CZĘŚĆ HEŁMU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE USZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAUSZNIK to:

część hełmu, której zadaniem jest osłanianie uszu (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAUSZNIK

NAUSZNIK to:

część czapki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ HEŁMU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE USZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.070

FUNKCJA AKTYWACJI, NUTRIETY, OMIEG KOZŁOWIEC, WZNIOS, GÓRA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, NAROWISTOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA USTNA, KRYSZNAIZM, POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA, JAWNOŚĆ, POKAZOWOŚĆ, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, WACHTA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SZYSZKOJAGODA, UCINKA, EKSPRESOWOŚĆ, OBJAWIENIE PRYWATNE, SAMORZĄDNOŚĆ, CUKIER INWERTOWANY, PASZTET, PROWOKACYJNOŚĆ, SPOT, BRYLANT, PRZEGRODA, OBCHODOWY, POLE, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, OSNUJKA, MINUTA CISZY, ŚCIANKA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, WIENIEC, TYKA, PRYZMA, EGZYSTENCJALISTA, DIDGERIDOO, ZAPISOBIORCA, GAZ OBOJĘTNY, MĄDRALIŃSKI, GOLEM, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, EMPIRYZM GENETYCZNY, RAK PRĘGOWATY, TRAKEN, FAKTYCZNOŚĆ, SEGREGACJA RASOWA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, CENOBIORCA, ZAJOB, ZGROMADZENIE, SUPERWAJZOR, CHŁAM, NOWICJUSZKA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, ETMALOZA, SZTUKA ZIEMI, PODSZEWKA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, PRAPŁETWIEC BRUNATNY, NANOŚNIK, NASKÓREK, PIES RODZINNY, KIOSK, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, KONDYGNACJA, HAKONOS, ROZDANIE, TRZY KARTY, RELATYWIZM MORALNY, ŁAŃCUSZEK, PĄCZEK, CHUDOŚĆ, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, TEREN ZAKRYTY, TYSIĘCZNIK, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, UŁAMEK WŁAŚCIWY, PRACOWNIK, TEMAT FLEKSYJNY, PAPROCIE, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, ABC, DEPRESJA, WYJEC RUDY, GRADUAŁ, ABRAZJA, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, STALÓWKA, BEZPIEŃKA, TWARDE PORNO, ŁATA, STOPA, SPÓJNOŚĆ, GARJAINIA, KONTRAFAŁ, NIEZASKARŻALNOŚĆ, GETTO, EKSPRES KOLBOWY, TRZECIA CZĘŚĆ, KŁĄB, JĘZYKI BANTU, PANEWKA, LODOWIEC SIECIOWY, TARANTAS, KOLUMNA, ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE, KIEROWNICTWO DUCHOWE, KIEŁZNO, BRUDNICA NIEPARKA, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, GELDERLÄNDER, SŁOWO, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, SALA CHORYCH, ORGANIZATOR, PÓŁCZŁOWIEK, NAMOLNOŚĆ, DIABELSKOŚĆ, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, TO COŚ, KREDYT PREFERENCYJNY, KOŁNIERZ SZALOWY, RZEŹBA KRASOWA, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, BODZIEC BEZWARUNKOWY, SKAŁA PLUTONICZNA, USTRÓJ NOŚNY, REFORMATOR, PIERSICZKA, KIRYS, BÓJKA, NIEUCHRONNOŚĆ, SZELMA, GORS, ŻÓŁW OLIWKOWY, LUDEK, TEZA, SCHEDA SPADKOWA, CZERNINA, SKALA BLUESOWA, ZDATNOŚĆ, KARTA OBCIĄŻENIOWA, OSŁONOWOŚĆ, UNIKATOWOŚĆ, SZPONDER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, PRZYGOTOWALNIA, LEWAR, KAFTAN, ENCYKLOPEDYZM, REKIN ŚLEDZIOWY, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, GOL SAMOBÓJCZY, AMALAKA, ATLANTYDA, AKSAMITNOŚĆ, KREDYT KONSORCJALNY, INSTRUMENTOLOGIA, ŁOPATA, ANTYHITLEROWIEC, PROWINCJA, POBOŻNE ŻYCZENIE, LASZT, ZARZUCAJKA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, COKÓŁ, AMALAKA, MIĘKKOŚĆ, OGNISKO, ZAGADKA, DZIENNIK ODBIORCZY, MAKI ZŁOTY, CZIP, LICZI, BONGOSY, DOLINA U-KSZTAŁTNA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, LAMPKA, SZKARADNOŚĆ, HERBATNICA, NADOBNOŚĆ, PANTOFLE, SZAROWIPTERYKS, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, KRANIOTOMIA, TRIO, BALET, ENDOMIKORYZA, ZABYTEK RUCHOMY, OKSYTAŃSKI, PARAFIA, SIMA, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, ZAWODOWOŚĆ, DYSK ELASTYCZNY, WALOSZEK, MIĘKKIE SERCE, PRZEWODNICZKA, ŚRÓDOKRĘCIE, SKRZYDŁO, PUSTA STRUNA, BIJATYKA, KONTO DEPOZYTOWE, KARMIN, TAJNOŚĆ, KICZ, FORMA LINIOWA, FRAZA NOMINALNA, MÓZG EMOCJONALNY, SZYPUŁKA, NOMOKRACJA, TURBINA SPALINOWA, JABŁKO NANERCZOWE, LASONOGOWATE, REJON, CZARNA OWCA, KARBOWNIK, MIASTOWOŚĆ, BUJOWISKO, BEZKLASOWOŚĆ, STELA, KLASA INTEGRACYJNA, WIRTUOZERSTWO, TOTEM, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, PODDAŃCZOŚĆ, KARTOFLANKA, OLFAKTOMETRIA, WYJADACZ, SFERA AFEKTYWNA, MONOCENTRYZM, TERAPIA STRUKTURALNA, TEMPERATURA BARWOWA, DZIEDZINA EUKLIDESA, TEMPERATURA ZAPŁONU, OPIJUS, GŁOWNIA, SŁODYCZ, SARNA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, NOGAWICA, BEZDENNOŚĆ, WIRTUOZERIA, GRATIS, PAMPANGA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, BENEFIS, OPŁAKANA NOC, KANAŁ ŻEGLUGOWY, NIEMODNOŚĆ, ATRYBUCJA STABILNA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, RĘKA, ROMBOEDR, BŁYSZCZ BIZMUTU, UROCZYSKO, LEGIA CUDZOZIEMSKA, ŁYSINKA, BEZAN, FLEGMA, FILECIK, PION, ZORBA, CIAŁO SZARE, ASPOŁECZNOŚĆ, AUTOMOBILISTA, JUNAK, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, FACET, UMOWA SPONSORSKA, LUKRECJA, BRYT, LENIUCH OSPAŁY, MARA, MONOPTERES, USIŁOWANIE, ŁĄCZNIK, ZABAWOWOŚĆ, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, SROM, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, SŁOWO, SILNIK GAZOWY, USTRÓJ RODOWY, UNIONISTA, KOŁO WIELKIE, TRAWERS, FUNKCJA SCHODKOWA, DYSKRECJA, PÓŁOKRĄG, MACIERZ DIAGONALNA, ?PORA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.070 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ HEŁMU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE USZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ HEŁMU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE USZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAUSZNIK część hełmu, której zadaniem jest osłanianie uszu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAUSZNIK
część hełmu, której zadaniem jest osłanianie uszu (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ HEŁMU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE USZU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ HEŁMU, KTÓREJ ZADANIEM JEST OSŁANIANIE USZU. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x