CZĘŚĆ, ZAZWYCZAJ KOŃCÓWKA CZEGOŚ, KTÓRA SŁUŻY DO PRZYCZEPIANIA, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW, DZIAŁA ZACISKOWO, ZWYKLE POSIADA SPRĘŻYNOWY ZAWIAS I PRZYPOMINA WYGLĄDEM PASZCZĘ KROKODYLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROKODYLEK to:

część, zazwyczaj końcówka czegoś, która służy do przyczepiania, łączenia elementów, działa zaciskowo, zwykle posiada sprężynowy zawias i przypomina wyglądem paszczę krokodyla (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROKODYLEK

KROKODYLEK to:

zdrobniale: krokodyl - należący do rzędu krokodyli drapieżny gad o wydłużonym ciele pokrytym tarczkami rogowymi, płaskiej głowie z długim pyskiem i krótkich nogach, żyjący w słodkich wodach krajów tropikalnych (na 10 lit.)KROKODYLEK to:

funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ, ZAZWYCZAJ KOŃCÓWKA CZEGOŚ, KTÓRA SŁUŻY DO PRZYCZEPIANIA, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW, DZIAŁA ZACISKOWO, ZWYKLE POSIADA SPRĘŻYNOWY ZAWIAS I PRZYPOMINA WYGLĄDEM PASZCZĘ KROKODYLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.990

KOP, PODBIERACZ, OFIARA ŚMIERTELNA, ORGANIZM DIPLOIDALNY, NIESPORCZAKI, ŚREDNIA WAŻONA, PRZEZIERNIKOWATE, LOKACJA, FALOCHRON, CIAŁO, ZABYTEK RUCHOMY, GRZAŁKA, WELBOT, KŁAMCZUCH, CEPISKO, NASOSZNIK TRZĘŚ, TARCZKA OPACHOWA, PINGWINARIUM, POKRZEPICIEL, NAWAŁNIK POPIELATY, CIĄG DALSZY, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, WYPALANKA, SUCHAR, KONTRMANIFESTACJA, ŻYWIEC, CYFRYZACJA, DRĘTWOTA, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, OBI, CHROPOWATOŚĆ, ANGIOGRAFIA, JĄDRO GALAKTYKI, ROGALIK FRANCUSKI, GESTAGEN, SUPERPOZYTYW, OFERTA WARIANTOWA, UNIONISTKA, N-GRAM, KANCIASTOŚĆ, CZTEROKROTNOŚĆ, PERYPETIA, ITIHASA, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, BADANY, PONCZ, SZCZUDŁO, NORMATYWIZACJA, CHOINÓWKA, DYNAMIKA, INWAZJA, INKORPORACJA, INSTALACJA, EUKARIOT, UCIOS, KRAJKA, RYSUNEK TECHNICZNY, ULTRABOOK, KABANOS, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, UDO, SZYSZKA, GŁOWA RODZINY, TACHION, MECHANIZM ŚRUBOWY, DUSZA, KAMERA TELEWIZYJNA, AKOMODACJA, CENZURA, RANNA, DZIEWIARNIA, OTCHŁAŃ, ZAD, NOWOŚĆ, ODZIOM, KALKA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, ASPIRANT, SZTURMÓWKA, WRZASKLIWOŚĆ, POBUDKA, KURTYNA, OKRES WEGETACYJNY, RAMIAK, ZAKRĘT, GRADUAŁ, CHOROBA SOMATYCZNA, WYBIERAK, KOBIERZEC, PRĄŻEK, PREDELLA, PŁATOWIEC, MASŁO SHEA, WYJEC PŁASZCZOWY, ŚCIANA WSCHODNIA, GRECKOŚĆ, ŚWIADEK, PIGUŁKA GWAŁTU, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, BRYŁKOWATOŚĆ, PUL, BETON, WIDOWISKO, MYDLANOŚĆ, PELENG, PIGUŁKA, BAJKOWOŚĆ, ROSA MIODOWA, DEKIEL, DETALISTA, CEBULKA, GRONKOWIEC, FILTR, SĄD OGÓLNY, NATKA, RAK STAWOWY, CZŁOWIEK, CZARNOBREWA, OBROŻA, PEGAZ, GLORIA, GNIAZDKO, WĄSONÓG, REPUBLIKA JAKUCKA, SPUSZCZENIE, KOREK TOPLIWY, PALEOLIT, LEWAR, PASTWA, ŁYŻKA, ANTYCYPACJA, LAWA TRZEWIOWA, OPOSIK WIELKOOKI, NONKONFORMISTA, CHRONICZNOŚĆ, WYOBLAK, SAVE, KONSERWIARNIA, BOSS, ABOLICJONISTKA, JURA KRAKOWSKA, ASOCJACJA, ANTECEDENS, MAPA SZTABOWA, PROPORCJA, CARZĄTKO, WYDAWNICTWO, TAŚMA, OPIEKUN, SKORUPA, SZPRYCA, DROŻNOŚĆ, CIĘŻKA WODA, PŁAWACZKA, GWARDZISTA, SPRAWNOŚĆ, WSPÓŁZAWODNICZKA, OCENIACZ, DINGS, AMERYKAŃSKOŚĆ, LEGENDA, SKANDYNAWSKOŚĆ, GITARA KLASYCZNA, WIELOWIEŚ, CHWYTAK, TYKA, WECK, GRZYBICA WOSZCZYNOWA, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, KUROPATWA, PERKOZ OLBRZYMI, GRZYWA FALI, POZBYCIE SIĘ, PROPAGANDA, PÓŁFRAK, GNÓJ, HOLOCEN, PODOBNOŚĆ, SKRYTKA, DZIAŁKA, DIZAJN, CYGARO, MASA KAJMAKOWA, OŚMIORAK, KLAPA, ZBÓJCZYNI, STRUNA, DROGA PUBLICZNA, DEFORMACJA, ROZETKA, AFRYKAŃSKOŚĆ, TŁUMACZKA, STRUMIEŃ, DRAJWER, BLEFIARZ, POWIERZCHNIA, BABKA PIASKOWA, OLDBOJ, PARTIA, SERWETECZKA, FORMACJA DYSKURSYWNA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, SŁODYCZ, NIEBEZPIECZNOŚĆ, WÓZKOWY, KNAGA, MASA RELATYWISTYCZNA, CZTERNASTKA, BUKIECIARZ, MOSTEK, POSŁUSZNICA, CHOCHOŁEK, WEZWANIE, RZEKA, PRZEZIERNIK, SKOK, KSEROGRAFIA, ANDROFAG, ŁYŻKA, OKAP, MARZANA FARBIARSKA, STARA MALEŃKA, NIEDOPASOWANIE, TALENT, SZPILKA, SPOT REKLAMOWY, OBSESJONISTKA, FINKA, RZEKA, PODOBÓZ, AFRYKANERKA, PARAGRAF, PRZEDDZIEŃ, ŁAPKA, SPAMIK, PANCERZOWCE, HARMONIA, DZIEKANAT, STRÓŻÓWKA, POKREWIEŃSTWO, PYZA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, INTERFEJS UŻYTKOWNIKA, NIEKONKRETNOŚĆ, KIT, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, TECHNIKA, KARTY, KNAGA, TALERZ, REPETYTYWNOŚĆ, SIŁA ROBOCZA, GIEMZA, SUWERENNOŚĆ, RODZAJ GRAMATYCZNY, DYSTANS, CZUB, JAZDA FIGUROWA, ROZDŹWIĘK, SKRA, ŁAPA, STRZAŁECZKA, ALLEMANDE, HAMULEC OBROTOWY, WYRAŹNOŚĆ, PRZYBYTEK, DYSKRECJA, DEMISEKSUALISTKA, KATODA ŻARZONA, MIÓD SZTUCZNY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, PAREO, PLAZMA, MONETKA, KONCERN, OKUCIE, GONDWANA, PULARDA, ZRĄB, POPITKA, DROBINA, BADANIE PODMIOTOWE, RUMUŃSKOŚĆ, UKOICIEL, SZCZUR, SPÓD, OBRZEŻE, DOMY, WSCHÓD, KOŁOWRÓT, MOST, FIGURACJA HARMONICZNA, ZBIEŻNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, ODCINEK, ZACHOWANIE, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PRZEKŁADACZ, ?TIUL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ, ZAZWYCZAJ KOŃCÓWKA CZEGOŚ, KTÓRA SŁUŻY DO PRZYCZEPIANIA, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW, DZIAŁA ZACISKOWO, ZWYKLE POSIADA SPRĘŻYNOWY ZAWIAS I PRZYPOMINA WYGLĄDEM PASZCZĘ KROKODYLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ, ZAZWYCZAJ KOŃCÓWKA CZEGOŚ, KTÓRA SŁUŻY DO PRZYCZEPIANIA, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW, DZIAŁA ZACISKOWO, ZWYKLE POSIADA SPRĘŻYNOWY ZAWIAS I PRZYPOMINA WYGLĄDEM PASZCZĘ KROKODYLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROKODYLEK część, zazwyczaj końcówka czegoś, która służy do przyczepiania, łączenia elementów, działa zaciskowo, zwykle posiada sprężynowy zawias i przypomina wyglądem paszczę krokodyla (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROKODYLEK
część, zazwyczaj końcówka czegoś, która służy do przyczepiania, łączenia elementów, działa zaciskowo, zwykle posiada sprężynowy zawias i przypomina wyglądem paszczę krokodyla (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ, ZAZWYCZAJ KOŃCÓWKA CZEGOŚ, KTÓRA SŁUŻY DO PRZYCZEPIANIA, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW, DZIAŁA ZACISKOWO, ZWYKLE POSIADA SPRĘŻYNOWY ZAWIAS I PRZYPOMINA WYGLĄDEM PASZCZĘ KROKODYLA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - CZĘŚĆ, ZAZWYCZAJ KOŃCÓWKA CZEGOŚ, KTÓRA SŁUŻY DO PRZYCZEPIANIA, ŁĄCZENIA ELEMENTÓW, DZIAŁA ZACISKOWO, ZWYKLE POSIADA SPRĘŻYNOWY ZAWIAS I PRZYPOMINA WYGLĄDEM PASZCZĘ KROKODYLA. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast