WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENKA to:

wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTENKA

ANTENKA to:

mała antena - urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie (na 7 lit.)ANTENKA to:

mała antena - czułek stawonoga (na 7 lit.)ANTENKA to:

część krótkofalówki (na 7 lit.)ANTENKA to:

znajdziecie ją na berecie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.245

MEDALION, POSTĘPOWANIE, DRGNIENIE, NIEDOZÓR, LEŻNIA, BLOK LINOWY, PRZESUWALNOŚĆ, PRZEJŚCIÓWKA, PRZESTARZAŁOŚĆ, RYGIEL, NADLEW, PRESTIDIGITATORSTWO, SŁUPEK, OSPAŁOŚĆ, WĘZEŁ CHŁONNY, NIEMIECKOŚĆ, WYPAR, BONIA, GODŁO HERALDYCZNE, DIALEKTYZM, OKRUSZEK, DZIAŁ, WYBUDOWA, PRZEKRYCIE, PREFERENCJA, GARŚĆ, OBRÓBKA BLACHARSKA, SZELKA, ARCYDZIELNOŚĆ, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, WIELKA PŁYTA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, DOMINANTA KOMPOZYCYJNA, KONSERWARNIA, ELEMENT CAŁKOWITY, NÓŻKA, KOLANO HAMBURSKIE, NASYCENIE, NAPŁYW, MARTWICA, ZAPALENIEC, BAŁKAŃSKOŚĆ, NIEHARMONIJNOŚĆ, TRYWIALIZM, PAMIĘĆ, BATTERIE, WŁAM, RYS, SWORZEŃ, CHOCHOŁEK, ZWYCZAJOWOŚĆ, PEŁNIA, WYSPIARSKOŚĆ, GRECKOŚĆ, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, NAJWYŻSZY CZAS, BLENDA, BALAS, OBRĘCZ, UPADEK, PALETA, SCHODY, KASETON, ŚWIADCZENIE, RUSKOŚĆ, SZPETNOŚĆ, WSPÓŁORGANIZACJA, FIGURA HERALDYCZNA, UTWÓR, NADPROŻE, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, DYMNIK, OGLĄD, ELEMENT, REKOMENDACJA, OBLACJA, LIKWIDACJA, NIESŁUSZNOŚĆ, WENA, SPINKA, ADIDASEK, WALIDACJA, PODSYP, OBEJŚCIE, POZIOM, MACIERZYŃSKOŚĆ, NARYBEK, ZBIEŻNOŚĆ, PRZERYWACZ, PRZESZKODA, STOPNIOWALNOŚĆ, TECHNICZNOŚĆ, KIERUNKOWY, KABŁĄK, PODRÓŻ, WALKA, MĘŻNOŚĆ, KSIĄŻKOWOŚĆ, STOPIEŃ, PAS, TRYWIALNOŚĆ, HIMALAJE, ŹRÓDŁO, SYMETRYCZNOŚĆ, OBŁĘK, PRODUKCJA, GOSPODARZ, ŚWIADECTWO, SUBSTANCJA, ATRYBUCJA, RÓWNOLICZNOŚĆ, ZUBOŻANIE, SZYJKA, MASZYNKA, DOJŚCIE, KATEGORYCZNOŚĆ, REPREZENTACJA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, KLOZET, KURAŻ, SKRA, TRAFNOŚĆ, DYWERGENCJA, ADHEZJA, STRAŻNICA, ZĄB, RILEY, IZOLAT, WCISK, POLER, ZNAK, DESKA ROZDZIELCZA, WŁAŚCIWOŚĆ, PRZYKRYWADŁO, EMPORA, POMINIĘCIE, ANIMUSZ, PRZYSTRÓJ, ARCHITEKTURA, CYFRA RZYMSKA, KRATKA ŚCIEKOWA, OGROM, STOPNIOWALNOŚĆ, ROZMIESZCZENIE, ZAGRANICZNOŚĆ, ODMIERZANIE, WSPÓŁCZYNNIK, PRZESTRZELINA, UKŁAD, PRZEGLĄD, KLUSKA, KONTUR, ANTENKA, LINIA DEMARKACYJNA, WYCZUWALNOŚĆ, WOLNY, SKRĘT, NIECZYNNOŚĆ, TRZON, GRUPA, REZONATOR KWARCOWY, ROLA, UDERZENIE, ŹRÓDŁOWOŚĆ, ZGRZYBIAŁOŚĆ, GZYMS, ROZPÓRKA, SŁUPEK, PRZEBIEG, RYWALIZACJA, WAHNIK, RELACJA ZWROTNA, MIGDAŁEK GARDŁOWY, MÓZG, PIĘTKA, GRASICA, DRĄŻEK STEROWY, ODBÓJ, OCIEKACZ, ZWÓD, SWORZEŃ, TRALKA, KRĘG, SYGNAŁEK, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, EWOKACJA, PŁUCKA, PARTYKULARNOŚĆ, WĄTPLIWOŚĆ, TYRYSTOR, WZÓR, BLOCZEK, DYSTANS, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, RENOMA, DETEKTORYSTA, UCHWYT NOŻOWY, DRĄG TŁOKOWY, FANATYZM, DOSADNOŚĆ, REWALORYZACJA, WYTWÓRCZOŚĆ, POLEROWACZ, DELIKATNOŚĆ, WSTĘGA, SZAJBA, STRÓŻÓWKA, POST, NIT, NIEDOTYKALNOŚĆ, POWYWRACANIE, CZUBEK, MIMOŚRÓD, ZMIOTKI, KOALICYJKA, DEGRESJA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WSPORNIK, OBOWIĄZEK, KIPA, CYLINDER, SZYJKA, ŚLĄSKOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, GRAFIKA, DYBY, POKRYCIE, MIARA, PAŁĄK, WIĄZANIE, CZOP, MUSZLA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, OKAPNIK, KORONKA BRUKSELSKA, LIS, RZUT WOLNY, ŁONO, KWADRANT, RDZEŃ, POWTARZALNOŚĆ, KORYTARZYK, ZAMIENIALNOŚĆ, CHWYTAK, KARNIAK, PUNKT, ŁAGODNOŚĆ, ZAJAWKA, BEZDENNOŚĆ, PAS, KNOWANIE, NOŚNIA, SEKCJA, BIOGEN, BRAMKA LOGICZNA, GŁUPKOWATOŚĆ, REGALE, NIEREGULARNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, ISKRA, SZCZĄTEK, NAPŁYW, TUSZ, SKŁAD, PRZEDŁUŻACZ, AKCENT, ZNAK TOWAROWY, OKOLICZNOŚĆ, NIEZAUWAŻENIE, ŻYWOTNOŚĆ, AMOK, PROROCTWO, ROZEZNANIE, WĄTŁOŚĆ, CHWYTAK, POKAZ, WADA, RZUT KARNY, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PAS KOALICYJNY, SKAŻENIE, APOTEOZA, PASEK, NIEREGULARNOŚĆ, RAMY, BAWEŁNIANKA, ROZGAŁĘZIACZ, CZELUŚĆ, BINDRA, ZBAWICIELKA, STÓŁ, ŚWIATOWOŚĆ, HURDYCJA, OSNOWA, ANTYFAN, KORPUS, ZASKOK, OKAZ, ?PLUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.245 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENKA wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENKA
wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.).

Oprócz WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast