WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTENKA to:

wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANTENKA

ANTENKA to:

mała antena - urządzenie zamieniające fale elektromagnetyczne na sygnał elektryczny i odwrotnie (na 7 lit.)ANTENKA to:

mała antena - czułek stawonoga (na 7 lit.)ANTENKA to:

część krótkofalówki (na 7 lit.)ANTENKA to:

znajdziecie ją na berecie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.245

PRZYGASZENIE, UPIĘCIE, PRODUKCJA, PŁAWA, SOS, TECHNIKA, PRZECHYŁ, WIDEŁKI, OŁÓW, PRZERABIACZ, BAŁWOCHWALSTWO, WKŁAD, KORZEŃ, TRADYCYJNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, TONACJA, SUKCESYWNOŚĆ, PRZECIWWSKAZANIE, TRYB, KANAŁ, PŁONNOŚĆ, LIGATURA, DŻIN, KONOTATKA, ZRAZIK, MELODIA, KLASYFIKACJA, DOBRE SŁOWO, OSTROŚĆ, ROZKRZEWICIEL, PRZYĆMIENIE, ADAPTACYJNOŚĆ, MUFA, EKWILIBRYSTYKA, PRĘT, GABION, AROMAT, PAL, AUTOR, PODRÓŻ, NIEREGULARNOŚĆ, PŁOMYK, NIEUMIEJĘTNOŚĆ, ZACHOWAWCA, KONOTACJA, BARBARYZM, ZBIERALNIK, KOSZ, SAMOOKREŚLENIE, WOREK REZONANSOWY, DEZAKTYWACJA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, WZIĘCIE POD WŁOS, OBROST, TUBUS, NIEBYWAŁOŚĆ, ZAPOTRZEBOWANIE, SKARBNICA, WOSKOWATOŚĆ, KOŁO, SYMBOLICZNOŚĆ, ROZKRÓJ, OFIARA, MOSTEK, PRZYBYTEK, SAMOCHÓD GAŚNICZY, ZBAWCZYNI, GRZECZNOŚĆ, SŁUCHAWKA, RURA, SZTYWNIACTWO, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, DŻUNGLA, KNOWANIE, MOTYWIK, OPERATOR, WYPYCHACZ, REZONATOR KWARCOWY, TOREBKA, FETA, POWIERZCHNIA STEROWA, ROSYJSKOŚĆ, KSZTAŁT, ELEMENT, CIĘŻAR, SZALEŃSTWO, POWYWRACANIE, AKTUALNOŚĆ, CELOWOŚĆ, KOPANINA, NIEPODLEGŁOŚĆ, TUSZ, SKUPYWACZ, ZAPAS, PAMIĘĆ, BIAKS, OKOLICZNOŚĆ, ROZKŁAD, KONTUR, OZNAKA, PRZEDŁUŻACZ, POKREWIEŃSTWO, ŚMIAŁOŚĆ, WYPRZEDAŻ, ŁOPATKA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, WYSYŁKA, PRZEDMIOT PRACY, KATEGORIA, WIELOFAZOWOŚĆ, CZELUŚĆ, SZYBKOŚĆ, WYBIERACZ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, SZMATKA, DYSTANS, NATRYSKIWANIE, ŁEBEK, KAMUFLAŻ, TORBA, NAPŁYW, OBSERWACJA, UZIOM, KIKUT, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, KRATKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, PRZESYŁACZ, PRZEZIERNIK, ELITARNOŚĆ, KARES, PRZEDSIONEK, ŻARNIK, NABOŻEŃSTWO, ZIARNO, LEVEL, PANNEAU, SKRĘT, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, BLOK, ABSOLUTYSTYCZNOŚĆ, KLOCEK, ENIGMATYCZNOŚĆ, STAROŚĆ, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MASZYNA WYCIĄGOWA, KLUCZ, LASECZKA, ODBIORCA, PERLISTOŚĆ, WSPARCIE, KOLEJKA, ŁATWOŚĆ, DŁAWIK, OZOREK, TOPIK, NIEWZRUSZALNOŚĆ, MARS, BEZDNIA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ZBIORNICA, ŻYŁKA, ARKADA, GATUNEK, MACHANIE RĘKĄ, PIUSKA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, ZNAK JĘZYKOWY, FORMACJA, PRZECINACZKA, STYLIZACJA, ZŁA PRASA, ZNAK, WYLICZANKA, KARTA, ZAĆMIENIE, EROZJA, BELECZKA, ZACZEPNOŚĆ, ŚWIECA, NAUSZNIKI, ARSENAŁ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, GŁĘBOKOŚĆ, USKOK, KRĘGOSŁUP, FANATYCZKA, KORYTO, SZPETNOŚĆ, SZALA, PROMOTOR, NIEPOJĘTOŚĆ, UPŁYNNIENIE, BĘBEN, GŁOWA, MAJENIE, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KONESERSTWO, KUREK, TROGLOFIL, WYBIJACZ, MIT, CHŁONNOŚĆ, METRYKA, DRUT, OJCIEC, GĄBECZKA, ELEMENT, SPINKA, OSZCZĘDNOŚĆ, KOPNIAK, MÓZGOWIE, PION, PAREO, OBTŁUCZENIE, SYTUACYJNOŚĆ, OKREŚLONOŚĆ, STEREOTYPIZACJA, LIKWIDACJA, TURECKOŚĆ, ADWOKAT, RZUT WOLNY, ŚRODEK PRACY, OSĄD, SZYJKA, SKAŻENIE, ŚLĄSKOŚĆ, DESENIOWANIE, KOLUMNA, WKRĘTKA, NAGA PRAWDA, ZNAWSTWO, DESKA SNOWBOARDOWA, GORSET, UWERTURA, SŁUP, ZŁUDNOŚĆ, NIUCHACZ, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, REAKCJA POŁÓWKOWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, BASTION, WOLITYWNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, ALUZJA, KORPUS, INDUKTOR, NIEDZISIEJSZOŚĆ, ADAPTER, ŻEBRO, ODCIEK, DROŻNOŚĆ, ODLOT, NIESŁUSZNOŚĆ, ODDZIAŁ ZAPOROWY, BŁYSK, BEZMIAR, REKLAMA, GIGANTYCZNOŚĆ, PŁASZCZYZNOWOŚĆ, PRZEWODZIK, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, ANTENKA, ODCIEŃ, NIEŚWIADOMOŚĆ, PODGLĄD, MASZYNKA, OBSYPISKO, ZASZŁOŚĆ, FORMANT, STRONNOŚĆ, WRZASKLIWOŚĆ, NIEPOSPOLITOŚĆ, KOLOROWOŚĆ, WIELOETAPOWOŚĆ, FIBRYL, CZŁOWIEK, ŚREDNIACTWO, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, SŁUPEK, ANTYFAN, SKRYTKA, OCIEKACZ, TRZON TŁOKOWY, CEL, SAMOREGULACJA, ODWROTNA STRONA MEDALU, PRYNUKA, GODŁO HERALDYCZNE, MEDALION, MACHNIĘCIE RĘKĄ, WIELOBARWNOŚĆ, LEGACJA, ODSKOK, SPACEREK, DROBNOŚĆ, DOPŁYW, DZIAŁ, ?MUZYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.245 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTENKA wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTENKA
wystający, sterczący element czegoś (na 7 lit.).

Oprócz WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WYSTAJĄCY, STERCZĄCY ELEMENT CZEGOŚ. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x