CECHA CZEGOŚ, W CZYM PANUJE AUTOKRATA, SĄ RZĄDY JEDNOSTKI, MONARCHY O NIEPODZIELNEJ WŁADZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOKRATYCZNOŚĆ to:

cecha czegoś, w czym panuje autokrata, są rządy jednostki, monarchy o niepodzielnej władzy (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AUTOKRATYCZNOŚĆ

AUTOKRATYCZNOŚĆ to:

cecha człowieka, który przejawia zapędy despotyczne, chęć do posiadania nieograniczonej władzy, bezkrytyczność i autorytarność (na 15 lit.)AUTOKRATYCZNOŚĆ to:

cecha działań, postępowań, które są despotyczne, są wyrazem tego, że ktoś uważa się za jedyną osobę decyzyjną, najwyższą władzę, nie znosi sprzeciwu i narzuca swoje zdanie, wolę innym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, W CZYM PANUJE AUTOKRATA, SĄ RZĄDY JEDNOSTKI, MONARCHY O NIEPODZIELNEJ WŁADZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.072

ŻYCIE OSOBISTE, SPRYT, ŻYWOTNOŚĆ, STAROŚĆ, NIEWYRAZISTOŚĆ, TRZYDZIESTKA, BLIŹNIACZOŚĆ, LOGICZNOŚĆ, DOGODZENIE SOBIE, RZEKA, JUNTA, NIEKONKRETNOŚĆ, BOGACTWO, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, POSTKOMUNA, ZABURZENIE PSYCHICZNE, KILO, INNA PARA KALOSZY, EGOCENTRYCZNOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRYNUKA, KLĘSKA URODZAJU, EGOISTYCZNOŚĆ, KNECHT, DOSTĘP, KANAŁ, ROZMYSŁ, POWOLNOŚĆ, ONTYCZNOŚĆ, NIEOPANOWANIE, IMPLIKACJA, RZĄDY, ROZMIESZCZENIE, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, FALA, DOKUMENT, REKALKULACJA, RADYKALNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICTWO, GOSPODARNOŚĆ, CIĄG, SKARGA, ŻYWOTNOŚĆ, ROZNOSICIEL, ARCUS SINUS, ROZLEGŁOŚĆ, SZYBKOŚĆ, OPOZYCJA, RUSZT, SPINKA, ŻYŁKA, KREACJA, OSTROŻNIACTWO, PRZESUWALNOŚĆ, LITERALNOŚĆ, TWÓRCA, GŁADKOŚĆ, PION, DEFINIOWALNOŚĆ, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ROZKRZEWICIEL, RUCH OPORU, WSTECZNOŚĆ, MAŁODUSZNOŚĆ, NIEDBAŁOŚĆ, POWSTANIE, BODZIEC, POSZUKIWACZ, SCENICZNOŚĆ, TRAGICZNOŚĆ, ŻAŁOSNOŚĆ, ŻYCZENIE SOBIE, TENDENCYJNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, DESKRYPTOR, WYDATEK INWESTYCYJNY, JEDNOKROTNOŚĆ, UBOGOŚĆ, ŚCIANKA, WYSŁANIE, FETA, FORMACJA, HERB, NIECIERPLIWOŚĆ, NAPASTLIWOŚĆ, OCENA, GŁOWA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, EKSPEDYCJA, FAŁSZYZM, ABWOLT, OGROMNIASTOŚĆ, OBRAZOWOŚĆ, MIODNOŚĆ, ENIGMATYCZNOŚĆ, IZOTROPIA, NIEWYPARZONY JĘZOR, KAZIRODCZOŚĆ, NACHALNOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ, SPUSZCZENIE, MARUDZTWO, PIERWIASTEK, AV, PAMIĘĆ, WIELORASOWOŚĆ, NIEDYSKRETNOŚĆ, ARBITRALNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, BĄCZEK, GIGAFARAD, STAROŚWIECKOŚĆ, POWTÓRZENIE, ZAWODOWOŚĆ, HYBRYDYCZNOŚĆ, BUDŻETÓWKA, SIANO, BŁYSK W OKU, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, ARTYZM, KONTUR, NIEPRZYZWYCZAJENIE, ROZPAD, NIEPEWNOŚĆ, DARMOSZKA, MACHANIE RĘKĄ, HUK, OBSCENICZNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, POMINIĘCIE, KONSEKWENCJA, KUMULACJA, DIADEM, SĘDZIA, SYSTEM, PĘTELKA, LEPSZOŚĆ, TERAWOLT, MODEL, POWSZECHNOŚĆ, BEZTREŚCIOWOŚĆ, BARWY, SIEDMIOKROTNOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, KRZYKACTWO, NIEBEZPIECZNOŚĆ, SPONTANICZNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ, CECHA, DUALIS, WSPÓLNOŚĆ, PRZEKLEŃSTWO, ZGRUBIENIE, PREDYKATYWNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, RESTAURACJA, KANTON, DROBNOŚĆ, ZAPORA, KAWAŁEK, BEZPROBLEMOWOŚĆ, MEDALOWOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, POST, WĄSKIE GARDŁO, UŁAWICENIE, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, PRZECHOWALNIK, ZAPALENIEC, OSTATNIE SŁOWO, KONDOMINIUM, NIEMORALNOŚĆ, PÓŁPLASTEREK, REKONFIGURACJA, WIRTUOZERSTWO, DESOCJALIZACJA, SZTANDAR, ROZSĄDNOŚĆ, CYKL REPRODUKCYJNY, FACHOWOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, PORZĄDEK, KUCHNIA, OGNISKO, KOLEJ, WŁAŚCIWOŚĆ, SKAŻENIE, MECHANIZM, CHUTLIWOŚĆ, SOWIECKOŚĆ, MONOGAMICZNOŚĆ, FATYGA, OKRĘŻNOŚĆ, USTNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, AFRYKAŃSKOŚĆ, NAMOLNOŚĆ, CZĘŚĆ, WSZETECZEŃSTWO, KRATA, DOJŚCIE, WARTOŚĆ, SZAŁ DUPY, PRZYKŁADNOŚĆ, WYBIERAK, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, DOBRA STRONA, TABU, UPADEK, OSTROŻNOŚĆ, OBLATANIE, SKÓRA, ODROŚL, WĄTŁOŚĆ, GEOCENTRYZM, BUŃCZUK, REPETYCJA, DEKORATYWNOŚĆ, CECHA DYSTYNKTYWNA, WYCISK, LINIA WODNA, IDENTYFIKOWALNOŚĆ, PRZEKŁADACZ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, PREZYDENCJALIZM, NIEPOSPOLITOŚĆ, TYSIĄCKROTNOŚĆ, CHOINKOWOŚĆ, PASTA, ZWIERCIADŁO, SZKARADNOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, AULOS, ADAPTACYJNOŚĆ, NAPIĘCIE, SKORUPA, OWOC, OBROST, KOMANDOS, MASOŃSKOŚĆ, TRADYCYJNOŚĆ, KULOODPORNOŚĆ, MATOWOŚĆ, TOTALIZM, AGREGATY MONETARNE, KULT JEDNOSTKI, STRZAŁA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ZAMYKANIE USZU, SZCZODROŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, DYSTANS, ZDOLNOŚĆ, STYMULATOR, CZUBATOŚĆ, POLEROWNIK, SZCZENIACKOŚĆ, BAJDEWIND, NIETAKTOWNOŚĆ, POWTÓRZENIE, ŁOPATKA, FILM SF, IKRA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BLUZG, POSTNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, TURÓWKA, INTERESOWNOŚĆ, OBRZEŻE, ZROST, SKĄPSTWO, WĄTPLIWOŚĆ, ZACISZNOŚĆ, OPRAWA, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, WIEK, ODWZOROWANIE, MOŻLIWOŚĆ, HIPERTROFIA, STOPNIOWALNOŚĆ, LISTWA, ODSTĘPNE, ZIARENKO, EKLEKTYCZNOŚĆ, DECYWOLT, BEZSTRONNOŚĆ, WINNOŚĆ, TARTALETKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, SKRAJNIK DZIOBOWY, NIELUDZKOŚĆ, KOMBATANCKOŚĆ, ZAPYCHACZ, ŹRÓDŁO, NAŁOGOWOŚĆ, KLIMAT, ODMIANA, ?JEDNOZNACZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, W CZYM PANUJE AUTOKRATA, SĄ RZĄDY JEDNOSTKI, MONARCHY O NIEPODZIELNEJ WŁADZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, W CZYM PANUJE AUTOKRATA, SĄ RZĄDY JEDNOSTKI, MONARCHY O NIEPODZIELNEJ WŁADZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOKRATYCZNOŚĆ cecha czegoś, w czym panuje autokrata, są rządy jednostki, monarchy o niepodzielnej władzy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOKRATYCZNOŚĆ
cecha czegoś, w czym panuje autokrata, są rządy jednostki, monarchy o niepodzielnej władzy (na 15 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, W CZYM PANUJE AUTOKRATA, SĄ RZĄDY JEDNOSTKI, MONARCHY O NIEPODZIELNEJ WŁADZY sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, W CZYM PANUJE AUTOKRATA, SĄ RZĄDY JEDNOSTKI, MONARCHY O NIEPODZIELNEJ WŁADZY. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast