CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATU, ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEMENT to:

część składowa maszyny, urządzenia, aparatu, itp (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ELEMENT

ELEMENT to:

część składowa całości, która może być wydzielona jako samodzielny byt i która może mieć szczególną cechę lub pełnić specjalną funkcję (na 7 lit.)ELEMENT to:

bardzo mała część wielkości algebraicznej, geometrycznej lub fizycznej (na 7 lit.)ELEMENT to:

grupa ludzi z pewnego środowiska, która odznacza się często negatywnymi cechami, ludzie żyjący w patologii (na 7 lit.)ELEMENT to:

żywioł, jeden z podstawowych składników świata materialnego (na 7 lit.)ELEMENT to:

osoba (jednostka) z marginesu społecznego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATU, ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.289

ŚCIANA WSCHODNIA, KARTA WIZYTOWA, TERMOREGULATOR, STATECZNIK POZIOMY, ANEKS KUCHENNY, NAPIERŚNIK, SUPORT, CHWYT, RESOR, SZLUFKA, NIESPRAWNOŚĆ, RESOR PIÓROWY, ZASOBY, ABSORPCJA, LIS, SEKTOR, KOMORA, ŁUK OPOROWY, UBIJAK, RESORT SIŁOWY, BIEŻNIK, STRUNOCIĄG, CZERWIOCH, AGREGATOR, BURDON, PLOTTER, DORADCA PODATKOWY, GAZELA, DIAFRAGMA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, KIEŁZNO, SZAFUNEK, PIĘTKA, SZYNA, STRZAŁ, INTERFEJS, PODZAKRES, NÓŻKA, RYSUNEK TECHNICZNY, POPRZECZKA, MYSZKA, SŁOIK, KOZUB, SZWABIA, PÓŁSFERZE, RECYTATYW, GŁOWICA, WRZESZCZ, FAKTURA, TUNNING, POCHŁANIACZ, IGIEŁECZKA, PALMA, SILOS ZBOŻOWY, TARAN, SUBFUNDUSZ, KONTROLKA, PĘD, DIAK, OKUPOWANIE, BĘBEN, NIEDOROZWÓJ, SEKTORÓWKA, ANODA, KASETA, RATA, WKŁAD, METATEKST, WESOŁE MIASTECZKO, POJĘCIE METEOROLOGICZNE, KOMORA RATOWNICZA DAVISA, CENTRUM URAZOWE, PANCERZ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, OBŁĘK, KANALIK NERKOWY, UZDA, PRZECIWWAGA, TWÓR, PADOK, ŚCIANKA, GNIAZDO, ŁĄCZNOŚĆ, ZADZIOR, GRADUAŁ, LOTNISKOWIEC, PUSZKA MÓZGOWA, SIODŁO, SKANER, ODCINEK KOŁA, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, KARCZEK, STATYWIK, BLIŹNIAK, PROSTNICA, ROZRABIACZ, ARKADA, PODUSZKA, ZADEK, GNIAZDO, PIÓRO, TRZECIA CZĘŚĆ, PODRZĘDNIK, WYRAZ SKRAJNY, ŁATA, KIL, BUDA, WSPORNIK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, BAR, SIODŁO, WIERZCHOŁ, LOKACJA, PALIUM, ZRAZIK, ŁĄCZNIK, PODMIOT GRAMATYCZNY, NAPIERŚNIK, DROBNICA, SUWACZEK, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SZYNKA, LIGATURA, URYWEK, EGZEKUTOR, WAPER, WIERZCHNICA, ZADASZENIE, KORPUS NAWOWY, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, STYLIZACJA, RDZEŃ, NIEBO, DZIÓB, ĆWIARTECZKA, KAFTAN, RUBRUM, AFRYKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA, FLANELA, SZYJKA UDOWA, MIOTEŁKA, KARTRIDŻ, JUCHT, ALLEGRO, RAGLAN, REJON, POŁOŻENIE, USZKODZENIE, ZAGŁÓWEK, KAMUFLAŻ, WIERZCHOŁEK, SIATKA, FREERIDE, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, GŁUSZYNA, ŚCIANA, INTEGRACJONISTA, FOLA, KRAN, WÓZEK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, DZIELNICA, DOBUDOWA, WŁÓKNO, KINO, STOPKA, VASARELY, CAMPECHE, REPUBLIKA JAKUCKA, MILIRADIAN, MOSTEK, PIANO, NORMA PRAWNA, RELACJA ZWROTNA, CHWYTNIK, SEKTOR, FRONT, CELTA, GLAZURA, WIĄZANIE, PŁASZCZ, NIERUCHOMOŚĆ, PRZYSIÓŁEK, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, TRENT, KOŁEK, SZPIGIEL, FILTR, GODZ, WARUNEK LOKALOWY, EXTRAKLASA, MYSZ POLNA, MUFA, ĆWIERĆTUSZA, CHWYTAK, WARIACJA, SZYPUŁA, CAP, DŹWIGAR, BITNIA, ORZESZNICA, EGZEKWIE, TARAS, SUWAK, LESZ, AGOGIKA, NACZYNIE LIMFATYCZNE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, SZEKLER, KIESZEŃ, DZIELNICA HISTORYCZNA, WIĄZAR, OSCYLATOR, PASEK, ŁĄCZNIK GWINTOWY, PIRACTWO, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, JAMESA, ZESKROBINA, ŚLUNSK, PAS MIEDNICZNY, MIGDAŁEK GARDŁOWY, KAMIEŃ, ZĄB, PLIK DŹWIĘKOWY, KOŚĆ KULSZOWA, ELEMENT, KOPUŁKA, PAS, PAMIĘĆ, OBUDOWA, GICZ, EPOKA, KLUCZ, PLEZJOPLEURODON, AWARIA, POKRYWA, KAZARKA, NAGŁOWIE, PĘTLA HENLEGO, WIZJER, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BĘBEN, OKRUCH SKALNY, GRAMOFON CYFROWY, NOSZE, KOMÓRECZKA, NIESTAŁOŚĆ, DZWON HEŁMU, REJON, KOMANDOR, SIÓDMA CZĘŚĆ, BĘBEN, SERCE, SOHO, SEPARATKA, PRZEDSIONEK, GLIKOPROTEID, SYLOGIZM, PĘTLICA, MIGAWKA, UKŁAD SYMPATYCZNY, REMONT ŚREDNI, OPONKA, PASTA, KOHORTA, NATRYSK, KRZYŻÓWKA, KORZEŃ, DRUT, KOTWICA, MOHER, ZSTĘPNICA, MÓŻDŻEK, APARAT KRYTYCZNY, WIEŻA KOŚCIELNA, SAMOLUBNY DNA, TONACJA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, WKŁADKA, MOŹDZIERZOWIEC, BRAMKA, EGZEMPLARZ OKAZOWY, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, SERAJ, MISKA, PUDŁO, NOWICJAT, TRABANT, RDZA ZBOŻOWA, ODCINEK, DZIEWIARNIA, PAS MIEDNICOWY, PĘTLICA, SPÓLNIK, KANAŁ WENTYLACYJNY, NAKOLANEK, KOLEC, IGŁA, ?ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.289 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATU, ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATU, ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEMENT część składowa maszyny, urządzenia, aparatu, itp (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEMENT
część składowa maszyny, urządzenia, aparatu, itp (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATU, ITP sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - CZĘŚĆ SKŁADOWA MASZYNY, URZĄDZENIA, APARATU, ITP. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast