CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEZALEŻNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest niezależne, wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEZALEŻNOŚĆ

NIEZALEŻNOŚĆ to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.629

SODA, ZATRATA, MAKROCYTOZA, POPISOWOŚĆ, ŚNIEG, NADGORLIWOŚĆ, KASACJA, ZAPORA, RELACJA BINARNA, CYWIL, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PRAKTYCZNOŚĆ, OBJAW, BARIERA WYJŚCIA, TWIERDZENIE PETTISA, NULLODA, ATOM, NANOFILTRACJA, TWIERDZENIE PITAGORASA, WŁÓKNO, MARYJNOŚĆ, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, DROBNOUSTEK BECKFORDA, URZĄD, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, NIEKOMPLETNOŚĆ, NIL, ŻURAW, PRZEKŁADACZ, PRZEBIEG, POSEŁ NIEZRZESZONY, ZNAJOMA Z WIDZENIA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, PREPARACJA, FIMBRIA, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, PRACOHOLIK, CHRZEST, GLINIANE RĘCE, MODEL HERBRANDA, KONAJĄCY, HAMBURGER, ŚMIECIOWISKO, ŚLAD, PODSZEPT, KOMIN PŁACOWY, POCZUCIE WINY, PRYZMAT PENTAGONALNY, MOWA EGOCENTRYCZNA, KOGNITYWIZM, CZERPARKA, NIECHLUJ, RUBASZNOŚĆ, MALOWNICZOŚĆ, ZAPRZEDANIEC, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, NIESŁUSZNOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, RÓWNIK NIEBIESKI, PRZEDŁUŻACZ, AKCJA NIEMA, POLSKOŚĆ, EISEGEZA, STARODAWNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, BĄBEL, WZNIOS, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, FANFARON, STONOGA MUROWA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, OBIEKTYWNOŚĆ, PASJA, KONFRONTACJA, BIEDACZKA, GROŹBA KARALNA, OSTRY DYŻUR, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, FRONT, WESTERN, ARGUMENTACJA, PRZEGRODA, BAŁKAŃSKOŚĆ, LITERATURA FAKTU, NIEWYRAŹNOŚĆ, ALTEMBAS, GOSPODARKA KOMUNALNA, NORMA KOLIZYJNA, REKIN OWSONA, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, PIJĄCY, AWANGARDA, NON-IRON, HOMO NOVUS, WĄTŁOŚĆ, PLEBEJUSZ, ZAMEK NA PIASKU, POSIEDZENIE POJEDNAWCZE, PRZESTRZELINA, POKOLENIE SANDWICZOWE, DRAŻLIWOŚĆ, ROZKOSZNIACZEK, MARUDA, ŁEBEK, MODERATOR, GAZ IDEALNY, PATKA, TOLERASTIA, ŁAPA, DYNAMIKA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, CHAŁUPNICA, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, BIOMETRIA, WICELIDER, RUMUN, KOLKA JELITOWA, ROZKRZEWICIEL, KICHA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, ZWARA, NIEDOTYKALNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, OBSZCZYMUR, PRZEBRZYDŁOŚĆ, WIEŻA ZEGAROWA, PARTIA, BYSTROŚĆ, NADWOZIE SAMONOŚNE, GMT, SULFON, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, TRAGICZNOŚĆ, WOSKOWATOŚĆ, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZBÓJNIK, STRUNA, CZAS, TERPEN, FROTKA, WĄSKIE GARDŁO, SKUBANIEC, RYWALIZACJA, DEBILNOŚĆ, ZUBOŻANIE, TURBINA POWIETRZNA, NIEGUSTOWNOŚĆ, SIEROCTWO SPOŁECZNE, DUPA BLADA, PILOT, EFEKT RYGLA, AFTERPARTY, BRYŁKOWATOŚĆ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, DOWCIPNOŚĆ, ZAGRODNIK, CIĄG DOKŁADNY, ŻYCZENIE SOBIE, PLURALIS, ZESKROBINA, WULKAN TARCZOWY, JEŻOWIEC JADALNY, PARASYMPATYKOLITYK, FANDANGO, STRATEG, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, POSIEW, REFLEKTOR, ZMIENNA ZWIĄZANA, ANGIOLOGIA, BINEGACJA, ZATRUCIE, OBCY, NIEOBLICZALNOŚĆ, WAKAT, CYFRYZACJA, LEGENDA, NUMER, POLICYJNOŚĆ, SIODŁO DAMSKIE, FIZYKA WIELKICH ENERGII, ROŚLINA, CZYN SPOŁECZNY, SZMELC, MIEJSKOŚĆ, PSALMOGRAF, STANDARD, ESTER, DYMENSJA, OBIJACZ, ZNAK KOREKTORSKI, MASTYGONEMA, POLIFONIA, PILA, WODNIAK, CENA SPRZEDAŻY, PAPROCIE, METANOGENY, AGREGAT POMPOWY, PRAWO, SAMORODNOŚĆ, ESPRESSO, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, TRAFNOŚĆ, SUSPICJA, SWAR, SUKCESYWNOŚĆ, MECHANIZM, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, GANGRENA, KREACJONIZM, KOMUNIA, SZACHULEC, BOOROOLA, DZIECIĘCTWO, OBROST, NIEOBECNY, GRYZONIE, OBCY, PSZCZOŁA WŁOSKA, ZDATNOŚĆ, SZAROTA NORWESKA, PIERWSZORZĘDOWA CECHA PŁCIOWA, WIĄZADŁO, TECHNIKA, NIESTEROWNOŚĆ, BRODZIK, NIEWAŻKOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, NIEREALNOŚĆ, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, BITUMIZACJA, NADZÓR BANKOWY, ROGAL, SYMPATYCZNOŚĆ, RODZAJNIK, REJON, TRZEŹWOŚĆ, POLIGAMIA, OTCHŁAŃ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, BLITZ, RYCZAŁT, URODA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, NIECZYNNOŚĆ, NARAMIENNIK, OPÓR DROGOWY, DWUKOLOROWOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, DROBNIACZKOWCE, OBIÓR, POWOLNOŚĆ, GŁOŚNOŚĆ, ŻYWIEC, PRZYSPOSOBIONY, CIEŃ, SŁOWO KLUCZOWE, PROSIAK, VACAT, TERMIN PREKLUZYJNY, WOOD, ROZPORZĄDZENIE, BLANK, NIEPOWODZENIE, KROPLA W MORZU POTRZEB, NOWY, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KONTRDEMONSTRACJA, NIEOBYCZAJNOŚĆ, NARWAL, MAJEUTYKA, SPŁACALNOŚĆ, WDÓWKA, NADPOBUDLIWOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, BELLADONA, ALUZJA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, PRZEMYŚLNOŚĆ, POSMAK, NIEPRZEMIENNOŚĆ, KOŁO MAŁE, ZŁUDZENIE, ZWAŁA, KOŚCIELNOŚĆ, SZTYWNIACTWO, WSPÓŁZAWODNICTWO, MARTWIAK, NIEOKREŚLENIE, NIHILIZM, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ŚWIEŻOŚĆ, BROŃ KRÓTKA, ?KASZANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.629 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEZALEŻNOŚĆ cecha czegoś, co jest niezależne, wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEZALEŻNOŚĆ
cecha czegoś, co jest niezależne, wolne, nie musi nikomu ani niczemu podlegać (na 12 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, NIE MUSI NIKOMU ANI NICZEMU PODLEGAĆ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast