KOŃCOWA CZĘŚĆ OKRĘŻNICY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ESICA to:

końcowa część okrężnicy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃCOWA CZĘŚĆ OKRĘŻNICY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.174

PODCZYSZCZALNIA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PODODDZIAŁ, KARAPAKS, NAGŁOWIE, GICZ, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, APEREA, WIEK, DIU, URUBU PSTROGŁOWY, MASŁO MAŚLANE, LEVEL, PŁATOWIEC, PIASTA, METEORYT, PIĘTA, SPRYCHA, DEDYKACJA, DISNEY, CHÓR, KORZONEK, CHOLEWA, STOPA, KABINA, TASMAN, SŁABIZNA, STRZEMIĘ, FLEBODIUM ZŁOCISTE, FILECIK, ZAWIĄZEK, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, USTNIK, TALERZ, POLITYKA PIENIĘŻNA, BOKS, FUNDUSZ MIESZANY, SCHAB, UDO, PRZEWÓD SŁUCHOWY, REGENERAT, PŁAT, ROZBUDOWA, ŁĄCZE ABONENCKIE, MIKRONEZJA, OFERTORIUM, JĘZYK POZYCYJNY, LARGHETTO, SKRZYDEŁKO, MARYNARCZYNA, MYSZ POLNA, MARZANA FARBIARSKA, WIERZCHNICA, MŁOTEK, JARZMO, ODCINEK, ISKIERNIK, TACIERZYŃSKI, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, KORONA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, STOPA, KATEDRA, KOTLINA, STER, PUPCIA, FORT, ZWIERZYNIEC, CZEREP, BIAŁKO, MÓŻDŻEK, BONNY, GÓRALEK STEPOWY, CZWARTA CZĘŚĆ, SUTERENA, PODSTAWY, GOLONKA, PESZT, PRZYBUDOWA, TRIANON, PAS, BRZOSKWINKA, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, CZASZA, WENET, AKROPOL, PAMIĘĆ, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, WIBRATOR, LEJBIK, SZYPUŁA, SĄSIEK, UKŁAD SYMPATYCZNY, IGIEŁECZKA, BŁĘKITNE HEŁMY, BURTA, PODGARDLE, WIEK DOROSŁY, OPUSZKA WĘCHOWA, SZCZĘKA, PRZEDNÓŻEK, SZYNKA, PODSEKTOR, PONUR, ŻUWACZKA, MIKRONEZJA, KOŃCÓWKA, NADKŁAD, BLOK KONTYNENTALNY, KACZKA KRZYŻÓWKA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, RDZEŃ MAGNETYCZNY, SOLO, PRZECIWSTOK, MIESZAK, KRAN, BAWET, KŁĘBUSZEK NERKOWY, POLAROGRAFIA, PODRZĘDNIK, HAITI, SZYJKA, OPRAWA, REZONATOR, TROFEUM ŁOWIECKIE, KUPLET, TARCZKA OPACHOWA, BLUZA, DZIÓB, POLITYKA MIESZKANIOWA, MUNSZTUK, WACHTA, PRZĄŚLICA, SIEDZISKO, NAUSZNIK, MIESZADŁO, DYSPOZYTOR, FLEGMA, LAGUNA, KOLANO, BRUTTO, TERMINATOR, KOMORA, MIESZARKA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, TRIO, KORPUS, SIKA, BIRET, SZYPUŁKA, OKULAR, PARTIA, WIERZCHOŁEK, LOTNICTWO POKŁADOWE, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, SPISZ, BAWET, OBUCH, DUANT, PRZESTRON, IGŁA, KADR, PALEMONETKA ZMIENNA, AKWEN, BURDON, ŚCIANA PRZEWIESZONA, CZASZA, NOGAWICA, BUFOR RAMKI, CHOMĄTO, JĄDRO GALAKTYKI, HAREM, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, DENITRYFIKATOR, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, WSTĘPNICA, UKŁAD KRWIONOŚNY, NEONTOLOGIA, STOPA, ZSTĘPNICA, JAMA BĘBENKOWA, ANGLIA, PUPKA, ODZIEMEK, NACZÓŁEK, OBSZAR, NANERCZ, FOSA, SKRZYDŁO, OBUDOWA, ELEMENT, KONDYGNACJA, GŁOWICA, OKRĘŻNICA ESOWATA, ABAKUS, WIELKA RUŚ, PLASTROM, MAGAZYN, PLECÓWKA, ROZDANIE, WIERZCHNICA, TWÓR, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, GICZ, EGZEKWIE, PODUSZKA, ODBYTNICA, JEDNOSTKA ALOKACJI, HEŁM TURNIEJOWY, STOPA, STUDIO NAGRANIOWE, GORS, JĘZYK POLSKI, ALTERNAT, OŁTARZ, HARAM, WIDZOWNIA, FALENICA, OPUSZKA, WAHADŁO, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, BUDA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, NACIĄG, KASETA PRIBNOWA, PIERŚ, UKOŚNIKOWATE, OGRÓDEK PIWNY, TRZON, DONOŚNIK, TEOGONIA, PODBRÓDEK, ANALIZATOR, LOKAL, BOKS, UMOWA KOMPENSACYJNA, PREDYKAT, MUSZLOWCE, PRZYZIEM, WAŁ, EMPORIUM, PŁUŻKA, TEORIA MECHANIZMÓW I MASZYN, GOLFIK, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, WKŁAD, SZEW PODNIEBIENNY, DUSZA, KORZEŃ, IMPLEMENTACJA, SCHEDA SPADKOWA, MUR, PODBRÓDEK, KRĄŻENIE PŁUCNE, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, PĘCINA, PIÓRO, ZAPŁON, DUPCIA, SZKLISTKA, PRZÓD, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, SPODNIE, SERUM, SIAMANG, PRZYBUDÓWKA, BABINIEC, RATA, TRANSZA, STOPA LĄDOLODU, KRUPON, BRZUSIEC, KORPUS NAWOWY, GORSET, OKTANT, FLORYDZKA, ALLEMANDE, PUDŁO, OWOCNIK, ŁONO, OGON, BLUZA, PALUSZEK, WORECZEK ŁZOWY, ZNAMIĘ, PREDELLA, ŚWIERKLE, LEJEK, NADZIAŁ, NÓŻKA, CZĘŚĆ ZDANIA, EWANIELIA, LEMIESZ, RAFA, PUSZKA MÓZGOWA, PĘTLA JELITOWA, ATRIUM, ?GARDZIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.174 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃCOWA CZĘŚĆ OKRĘŻNICY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃCOWA CZĘŚĆ OKRĘŻNICY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ESICA końcowa część okrężnicy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ESICA
końcowa część okrężnicy (na 5 lit.).

Oprócz KOŃCOWA CZĘŚĆ OKRĘŻNICY sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KOŃCOWA CZĘŚĆ OKRĘŻNICY. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x