do niego 13 nuklidów, między innymi: 237Np, 233U, 229Th, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ IZOTOPEM NEPTUNU 237NP O OKRESIE PÓŁTRWANIA 2,1 MILIONA LAT, A KOŃCZĄCY SIĘ NA STABILNYM BIZMUCIE 209BI; SZEREG OPISANY JEST WZOREM 4N + 1 I NALEŻY DO NIEGO 13 NUKLIDÓW, MIĘDZY INNYMI: 237NP, 233U, 229TH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
szereg neptunowy, szereg promieniotwórczy rozpoczynający się izotopem neptunu 237Np o okresie półtrwania 2,1 miliona lat, a kończący się na stabilnym bizmucie 209Bi; szereg opisany jest wzorem 4n + 1 i należy do niego 13 nuklidów, między innymi: 237Np, 233U, 229Th (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEREG NEPTUNOWY
szereg promieniotwórczy rozpoczynający się izotopem neptunu 237Np o okresie półtrwania 2,1 miliona lat, a kończący się na stabilnym bizmucie 209Bi; szereg opisany jest wzorem 4n + 1 i należy do niego 13 nuklidów, między innymi: 237Np, 233U, 229Th (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x