ZASADNICZY ELEMENT CZEGOŚ, PODSTAWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUNT to:

zasadniczy element czegoś, podstawa (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUNT

GRUNT to:

dno zbiornika wodnego (na 5 lit.)GRUNT to:

zewnętrzna warstwa skorupy ziemskiej (na 5 lit.)GRUNT to:

substancja, która ma właściwości wiązania się z podłożem, stosowana podczas prac budowlanych, rzemieślniczych, malarskich; zaprawa (na 5 lit.)GRUNT to:

część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (na 5 lit.)GRUNT to:

powierzchnia ziemi, teren (na 5 lit.)GRUNT to:

pewna całość kulturowa, ideowa, społeczna (na 5 lit.)GRUNT to:

belgijski malarz i grafik (1825-70) sceny z życia ludu, obrazy historyczne (na 5 lit.)GRUNT to:

gleba, rola (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZASADNICZY ELEMENT CZEGOŚ, PODSTAWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.334

ZAKŁAD, SIATKA, BEZDENNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, STRUNA ŚCIĘGNISTA, NIEISTOTNOŚĆ, LINIA KOLEJOWA, ZŁĄCZNIK, ŚREDNIACTWO, WIĄZADŁO, BEZGRANICZNOŚĆ, CEWKA INDUKCYJNA, CZOŁO, PRZECIWSKAZANIE, ODDZIAŁ ZAPOROWY, ŁADOWARKA, MIODNOŚĆ, OBIEG, NARAMIENNIK, SYMPATYCZNOŚĆ, AFRYKAŃSKOŚĆ, ADHEZJA, RAFA, STOPKA, OBUSTRONNOŚĆ, OBIEG, UŻYTEK ZIELONY, MÓZG, CZŁON ODWRACALNY, WYSOKOŚĆ, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, SPINKA, KSERÓWKA, GRA, KLOCEK HAMULCOWY, KOMÓRECZKA, METATEKST, POST, KONOTATKA, PODZIELNOŚĆ, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, ROZPRYSK, POZIOM, SPOILER, CHWYTAK, WYRWA, ZBIERALNIK, WKŁADKA GRAMOFONOWA, PRYNUKA, REKLAMA, CZEPEK, ARGENTYŃSKOŚĆ, PAS, RURA, WYWÓD, ŁYŻWA, STATYW, DETEKTORYSTA, EGZEKUTYWA, FIGURA HERALDYCZNA, WSTĄŻKA, EMANACJA, ANEMOSTAT, ZASUWNICA, OPAKOWANIE, UKONTENTOWANIE, ZMIOTKI, DŁUG HONOROWY, WYCHWYT, ŁĄCZÓWKA, KATOLICKOŚĆ, RETROGRADACJA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, CIĘŻAR, NAPEŁNIACZ, CHŁODNIK, ELEMENT TOCZNY, KOMÓRKA WĄTROBOWA, BIAŁA KRWINKA, NIEWYRAZISTOŚĆ, KORZONEK, OBJAW, KRATKA ODPŁYWOWA, SUMARIUSZ, ZAUWAŻALNOŚĆ, SIEDLISKO, SKRZYDEŁKO, UPOLITYCZNIENIE, POSPÓŁKA, MARMUR, SZCZEGÓŁ, LOTNICTWO WOJSKOWE, FORMACJA, PODSTAWA, SYMBOLICZNOŚĆ, ZUBOŻENIE, CHODY, ZLEW, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, PASEK, MUSZLA, TARCZA, BRODAWKA, DZIEWCZĘCOŚĆ, PRZEŚMIEWKA, OSTATNIE PODRYGI, BELECZKA, PRĘT, POSTAWA, ELEMENT KONSTRUKCYJNY, UBOŻENIE, WSTRZYMANIE, NIEJEDNORODNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, KOŁO, WYBIERACZ, MARGINES, MELDUNEK, POMOC, OCHOTNIK, NIEMIECKOŚĆ, NIEDOBÓR, KÓŁKO, ISKRA, PRYZMA, ZĄB, DRĘTWOTA, NATURALNOŚĆ, WIERNOŚĆ, DNO, SPACEREK, WŁADZA USTAWODAWCZA, NIEOBLICZALNOŚĆ, DIODKA, LEGAT, STAŻ, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, OGNISKO, TALA, MONTOWANIE, POWSZECHNOŚĆ, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PATENT, BEZMIAR, ZŁOM, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, GRZECZNOŚĆ, WSKAZÓWKA, PRZYKRYWADŁO, BUDZICIEL, ASYMETRYCZNOŚĆ, KARTA WIZYTOWA, WYBIJACZ, ATOM, KONIUSZCZEK, HEKATOMBA, PODSTAWA, BIAŁE CIAŁKO KRWI, IDIOTYZM, DZIARSKOŚĆ, RAMIĘ, GRUDA, BOŚNIACKOŚĆ, BĘBEN, ROGATNICA, KOMENTARZYK, FIALA, POŁOWA, LWIA CZĘŚĆ, ROZŁOŻYSTOŚĆ, WIEK, KLINIEC, PODOSTATEK, SPRZĘT, WYPYCHACZ, JEDNOSTRONNOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, LIS, DELIA, POZAMUZYCZNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, HISTORIA, WYLĘGARNIA, PIRAT, WOSKOWATOŚĆ, WZIERNIK, REPREZENTACJA, BLANKI, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, MELODYKA, MOSTEK, ROZDZIELCA, AUTONOMIA, ODCINEK, SCENICZNOŚĆ, BAROMETR, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KOLANO HAMBURSKIE, POWĄTPIEWANIE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, BRZEG, BEZPOWROTNOŚĆ, POWAB, RYS, PANICZĄTKO, WADA, SYLABA, UCZCIWOŚĆ, ORYGINALNOŚĆ, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, WIWISEKCJA, REPETYCYJNOŚĆ, WALIDACJA, ZDOLNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, WOLUTA, MASOWOŚĆ, PARKA, NABIODREK, BANALNOŚĆ, NIEPOSPOLITOŚĆ, SIEJBA, NIT, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, WYRAZISTOŚĆ, CIĄG, ZAINTERESOWANY, BLOKADA, NORMA, SŁUP, FREATOFIL, NIEDOGAREK, PIĘKNOŚĆ, LAMPA ELEKTRONOWA, STRATYFIKACJA, CZOŁÓWKA, PROPAGANDA, WSTĘGA, DROGA, ROZDZIAŁ, OZNAKA, PRZECIWIEŃSTWO, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, TWÓR, NAGA PRAWDA, POWTARZALNOŚĆ, OLEOGRAFIA, FRANCUSKOŚĆ, SKRZYDEŁKO, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, STRÓŻÓWKA, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, KOMPETYCJA, WIRTUOZERIA, WYRZUT, PRZYGOTOWANIE, MASZYNA WYCIĄGOWA, RAMA, CEREMONIA, KLAPKA, ZSYPISKO, PODSTAWA PROGRAMOWA, BRYŁKOWATOŚĆ, ZESKROBINA, UZUPEŁNIENIE, PROFIL, STOJAK, GENIALNOŚĆ, ROŻEK, MURZYŃSKOŚĆ, MASZYNKA, SPOILER, POPISOWOŚĆ, KREACJA, PRAWIDŁO, PASMO, ŁUK ODCINKOWY, NIEJASNOŚĆ, LISTEK, BAJKOWOŚĆ, EMFAZA, KURAŻ, REJESTRANT, LUNIT, STRAŻNICA, PODPAŁ, DIABELSKOŚĆ, SYMPATIA, TŁOCZYSKO, PRZECIWWSKAZANIE, KOPS, KOLOSALNOŚĆ, ADAPTOR, WAHACZ WZDŁUŻNY, NIEZAUWAŻENIE, WSTĘP, OBTŁUCZENIE, ?FORMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZASADNICZY ELEMENT CZEGOŚ, PODSTAWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZASADNICZY ELEMENT CZEGOŚ, PODSTAWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUNT zasadniczy element czegoś, podstawa (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUNT
zasadniczy element czegoś, podstawa (na 5 lit.).

Oprócz ZASADNICZY ELEMENT CZEGOŚ, PODSTAWA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ZASADNICZY ELEMENT CZEGOŚ, PODSTAWA. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

x