CZĘŚĆ UZWOJENIA ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWÓJ to:

część uzwojenia elektrycznego (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ZWÓJ

ZWÓJ to:

kształt czegoś zwiniętego (na 4 lit.)ZWÓJ to:

pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu (na 4 lit.)ZWÓJ to:

część mózgu wpływająca na możliwości intelektualne człowieka (od liczby zwojów zależy poziom inteligencji) (na 4 lit.)ZWÓJ to:

rulon, rolka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ UZWOJENIA ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.382

LOKAL, SZKLISTKA, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ŁUSKA, KLATKA, JAKLA, ZABYTEK NIERUCHOMY, BLOK, WIZJER, ROZBUDOWA, KOLBA, PRACA SEZONOWA, NALEWAK, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, KARAPAKS, OBŁO, LASKOWICE OŁAWSKIE, PUNKT, FORMACJA DEFENSYWNA, AKWEN, ORCZYCA, NACIĄG, PODSUFITKA, PRETEKSTA, ASFALT, PRZYGOTOWALNIA, BĘBENEK, POWRÓT, WIERZCHOWINA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, HALIZNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KĄT BRYŁOWY, PRZYZIEMIE, AFIKS, WILKES, ZATOCZKA, INFOBOX, WIERZCHNICA, ŚLUZOWICA, PUDŁO, ŻYŁA, KUFA, GLIKOPROTEID, PISZCZAŁKA, IBIS BIAŁY, SPENCERA, SCHAB, TEMAT, KŁĄB, WENET, UKOŚNIKOWATE, CZŁON PĘDOWY, GOTOWALNIA, WIECZÓR, DRINK-BAR, WYJEC CZERWONY, FILANDER PRĘGOWANY, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, ŁAWA DZIAŁOWA, ORZESZNICA, PERKOZ ZAUSZNIK, INTERIOR, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, GNIAZDO, PODNIEBIENIE TWARDE, PĘCINA, WÓZEK, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, RUBRUM, REPETYTOR, GICZ, RDZEŃ KRĘGOWY, EUROPA, MALTA, BIOTOP, HACZYK, KONDYGNACJA, UCINKA, SKORUPA, SZCZUR DRZEWNY, BRYNÓW, AKT, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, LIMBUS, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, KATOLIT, KORONA, LEMIESZ, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, WKŁAD, LITOSFERA, RATY, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, PIRAMIDA NERKOWA, BIODROWA, KREWETKA ZMIENNA, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, OKRĘŻNICA ESOWATA, ZAWIĄZEK, BIEGUN ELEKTRYCZNY, JEDNOSTKA ALOKACJI, ZASILANIE, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PUNKT, GORS, LOTKA, KOMORA NABOJOWA, WOLNY OBSZAR CELNY, ŁAPA, SOHO, MYKOHETEROTROF, SPAWANIE PLAZMOWE, JĄDRO, SUMIK, PODSTRONA, CIĘCIWA, NAGOLENICA, NERW WZROKOWY, TRZON, GONDOLA, EKSPANDOR, KIESZEŃ, ANGEOLOGIA, CELOWNIK, REGENERAT, LAMPA, REFLUKS, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, ALLEGRETTO, PIEŃ, WOŁYNIANKA, KULMINACJA, OPASANIE, ADWERBIUM, SIAMANG, SKRZYDŁO, WĄTEK, DZIELNICA, PRZYSZWA, BĘBEN, DASZEK, CZEP, SOŁECTWO, SADZ, RITORNEL, MYSZ LEŚNA, AGADA, GLORIA, FILTR, BIBLIA HEBRAJSKA, MUNDSZTUK, PŁETWA, WYSZYWANKA, PAKLAK, PARTER OGRODOWY, AMPEROGODZINA, HYMENOFOR, WARSTWA KULISTA, KORPUS, WRZECIENNIK, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PUŚLISKO, TŁUMIK, ARCHIDIAKONAT, ŁOPATA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TARAN, SIKA, BRZUCHORZĘSKA, JĄDRO GALAKTYKI, PENS, PORTFEL, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, C, GŁOWICA, MIKRONEZJA, NATKA, OBUDOWA, ŚRÓDMIEŚCIE, PRZYGOTOWALNIA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, URYWEK, ROZBRATEL, SPAŁA, JĘZYK POLSKI, WKŁADKA GRAMOFONOWA, SZYJA, SILNIK SYNCHRONICZNY, GŁOS, ZABYTEK RUCHOMY, DORĘCZNA, KOTLINA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, CYBUCH, LEJEK, URUBU PSTROGŁOWY, SZCZYT, KONTAKT, FOSA, KWADRANT, ŁOPATKA, RÓWNIK, PIASTA, PŁATEK USZNY, LWIA CZĘŚĆ, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, PAMIĘĆ, STRUMIEŃ ELEKTRYCZNY, TEOGONIA, PERYKARP, KRĄŻENIE MAŁE, WERSET, IGŁA, NASADKA, SZYPUŁKA, PIEŚŃ, ABAKUS, JEDNA CZWARTA, WIELKOROSJA, PRIORYTET, FRYSZTAT, KAMIZELA, BUFET, CIAŁKO SZKLISTE, PAS, MAŁŻOWINA, AKTYWA TRWAŁE, TUMBA, KULA, PRZEWÓD, ZŁĄCZE, KWARTAŁ, PALEMONETKA ZMIENNA, SIODŁO, UJŚCIE GARDŁOWE, OPARCIE, KONIEC, ZMIANA, RÓWNINA ZALEWOWA, PĘD ROŚLINNY, DZIAŁKA ROBOCZA, EWANIELIA, ROZGRZEWACZ, PAŁANKA WĘDROWNA, PONT, LOTNICTWO POKŁADOWE, KLOCEK, OPARZENIE, WSPÓLNIK, PŁATOWIEC, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, WAŁECZEK, BAWET, ODLEWARKA, URODYNAMIKA, SUWACZEK, PALOLO, DOMY, BĄK ZWYCZAJNY, JURA KRAKOWSKA, ROZGAŁĘŹNIK, HAREM, MARYNARCZYNA, WÓŁ PIŻMOWY, PŁOZA, ROTATOR, ŁOŻYSKO, PIEC OPOROWY, CIĄGNIK, LANGLEY, DOLNA SAKSONIA, MENSA, MŁOTEK, NAĆ, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, NAPIERŚNIK, KANAŁ, SUROWICA, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, TABLICA ROZDZIELCZA, ELEKTROINSTALACJA, MIEJSCE, GŁADŹ, BIEGUN ANIMALNY, KOPULA, ZESPÓŁ, SEKSTET, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KOŃCÓWKA, PROSPEKT ORGANOWY, ZAMEK, WARZYWO, PREZBITERIUM, WKŁAD, PRAWO AMPERE'A, ATRIUM, ?CYRANKA MODROSKRZYDŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ UZWOJENIA ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ UZWOJENIA ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWÓJ część uzwojenia elektrycznego (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWÓJ
część uzwojenia elektrycznego (na 4 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ UZWOJENIA ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - CZĘŚĆ UZWOJENIA ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x