W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH TRZPIENIOWYCH CZĘŚĆ NARZĘDZIA SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA GO Z OBRABIARKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHWYT to:

w narzędziach skrawających trzpieniowych część narzędzia służąca do połączenia go z obrabiarką (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHWYT

CHWYT to:

podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu (na 5 lit.)CHWYT to:

suples w zapasach (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH TRZPIENIOWYCH CZĘŚĆ NARZĘDZIA SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA GO Z OBRABIARKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.653

TEOGONIA, ZACHÓD, REJESTR, STOPKA, PROMIEŃ SŁOŃCA, BEZPRZEWODOWA SIEĆ LOKALNA, INFOBOKS, PĘTLA HENLEGO, KINO, ORGAN, REZONATOR, GNIAZDO, SUPORT, SCHAB, SILOS ZBOŻOWY, KOLANO, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, TRZON, KALORMEN, PIASTA, RAJA SIWA, FIBULA, NIEBIOSY, PAS ROZBIEGOWY, WIELKORUŚ, KRZYŻÓWKA, MIGAWKA, ZAKŁADKA, MULTANY, GRZECHOTNICZEK MEKSYKAŃSKI, PIPA, BABINIEC, PĘCZEK, SZEW, TUNER, MUSZLOWCE, PANEWKA, DÓŁ PODKOLANOWY, ZAWZGÓRZE, ZROST, WAFEL, RĄB, WIELKA ROSJA, SOLO, MAKROCZĄSTECZKA, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, ODCINEK, MASA, DAMAN, WACHTA, GRUNWALD, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, PANEWKA, GABINET STOMATOLOGICZNY, DRABINA, KAZIMIERZ, FILIERA, SABOT, KONTYNENT, STALÓWKA, DOPEŁNIENIE, BĘBENEK, KORMORAN OLIWKOWY, KUPLET, WAŁECZEK, TARCZA, KABINA, BROŃ SIECZNA, SKIP, ŻAKIECIK, PIERŚCIEŃ, KORA SOCZEWKI, KLAUZA, RDZEŃ, PÓŁWYSEP, KORDELAS, MAJTKI, ŁONO, RAMIĘ, GRYZ, WIZJER, STALNICA, WIEK, WIĘZADŁO, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, CHRAPA, CHORWACKI, SZCZYT, BLIŹNIAK, SYMPOZJON, WIATROWNICA, OBUCH, NAUSZNIK, OBSZAR, ŁYDKA, PORTFEL, ŁATA, GETTO, KORONA, DZIEWCZYNA, FORTE, WIEŻA SPADOCHRONOWA, SPAŁA, PODWÓJNY NELSON, WGŁOBIENIE, SZYPUŁKA, PYSK, BIOINFORMATYKA, PONT, ALLEMANDE, TRZON, EKONOMIA POLITYCZNA, PUKU, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, AKCIK, NAWA, ZADZIOR, LEJEK, NAKARCZEK, PONUR, KASETKA, LUSTRO FENICKIE, EKSTRAKT RZECZYWISTY, DZIKÓW, ÓSEMKA, MAGNETON JĄDROWY, KREWETKA PŁYWAJĄCA, PORTYK, ROBAK, TURKIESTAN, ŁUSKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, CENTRUM URAZOWE, PRZEDZAMCZE, ADWERBIUM, PIŁA DIAMENTOWA, SZAŁWIA, LEŚNICTWO, MLECZKO, ZBIORNIK, NADBUDÓWKA, KAPITEL, BAWET, EMPIREUM, UDO, CROSS, BALONET, BELKOWANIE, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KWARTA, WOŁYNOW, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, SIODŁO, ŁATA, PARTER OGRODOWY, SAMOOBRONA POWSZECHNA, BIEGNIK, GRA SIECIOWA, SOŚNIK, OSAD, ŚCIANA WSCHODNIA, RZEPKA KOLANOWA, HOLLINA, OSTROGA, PRZYSIOŁEK, ZAKŁADKA, KOLUMNA, SZPARKA, HARAM, GLADIUS, FALSZKIL, PŁÓZ, ŚLUZA WAŁOWA, MINIMUM PROGRAMOWE, JĘZYK POZYCYJNY, PRZĘSŁO, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, BIELIZNA POŚCIELOWA, MENSA, PRZODOMÓŻDŻE, PAS, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, EWANIELIA, GRYZ, GŁOWICA, PREBENDA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, OKOP, ESKIMOSEK, PODSTOPNICA, METEORYT, BOCZEK, TYKA, SKRAJNIK DZIOBOWY, SZYNKA, STROP, ŚRÓDBRZUSZE, TARAN, MONOPOLISTA, KOSIARKA, AKTYWA TRWAŁE, CIAŁKO RZĘSKOWE, GALERIA, KRÓBKA, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, NOGAWICA, TRENT, TELEMARK, OSEŁKA, CIAŁO MIGDAŁOWATE, DISNEY, PROSTNICA, RYCYK, MODUŁ, USTRÓJ NOŚNY, PIĘCIORNIK NISKI, GAZIK, TUBUS, ZAMEK, ATOM, NÓŻKA, LAMNA, DZBANEK DO KAWY, NARZĄD KOPULACYJNY, PALNIK GAZOWY, MAŁOPOLSKA, SOHO, KOŁYSKA JUDASZA, BAWET, WARIACJA, EKSPANDOR, GRZEBIEŃ, KREWETKA ZMIENNA, AGADA, LOTKA, TERLICA, ANDANTINO, GÓRALEK STEPOWY, RYNEK TERMINOWY, DACH, TWÓR GRZYBNIOWY, ŁAN, LOKAL, PODBIERACZ, ODCINEK, TEMAT, FUTRYNA, WACHTA, LIGATURA, OBWÓJ, CIAŁO DOSKONALE SZARE, WIENIEC, KŁĄB, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PESZT, LODOWIEC SZELFOWY, IMPULS, FAJKA, KIELICH, PUSZEK, GNIAZDKO TELEFONICZNE, RESZTÓWKA, PRZEDŁUŻACZ, NADBUDOWA, SUPORT, SOCZEWKA, CEWA, MORZE, CHWYT PONIŻEJ PASA, REGESTR, OPUSZKA WĘCHOWA, LINOLEUM, DUWAJHIN, WNĘKA WĄTROBY, DZIÓB, PINGWIN MAŁY, QUETZAL, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, PISZCZAŁKA, PRZĘSŁO, WSTĘPNICA, WALABIA DAMA, CZARCZAF, KABATY, KOMÓRKA ROZRODCZA, PALOLO, PÓŁWYSEP, ZGŁOSKOWIEC, DENITRYFIKATOR, DZIEWIARNIA, KOLBA, SZPONDER BRZEŻNY, OBSADKA, TRZON, RDZEŃ MAGNETYCZNY, KORONA, KNOWIE, OBŁUSZYN, PODOBÓZ, ?SZKAPLERZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH TRZPIENIOWYCH CZĘŚĆ NARZĘDZIA SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA GO Z OBRABIARKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH TRZPIENIOWYCH CZĘŚĆ NARZĘDZIA SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA GO Z OBRABIARKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHWYT w narzędziach skrawających trzpieniowych część narzędzia służąca do połączenia go z obrabiarką (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHWYT
w narzędziach skrawających trzpieniowych część narzędzia służąca do połączenia go z obrabiarką (na 5 lit.).

Oprócz W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH TRZPIENIOWYCH CZĘŚĆ NARZĘDZIA SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA GO Z OBRABIARKĄ sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH TRZPIENIOWYCH CZĘŚĆ NARZĘDZIA SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA GO Z OBRABIARKĄ. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

x