PODOBIEŃSTWO, IDENTYCZNOŚĆ JAKICHŚ OBIEKTÓW WIDZIANA Z PEWNEJ PERSPEKTYWY, NP. RÓWNOŚĆ WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓWNOŚĆ to:

podobieństwo, identyczność jakichś obiektów widziana z pewnej perspektywy, np. równość wieku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓWNOŚĆ

RÓWNOŚĆ to:

relacja, która jest relacją równoważności, jest zwrotna, przechodnia i symetryczna (na 7 lit.)RÓWNOŚĆ to:

idea równości wszystkich ludzi i przekonanie, że każdy powinien mieć jednakowe prawa (na 7 lit.)RÓWNOŚĆ to:

gładkość, brak wybojów, przeszkód (na 7 lit.)RÓWNOŚĆ to:

zrównoważenie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODOBIEŃSTWO, IDENTYCZNOŚĆ JAKICHŚ OBIEKTÓW WIDZIANA Z PEWNEJ PERSPEKTYWY, NP. RÓWNOŚĆ WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.163

POWINOWACTWO, NEOHUMANIZM, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, TERMY, SEGMENT RYNKU, KAZUISTA, RÓWNOŚĆ, DZIECKO, TRANSPOZYCJA, ZŁÓG, POZYTYWIZM LOGICZNY, BRĄZOWNIK, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, BOMBARDOWANIE, OBTŁUKIWANIE, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, SPRZĘT, AGNOZJA CZUCIOWA, REALNY SOCJALIZM, KARTAUN, WIELKA ROSJA, GWIAZDA, SAMOLOT TORPEDOWY, DEMON, KARACENA, BUDOWNICTWO, MUZYKA CHODNIKOWA, AIDS, SYBERYNA, HASŁO WYWOŁAWCZE, ANTURAŻ, AMERYKANKA, RADAR, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KOLUMNA, DENOTACJA, RZECZNICZKA, SONAR, GŁOWA CUKRU, TRZYDZIESTKA, ŚWINKA, TAZZY, LOT ROZPOZNAWCZY, PRZEDSZKOLE, CZAPA, CZAS PÓŁTRWANIA, KANCLERZ, LORNETA, PRUSAK, ROMAŃSZCZYZNA, PROPORCJA, NAŁÓG, ASYMILATOR, ZAĆMA STARCZA, MŁODOTURCY, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, CIAŁO NIEBIESKIE, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, WAREG, JĘZYK KIPCZACKI, LUDY TURAŃSKIE, KĄPIEL LECZNICZA, PRZESZŁOŚĆ, ŻYWOTNIK ZACHODNI, LOKACJA, LUNETA, KONWERGENCJA, PASZPORTYZACJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, TOŁHAJ, METAL, ŚCISŁOŚĆ, KONTENER, CHRONOLOGIA, MARUDER, BELMONT, CZARNY FILM, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, TOWIAŃSZCZYZNA, WIELKORUŚ, ROMANIZM, LEOPARD, WĘGLARSTWO, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, CHUNCHUZ, LANSJER, COURANTE, WNIOSEK, IZONOMIA, RÓWNIACZKA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, BUŁGARSZCZYZNA, NEOGOTYK, TEREN OTWARTY, SPRZĘCIK, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, JĘZYK, KEPLER, JĘZYK CELTYCKI, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, LOT, FUNKCJE ELEMENTARNE, SYNTEZA, KOMPLEKS KASTRACYJNY, PETYHORZEC, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, SCYT, RELEWANCJA, PORÓWNYWARKA, DWUNASTKA, PLON, SZARPANKA, PROCES INWESTYCYJNY, DYFERENCJA, CZEP, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, STAROPOLSZCZYZNA, KRYNOLINA, WYWIADOWCA, BERGAMASCA, SCENICZNOŚĆ, BASE JUMPING, BAŁAGULSZCZYZNA, PODZBIÓR, OGNIK SZKARŁATNY, WOSKOWATOŚĆ, ADAM ASNYK, PĘTÓWKA MAJORSKA, MESSIER, WZORZEC MYŚLOWY, LITWAK, MILA POLSKA, STAROPOLSKI, PLAFON, KOSZTELA, FLOWER POWER, DIPOL, MORION, METADANE, CIELĘCE LATA, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, FEMINISTA, IZOTROPIA, BRACTWO SZPITALNE, WSTECZNICTWO, EINSIEDLER, ASPOŁECZNOŚĆ, ARAMEIZM, ASNYK, FITOESTROGEN, DZIECIĘ WIEKU, DOWOLNOŚĆ, NEGACJONISTA, SZELMOSTWO, ETRUSKI, TARSJUSZE, BABINA, GLOSATOR, KOŁO SEGNERA, GWASZ, KONGLOMERACJA, DRAMAT MUZYCZNY, WTRYSK, ŚREDNIOWIECZE, PRZYŁBICA, DRZEWIAŃSKI, TANIEC NOWOCZESNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, ROZWIERAK, ŚWIŃSKI TRUCHT, NARRACJA KRONIKARSKA, HYDROLOKATOR, EKSPOZYCJA, DOM SZEREGOWY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, M, ZAPIS, KORKOCIĄG, SUMO, MATERIAŁ BUDOWLANY, WEŁNISTOŚĆ, TRZYNASTKA, STAROPANIEŃSTWO, ANTYK, DZIEWIĄTKA, TELEDETEKCJA, PODATEK PORADLNY, MAZER, MIECZ DŁUGI, KOŃ DUNAJSKI, STAROWINA, SUWAK LOGARYTMICZNY, LAMBADA, GAWĘDA SARMACKA, WYRAKOWATE, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, HIPPIS, PSYCHOGERIATRIA, NIEBOSKŁON, OSIEMNASTKA, KORNWALIJSKI, SYTUACYJNOŚĆ, PRZESIEW, DIUGONIOWATE, TAŚMA IZOLACYJNA, CHEDYW, DOMIAR PROSTOKĄTNY, JEDNOSTRONNOŚĆ, IDENTYFIKACJA, PROJEKT TECHNICZNY, AGENCJA, WYKLUCZENIE, PRZYSTAWANIE, ŚCIANA, RADAR, JAZZ, SZMACIARZ, ŻNIWO, GYYZ, STYL MAURETAŃSKI, RACJONALIZM, PIECHOTA, EMPIRIOKRYTYCYZM, EFEB, KRAJCAR, HETYTA, PRZEŻYCIE, SKIN, WIERZCHOŁEK, TRANCE, JĘZYK ROMAŃSKI, PRZEDMURZE, TOMASZEWSKI, RADAR DOPPLEROWSKI, TARAN, STEN, PIECZYNG, SIEDEMDZIESIĄTKA, ŁAŃCUCH, STAROFRANCUSKI, ZBIÓR, BROŃ ŚRUTOWA, BLONDA, PERKOZ GRUBODZIOBY, KRAJOBRAZ, SATELITA SZPIEGOWSKI, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, ORKUS, MŁODY, BRZUSZEK PIWNY, KARTAN, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, APROBACJA, ARIANIZM, KIOSK, AMARANTUS, BEHAWIORYZM, JĘZYK PALIJSKI, WIEK NIEMOBILNY, REPULSOR, ŚREDNICA, ŁAŹNIA RZYMSKA, OSPA WIETRZNA, DEZOBLIŻANTKA, UMOCNIENIE, MUR PODWALA, HIPIS, AWAR, TELESKOP, PRAKRYTY, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, DZIEWIĘTNASTKA, OKO, GAWĘDA SZLACHECKA, SYZYGIA, HISTORYZM CEGLANY, GRUPA ILORAZOWA, POŻEGNANIE, KAPILARNOŚĆ, KOZA BIAŁA USZLACHETNIONA, ZBIÓR, ZNAMIĘ SPITZ, SZPICEL, ABISYŃSKI KLASYCZNY, ALMARIA, OBŁOK SREBRZYSTY, RÓWNOŚĆ, GELDERLÄNDER, WOLANT, SYMETRIA FIGURY, BAS CYFROWANY, FELDMARSZAŁEK, CYC, HUNHUZ, F, FAHRENHEIT, KIMBANGIZM, KALKULATOR, ?STOPNIOWALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.163 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODOBIEŃSTWO, IDENTYCZNOŚĆ JAKICHŚ OBIEKTÓW WIDZIANA Z PEWNEJ PERSPEKTYWY, NP. RÓWNOŚĆ WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODOBIEŃSTWO, IDENTYCZNOŚĆ JAKICHŚ OBIEKTÓW WIDZIANA Z PEWNEJ PERSPEKTYWY, NP. RÓWNOŚĆ WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓWNOŚĆ podobieństwo, identyczność jakichś obiektów widziana z pewnej perspektywy, np. równość wieku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓWNOŚĆ
podobieństwo, identyczność jakichś obiektów widziana z pewnej perspektywy, np. równość wieku (na 7 lit.).

Oprócz PODOBIEŃSTWO, IDENTYCZNOŚĆ JAKICHŚ OBIEKTÓW WIDZIANA Z PEWNEJ PERSPEKTYWY, NP. RÓWNOŚĆ WIEKU sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - PODOBIEŃSTWO, IDENTYCZNOŚĆ JAKICHŚ OBIEKTÓW WIDZIANA Z PEWNEJ PERSPEKTYWY, NP. RÓWNOŚĆ WIEKU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x