ARTEMISIA VULGARIS - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZIME OBSZARY JEGO WYSTĘPOWANIA TO EUROPA, ZNACZNA CZĘŚĆ AZJI ORAZ ALGIERIA I TUNEZJA; JAKO GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REJONACH ŚWIATA, W POLSCE JEST TO GATUNEK POSPOLITY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BYLICA POSPOLITA to:

Artemisia vulgaris - gatunek rośliny z rodziny astrowatych; rodzime obszary jego występowania to Europa, znaczna część Azji oraz Algieria i Tunezja; jako gatunek zawleczony rozprzestrzenił się również w innych rejonach świata, w Polsce jest to gatunek pospolity (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ARTEMISIA VULGARIS - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZIME OBSZARY JEGO WYSTĘPOWANIA TO EUROPA, ZNACZNA CZĘŚĆ AZJI ORAZ ALGIERIA I TUNEZJA; JAKO GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REJONACH ŚWIATA, W POLSCE JEST TO GATUNEK POSPOLITY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 35.027

MODYFIKACJA, SOSNOWCE, RYTUAŁ, LAMPA BENZYNOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, WOJ, CYFOMANDRA, LEGENDARNOŚĆ, BRZEGÓWKA, GLADIUS, BURMISTRZYNA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, ARAB, ALLEL DOMINUJĄCY, BONNY, KOLCZAK SMUKŁY, SAMOGRAJ, PREZES RADY MINISTRÓW, ODCINEK, SZAROTA HOPPEGO, KAMUFLAŻ, OKAPI, PUNKT ASEKURACYJNY, NIEPODLEGŁOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, DRZEWIK WŚCIBSKI, MURENA CĘTKOWANA, DZIEŃ POLARNY, MIERNICZY, CZECHOSŁOWACKI, ROCK'N'ROLL, RZUT PROSTOKĄTNY, KRYZA, KRYZA, MARTWE PRAWO, ILION, NAWRÓCICIEL, KULTURA WIELBARSKA, ŻYCIAN, SZCZAWIK ŻÓŁTY, ANTYHUMANIZM, KASA REJESTRUJĄCA, PLANTACJA, OSZLOCH, KSIĄŻECZKA, IMIGRANTKA, HENDRIX, GMACHÓWKA SMOLISTA, MARUNA NADMORSKA, MIĘSOŻERNOŚĆ, GRUBODZIÓB, BIAŁOUCH NIZINNY, KANGUROSZCZUR PUSTYNNY, KUTER TORPEDOWY, MYŚLENIE ŻYCZENIOWE, WRÓBEL SZARY, BOŻEK, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, ŚLEDŹ, SYCZEK BIAŁOLICY, STYKÓWKA, PROTARCHEOPTERYKS, LAPAROSKOPIA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, AUŁ, MIĘKKI ENTER, WĄŻ W KIESZENI, ROŚLINA OLEJKODAJNA, CHOROBA SCHILDERA, IBIS SZKARŁATNY, KANGUR CZERWONY, MŁOT, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, KOCZOWNICE, SZCZEKUSZKA, TYMOLEPTYK, ZIOMEK, NAZWA ZWYCZAJOWA, WONNICA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, POTŁUMECZEK NIETRWAŁY, PRAWA CZŁOWIEKA, WIETNICA, KRYL, RZEŹNICZKA, BARCZATKA KONICZYNÓWKA, HEAVY METAL, TYBINKI, SSAK, TURZYCA PAGÓRKOWA, OGORZAŁKA, WIRUS DENGI, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, KALANDRINIA, BILBIL BIAŁOBREWY, BYSTRZYK CZARNOPRĘGI, GŁOWICA, MCV, SZAŁWIA OMSZONA, MUCHOŁÓWKA, PEKTORAŁ, GRUSZA POLNA, ZBRODNIA, KOMPRESJA IMPULSÓW, IGIEŁKA, HACZYK, KANARYJKA MNIEJSZA, METALIK OGNISTOSTERNY, BRZESZCZOTEK CZARNY, OSTROLOT DUŻY, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, MIKROFON DYNAMICZNY, PIÓROSZ PIERZASTY, RELING, UŁÓW, BRZUCHORZĘSKA, SALAMANDRA JASKINIOWA, AGREGATY PIENIĘŻNE, TRAGANEK DUŃSKI, KOSTRZEWA GÓRSKA, RAJSKI PTAK, KATEGORIA URZĘDNICZA, ZŁOTODESZCZ, FREESTYLE, SZENG, TRANSAKCJA SPOT, NANJANGOZAUR, LUNONAUTA, KANIUK ZWYCZAJNY, KLIMAT STEPOWY, RASZPLA, UMOCNIENIE, KIRK, ANTYCIAŁO, OGIEŃ I WODA, ODZIEMEK, CYPRYSIK LAWSONA, JUKA, OBJAWIENIE PRYWATNE, NOWOTWÓR ŁAGODNY, SYRENOWATE, IMMUNOFLUORESCENCJA, ORANTES, NERCZYŁUSK, DINAR CHORWACKI, ŚWIERK POSPOLITY, KOBIERNIK WYBLAKŁY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, PIÓRO, BŁYSKOTEK KRATEROWY, LEJEK, ODMA OPŁUCNOWA, PIŁSUDCZYZNA, WILGA ZIELONAWA, KARŁATKA, ŚWIERK AJAŃSKI, TYSIĄCLIST, GROOMING, JONOFOREZA, SOSNA CZARNA, WARIACJE, OPAT KOMENDATORYJNY, TURZYCA HOSTA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ALEKTROZAUR, PŁETWA STEROWA, EMULGACJA, KORZEŃ ODDECHOWY, OSTRA REAKCJA NA STRES, ADŻWAN, KRATA ROZDZIELNA, KONIOWATE, KORPUS, CIŚNIENIE TĘTNICZE, GEN PODZIELONY, ALPAKA, OSIKA, WILCZY OBŁĘD, WŁASNOŚĆ, SASSEBI, POPOZAUR, BOLA, ROZRZĄD, ROŻENIEC, CZASZA, PSYCHIATRIA BIOLOGICZNA, EWOLUCJA MOLEKULARNA, NEOGOTYK, KOPROSTANOL, NARYS KWIATOWY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, MIESZANKA STUDENCKA, TOPOLA, GLEBA KOPALNA, TURZYCA ZWISŁA, SOSNA WIRGINIJSKA, ŚWISTUŃ, FELOPLASTYKA, BROWARNIA, OSOWIAŁOŚĆ, KAPUCYNKA CZARNOBIAŁA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, OSIKA, PRAWO CURIE-WEISSA, PARODIA, BICZOGON OCZKOWANY, TRZOGONY, LUKIER, ZNAK, ZYGMUNT III WAZA, NATURALIZACJA, BOCZEK, NAPUSZONOŚĆ, WYSPA MAN, ALARM POWODZIOWY, PRĄTNIK SOLNISKOWY, HYDROFOB, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, KRZTUSIEC, PRĄD JEDNOFAZOWY, PRĄTKI ATYPOWE, GRACA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, OBRĘCZ BARKOWA, PITEKANTROPUS, WIR POWIETRZNY, DONICZKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, REKIN SZARY, AGAWOWATE, CHMURA WARSTWOWA, FATALIZM, SKROMNIŚ, SAŁATA, TRANZYSTOR POLOWY, SOSNA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, GÓŁKA, JEZIORO RAMIENICOWE, JEDLICA ZIELONA, MYSZOWATE, PIECZONKA, PERSPEKTYWA, OKRĘT LINIOWY, WYRAJ, PRZEKŁAD, KRAŚNIKOWATE, BETONOSKOP, JAWORZE, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, KUOKA, ORYKS POŁUDNIOWY, STRATYFIKACJA, ZRYWKA, FERMA, MECHANIK, PRZEZNACZENIE, CYNAMON, JĘZYK STAROEGIPSKI, SZARŁAT, KOSMOLOGIA, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, TRASZKA JAPOŃSKA, KANCZYL AFRYKAŃSKI, PIĘTKA, TOTEM, REGESTR, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ROMANISTYKA, REGION, SADZIEC KONOPIASTY, MAESTA, LEK NASENNY, SEGMENT, GRZYB PRAWY, JADOWITOŚĆ, BUDKA LĘGOWA, ŁĘG, ANODA, AKCJA, KOCIEŁ, MASOŃSKOŚĆ, ŻÓŁWIE, MUFLA, CYRKON, NARKOTYK TWARDY, KLON, MYSZOWÓR, ŻARNOWIEC, ZASKRONIEC ŻMIJOWY, DYLETANT, GÓWNOJAD, PROMIENNIK, DELFIN PŁASZCZOWY, RZEKOTKA WIELKA, CZĘŚĆ, KONWOJER, STOSUNEK PRZERYWANY, ?MINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 35.027 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ARTEMISIA VULGARIS - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZIME OBSZARY JEGO WYSTĘPOWANIA TO EUROPA, ZNACZNA CZĘŚĆ AZJI ORAZ ALGIERIA I TUNEZJA; JAKO GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REJONACH ŚWIATA, W POLSCE JEST TO GATUNEK POSPOLITY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ARTEMISIA VULGARIS - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZIME OBSZARY JEGO WYSTĘPOWANIA TO EUROPA, ZNACZNA CZĘŚĆ AZJI ORAZ ALGIERIA I TUNEZJA; JAKO GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REJONACH ŚWIATA, W POLSCE JEST TO GATUNEK POSPOLITY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BYLICA POSPOLITA Artemisia vulgaris - gatunek rośliny z rodziny astrowatych; rodzime obszary jego występowania to Europa, znaczna część Azji oraz Algieria i Tunezja; jako gatunek zawleczony rozprzestrzenił się również w innych rejonach świata, w Polsce jest to gatunek pospolity (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BYLICA POSPOLITA
Artemisia vulgaris - gatunek rośliny z rodziny astrowatych; rodzime obszary jego występowania to Europa, znaczna część Azji oraz Algieria i Tunezja; jako gatunek zawleczony rozprzestrzenił się również w innych rejonach świata, w Polsce jest to gatunek pospolity (na 15 lit.).

Oprócz ARTEMISIA VULGARIS - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZIME OBSZARY JEGO WYSTĘPOWANIA TO EUROPA, ZNACZNA CZĘŚĆ AZJI ORAZ ALGIERIA I TUNEZJA; JAKO GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REJONACH ŚWIATA, W POLSCE JEST TO GATUNEK POSPOLITY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ARTEMISIA VULGARIS - GATUNEK ROŚLINY Z RODZINY ASTROWATYCH; RODZIME OBSZARY JEGO WYSTĘPOWANIA TO EUROPA, ZNACZNA CZĘŚĆ AZJI ORAZ ALGIERIA I TUNEZJA; JAKO GATUNEK ZAWLECZONY ROZPRZESTRZENIŁ SIĘ RÓWNIEŻ W INNYCH REJONACH ŚWIATA, W POLSCE JEST TO GATUNEK POSPOLITY. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x