PODOBIEŃSTWO, BYCIE BLIŹNIACZO ZBLIŻONYM DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLIŹNIACZOŚĆ to:

podobieństwo, bycie bliźniaczo zbliżonym do czegoś lub kogoś (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BLIŹNIACZOŚĆ

BLIŹNIACZOŚĆ to:

zbiór cech właściwych bliźniętom, typowych dla bliźniąt (na 12 lit.)BLIŹNIACZOŚĆ to:

cecha pary złożonej z takich samych elementów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODOBIEŃSTWO, BYCIE BLIŹNIACZO ZBLIŻONYM DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.435

KLAROWNOŚĆ, SCEPTYCYZM, WIGONIA, ZASZCZYTNOŚĆ, DEMONSTRACJA, HUTA, DARMOCHA, WIRTUOZERSTWO, APSYDA, PRZECIWIEŃSTWO, ŻYCIODAJNOŚĆ, STADIONIK, EMISJA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KURANT, EUCHARYSTIA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, MECHANIKA, GRZYB SIARKOWY, TENDENCJA, KOŁNIERZYK, PICUŚ, KARES, CIAŁKO, NATURALNOŚĆ, RURKA INTUBACYJNA, PELENG, SZYK, SER, DAKTYLOGRAFIA, MAJSTERSTWO, ANYŻEK, ABSORPCJA, ENDOPROTEZA, KASTANIETY, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, PŁYWACZEK, POSTULATYWNOŚĆ, DESPOTYZM, DUSZA, SERBSKOŚĆ, AWAL, CZARKA, AKSAMITNOŚĆ, KRYSZTAŁEK, BOB, KLASTER PRZEMYSŁOWY, KAPONIERA, REAKCJA PODSTAWIANIA, MASKA, SZEW, OŁATKA, SKÓRKA, WYPUST, ZAPYTANIE OFERTOWE, KUMA, EKSKLAWA, BATERIA AKUMULATOROWA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PLOTKARSTWO, PROLEK, SIŁA, CIOTECZNY DZIADEK, SPÓŁKA, SŁUPICA, COŚ NA ZĄB, WIZA, NIEREGULARNOŚĆ, OTOK, DYWIZ, GERYLASI, NACZYNIAK, PUŁAPKA OFSAJDOWA, MIOTŁA, PAŁKA, MŁAK, PIRAMIDA, BIRIANI, MAJENIE, EKSPERYMENT KLINICZNY, ATLAS NIEBA, PEAN, MIĘKKIE LĄDOWANIE, GĘŚ, MAŁPA CZŁEKOKSZTAŁTNA, NADLOTKA, FAWORYT, RYBA AMFIDROMICZNA, ATRYBUCJA, TAJSTRA, PACHOŁEK, NADZORCA SĄDOWY, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, CZYNNIK SYTUACYJNY, MULTIKULTURALIZM, PARADNOŚĆ, OBLICZNOŚĆ, OWAD, POWAGA, PŁAWKA, LITERATKA, TYTUŁ NAUKOWY, DAROWIZNA, STARY BYK, BARWY NARODOWE, ŁOPATA, PRZEMYT, ADRES, PRZYKRYCIE, PAROSTATEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, EKSTENDER, NIEDOTYKALNOŚĆ, ZATRZYMANIE, FANATYZM, KOSZMAR, POLER, PRETENSJA, ŁUPACZKA, ODDANIE, PARÓWKA, SONG, MECENASKA, PROROK, SAMPLER, HEKSACHLOROFEN, NIEDBAŁOŚĆ, KOZAK, DIALOGIZM, WYBRANKA, SZPIC, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, MENZURKA, BROSZURKA, BĄK, ELASTIK, POPISOWOŚĆ, AEDICULA, SQUATTER, CŁO WYRÓWNAWCZE, ODBIERACZ, FROTTE, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KWARTET, MIESZANINA, ROZKŁAD, NICOŚĆ, TRANSPOZYCJA, SZAMPAN, SZASZŁYKARNIA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, DOJŚCIE, IWO, PIESZEK, DANIO, WIEŻA SZYBOWA, STEREOTYPIA, BARWA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ZANIECZYSZCZENIE, NIESAMOISTNOŚĆ, MISIEK, PREZYDENTKA, ROZBUDOWA, HORMON, ALLEGRO, WRĘGA, KALUMNIA, MONOPOL NATURALNY, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, HASŁO WYWOŁAWCZE, NATĘŻENIE, SŁONINA, ANTYPAST, REZERWA, CYCEK, PEDOFILSTWO, ILUZJA PIENIĄDZA, HERBATA, STARZĘŚLA, MUNICYPIUM, MUCHA MOKRA, KWARTET, FLAGSZTOK, CHOROBA PLUMMERA, WICEDZIEKAN, SZKIC TOPOGRAFICZNY, MANDARYŃSKI, PROJEKCYJNOŚĆ, LUKA STRATYGRAFICZNA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, NIEUDOLNOŚĆ, CYC, HEMATOFAGIA, DŻEMIK, GOL, GLOBUS, ORGANIZACJA, SOLIDARNOŚĆ, GNOMON, KĄDZIEL, SPOILER, REGISTER, KIEŁBAŚNICA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, OBYWATELKA, WYNAGRODZENIE, TRZECI, ANIMALNOŚĆ, OGRANICZONOŚĆ, REGULACJA CEN, DWUDZIESTY SIÓDMY, FARMAKOTERAPIA, MEDALION, SOLANKA, DEKALKOMANIA, MIKSER, NUGAT, NASKÓREK, AMBASADOR, BUGAJ, WELON, TUTOR, GENETYKA KLINICZNA, PRIORYTET, KASZA JĘCZMIENNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, PATROLOWIEC, AWARIA, RĘKAWICA, INDUKTOR, EGZEKUCJA, MIKROMETR, IMAGE, UKŁAD NIEINERCJALNY, STYL ARCHITEKTONICZNY, ŻABA DARWINA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, RYTOWNIK, FINAŁ, IMPAST, EDUKATOR, SYTA, KLAPKA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, KONIUNKCJA, SYMBOLICZNOŚĆ, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, UPŁYNNIENIE, MAMAŁYGA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, MISTERIUM PASYJNE, POLARNA CZAPA LODOWA, KOMPOTIERA, PODUSZKA POWIETRZNA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, SENSUALIZM, DROŻDŻE, DAWKA PROGOWA, CYBORIUM, DNO KWIATOWE, KOMIN, JASZCZURECZKA, AEDICULA, ZAWAŁA, HETERODYNA, MNICH, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, EMBRIOGENEZA, ŚLIWA, BĄK, ZRZUT, IMPEDIMENTA, GŁUCHY TELEFON, WYMIAROWOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, KARABIN PLAZMOWY, MELDUNEK, SINICE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BIEG, DRUGI, DETAL, JEDNOSTRONNOŚĆ, STROIK, MŁODZI, SPACJA, ABSYDA, ELITARNOŚĆ, KALATOS, MASZYNA PROSTA, CYFOMANDRA, NOKAUT TECHNICZNY, MIASTO, LEBERKA, SZAFARSTWO, BAŁYK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KREACJA, ?AMBRAZURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODOBIEŃSTWO, BYCIE BLIŹNIACZO ZBLIŻONYM DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODOBIEŃSTWO, BYCIE BLIŹNIACZO ZBLIŻONYM DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLIŹNIACZOŚĆ podobieństwo, bycie bliźniaczo zbliżonym do czegoś lub kogoś (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLIŹNIACZOŚĆ
podobieństwo, bycie bliźniaczo zbliżonym do czegoś lub kogoś (na 12 lit.).

Oprócz PODOBIEŃSTWO, BYCIE BLIŹNIACZO ZBLIŻONYM DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - PODOBIEŃSTWO, BYCIE BLIŹNIACZO ZBLIŻONYM DO CZEGOŚ LUB KOGOŚ. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

x