CZĘŚĆ PIERSIOWA FARTUCHA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAPIERŚNIK to:

część piersiowa fartucha (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAPIERŚNIK

NAPIERŚNIK to:

część zbroi okrywająca pierś (na 10 lit.)NAPIERŚNIK to:

część rzędu końskiego zapobiegająca zsuwaniu się siodła do tyłu (na 10 lit.)NAPIERŚNIK to:

część zbroi osłaniająca pierś (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PIERSIOWA FARTUCHA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.181

STUŁA, LUDWINÓW, OPRAWA, SPLOT ODBYTNICZY, ŁAM, RYZALIT, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KORONA, KWIATOWA, SIRO, , POLITYKA MIESZKANIOWA, STOPKA, MŁOTECZEK, CEPISKO, PALNIK GAZOWY, ŁOPATKA, SŁONIARNIA, NEONTOLOGIA, DUJKER MODRY, PODODDZIAŁ, MAZAMA RUDA, PUDŁO, DAMAN, RAFA, ROSTBEF, CACHE, ZAOLZIE, KŁĄB, AKROPOL, KLUCZ, KONTAKCIK, CIAŁO DOSKONALE SZARE, KAPSUŁA RATUNKOWA, CAMPECHE, ŻABA TRAWNA, BURTA, UKOŚNIKOWATE, WZGÓRZE, FARTUCH, PALIUSZ, PIEŃ, REFLEKTOR, KNOWIE, KSIĘSTWO, GÓRALKI, GROT, BIZON LEŚNY, PŁATEK USZNY, REZONATOR, SEKTOR PRYWATNY, PROLOG, PREDELLA, PRZYBUDÓWKA, KOTLINA, SIODŁO, GLADIUS, RUBRYKA, PARAGRAF, WĘGLÓWKA, DROGI MOCZOWE, STALNICA, NADZIAŁ, MYSZ DOMOWA, WIELKOROSJA, TEMAT FLEKSYJNY, JIG, WISKACZA, ZESZYT, PUSZKA MÓZGOWA, TELOM, KLAUZURA, LAKOLIT, MATNIA, ŻEBRO, MISKA SEDESOWA, KITEL, CZĘŚĆ ZAMIENNA, GÓRA, WIEK NASTOLETNI, PROLOG, ŁĄCZE ABONENCKIE, DZIELNICA, SZÓSTA CZĘŚĆ, AFLASTON, WIHAJSTER, GYNYCEUM, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, DZIELNICA, GŁOWICA, NAPLECZNIK, TON HARMONICZNY, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ROZGRZEWACZ, STERNICZKA ZWYCZAJNA, PANEWKA, RĘKA, PRZYSZWA, WOŁYNIANIN, KONTAKT, SEKCJA, OFERTORIUM, SCENA, SOCYNIANIZM, MALATURA, FACJATA, PODBRÓDEK, UZDA, STADIUM, CEWA, ODSETEK, TARANTAS, ODŁAM, BRZESZCZOT, SZCZĘKA, SOŚNIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PODETAP, ZAPALENIE SPOJÓWEK, WTRYSKIWACZ, ŁOKIEĆ, JARZMO, BĘBENEK, UKŁAD ZAPŁONOWY, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, BIEŻNIK, CHOLEWA, PĘTLA OCIEKOWA, RATY, TEMACIK, JARZYNA, WENET, CHINY ZACHODNIE, NAKOLANEK, NARCIARSTWO KLASYCZNE, LOCH, SPÓLNIK, GRYZ, PRĘGA, KUREK, GAR, LĘDŹWIE, TARCZKA OPACHOWA, KAWAŁ, PEKTORAŁ, JEDNOSTKA ALOKACJI, CEP, TEZA, KLAPKA, WIERZCHNICA, ODLEWARKA, INTERFEJS, PORTASY, ŚRÓDMIEŚCIE, RDZA ZBOŻOWA, BIEGUN WEGETATYWNY, CZĘŚĆ, POLITYKA PIENIĘŻNA, ZRĄB, LUFA, SZYJA, SUWACZEK, ŻAKIECIK, RAKOWIEC, KONDYGNACJA, PUNKT, MANKIET, PODREGION, UJŚCIE GARDŁOWE, STOPKA, NUMER GEOGRAFICZNY, WACHTA, ŁOŻYSKO, KRUPON, DZIELNICA, PŁYWAK, KROK, TRIESTEŃSKA, ANTECEDENS, DUPA, CHWOST, PIERSICZKA, CZĘŚĆ MOWY, OBŁO, PÓŁKULA MÓZGOWA, SOHO, WAŁECZEK, ZAGŁÓWEK, ŁĄCZNIK KRAŃCOWY, BALONET, PRZYZIEMIE, MORZE AZOWSKIE, DĘTKA, GAZELA, LWIA CZĘŚĆ, PIĘTKA, BLOK KONTYNENTALNY, KOKPIT, WRZESZCZ, ESCHATOLOGIA, KAPITEL, ŹRENICA, CZUBEK, ODWACH, PRZYZIEM, SIATKÓWKA, ŁUSKA, ÓSMA CZĘŚĆ, KLEPISKO, COKÓŁ KONTYNENTALNY, UCHO WEWNĘTRZNE, OFICYNA, PLECÓWKA, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, BIEGUN, STER, SEKTORÓWKA, OKOLICZNIK, FALSZKIL, IROKEZKA, SETECZKA, INDIE WSCHODNIE, DZIERŻAK, CZĘŚĆ WSPÓLNA, FLEGMA, RZEPKA, PĘTLA NEFRONU, STREFA POŻAROWA, DZIKÓW, CIĘŻKA WODA, PĘCZEK, SUSEŁ LAMPARCI, SKRZYDŁO, BIJAK, ARCHIDIAKONIA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ALKIERZ, ŚCIANA WSCHODNIA, NÓŻKA, FILTR, CENTYMETR SZEŚCIENNY, WARGA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, ZYSK INFLACYJNY, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, CHWYTAK, SKRAJNIK DZIOBOWY, WIDOWNIA, SIODŁO, PŁAT CIEMIENIOWY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, WYCINEK, NALEWAK, GWIAZDKA, CZAPLA ŁUPKOWATA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, JĘZYK, WYPORNOŚĆ, PŁAT SKRONIOWY, SOŁECTWO, FOSA, KUPER, ŁĄCZNIK, ZBIORNIK, SŁUPICA, AORTA BRZUSZNA, PODUSZKA, GONDWANA, KRAŃCÓWKA, EKSTRAKT RZECZYWISTY, OBRĘCZ BARKOWA, LEJEK, ŁUK AORTY, PINGWIN MAŁY, STOSINA, CELOWNIK, SIODŁO, ŚRÓDBRZUSZE, OKTANT, GNIAZDO, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, PRZĘSŁO, MUNDSZTUK, SZKAPLERZ, WIOLIN, STROJNICA, PODSTOPIEŃ, ODDZIAŁ, PRZYSIÓŁEK, ANEKS, AKT, PRZĘSŁO, OSOWO, GODZINA, WIEK, KAWAŁ, OBŁUSZYN, RYCYK, BIUSTONOSZ, ?TWARDZIEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.181 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PIERSIOWA FARTUCHA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PIERSIOWA FARTUCHA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAPIERŚNIK część piersiowa fartucha (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAPIERŚNIK
część piersiowa fartucha (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PIERSIOWA FARTUCHA sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - CZĘŚĆ PIERSIOWA FARTUCHA. Dodaj komentarz

7+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast