KAMIEŃ SZLACHETNY, WYKORZYSTYWANY W JUBILERSTWIE OD LAT 70. XX WIEKU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMIENNOŚCIĄ ZABARWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚWIATŁA, W JAKIM SIĘ GO OGLĄDA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUŁTANIT to:

kamień szlachetny, wykorzystywany w jubilerstwie od lat 70. XX wieku, który charakteryzuje się zmiennością zabarwienia w zależności od światła, w jakim się go ogląda (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAMIEŃ SZLACHETNY, WYKORZYSTYWANY W JUBILERSTWIE OD LAT 70. XX WIEKU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMIENNOŚCIĄ ZABARWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚWIATŁA, W JAKIM SIĘ GO OGLĄDA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.515

PYTANIE SIĘ, WICEHRABIA, JURYSLINGWISTYKA, KOŁO SEGNERA, RZYGOWINY, OBROTOWY, PROTAGONISTA, CANZONETTA, KOMIK, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, RADYKALNA PRAWICA, CAMPUS, PRZYCISK DZWONKA, LANSJER, ZAWIKŁANIE SIĘ, FLEKTA, PÓŁANALFABETA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, BOKÓWKA, WSPOMNIENIE, TAMBURYN, BINDOWNICA, WYPRAWA KRZYŻOWA, WRAK, POGO, DYSTONIA TORSYJNA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, NIMFAJON, PIERWIASTEK, BLISKOŚĆ, EUTENIKA, WIRTUOZOSTWO, ODPÓR, ANTYBIOTYK, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, DOKUMENT, MINA, RAKIETKA TENISOWA, PETROLAKOZAUR, JAŁOWNIK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, IMPUTOWANIE, CHRYSTUSOWE LATA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, SCEPTYCZNOŚĆ, STUPAJKA, TRANSPARENCJA, MISIACZEK, DECERNAT, OSOWSKI, SAPER, WIELKA CHOROBA, CYKLON, EOZYNOFIL, TELEGRAF OPTYCZNY, LATINO, KONSYGNATARIUSZ, UNIWEREK, LINGWISTA, CZUJNIK GENERACYJNY, CZASOPISMO TEMATYCZNE, WZGÓRZE, OSAD, NIEŻYCZLIWOŚĆ, HAITAŃSKI, DZIESIĘCIOLECIE, AHISTORYCZNOŚĆ, FENETYKA, OŚLICA BALAAMA, TRILOFOZAUR, ERA PALEOZOICZNA, KACZKA PO PEKIŃSKU, GALWEOZAUR, KĄPIEL SŁONECZNA, GARNITUR, KUC AUSTRALIJSKI, KOSTIUMERNIA, CHRONOMETR OKRĘTOWY, MALUNEK, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, CHOROBA TAYA-SACHSA, JĄDRO, GŁÓD, ŁOMOTANIE, DWUSETLECIE, MONARCHIA PARLAMENTARNA, PAN, SYN MARNOTRAWNY, DAŃ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, EFEKT KAPILARNY, PAWIE OKO, SKLEP MONOPOLOWY, PALARNIA, ANION HYDROKSYLOWY, NIERÓB, JĘZYKOZNAWCA, UTRAKWIZM, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ZIELONA GRANICA, MASTOLOGIA, WYJĄTEK, DRAPAK, GAZPACHO, SIŁA ODŚRODKOWA, NACIECZENIE, PAKA, SKARANIE BOSKIE, POSZLAKA, MANIKIURZYSTKA, UCHWYT, PRZEŁĄCZALNIA, APTECZKA, FARMAKOKINETYKA, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, BEZCZELNOŚĆ, WIELKOGŁOWOWATE, WYSYP, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, GOBELINIARZ, CHRYSTOLOGIA, RODZAJNIK OKREŚLONY, KOSMOGONIA, NIEDYSPONOWANIE, PRALKA, HANIEBNOŚĆ, KURANT, MOTYLEK, MIASTECZKO ROWEROWE, KOSIARKA ROTACYJNA, RUMIAN RZYMSKI, PATCHWORKOWIEC, OBROŻA, STARORUSKI, NAPOMNIENIE, BATUT, GONIEC CZARNOPOLOWY, ROZPISKA, AGAT, ROBUSTA, RATA BALONOWA, SYRYNGA, EURYBIONT, REKIN CHOCHLIK, NAJEM OKAZJONALNY, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, ROŚLINA AKWARIOWA, SZURPEK, DEZINTEGRACJA SKAŁ, TECHNIKA KLASYCZNA, FAJERWERK, PRACOWNIK BUDOWLANY, GALARETA, NIEWYPAŁ, RUS, DEPRECHA, REOLOGIA, JELEŃ SCHOMBURGKA, BLASZKA, KROTOCHWILA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, MAGNETOSTATYKA, ODPŁYW, MATRYCA LOGICZNA, PAPILOTKA, POMOC, MASTYKS ASFALTOWY, SZKATUŁA, GLORYFIKATOR, LORA, GNATOZAUR, PIERWSZY PLAN, JEDNOLATEK, POTRZEBA, PERŁOZ, BIEDAK, STYLIKOODWŁOKOWE, STRUNOWIEC, KAPUSTA, FUGA, WRZECIENNIK, STYL MAURETAŃSKI, KONCENTRAT, ZŁOŻE OKRUCHOWE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, EWAPORAT, OGNISKO, SŁUGA BOŻA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, PODCHLEBSTWO, SZLACHTA CHODACZKOWA, TANIUS, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ANARCHIA, OGNIWO SŁONECZNE, MŁYNOWY, INKA, KANCLERZ, CYKL MIESIĄCZKOWY, SZAKAL, DWUNASTKA, LUSTRATOR, KAMIEŃ MŁYŃSKI, SZYLD, MŁODZIAK, MISTRZ PROSTEJ, JARSTWO, SOK, PENIUAR, ŚNIEG, PARTER, ŻWACZ, ZABURZENIE AFEKTYWNE, PIERWSZAK, WYCZUCIE, BUGENAZAURA, WYZNAWCA, BALKONETKA, ULM, ANALITYCZKA, KAMUFLAŻ, JEŻOWIEC JADALNY, ADBLOCK, NAPĘD RAKIETOWY, PROTUBERANCJA, BYDLĘCTWO, NERKA RUCHOMA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PIĘTKA, PLEBEJKA, MARCELIN, MAKIJAŻYSTA, TEMPERATURA ZAPŁONU, KUC MERENS, HISTORYZM, DOMINIUM, CZŁONY, PARADOKS GRAWITACYJNY, DOŻYWOCIE, KWADRATURA, STRĄGA, VAELBE, SEMESTR ZIMOWY, REWOLUCJONISTA, PAROKSYZM, SOLARIUM, BOLSZEWICY, ZSYP, IMMUNOFLUORESCENCJA, PODUSZKA BALANSOWA, KLIKALNOŚĆ, SMYCZ, POKUSA, PIASKOWNICA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, CHOCHLA, POTĘPICIEL, MANIACZKA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, KAPŁAN, ŻUŁAWA, LENTNER, BODZIEC PODPROGOWY, ORBITA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, LAMPA DÖBEREINERA, SZŁAPAK, ZWIERANIE SZYKÓW, VIBRATO, DZIEWIĄTKA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, OSUWISKO, KRÓLIK, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, FIVE O'CLOCK, TRUST, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, SFIGMOMANOMETR, ZUCH, KUBECZEK, KRET, BŁONKA, MISTRZ WSZECHWAG, IMIENNICTWO, ELDAR, KARUZEL, JĘZYK, GITARA HAWAJSKA, KUJNOŚĆ, ŻYWOTNIK ZACHODNI, KOŃ LEJCOWY, RZEKOTKA, CZUMAK, EMULATOR, FALOWNIK PRĄDU, AGENT ROZLICZENIOWY, ZAKURZENIE, ?ŁOPACIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.515 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAMIEŃ SZLACHETNY, WYKORZYSTYWANY W JUBILERSTWIE OD LAT 70. XX WIEKU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMIENNOŚCIĄ ZABARWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚWIATŁA, W JAKIM SIĘ GO OGLĄDA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAMIEŃ SZLACHETNY, WYKORZYSTYWANY W JUBILERSTWIE OD LAT 70. XX WIEKU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMIENNOŚCIĄ ZABARWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚWIATŁA, W JAKIM SIĘ GO OGLĄDA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUŁTANIT kamień szlachetny, wykorzystywany w jubilerstwie od lat 70. XX wieku, który charakteryzuje się zmiennością zabarwienia w zależności od światła, w jakim się go ogląda (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUŁTANIT
kamień szlachetny, wykorzystywany w jubilerstwie od lat 70. XX wieku, który charakteryzuje się zmiennością zabarwienia w zależności od światła, w jakim się go ogląda (na 8 lit.).

Oprócz KAMIEŃ SZLACHETNY, WYKORZYSTYWANY W JUBILERSTWIE OD LAT 70. XX WIEKU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMIENNOŚCIĄ ZABARWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚWIATŁA, W JAKIM SIĘ GO OGLĄDA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KAMIEŃ SZLACHETNY, WYKORZYSTYWANY W JUBILERSTWIE OD LAT 70. XX WIEKU, KTÓRY CHARAKTERYZUJE SIĘ ZMIENNOŚCIĄ ZABARWIENIA W ZALEŻNOŚCI OD ŚWIATŁA, W JAKIM SIĘ GO OGLĄDA. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast