ANTYBIOTYK NALEŻĄCY DO GRUPY SS-LAKTAMÓW - PENICYLIN NATURALNYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DŁUGIM CZASEM WCHŁANIANIA I WYDALANIA Z ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA to:

antybiotyk należący do grupy ß-laktamów - penicylin naturalnych, charakteryzujący się długim czasem wchłaniania i wydalania z organizmu (na 28 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ANTYBIOTYK NALEŻĄCY DO GRUPY SS-LAKTAMÓW - PENICYLIN NATURALNYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DŁUGIM CZASEM WCHŁANIANIA I WYDALANIA Z ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.145

ONTARIO, MANTYLA, FROTER, ŁACIŃSKOŚĆ, ASD, SKIBKA, TAKT TRÓJDZIELNY, DAR, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, DRUCIARZ, PERLISTOŚĆ, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, KUKLIK SZKARŁATNY, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, OPOZYCJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, AKTOR KOMICZNY, AMFIBIA, MAGELANKA SIWOGŁOWA, JODŁA KAUKASKA, PAJĄCZEK, UNKWILLOZAUR, CYBERPANK, PRZENIKLIWOŚĆ, WARZYWNIAK, CÓRKA ŚMIECIARZA, WIBRACJA, KORA, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, MECH JAWAJSKI, SŁONKA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, BRĄZOWNIK, ŹRÓDLISKOWIEC, RADIOKABINA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, MRÓWKA PNIOWA, KOTERYJNOŚĆ, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, FANDANGO, OBIPIĘTA, PIĘTKA, ŻMIJA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, WYCIĄG TALERZYKOWY, URBANIZACJA, FREZJA POGIĘTA, INFORMATYKA MEDYCZNA, ŻOŁĘDNICA, MOŁDAWSKI, HELIKAZA, OKSYTAŃSKI, SKOK, GRAFITYZACJA, PROFESOREK, RZEKOTKA ZIELONOLIŚCIOWA, WOLNY RODNIK, BASEN MODELOWY, PSYCHOZA MANIAKALNO-DEPRESYJNA, BIAŁY MARSZ, DEZERTERKA, NAMYSŁ, NEKROFAG, GRUSZYCZKA ZIELONAWA, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, DZWONY RUROWE, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, KORBA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, DZIENNIKARZ, CHOROBA MARBURSKA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, MONOCHROMATYZM, LITERATURA POPULARNA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PISMO, ROZWÓJ, EPICYKL, MASŁOSZ, WIELOŚCIAN FOREMNY, GODZINA POLICYJNA, WSTĘŻNICE, JARZYNIAK, ALANINA, OBWAŁ, LAKONIZM, PASTERNAK, WYRAJ, KONTEMPLATOR, HULK, SŁOMIANY ZAPAŁ, AZERBEJDŻAŃSKI, ZMARTWIENIE, MAŁYSZOMANIA, BALIA, AUTSAJDER, POWOŹNIK, MODEL REDUKCYJNY, ARMIA, ZWIESINIEC HACZYKOWATY, SYSTEM PRZYPOROWY, KOCZOWNICZKA, KWADRYGOWIEC, SEKRETARZ, PUSZKARZ, GAPA, WIDŁOZĄB BRĄZOWY, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, DYSKWALIFIKACJA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, RECEPTOR WĘCHOWY, CERAMIKA SZNUROWA, PLANETOIDA, BUCHALTERIA, LOG, TECHNIKA KLASYCZNA, KOK, PAMIĘĆ, HIPERMETROPIA, OPŁATA, WYŁAM, BAGIENNIK, CEFALOTYNA, KAPELUSZ PANAMSKI, KAMIEŃ, OTRZĘSINY, TRAFUNEK, PYLON, MORFOFONEMIKA, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, EFEKT SORETA, PYTAJNIK, EROZJA ŚNIEŻNA, HEMOSTAZA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, IZOMER OPTYCZNY, KORONA, METODA TERMICZNA, AUSTRALORZEKOTKA BŁĘKITNOGÓRSKA, AGREGAT POMPOWY, JĘZYK INDOIRAŃSKI, RYZYKO NIEWYGASŁE, BACH, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, WICELIDER, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, ZAPAŚNICTWO, KAWA ROZPUSZCZALNA, KOWALNOŚĆ, HÄNDEL, RUSYCYSTYKA, SKŁADANKA, TARTALETKA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, GEODEZJA LEŚNA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PEDOSFERA, NAGRODA POCIESZENIA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, FASKA, TATARSKIE ZIELE, LABORANT, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, LINIJKA, WYPADEK, WLEW, KANIA, WOLNOAMERYKANKA, CHRYSTOFANIA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, PREMIA GÓRSKA, GALECHIRUS, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, KONODONT, WĘDZIDŁO, KONFESJONAŁ, HELIOFIZYKA, REZYGNACJA, KĄPIEL, PŁONNICZEK SŁOIKOWY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TOBOŁKI, LYGODIUM JAPOŃSKIE, KAWA ROZPUSZCZALNA, PLANETA WEWNĘTRZNA, RYBA MASŁOWA, KASTYLIJSKI, POPULACJA MENDLOWSKA, KURA DOMOWA, GARDEROBIANKA, EROZJA WĄWOZOWA, DOJŚCIE, BRYZA, SUTERENA, JĘZYK ANGIELSKI, CIĄŻA, KOSMATEK, IMMUNOGLOBINA E, GRZECH CIĘŻKI, RACHUNKI, WIELKOŚĆ, OKRES WEGETACYJNY, TREN, CEREBROZYD, POSPÓLNOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, CHRZEST PRAGNIENIA, SALWINIA, SZANJANGOZAUR, MAMUT CESARSKI, TROJACZEK, BEDŁKA FIOLETOWA, SOSNA MASZTOWA, TABOR, FILOGENIA, FORTALICJA, GOMBROWICZ, INWOLUCJA, RUMIANEK, CASTING, ARTYSTKA, GENETYKA MOLEKULARNA, AZTREONAM, WZROST ZUBAŻAJĄCY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, AMFIBIJNOŚĆ, 2-FENYLOETYLOAMINA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, RYBA AMFIDROMICZNA, KARAITA, ALTÓWKA, SYFON, ANOMALIA UHLA, KOLEMANIT, DZIEŻA, GORĄCY PIENIĄDZ, PIĘĆDZIESIĄTKA, INKA, FALA DŹWIĘKOWA, ANTENA TUBOWA, WALKA Z WIATRAKAMI, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, TYROCYDYNA, KIBLA, UDERZENIE, METAMERIA, JEŻYNA, KOMISJA SKRUTACYJNA, MECHANIKA KWANTOWA, OSIOŁ, OSADA, AMORY, OBCHÓD, KCIUK NARCIARZA, KARTKA, OMACNICA, ZGRZEWKA, DROBNOMIESZCZANIN, ANALIZA TRANSAKCYJNA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, KONIEC, RZEŹNIA, FTYZJATRIA, ESPERANTYSTA, ASTRONOMIA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, KOCIOŁ, KAPAR CIERNISTY, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, PAREMIOGRAF, WIRUS MAKR, TĘPOROŚLA KRZEWINKOWA, BRANIE PRZYKŁADU, KONSUMENT, TRANSGRESJA LODOWCA, STRAŻ OGNIOWA, DRUŻYNA SPORTOWA, ELIKSIR ŻYCIA, BUSINESSMAN, KOMISJA SELEKCYJNA, BŁĘDNOŚĆ, MALAWIZAUR, MATERO, WŁÓCZNIA, KONWIKCJA, POCIĄG OSOBOWY, GAPA, SZTYLPA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, OBŻARCIUCH, IMMUNOPATOLOGIA, WĄŻ, SPUSZCZENIE, SEGMENTACJA, EKSKLUZYWIZM, NALEPA, TRYGONOZAUR, ?PĘCHERZYCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ANTYBIOTYK NALEŻĄCY DO GRUPY SS-LAKTAMÓW - PENICYLIN NATURALNYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DŁUGIM CZASEM WCHŁANIANIA I WYDALANIA Z ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ANTYBIOTYK NALEŻĄCY DO GRUPY SS-LAKTAMÓW - PENICYLIN NATURALNYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DŁUGIM CZASEM WCHŁANIANIA I WYDALANIA Z ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA antybiotyk należący do grupy ß-laktamów - penicylin naturalnych, charakteryzujący się długim czasem wchłaniania i wydalania z organizmu (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA
antybiotyk należący do grupy ß-laktamów - penicylin naturalnych, charakteryzujący się długim czasem wchłaniania i wydalania z organizmu (na 28 lit.).

Oprócz ANTYBIOTYK NALEŻĄCY DO GRUPY SS-LAKTAMÓW - PENICYLIN NATURALNYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DŁUGIM CZASEM WCHŁANIANIA I WYDALANIA Z ORGANIZMU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ANTYBIOTYK NALEŻĄCY DO GRUPY SS-LAKTAMÓW - PENICYLIN NATURALNYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ DŁUGIM CZASEM WCHŁANIANIA I WYDALANIA Z ORGANIZMU. Dodaj komentarz

4+9 =

Poleć nas znajomym:

x