ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPONA to:

zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPONA

OPONA to:

błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy (na 5 lit.)OPONA to:

otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej (na 5 lit.)OPONA to:

zewnętrzna część ogumienia, składa się z bieżnika, osnowy, podkładu, obrzeża i wczepów (na 5 lit.)OPONA to:

(kabla) giętka powłoka z gumy wulkanicznej lub tworzywa termoplastycznego zabezpieczająca żyły kabla (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.517

MNICH, OPONA LETNIA, KLOAKA, BITUMIZACJA, SUWNICA, PRODUKT UBOCZNY, WIZJA LOKALNA, ODKOS, STAROSTA GENERALNY, ŁATA, NAWALANKA, TEST, PODEJŚCIE, MIŁOŚĆ, NARZĄD KRYTYCZNY, SPREJ, ŻAGIEW, SZMATA, CZASZA, LUZAK, GAPA, EMPIRYZM, MONOPOLISTA, LAMNA ŚLEDZIOWA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, PRZEDMIOT, IWAN, FONDUE SEROWE, ANOMALIA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, BICZ BOŻY, SPŁYW, MRÓWKA PNIAKOWA, SZCZUDŁO, PROSCENIUM, TRYB, DEKONTAMINACJA, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, CELOWNIK, DRUK, LANCER, AFERA, GŁUPEK, BANNER, WIĄZANIE, RUCHY TEKTONICZNE, ŁUPEK ILASTY, BIZON, STARZĘŚLA, UDAR, ZWAŁY, TRASA ŚREDNICOWA, KOREKTOR, TRANSGRESJA, GAŁĘZIAK, OBRĘCZ, KULT, OBRÓT PIERWOTNY, PODBRÓDEK, ARSYNA, LAVABO, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PASSA, DZWONNICA, ŚLIZG, PLUJKA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, SALADA, PRZYWÓZ, NOK, RESZTÓWKA, SZELF, BEZPOWROTNOŚĆ, NIECKA BASENOWA, ŁAPA, ODTWÓRSTWO, FAJECZKA, TEMPERATURA UPAŁU, SYPIALKA, GRUPA WSPARCIA, KAPITALISTKA, LIMETA, OKSYGENATOR, UDAWACZKA, JAMA BĘBENKOWA, ZWIERZĘ DOMOWE, SERENADA, WIZA POBYTOWA, MACH, ZŁOTA RENETA, PÓŁWEŁNA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ROD, CHOROBA WENERYCZNA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SZKŁO, GAZIK, SUSZ, WYRZUTNIA, PLATFORMA WIERTNICZA, KREOL, MRÓWKA FARAONA, RAPORT, AUGUR, PLOMBA, ASTRAGALOMANCJA, BERBEĆ, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KARDIGAN, SERIA WYDAWNICZA, PODDRUK, POWIEŚĆ S-F, PASJA, CUDEŃKO, KAWAŁ, NEKTARIUM, ŁACIŃSKOŚĆ, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ZEBRA, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, SINIAK, FROTKA, FLOTA, REDAKTOR NACZELNA, AMBRAZURA, PACIORKOWIEC, WADERY, STAN KRYTYCZNY, DIRCIK, GRADUAŁ, NISKOROSŁOŚĆ, SALA, SAMOCHODZIARZ, RATING KREDYTOWY, KARŁOWICZ, KOMBINEZON, BLOKADA, PRZĘSŁO, KAPITEL, DYMNICA, ARESZT TYMCZASOWY, KIT, REGLAN, GNIAZDKO TELEFONICZNE, CZOŁÓWKA, HEBRA, ŻYDOWSKOŚĆ, UKŁAD INERCJALNY, PROSAK, BROŃ BIAŁA, ZIEMIA, POSTAWA, FOTOGENICZNOŚĆ, HLAK, BUTLA GAZOWA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, SQUATTER, ZABURZENIE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, ASESOR, KWOKA, KAMIZELA, SYGNAŁ CIĄGŁY, KULFONIK, WNĘTROSTWO, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, TAROK, BYLICA POSPOLITA, ŁYKACZ, ZAWRÓT, PCHACZ, TERCET, KREDYT INWESTYCYJNY, FELER, WIELKI KSIĄŻĘ, BYDLĘ, HALOGENEK, KÓZKI, SIEĆ KOLEJOWA, AMALAKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, SMORODINÓWKA, ROBOCIK, TRAMWAJ, PYZY, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, FRANCUSKI, JAMA, JASTRZĘBIE OKO, PŁYN ETYLOWY, BAT, TRZYNASTY, CHOINKOWOŚĆ, NIEREZYDENT, HEGEMON, MACIERZ TRÓJKĄTNA, EKRAN AKUSTYCZNY, OBIEG, PRZEWRÓT, DRELICH, ELEKTROLUMINESCENCJA, NIEPRZYJACIEL, STUDNIA ABISYŃSKA, STERNICZKA, PADDLE, FETYSZYZM, TRANZYSTOR, PUNKT, KONDOTIER, PODMIOT, CHMURSKO, SYMBOLICZNOŚĆ, STACJA POSTOJOWA, AMARANTOWOŚĆ, KORA NADNERCZA, DEZERCJA, BINARKA, ZORZA, FARMA, SONG, DAKTYLOGRAFIA, OKRUCH SKALNY, KOLOKACJA, SEKSUOLOGIA, DREN, FRAKCJA, BEAN, CEP, KURS, DZIEWICTWO, SESJA POPULARNONAUKOWA, MIESZACZ, PROTEZA, NUGAT, DIASYSTEM, SALOPA, FRYZ, OSTENTACYJNOŚĆ, SZOT, BALON, ZMYWACZ, REFORMATOR, JOGURCIK, WYWŁASZCZENIE, SIÓDMY, SPRYCIULA, WYMÓG, KERO, BARWNIK SPOŻYWCZY, FUNDUSZ MIESZANY, EDWARD, DIAGRAM KWIATOWY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, GRZEBIEŃ, FORMA ODLEWNICZA, RACJONALIZM, TAPETA, LINIA CZYSTA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, ZESTAW, OBARZANEK, FLIGELADIUTANT, EKTOPLAZMA, DOK, POŻYCZKA HIPOTECZNA, PIESZCZOCH, DOLINA RYNNOWA, CZARNY RYNEK, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ZRĄB TEKTONICZNY, PARTIA, SALDO DEBETOWE, DRĄŻEK SKRĘTNY, BOCIANIE GNIAZDO, MATYLDA, CIARKI, BAŃKA, SALATERKA, PALLAS, PODOBIZNA, KLASTER, BIDULA, ŻAKIECIK, NASADKA, CENA ADMINISTRACYJNA, TERCJA, ARCHOZAUROMORFY, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, GERMAŃSKI, PÓŁKREW, RĄCZNIK, PRZYWŁASZCZENIE, PIRAT, ABLACJA LODOWCOWA, CANZONETTA, NAWÓZ MINERALNY, ODROŚL, PANOCZEK, ?PROSPEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.517 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPONA zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPONA
zewnętrzna część koła pojazdu o przekroju otwartym, nakładana na felgę lub obręcz i wypełniana powietrzem (lub innym gazem) pod ciśnieniem (na 5 lit.).

Oprócz ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ KOŁA POJAZDU O PRZEKROJU OTWARTYM, NAKŁADANA NA FELGĘ LUB OBRĘCZ I WYPEŁNIANA POWIETRZEM (LUB INNYM GAZEM) POD CIŚNIENIEM. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x