DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWACJA PARADYGMATYCZNA to:

derywacja, która ma miejsce, gdy różnica między derywatem a podstawą polega na odrębności paradygmatu fleksyjnego, brak jest natomiast jakichkolwiek afiksalnych wykładników derywacji, a także ucięć (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.305

AUTOSZCZEPIONKA, FILER, IZOLACJA, MIŁOŚĆ, PLAC APELOWY, POLE WIROWE, NEOFITA, AUTOTRANSFUZJA, PARTYKUŁA, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, KONSTRUKCJA, OKOLICZNIK, STARY WYŻERACZ, CHMURNOŚĆ, WSZECHWIEDZĄCA, GOLIAT, POKŁAD, TĘGI UMYSŁ, SPOTKANIE MODLITEWNE, PROSIAK, SEKWENCJA PALINDROMOWA, WIOSKA TEMATYCZNA, JONIA, SALON GRY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, RUMUŃSKOŚĆ, GREJ, LOGIKA FORMALNA, NAWA, ŁOPIAN, TOTALIZATOR, RADYKALNOŚĆ, SAPPORO, JAMA PŁASZCZOWA, OKRUTNOŚĆ, PUB, NAGRANIE WIDEO, STRUNA, CIENNIK, KOTEWKA, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, GOLONKA, KOSZER, ELBAIT, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, GRANICA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, PORTAL, TANCERZ, PÓŁŚWIATEK, DWUDZIESTKA, OBOJĘTNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, FORMUŁA ATOMOWA, DELACJA, WYDMUSZKA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, OGNISKO MAGMOWE, POCHŁANIACZ, MATAMATOWATE, KLAPA, KLUSKA, LEGOWISKO, WĘZEŁ, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ERYTROZUCH, TROCINIARKI, POLE JEDNORODNE, KARCZUNEK, SYGNAŁ DYSKRETNY, EPISJER, CHEMIA, FILM AUTORSKI, PRZELICZNIK, CIĄG NIESKOŃCZONY, OCHRONA KATODOWA, SZTAKSEL, PRAKTYCZNOŚĆ, USTRÓJ NIEWOLNICZY, WSIOWY FILOZOF, LÓD, NIESTANOWCZOŚĆ, KAUKAZ, SKALA STAROGRECKA, SIARCZEK, WARSZTAT STRATEGICZNY, KARMIDEŁKO, KUCH, PODRYWACZKA, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, KOMENDA, WAGA, ZMIENNA NIEZALEŻNA, KLAWIATURA EKRANOWA, FUTRO, RÓWNOŚĆ, BLEFIARZ, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, EKSTRUZJA, MATURA, PIERWSZOŚĆ, SSAK ŁOŻYSKOWY, ŁASKAWCA, NIELLO, NAPINAK, KOMÓRECZKA, ZAPADŁY KĄT, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, JUDAISTA, TAŚMA FILMOWA, MINIMALIZM, KOMANDOR, PALENISKO RETORTOWE, BIBUŁA, KOLAMINA, REJESTR KARNY, TRASZKA OGNISTA, GUJOT, HANIEBNOŚĆ, PODOLBRZYMY, NADPOBUDLIWOŚĆ, BURAK, JEDNOLATEK, WIEK PROKREACYJNY, BRZEMIĘ, ŚMIGŁOŚĆ, SYRENA ALARMOWA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, PRZEMIANA POLITROPOWA, PRZESUWALNOŚĆ, MOTOROWIEC, MIERNIKOWCOWATE, ADAM SŁODOWY, SKRZYDEŁKO, IPP, ŁAŃCUCH EULERA, KOLORYSTYKA, WSZETECZNOŚĆ, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, USŁUGI NIEMATERIALNE, GOŹDZIANKA, CHIŃSKOŚĆ, NOMADYZM, PRASA, CENTRALA, SZCZUR POLINEZYJSKI, STADION OLIMPIJSKI, ZADYSZKA, ODPŁYW, HEROLD, PŁACA ZASADNICZA, KURURO, PROJEKCYJNOŚĆ, INTERPRETATOR, KOLORÓWKA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, BŁĄD ABSOLUTNY, BENEFICJANT, EFEKT LENSE-THIRRINGA, ASYSTENTKA, NONA, EKOLOGIA, OKRĘT, DROGÓWKA, ODWAGA CYWILNA, ZDATNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, SUPERNOWA, SPEKTROMETRIA MASOWA, KOŃ BULOŃSKI, CENTYMETR, INTERMEZZO, ESPERANTYDA, PANSEKSUALIZM, NERECZNICA GÓRSKA, ORDYNARNOŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, REFLEKTOR, RYSUNEK, NEFELIN, ŁAPACZKA, INSTANCJA, URZECZOWIENIE, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, TEFLON, GRUCZOŁ MLECZNY, POLIMER, PASZA, NIEOKREŚLONOŚĆ, MAJĄTEK RUCHOMY, ŻYWICIELKA, WOLUMTERYCZNOŚĆ, MARYNARZ, BYCZEK, PRYMITYW, STOPA, WYPŁUCZYSKO, DROGA KOLEJOWA, KWAS NALIDYKSOWY, ZAPRAWA, JAD KIEŁBASIANY, NIEDOMYKALNOŚĆ, PAY-AS-YOU-GO, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, LEPSZOŚĆ, PAŹDZIOR, DRĄŻEK SKRĘTNY, RADIOELEKTRONIKA, WYŁOM, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, MASZYNA WYPOROWA, DIABELSKOŚĆ, OKULARY SŁONECZNE, ONTOLOGIA, MIĘSIEŃ KRAWIECKI, MŁAKA, SABOT, UKRAINISTYKA, ANALIZA BILANSU, ROPOMOCZ JAŁOWY, DOPOWIEDZENIE, KANDAŁASZKA, PRAKTYCZNOŚĆ, CZESTER, DZIKI ZACHÓD, AS WYWIADU, CZYN NIERZĄDNY, OŚWIECENIOWIEC, TANCERKA, NUDZIARZ, EPIZOD, LUGIER, AUTOMYJNIA, STROFA ALCEJSKA, GADACZ, SPÓDNICZYNA, LÓD FIRNOWY, PUPIL, PLURALIZM, OBRZYD, RYNEK FINANSOWY, NEGACJONISTA, PŁATNIK SKŁADEK, SIARCZAN, SKLEP ZOOLOGICZNY, ENTEROWIRUS, PIASTUN, NAGOŚĆ, WILCZE STADO, POŚLIZG, DYSCYPLINA SPORTOWA, LWIA SPÓŁKA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, SOLARKA, NARZĄD KOPULACYJNY, RUBASZNOŚĆ, DRAGA, CHOLESTERYNA, NIEJEDNOLITOŚĆ, PŁONINA, DEASEMBLACJA, KRĄGŁOŚĆ, FILOLOGIA ORIENTALNA, LITURGIA ALEKSANDRYJSKA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, BUDDYZM TYBETAŃSKI, NOCEK DUŻY, ROŚLINY OSIOWE, OSTATNIA, ŚWITANIE, PRZYCZYNA FORMALNA, CIASNOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, WPIERDZIEL, ŚRÓDNERCZE, MOL, SYMPOZJON, LEGENDARNOŚĆ, MŁODZIEŻÓWKA, WĄTŁOŚĆ, GYYZ, KOLOKWIUM, JANUSZ, BRAT, BUTELKA MIAROWA, WSKAŹNIK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, MAŁOŚĆ, ŁONO ABRAHAMA, MELANINA, DESPOTYZM, KWAS TŁUSZCZOWY, OWOC POZORNY, FILANDER KOSMATY, KAPITULARZ, BÓBR EUROPEJSKI, ?RAJFURSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.305 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWACJA PARADYGMATYCZNA derywacja, która ma miejsce, gdy różnica między derywatem a podstawą polega na odrębności paradygmatu fleksyjnego, brak jest natomiast jakichkolwiek afiksalnych wykładników derywacji, a także ucięć (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWACJA PARADYGMATYCZNA
derywacja, która ma miejsce, gdy różnica między derywatem a podstawą polega na odrębności paradygmatu fleksyjnego, brak jest natomiast jakichkolwiek afiksalnych wykładników derywacji, a także ucięć (na 24 lit.).

Oprócz DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - DERYWACJA, KTÓRA MA MIEJSCE, GDY RÓŻNICA MIĘDZY DERYWATEM A PODSTAWĄ POLEGA NA ODRĘBNOŚCI PARADYGMATU FLEKSYJNEGO, BRAK JEST NATOMIAST JAKICHKOLWIEK AFIKSALNYCH WYKŁADNIKÓW DERYWACJI, A TAKŻE UCIĘĆ. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x