CZĘŚĆ POTENCJOMETRU, PRZESUWAJĄCA SIĘ PO ŚCIEŻCE OPOROWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚLIZGACZ to:

część potencjometru, przesuwająca się po ścieżce oporowej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚLIZGACZ

ŚLIZGACZ to:

statek, którego kadłub w czasie ruchu wynurza się z wody ślizgając się po jej powierzchni (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ POTENCJOMETRU, PRZESUWAJĄCA SIĘ PO ŚCIEŻCE OPOROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.152

KĄPIEL, LEP, SUBSKRYPCJA, PRZEPOCZWARZENIE, SMOKING, GILOSZ, ZIARNO, EKRAN, FIKOLOGIA, SZARPANINA, PODBRÓDEK, ANTYCYPACJA, ŁUPINA, SZPRYCKA, BALANS, DIATERMIA, PISZCZAŁKA, KONWOJER, DĘTKA, STATEK, BANANA SPLIT, WOREK SPOJÓWKOWY, ALLEMANDE, BŁAZENEK, RZUT, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, DŻINGEL, MOGIROTACYZM, BIEGUN ANIMALNY, PRETEKSTA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, UZWOJENIE WTÓRNE, LAKIERNICTWO, UKŁAD WIELOKROTNY, ZAWIKŁANIE SIĘ, KULTURA JĘZYKA, FILOLOGIA CHORWACKA, KORPUS, KOLOKACJA, BREW, POJAZD LĄDOWY, CRO-MAGNON, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, UKŁAD SAMODZIELNY, TREPANGOWCE, CHOROBA CSILLAGA, KORMORAN OLIWKOWY, BAZA ZAOPATRZENIOWA, GOŁĄB POCZTOWY, KOMISANT, GARBARSTWO, MAPA SZTABOWA, GROOMING, PĄCZKOWCE, KARALNOŚĆ, SIEĆ, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, POLAK, NIETOPERZE OWADOŻERNE, GALARETKA, RECYTATYW, BIAŁA DIETA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, LATAJĄCY DYWAN, SHORT-TRACK, NIESPRAWNOŚĆ, GNOJOWNIK, PIEPRZ MNISI, GITARA HAWAJSKA, TOPIELEC, ROZPIĘTOŚĆ, SPADOCHRONIARZ, SUPORT, SIEDZIBA, GEODETA, WIROWOŚĆ, CIOS PROSTY, ŁUPEK MUSKOWITOWY, ZACHLANIE SIĘ, FLISAK, PILŚŃ NERWOWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, OSŁONICE, EROS, ZAKON MENDYKANCKI, HIEROGLIFY, GONDOLA, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, SIEĆ WAN, WEŁNA, UŚMIECH SARDONICZNY, FALA DŹWIĘKOWA, PLUJ-ZUPKA, ASYRYJSKI, EKRANOPLAN, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, UNIŻENIE, SEKCIARSTWO, BEZPARDONOWOŚĆ, TECHNIKA CYFROWA, NERW OBWODOWY, ZAPAS, LAMPA KARBIDOWA, RADIESTETA, SILNIK BLIŹNIACZY, WYWRÓCENIE SIĘ, FILOLOGIA ROMAŃSKA, LENIWCE DWUPALCZASTE, MIĘKISZ, BENGALSKI, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, HAKER, WÓŁ PIŻMOWY, WKŁAD, MUSZLA KONCERTOWA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, PLUSY, STWIERDZENIE, UPADŁOŚĆ, BUKACIARNIA, JASKINIA LODOWA, WETERYNARZ, WALECZNOŚĆ, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, POWSINOGA, RESZTÓWKA, PODCZYSZCZALNIA, FAMA, ZMAGANIA, KORNIJSKI, ORZECH KOKOSOWY, WIERZCHOWINA, KLUCZ, BYT, KOLCZATKA, ABORTERKA, POBIAŁKA, WIETNICA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, PRINT, MA, GRZYB SKALNY, BOKS, KĄT PEŁNY, STARE MIASTO, SYSTEMIK, PUNKT ROSY, NACZYNIAK GRONIASTY, NIETOPERZE, TEMPERATURA MROZU, OBUSTRONNOŚĆ, EMALIA, BARBARZYŃSKOŚĆ, KOKTAJL MOŁOTOWA, RZYGI, IRONIA ROMANTYCZNA, MLECZAJ LEPKI, PILATES, TABORYTA, ACENA BUCHANANA, DEPRESJA, KRĘG OBROTOWY, GIMBAZA, EOZYNOFIL, OBUDOWA, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, MEDIALNOŚĆ, KREOLSKI HAITAŃSKI, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, TABLAZO, KURZ, WYŁADOWANIE KORONOWE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, GÓRALKI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ABSURD NAZWOWY, BINARKA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, TURANOWIE, ŚLIWA, DUCH OPIEKUŃCZY, UMIEJSCOWIENIE, PORODÓWKA, ATRAKCJA, STRAŻ, KASTLER, AFIKS, BECZUŁKA, BASKINKA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, ABNEGATKA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, WĘZEŁ ZARODKOWY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, ŁUK, ATAK, ŁĄCZNIK, WYSZYWANKA, KATANA, WYGŁAD LODOWCOWY, RZUT KAMIENIEM, WAGA RZYMSKA, GRZYB ATOMOWY, ŁOŻYSKO, KARLIK KUHLA, PARTIA KATALOŃSKA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ŚWIERKLE, WĘŻOWIDŁA, ZŁÓG WAPNIOWY, IMMUNOLOGIA, PRZETARG OGRANICZONY, GRZYB WOLAK, WYRAZISTOŚĆ, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, SIATKA, KUBEŁ, ARTYSTKA, GLOTTODYDAKTYKA, FASKA, TOŃ WODNA, CHOROBA BRUGADÓW, ZBÓJNIKOWATE, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, PROTOAWIS, DYPTYK, BURSZ, PRZEKŁADKA, KONSEKRACJA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, RODZAJ ŻEŃSKI, REAKCYJNA PRAWICA, TERAPSYDY, HISTORIA, RYBA MASŁOWA, MORS, NIUCHACZ, TERMINATOR, BOROWODOREK, BRODOWSKI, SHAPESHIFTER, ARCHIWISTA, MONARCHIA STANOWA, BEZBRZEŻE, GAZ ZIEMNY, ADAM SŁODOWY, KACZKA HEŁMIASTA, WSPÓŁUCZENNICA, RYBY MORSKIE, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, BAZYLIKA, MAGICZNOŚĆ, ANONIMAT, ŁOPATKA, SMAR, POZŁOTKO, KSIĄŻĄTKO, PROTEKCJONIZM, DZIÓB, KOKSIARZ, BLOK SOCJALISTYCZNY, CZUSZKA, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, MŁOTEK, PYTEL, KOSZT ALTERNATYWNY, GŁOWNIA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, CZYRAK MNOGI, KROK MILOWY, AFEKTYWNOŚĆ, RESPONSYWNOŚĆ, PUŁAPKA KREDYTOWA, NAPIERŚNIK, KLEJARZ, KICZ, KAPITEL, LAUFER CZARNOPOLOWY, KOR, PODSTAWY, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, PARZONKA, WOLNE SOŁECTWO, PROTEZA, FAJCZARNIA, GITARA AKUSTYCZNA, METEOR, MASIELNICZKA, ŻONGLERKA, ELEWON, NASIENNIK, FUNT GIBRALTARSKI, KAZARKA RDZAWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WALOSZEK, PALEOTERIOLOGIA, ?CHOROBA LOKOMOCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ POTENCJOMETRU, PRZESUWAJĄCA SIĘ PO ŚCIEŻCE OPOROWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ POTENCJOMETRU, PRZESUWAJĄCA SIĘ PO ŚCIEŻCE OPOROWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚLIZGACZ część potencjometru, przesuwająca się po ścieżce oporowej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚLIZGACZ
część potencjometru, przesuwająca się po ścieżce oporowej (na 8 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ POTENCJOMETRU, PRZESUWAJĄCA SIĘ PO ŚCIEŻCE OPOROWEJ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ POTENCJOMETRU, PRZESUWAJĄCA SIĘ PO ŚCIEŻCE OPOROWEJ. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

x