ZAKONNICA NA JEDNYM Z PIERWSZYCH ETAPÓW ŻYCIA ZAKONNEGO, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŚLUBY CZASOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWICJUSZKA to:

zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.)POSŁUSZNICA to:

zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.)PROBANTKA to:

zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOWICJUSZKA

NOWICJUSZKA to:

kobieta, która jest nowa w jakiejś dziedzinie, adeptka, osoba, która dopiero zaczyna zgłębiać tajniki (na 11 lit.)NOWICJUSZKA to:

zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKONNICA NA JEDNYM Z PIERWSZYCH ETAPÓW ŻYCIA ZAKONNEGO, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŚLUBY CZASOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.128

MIEJSCE, BIZNESIK, METAL, PALACZ, BIAŁY PUCH, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, DOKUMENTARZYSTA, TŁUMACZKA, POTRZEBUJĄCA, PUSTA STRUNA, UBYTEK, KARŁOWATOŚĆ, ZDARZENIE, CZŁOWIEK, HOBBY, ZBÓJCZYNI, OSZCZERSTWO, PRZYRODA, MANUFAKTURA, MANICURZYSTKA, WIRTUOZERIA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, DŁUŻNICZKA, LAWA, ŚLEPUCHOWATE, RACJONALIZATOR, ROCZEK, SZTUKA PASYJNA, SŁOWO POSIŁKOWE, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, NIEPOROZUMIENIE, GŁUPEK, HELLEN, WYCHOWANKA, ANOMIA, KRET, SZEPTUCHA, PUNKT TRANSFEROWY, GRAFOMAN, SPRZEDAWCA, ZAGĘSTNIK, SZCZWANY LIS, SZERMIERZ, DANA, BANTENG, REJESTRATOR, PRZEWODNICZKA, ZWIĄZKOWIEC, ANTONINKA, NAZWA INDYWIDUALNA, PIERWIASTKA, PEDALARZ, SZABAS, BAUHIN, ŻYWIENIE, OBSZAR, TIEPOLO, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, SKRUPULAT, KILKUNASTOLATKA, BIBUŁA, RĘKA BOSKA, PROMOTOR, POCISK PODKALIBROWY, NEOPOZYTYWIZM, ŚWIĘTOKRADCZYNI, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, REAKCJA ODWRACALNA, ŻARŁOK, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, RELACJA DWUCZŁONOWA, AINUR, SZARA MYSZ, INDUKCJA WŁASNA, ZWYCIĘZCA, PRYNCYPIALISTKA, EKSPREZYDENT, OPIEKUN, NIEWIERZĄCA, PLOTER TNĄCY, SŁONOROŚL, ZAKŁADKA, LAMA, KONFEDERACJA KAPTUROWA, RAK KALIFORNIJSKI, BEŁT, BODAK, SIELANKA, LICZBA UROJONA, SZEW, FUNDUSZ, WIĘZADŁO, CIESAK, WARTOŚĆ KATASTRALNA, AKSJOMAT PASCHA, LEMURKI, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, BAŁAGULSZCZYZNA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, HAZARDZISTKA, FLIRCIARA, WOLNA SOBOTA, AUSTEN, WIELORÓDKA, ODTWÓRCA, SZESNASTKA, ODCZYNIACZ, AS W RĘKAWIE, KOABITACJA, PUDŁO REZONANSOWE, USTAWA EPIZODYCZNA, AKUMULATORY, STARA MALEŃKA, EKOSFERA, DJ, ŚLEPCE, GORĄCE KRZESŁA, MERYSTEM, SIEDEMDZIESIĄTKA, RANA WYLOTOWA, ŚMIERDZIUCHA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, POMOC POSTPENITENCJALNA, JĘZOR OSUWISKOWY, LODY, MONOGAMISTKA, INSTANCJA, MASŁO, PIĘĆSETKA, APOLLON, WYTWÓRCA, DAMA DO TOWARZYSTWA, GRABIEŻCA, SPECGRUPA, ABOLICJONISTKA, POLATUCHA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, CYJANEK, MAŹ PŁODOWA, HURYSKA, RODZINA, ASTRONOMICZNA LICZBA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, DŁUG TLENOWY, DIODA, KRONIKARZ, CZERWONA BURŻUAZJA, WARTOWNIK, MEJOZA, STRONA WWW, HARACZ, KAFEJKARZ, GOL KONTAKTOWY, WIELOETAPOWOŚĆ, KORONIARZ KOŃCATY, NEGACJONISTKA, WYBIJACZ, NAZWA POZORNA, ESESMANKA, SPAMER, KURATORKA, UDAWACZKA, GLORIA, PINGWIN, OBSESJONISTKA, WIRTUOZERSTWO, KOMÓRKA ZWOJOWA, MISIEK, GRUPA NILPOTENTNA, MAGNETYCZNY MOMENT DIPOLOWY, DOLAR FIDŻI, UCZEŃ, MILWID, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, DWUMECZ, OSĄDZICIEL, WSPINACZKA SPORTOWA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, KOLEJE LOSU, ŁATA MURARSKA, ZAWRÓT, RYCZAŁT, SPEDYTOR, ZAINTERESOWANA, SAMOBÓJCA, KRĄGŁOŚĆ, POLIMORF, BRUSTASZA, ZDANIE, WIĄZADŁO, TRANSPARENTNOŚĆ, ROZBITEK, OCENIACZ, RÓJ, PIERDU-PIERDU, OKRES LITERACKI, MIEJSCOWA, METODA TERMICZNA, SENATOR, ROBOTNICA, KOBIERZEC, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, ANIMATOR, OFERTA WARIANTOWA, ZŁOTOROST, MOL, DYPTYCH, RINSER, OBÓJ MIŁOSNY, PRZYLEPNOŚĆ, SZALEŃSTWO, ZABORCA, SZAŁAWIŁA, RELIEF WYPUKŁY, KĄT UJEMNY, LASECZKA WĄGLIKA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, KLAWERIANKA, PARDO, UCIOS, WĘZEŁ, BADANIE PODMIOTOWE, BIOPIERWIASTEK, OBIECANKI CACANKI, OSOBOWOŚĆ ANALNA, ARANŻER, RENTA ZAPÓŹNIENIA, ORZECZENIE, KORELACJA KANONICZNA, ŻABIA LASKA, AWANTURNICA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, KAPTUR, MACIERZ TRANSMITANCJI, SORBENT, MISTRZYNI, DYPTYK, JAŁOWCÓWKA, DWORAK, DZIECKO EPOKI, PYRKONOWIEC, LIŚĆ ZŁOŻONY, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, WĄTROBIARZ, GAWORZENIE, AJGOSPOTAMOJ, ODRODZICIEL, WIEK DOROSŁY, BIOFILIA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ŻENIEC, PROMOTOR, RODZINA KATYŃSKA, BEZCZELNIK, WSPÓŁUCZENNICA, ANTYPARLAMENTARYZM, MOIETA, AFRYKANIZACJA, HUMANISTKA, SZYBKI BILL, JĘZYCZEK U WAGI, SYGNAŁ DYSKRETNY, POGOTOWIE, OPOZYCJA PRYWATYWNA, PODSEKTOR, OUTSIDER, ANKIETOWANA, ANTENA KIERUNKOWA, AMPUŁKA, MESJASZ, DUSZA, ZEŚWIECCZENIE, ÓSEMKA, OPERETKA, SZEFEL, TOWARZYSZKA NIEDOLI, SPARTANIN, WIDEOFON, REŻYSER, NIEŻYCIOWOŚĆ, NARYBEK, BOWEN, USZATEK, LUJ, DZIEDZIC, PÓŁPLASTEREK, TRÓJSKOK, SZPILKA, GOSZYZM, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, JEDNOWŁADCA, KOSMOBIOLOGIA, MAKOWSKI, ZWIERCIADŁO, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, KOKOSZ, ?ŁYKOWATOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.128 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKONNICA NA JEDNYM Z PIERWSZYCH ETAPÓW ŻYCIA ZAKONNEGO, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŚLUBY CZASOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAKONNICA NA JEDNYM Z PIERWSZYCH ETAPÓW ŻYCIA ZAKONNEGO, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŚLUBY CZASOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWICJUSZKA zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.)
POSŁUSZNICA zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.)
PROBANTKA zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWICJUSZKA
zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.).
POSŁUSZNICA
zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.).
PROBANTKA
zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 9 lit.).

Oprócz ZAKONNICA NA JEDNYM Z PIERWSZYCH ETAPÓW ŻYCIA ZAKONNEGO, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŚLUBY CZASOWE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZAKONNICA NA JEDNYM Z PIERWSZYCH ETAPÓW ŻYCIA ZAKONNEGO, KTÓRA ZŁOŻYŁA ŚLUBY CZASOWE. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x