PRZESUNIĘCIE AKCENTU Z MOCNEJ NA SŁABĄ CZĘŚĆ TAKTU PRZEZ WYDŁUŻENIE WARTOŚCI NUTY NIEAKCENTOWANEJ (SŁABEJ METRYCZNIE) O CZĘŚĆ WARTOŚCI NUTY AKCENTOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA MOCNEJ CZĘŚCI TAKTU (MOCNEJ METRYCZNIE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYNKOPA to:

przesunięcie akcentu z mocnej na słabą część taktu przez wydłużenie wartości nuty nieakcentowanej (słabej metrycznie) o część wartości nuty akcentowanej znajdującej się na mocnej części taktu (mocnej metrycznie) (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYNKOPA

SYNKOPA to:

przesunięcie naturalnego akcentu muzycznego na dźwięk nieakceptowany (na 7 lit.)SYNKOPA to:

rytm jazzowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZESUNIĘCIE AKCENTU Z MOCNEJ NA SŁABĄ CZĘŚĆ TAKTU PRZEZ WYDŁUŻENIE WARTOŚCI NUTY NIEAKCENTOWANEJ (SŁABEJ METRYCZNIE) O CZĘŚĆ WARTOŚCI NUTY AKCENTOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA MOCNEJ CZĘŚCI TAKTU (MOCNEJ METRYCZNIE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.788

TWORZYWO SZTUCZNE, KRYZA, NISZA NIWALNA, BUŁAT, ILOCZAS, BUDYŃ, PIASKOWIEC KWARCOWY, BASZTAN, NARCYZ, KRĄŻENIE MÓZGOWE, WĄTŁOŚĆ, CZOŁO, JEDNOSTKA ALOKACJI, SIEROTA SPOŁECZNA, NIETAKTOWNOŚĆ, KAPŁAK, TRIANGULACJA, IMPULS, GREKA, UNIA PERSONALNA, ANTRYKOT, ODWSZAWIANIE, BEZA, RUBIN, POJAZD KOŁOWY, LIMOGES, WOLTYŻER, TEMPO, BATALION, BIAŁY ŚPIEW, OBSZCZYMUR, TERCJA, PERSKA, REGIONALISTA, EUROPA, GRĄD SUBATLANTYCKI, PRZYSIOŁEK, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, REGENERATOR, NOZDRZE TYLNE, ALKID, KOLORATKA, BAJKA, DYWERGENCJA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, AKOMODACJA, IŻEWSK, TRASZKA ZIELONA, BATUTA, INKOHERENCJA, KULON, TAMANDUA, DWA OGNIE, SZCZĘKA, NELSON, PORZĄDEK JOŃSKI, ZAGĘSZCZARKA, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, KAMARAN, FERRARI, ŁUPINA, ALLOFONIA, OPŁATEK, FARMACEUTA, PIPA, MIĘKISZ POWIETRZNY, SMERFETKA, LANTANOWIEC, EPICYKL, JĘZYK ALGONKIŃSKI, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OSOWSKI, MORION, PRZYSWOJENIE, LAGERPETON, DOMINACJA NIEPEŁNA, KRYSZTAŁ MIESZANY, SŁONIOWATE, BAZYLEUS, PINGWIN, LIGA, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, GREEN, PRZEŚLADOWANIE, BANDOLET, REKLAMOWIEC, BLEŻNIA, NEBULIZACJA, PREPPER, FISZA, BIELIZNA POŚCIELOWA, CZARODZIEJSKI KRĄG, RYZYKO KREDYTOWE, STWARDNIENIE GUZOWATE, STANDARD EMISYJNY, FALAKA, BETAKSOLOL, WARKOCZ DOBIERANY, DOJŚCIE, ORGANKI, TAKT, OPASKA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, WZÓR, DELFIN PEALE'A, METANOJA, NALEGANIE, BUCHALTERIA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, ERGOMETR, PRAWORĘKI, ADHEZJA, WSPOMNIENIE, LOKACJA, ARETOLOGIA, GONADOTROPINA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, DIKDIK, DONIESIENIE, INTERESOWNOŚĆ, WGŁOBIENIE, REKTASCENCJA, HADŻAR, POJAZD NIEKOŁOWY, KARCZEK, ŻÓŁW IRWINA, OKRĘŻNOŚĆ, OCEL, ACHROMATYNA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, NIEDOPOWIEDZENIE, HEWEA, ZLEWKA, JUMPER, KAWAŁ, REWIZJONIZM, DOLNOPŁAT, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, WŻER, BUŃCZUK, KATOLIT, AUDIOBOOK, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, PRZEŻYCIE, LORNETA NOŻYCOWA, ARIANIE, PARADOKS RUSSELLA, POŁĄCZENIE, LIST GOŃCZY, KOŃ FIŃSKI, KULA, OBIEG SYNODYCZNY, GENETYKA POPULACYJNA, GWIAZDARZ, HAMULEC NAJAZDOWY, STÓWKA, DŁUGOGŁOWIE, PROBIERZ, CHLEB CHRUPKI, GŁOWNIA, TOŁHAJ, MARA PATAGOŃSKA, DEPOZYT SĄDOWY, SKLEP ZOOLOGICZNY, JELEC, REMISJA, NOSEK, HORMON GONADOTROPOWY, FABIA, GIPS, MARKETING POLITYCZNY, RETRANSMISJA, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, ŚWIATŁO ZIELONE, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, JĘZYK NESYCKI, PORZĄDEK SPOŁECZNY, RURA, GAWIALOWATE, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, BEZROBOCIE SEZONOWE, OPŁATA, WIRTUOZERSTWO, SKROMNISIA, ZRZESZENIE, PERYGLACJAŁ, SZARMANT, REKLAMA PORÓWNAWCZA, RATA, WSPOMNIENIE, AWANSCENA, SALA PLENARNA, ALBATROS KRÓTKOSTERNY, PIŁOGON, MIĘSOPUST, STAN ŚREDNI, TERMOLOKATOR, ŻĄDŁÓWKI, WYMIERNIK, BILTONG, URODA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, ANAFORYCZNOŚĆ, GNICIE, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, KRWIOŻERCZOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, NAŁÓG, WKŁAD, KASZUBSKOŚĆ, MEKSYKAŃSKI, SOLEC, PIRACTWO, FLEBODIUM ZŁOCISTE, TORPEDA, SOCYNIANIZM, GIMBOPATRIOTYZM, RZUT BERETEM, MOTYW, SUPORT, GRUBA KRESKA, KOŁYSKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, UPRAWIACZ, KĄT UJEMNY, POTOP, POWTÓRZENIE, PRAWO DŻUNGLI, STOS PACIERZOWY, LICO, JEDNOSTRONNOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZŁOTY STRZAŁ, WYSTRZAŁ, UBYCIE, ROSTBEF, KOŚĆ SZCZĘKOWA, GAULEITER, ZAPITA, ANTRESOLA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GOŃBA, PŁYTA KORKOWA, MOHORYCZ, TEMPERA, PLETYZMOGRAFIA, NADŚWIADOMOŚĆ, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, TYGIEL, OPRYSZCZKA WARGOWA, PODŚWIADOMOŚĆ, DZIUPLA, ASTRONOMIA, AFRYKANISTYKA, MINIMUM PROGRAMOWE, DOSTĘP, ZUŻYCIE, WIDMO MACIERZY, PENITENCJA, INWENTARZ ŻYWY, GRAMATYK, PRETEKSTA, PELHAM, FLAMING, DERBY, HEŁM, OKOWITA, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, STELA, PODBRÓDEK, ANALOGIA, JODO-SHU, DZIÓB, KIEM, KAONAR, HAITAŃSKI, OPIESZAŁOŚĆ, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, KWEF, FLASZECZKA, SAMOTRZASK, KOMAT, OREGON, WILAMOWSKI, MOHORYCZ, POPRAWKA, OSŁONA, PRZEDPORCIE, ENZYM RESTRYKCYJNY, KRANIOTOMIA, PRZEJĘCIE, HEL, MIKROFON KONTAKTOWY, GAŁKA OCZNA, ?ODTWARZANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.788 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZESUNIĘCIE AKCENTU Z MOCNEJ NA SŁABĄ CZĘŚĆ TAKTU PRZEZ WYDŁUŻENIE WARTOŚCI NUTY NIEAKCENTOWANEJ (SŁABEJ METRYCZNIE) O CZĘŚĆ WARTOŚCI NUTY AKCENTOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA MOCNEJ CZĘŚCI TAKTU (MOCNEJ METRYCZNIE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZESUNIĘCIE AKCENTU Z MOCNEJ NA SŁABĄ CZĘŚĆ TAKTU PRZEZ WYDŁUŻENIE WARTOŚCI NUTY NIEAKCENTOWANEJ (SŁABEJ METRYCZNIE) O CZĘŚĆ WARTOŚCI NUTY AKCENTOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA MOCNEJ CZĘŚCI TAKTU (MOCNEJ METRYCZNIE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYNKOPA przesunięcie akcentu z mocnej na słabą część taktu przez wydłużenie wartości nuty nieakcentowanej (słabej metrycznie) o część wartości nuty akcentowanej znajdującej się na mocnej części taktu (mocnej metrycznie) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYNKOPA
przesunięcie akcentu z mocnej na słabą część taktu przez wydłużenie wartości nuty nieakcentowanej (słabej metrycznie) o część wartości nuty akcentowanej znajdującej się na mocnej części taktu (mocnej metrycznie) (na 7 lit.).

Oprócz PRZESUNIĘCIE AKCENTU Z MOCNEJ NA SŁABĄ CZĘŚĆ TAKTU PRZEZ WYDŁUŻENIE WARTOŚCI NUTY NIEAKCENTOWANEJ (SŁABEJ METRYCZNIE) O CZĘŚĆ WARTOŚCI NUTY AKCENTOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA MOCNEJ CZĘŚCI TAKTU (MOCNEJ METRYCZNIE) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PRZESUNIĘCIE AKCENTU Z MOCNEJ NA SŁABĄ CZĘŚĆ TAKTU PRZEZ WYDŁUŻENIE WARTOŚCI NUTY NIEAKCENTOWANEJ (SŁABEJ METRYCZNIE) O CZĘŚĆ WARTOŚCI NUTY AKCENTOWANEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA MOCNEJ CZĘŚCI TAKTU (MOCNEJ METRYCZNIE). Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

x