CZĘŚĆ ZAŁOGI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, PEŁNIĄCA W DANYM CZASIE SŁUŻBĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODWACH to:

część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.)WACHTA to:

część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODWACH

ODWACH to:

miejsce w garnizonie przeznaczone dla żołnierzy, którzy pełnią główną wartę (na 6 lit.)ODWACH to:

areszt w wartowni (na 6 lit.)ODWACH to:

część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.)ODWACH to:

pomieszczenie dla żołnierzy pełniących wartę główną w garnizonie (na 6 lit.)ODWACH to:

żołnierze pełniący wartę, straż garnizonowa (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZAŁOGI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, PEŁNIĄCA W DANYM CZASIE SŁUŻBĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.323

MÓŻDŻEK, KOŃCZYNA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, OBSADA, PIASKOWNICA, BILANS KSIĘGOWY, MANTYLA, BLUZA, LEGA APOSTOLSKI, KORZONEK, ADIUTANT PRZYBOCZNY, SADZ, DECYMETR, PIKOFARAD, INSTANCJA, KROKODYL, ZRAZOWA, NACZYNIÓWKA, LUMINANCJA, UDAR, TOM, KORONA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, SUWAK, PŁOZA, ZAMORA, MIGAWKA, PRZÓD, NÓŻKA, ŁĄCZNIK, LOTKA, AZYMUT MAGNETYCZNY, ATMOSFERA, POŁOŻENIE STĘPKI, BLIŹNIAK, ROZDANIE, KLAMRA, DYSPOZYTOR, TEOGONIA, ZAŁOGANT, KRYZYS PSYCHICZNY, OBSZAR, SPÓLNIK, IROKEZ, OSTROGA, PIÓRO, STOŻEK WULKANICZNY, COKÓŁ, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KOMORA NABOJOWA, LEMIESZ, ZADASZENIE, LEJBIK, BRODA, PIKT, FALANDYZACJA, POLIGAMICZNOŚĆ, ZSTĘPNICA, AKT, STECHIOMETRIA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, OBSADA ETATOWA, STEK, EPIZOOCJA, LAMENTACJA, DOM STUDENCKI, MUSTERROLA, TRIANON, STRZEMIĘ, CZĘŚĆ WSPÓLNA, DROGI MOCZOWE, PALEOLIT, DYŻUR, NIERUCHOMOŚĆ, GÓRNICA, STER, OWOCNIK, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KADŁUB, SIÓDMA CZĘŚĆ, PRYZMA, KOMANDOR PORUCZNIK, GOTOWOŚĆ BOJOWA, NALEPA, ZWIERCIADŁO, DWÓJNIAK, JĘZYK SPUSTOWY, NACIĄG, BELKOWANIE, PĘTLA HENLEGO, PAS, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, MAŁA GASTRONOMIA, CYTADELA, ZATRUDNIENIE, KNECHT, ELEMENT, OSÓW, SKARPETKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, BILANS PŁATNICZY, PARTIA, REJESTR, DUPA, CZARA, SEKTOR, EREB, PORTKI, ŁYDKA, IBIS BIAŁY, PLAFON, SYGNAŁ CYFROWY, WIĘŹBA, GROTŻAGIEL, OBSŁUGA, CZOŁO, BIAŁKO, KRAŃCÓWKA, SKRAJ, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, MONOPOLISTA, PRZEDZIAŁ, SOLO, ŚMIERĆ KOŁYSKOWA, TAGER, RYNEK TERMINOWY, ODWACH, WARMIŃSKI, SPRAWCZOŚĆ, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, UDO, PÓŁKULA MÓZGU, GÓRALKI, SIEJBA, UCHO ZEWNĘTRZNE, STOPA LODOWCA, ODWACH, OKRES ZALICZALNY, KONIEC, FLEGMA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, CEBULKA, PIĘTA, DEKAMETR, POPYT ZAGREGOWANY, ODLEWARKA, DZIANINA, OSOWO, OPUSZKA, OMLET, PRZYSIÓŁEK, FLUORESCENCJA, CIĄG DALSZY, TĘTNICA SKRONIOWA, WIEK NASTOLETNI, RECYTATYW, WSTĘPNICA, HEŁM TURNIEJOWY, CIĄG, HYBRYDYCZNOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, OKULAR, POLE WIDZENIA, SĄD KAPTUROWY, RĘKODAJNY, ODDZIAŁ, PĘD ROŚLINNY, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, PROLONGATA, SAMOA ZACHODNIE, ODCINEK, SFEDEROWANE STANY MIKRONEZJI, PUDŁO, INTERFEJS, LUSTRO WENECKIE, ROŚLINY NASIENNE, BIEGUN, STROP, TEZA, WSZECHŚWIAT, SR, DYMNICA, AMALAKA, REZYDENT, ŚLĄSKI, KACZKA KRZYŻÓWKA, BALDWIN, NALEWAK, BUFOR RAMKI, NIEREZYDENT, ODBŁYŚNIK, BYTNOŚĆ, SUPERINTENDENT GENERALNY, LONGLEY, SZTORMAN, TECZKA PERSONALNA, BIODOSTĘPNOŚĆ, PACHOŁ, CEP, STALAG, FAWOREK, MASA, ODDZIAŁ, SZYBKOWAR, TRIO, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, BŁONA MIĘŚNIOWA, KANON, NARAMIENNIK, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, OGÓLNA KWOTA POŁOWOWA, PODSTAWA, SEKSTET, FINWAL, FLEBODIUM ZŁOCISTE, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, WÓŁ PIŻMOWY, ŁOJÓWKA, CZŁON SKŁADNIOWY, LIMBUS, FINAŁ, PIERŚ, ARCHITRAW, POMORZE ŚRODKOWE, ÓSMA CZĘŚĆ, DZIEKANAT, BRZUSIEC, ODŁAM, SZATNIARZ, SPENCERA, KRZYŻ, PROPORZEC, KATECHIZM, PĘTLA NEFRONU, SZYJKA UDOWA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, WIATR POZORNY, DZIÓB, RACHUNEK BIEŻĄCY, PRZEDNÓŻEK, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, HYMENOFOR, FILANDER PRĘGOWANY, MOPS, INDIE WSCHODNIE, RZECZ WNIESIONA, SETNIK, METODA KARTOGRAMU, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, ROZKŁAD, BEANIA, UCHO WEWNĘTRZNE, GARDA, ZATOKA, MIKROGAUS, FUNDAMENT, PAKLAK, PRZESUWNIK, POLĘDWICA, ZATRUDNIALNOŚĆ, PŁAT, KAPSUŁA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, LICZBA HITTORFA, GŁOWNIA, MYSZKA, WISKACZA, KURATORKA, PERKOZ RDZAWOSZYI, NAOS, KOLUMNA, PĘCZEK, ŁOPATA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, MINISTRANTURA, REGESTR, ZARAZA, ŁĄCZNIK, WARIACJE, WIERTŁO, MAJĄTEK TRWAŁY, OSAD, GŁOWA, CIEMNIA OPTYCZNA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, WAŁEK, GAŁKA OCZNA, KLAPKA, DASZEK, KOMENDA, REMONT BIEŻĄCY, ORDYNANS, NUTA, STACJA SANITARNA, ŁYŻKA, GOLIAT, EMMERSON, ?MARTWIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZAŁOGI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, PEŁNIĄCA W DANYM CZASIE SŁUŻBĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZAŁOGI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, PEŁNIĄCA W DANYM CZASIE SŁUŻBĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODWACH część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.)
WACHTA część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODWACH
część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.).
WACHTA
część załogi jednostki pływającej, pełniąca w danym czasie służbę (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZAŁOGI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, PEŁNIĄCA W DANYM CZASIE SŁUŻBĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - CZĘŚĆ ZAŁOGI JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ, PEŁNIĄCA W DANYM CZASIE SŁUŻBĘ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x