U ROŚLIN - LIŚĆ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ŁODYDZE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LIŚĆ ŁODYGOWY to:

u roślin - liść znajdujący się na łodydze (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U ROŚLIN - LIŚĆ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ŁODYDZE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.365

ORTOPEDA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, AUTOSANIE, TRIMER, WARMING, POMYŁKA, AUDIENCJA GENERALNA, KIELICH, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, KOSTIUM, TERAPIA STRUKTURALNA, STAROPOLSKI, HEBRA, GZY, JAZDA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, JORDANEK, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, ZAPLOT, BARCIAK, DANE BIOMETRYCZNE, CHŁOPAK DO BICIA, BUKIECIARZ, TEST, HETEROSPORIA, SYNTAKTYK, EGILOPS ORKISZOWATY, ZMYWACZ, RADYKALNA PRAWICA, TEOLOGIA MORALNA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, KAPUSTA, DISACHARYD, PRZODEK, KOŃ ARABSKI, EROZJA WĄWOZOWA, PLUSY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, BRYŁA SZTYWNA, MOSTOWNICZY, BARWA, SPEKTROSKOPIA, MAGAZYN, OPRYSZCZKA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, RADIOMECHANIK, GWIAZDA, BANAN, ANGEOLOGIA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, ŁOPATA, SUPERNOWA TYPU II, NAJDA, WĘZEŁ, DOBRY ZNAJOMY, FITOCENOZA, GEODETA, FILOSEMITA, ODLEWNIA, ŚPIWÓR MUMIA, POTPOURRI, MAGELANKA SIWOGŁOWA, SZTUKA ZDOBNICZA, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, ODKUPICIEL, HARMONIJKA USTNA, ZŁOŚLIWOŚĆ, OBRÓT SYNCHRONICZNY, KIGELIA, MOST PONTONOWY, NIEPRZYZWOITOŚĆ, BÓJ SPOTKANIOWY, FRYGANA, GAWĘDA SARMACKA, FLISAK, BASEN, ŁYDKA, UKŁAD NIEINERCJALNY, FAJCZARNIA, OPOZYCJA, AEROLOGIA, BANAN, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, CYBERPUNK, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, TERAPIA BEHAWIORALNA, GESTALT, ZANOKCICOWATE, PAŁĄK, ETER, MISZCZU, SNIFFER, NIEPODZIELNOŚĆ, CHMURZENIE CZOŁA, GŁUPTAK BIAŁY, KOPACZKA, MAGISTRALA, TRUPOJAD, KUBECZEK, MARUNA, HYDROFON, STAN PODSTAWOWY, WYSPA BARIEROWA, ABSTRAKCJONISTA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, BOMBA WODOROWA, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, KLEJOWNIA, OWADOŻERNOŚĆ, WYROK, KNEBEL, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, UŁAMEK ZWYKŁY, SIEĆ, SYZYGIA, PLATFORMA SERWEROWA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, KWAZIKRYSZTAŁ, NADNOSIE, KRĄŻEK PRZESUWNY, OKRĘŻNICA, EUTEKTYKA, POLEWACZKA, SOSJERKA, KATEGORIA PIÓRKOWA, KOCIOŁ, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, MODERNIZM, RUMIAN SZLACHETNY, EKSPATRIANT, SYNSEPAL, FASOLA SZPARAGOWA, KROJCZYNI, MĄŻ ZAUFANIA, PRAWO BERNOULLIEGO, ŻONA LOTA, OKRES LITERACKI, PRZERABIACZ, OTOLARYNGOLOGIA, ZAUWAŻALNOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, KALECKI, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, SINGIEL, ŁAŻENIE, BIKRON, SEMANTYKA LEKSYKALNA, HARD ROCK, ŻÓŁW MALOWANY, PROFESOR, SZTURMAK, BRACTWO KURKOWE, ISKRA ELEKTRYCZNA, MIEDNICA, ŚWIT CYWILNY, HIEROTOPOGRAFIA, PIERSI, TAUTOCHRONA, PRZEBIEG, PLAC MANEWROWY, BRODACZ MONACHIJSKI, CMENTARZ GRZEBALNY, KOSMEA, CIUCIUBABKA, PRZEDNÓWEK, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, INTERAKTYWNOŚĆ, MAANAM, MANDRYL, NADZIENIE, SPÓŁGŁOSKA USTNA, STRÓJ HISZPAŃSKI, FAZA ROZKWITU, ASD, DWUKADŁUBOWIEC, KŁUSAK ROSYJSKI, TRANSLATORYKA, SZTAMBUCH, SĄD GRODZKI, HIKORA, NIEJEDNOLITOŚĆ, SIEDZIBA, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, CYNOBER, BEZWYZNANIOWIEC, DICYNODONTY, WSKAŹNIK UBÓSTWA, FRYZ ARKADOWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, NIMFA, DYPTYCH, OSTRYGOJAD, NAROŻNICA, CENTRUM, KUCZKA, FERRIMAGNETYZM, ŚLIZGACZ, CUKRZYCA, HARMONIKA, DYSTYCH, NEURON LUSTRZANY, WSPÓLNOŚĆ, DOCHÓD WŁASNY, SOLARZ, FTYZJATRA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, CHALKOGRAF, STARORUSKI, BLOK, KAMORA, DZIKI BER, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, SZKOŁA ŚREDNIA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, BECZKA BEZ DNA, XHOSA, WIDOWNIA, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, RUGBY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, WRZAWA, CZEP, UPRAWIACZ, DOJŚCIE, PRYSKAWKA, UPADEK, KOMISUROTOMIA, BEZJĘZYKOWE, POLE MAGNETYCZNE, FILOZOF PRZYRODY, ZWARCIE, ZASOBY KOPALIN, WEST COAST SWING, WENEROLOGIA, PSIZĄB KALIFORNIJSKI, PRZECIWNAKRĘTKA, ELASMOZAURY, POWIEŚĆ KRYMINALNA, KOLEC, CYKL MENSTRUACYJNY, TEMPERATURA ROSY, KRÓLEWICZĄTKO, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, SŁUPEK STARTOWY, SZWARCOWNIK, SZCZAWIK, KURS, BŁĄD, ALKA, NIEKAPEK, ŻUŻLAK, BANIECZKA, DILPAK, OBLAK, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, DYPTYK, REFREN, NASZYWKA, KIRENGESZOMA, ENERGETYKA WODNA, GITARA BASOWA, ALMARIA, PŁAST BRZOZOWIEC, KINEZJOLOGIA, REPRESJA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, BRZOZA, ARCHEOLOGIA, OSUWISKO, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, POWIERZCHNIA WALCOWA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, WAŁKARZ, BECZKA ŚMIECHU, ZAKON ŻEBRZĄCY, MIGELITKA, RYGIEL, SEKRETARZ, OPONA PAJĘCZA, KARMNIK, AMBULATORIUM, POKUSA, POWOJOWATE, PASKUDNIK, KOREK TOPLIWY, LASECZKA, RĄBEK, ZAMIANA, KECZUOWIE, ?LĄG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.365 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U ROŚLIN - LIŚĆ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ŁODYDZE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: U ROŚLIN - LIŚĆ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ŁODYDZE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LIŚĆ ŁODYGOWY u roślin - liść znajdujący się na łodydze (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LIŚĆ ŁODYGOWY
u roślin - liść znajdujący się na łodydze (na 12 lit.).

Oprócz U ROŚLIN - LIŚĆ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ŁODYDZE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - U ROŚLIN - LIŚĆ ZNAJDUJĄCY SIĘ NA ŁODYDZE. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast