DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWACJA PARADYGMATYCZNA to:

derywacja, która ma miejsce, gdy różnica między derywatem a podstawą polega na odrębności paradygmatu fleksyjnego, brak jest natomiast jakichkolwiek afiksalnych wykładników derywacji, a także ucięć (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.305

NIEDZIELA, WIATRAK HOLENDERSKI, PROTEST, CZERNICA, SANDBOX, MOŻLIWOŚĆ, OPASANIE, WARIACYJNOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, OSTROSŁUP FOREMNY, ZUPA PIWNA, BUCHTY, BUMER, DALEKOPIS, KLUBOWICZ, PIASKOWNICA, ZBAWICIELKA, SZTUBACKOŚĆ, GŁOS, DZIESIĄTKA, TRANSPARENTNOŚĆ, NIEUSTANNOŚĆ, BRAMKARZ, GAŁKA MUSZKATOŁOWA, BAŁAGUŁA, KARAFUŁKA, CHOROBA FAHRA, NOTARIAT, WYRAK SUNDAJSKI, BIOTA WSCHODNIA, PRZEKŁADNIA PASOWA, MISIEK, THRILLER, NAPASTNIK, ZBAWCZYNI, DŁUGOSZOWE, LEŻNIK, LINIA DEMARKACYJNA, SINIEC, SREBRNY EKRAN, CIAPOWATOŚĆ, SŁABEUSZ, ZASADA REAFERENCJI, ORBITA GEOSTACJONARNA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, LENIUSZEK, GMT, BANITA, WARZELNICTWO, CZERWOŃCZYK UROCZEK, CHRZEST, NAWÓJ, MAGNETON JĄDROWY, FURIOSO, GUMA BALONOWA, PLAZMA, SĄD KOLEŻEŃSKI, PLASTYCZNOŚĆ, RYKSZA, NIUŃKA, OBIEG OKRĘŻNY, WIARA, SATELITA SZPIEGOWSKI, SZKUDNIK, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, NIEZDYSCYPLINOWANIE, LAK, KLATKA PIERSIOWA, INTERWAŁ, WETERYNARIA, ROZEDMA PŁUC, PIERWIASTEK, DOLAR ANTARKTYKI, BÓBR RZECZNY, POPULACJA MENDLOWSKA, NIESPOKOJNOŚĆ, RAJZERKA, RACJA, PIECHUR, TRYBUNA, ANTECEDENCJA, ZABAWKA, ATYPOWOŚĆ, ZAGRANIE, ROZSTĘP KWARTYLNY, SKALA, LAKOLIT, PRZESTRZEŃ STANU, POMPA ŁYDKOWA, OFENSYWA, DOBRODUSZNOŚĆ, OPTYKA FALOWA, PRZEWÓD ODGROMOWY, UŁAMEK ZWYKŁY, MASZYNA CIEPLNA, POMPA POŻARNICZA, SPLOT, SUTEK, OWCZAREK, NIEGUSTOWNOŚĆ, GYROS, STAROŚWIECKOŚĆ, UKŁAD DYNAMICZNY, LEASING FINANSOWY, NOCEK BRANDTA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, ANTAŁEK, WŁADZA USTAWODAWCZA, CZUWAK AKTYWNY, KOKOSZ, HISTORYZM, WĘŻÓWKA, GRONINGER, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, BUŁGARIA KAMSKA, ADVOCATUS DIABOLI, AMATORSZCZYZNA, TURNIURA, LATAWCE, WIERZCHOŁEK, KURATORKA, SMAR, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, SYDEROFIR, WARIAT, KONSTRUKCJA SOCHOWA, BŁYSK, STANOWISKO OGNIOWE, DIVA, JEZIORO ENDOREICZNE, SATELITA, UMIAR, NIEZIEMSKOŚĆ, MASŁO, TRUP, DROGA, HALLOWEEN, KONIECZNOŚĆ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, UZBROJENIE, PRZEKRYCIE, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, ANALIZA SEKTOROWA, ROŚLINY NACZYNIOWE, ODPÓR, OZONEK, UBOGOŚĆ, LANGUSTYNKA, KARMNIK AUTOMATYCZNY, GRÓB CIAŁOPALNY, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, CZAS TERAŹNIEJSZY, TAKSIARA, PRZYCZYNA CELOWA, KING, POŁOŻENIE, DYNAMIZM, TRANSPOZON, PUNKT, BIEG, CENDERAWASIH, KSIĘGA AKCYJNA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, OSCYLATOR, PÓŁNOCNY WSCHÓD, CZYSTOŚĆ, ORIJA, PAPROTNIKI, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, KAPA, ZGLISZCZA, KARCZMA, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, CHŁOPEK ROZTROPEK, BRUDNICA NIEPARKA, WŁÓKNO, FORMAT BINARNY, BEZŻUCHWOWCE, SADZENIAK, PERTURBACJA, BĘCKI, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, GUMOWE UCHO, KONSTRUKTYWNOŚĆ, TARENCKA, OGRÓDEK, OSŁONA, MIARA, INTENCJONALIZM, SKLEP ZOOLOGICZNY, FILEMON SĘDZIWY, WYCHOWAWCA, ONTOLOGIA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, SPIŻARNY, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, PRAWO HUBBLE'A, SWAR, KROATYSTYKA, REKIN WIELORYBI, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, AWANTURNICA, SIEDEMNASTKA, ROZDZIALIK, DIABELSKOŚĆ, DZIUPLA, TRYMER, ZAROBEK, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PARAFRAZA, BUTELKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, POŻYTEK, WĘGRZYNEK, DUSZA, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KOLEJKA, MESA, PATROLOWIEC, MARCÓWKA, MIZUNA, WYBRANIEC, RYJEK, WARTOWNIK, REFLEKTOR, DIALIZA OTRZEWNOWA, SUMA WEKSLOWA, MINIALBUM, CIEKAWOŚĆ, PARSZYWA OWCA, TŁUMACZKA, LUNACJA, KOŃ ŚLĄSKI, NIEWYCZUWALNOŚĆ, WYRÓB, SUCHAR, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, MUSZKIETER, PAGINATOR, PASYWIZM, TRYLMA, DIAGNOZA, DEMON, WYWIAD CHOROBOWY, APATIA, ZACIENIE, AZTREONAM, KATASTROFICZNOŚĆ, DEFEKT, CWANOŚĆ, STRÓŻKA, SZORSTKOŚĆ, SPRAWA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, MALFORMACJA MACICY, GÓWNIANOŚĆ, NADWYŻKA KONSUMENTA, STYLING, SEMINARIUM, BILET POWROTNY, PŁOMYCZEK, REFLEKTOR, LEJ POLARNY, SOŚNIAK, NAJEŹDŹCA, LÓD MORSKI, WIRUS POLIO, MIJANKA, ROZWIĄZŁOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, KONSUL, TRANSMISJA, PLEŚNIAWKA, DRAMAT GROTESKOWY, TOWAR AKCYZOWY, OŚRODEK, PROGRAMOTWÓRCA, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, MAŁPY WŁAŚCIWE, GRZYBY ANAMORFICZNE, MŁODY, ŚLEDZICIEL, DŻEJRAN, HALOFIT, WAGA MUSZA, RETORTA, BAZA, PUKAWKA, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DEVELOPER, TEOLOGIA PASTORALNA, KARKOŁOMNOŚĆ, HUBA BIAŁAWA, ŁĄCZNOŚĆ, ŁUK BLOCZKOWY, ?CUMULUS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWACJA PARADYGMATYCZNA derywacja, która ma miejsce, gdy różnica między derywatem a podstawą polega na odrębności paradygmatu fleksyjnego, brak jest natomiast jakichkolwiek afiksalnych wykładników derywacji, a także ucięć (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWACJA PARADYGMATYCZNA
derywacja, która ma miejsce, gdy różnica między derywatem a podstawą polega na odrębności paradygmatu fleksyjnego, brak jest natomiast jakichkolwiek afiksalnych wykładników derywacji, a także ucięć (na 24 lit.).

Oprócz DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast