CECHA JEDZENIA, KTÓRE NIE JEST TŁUSTE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHUDOŚĆ to:

cecha jedzenia, które nie jest tłuste (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHUDOŚĆ

CHUDOŚĆ to:

cecha wyglądu chudego człowieka lub jego części ciała (na 7 lit.)CHUDOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest chude, cienkie; np. chudość patyków (na 7 lit.)CHUDOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest ubogie, niezasobne, skromne, niewystarczające, mało imponujące (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA JEDZENIA, KTÓRE NIE JEST TŁUSTE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.676

STYGMAT, ROLA, KLUB, EMPIRYZM GENETYCZNY, KŁĘBCZAK, LICHWA, ŁYSIENIE POSPOLITE, GRAFOMAN, SAMOTNICZOŚĆ, MIERNIKOWIEC, BEZWZGLĘDNOŚĆ, NALEGANIE, HEGEMONICZNOŚĆ, EGZOTERYCZNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, INTERMEZZO, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, WSPÓŁŚRODKOWOŚĆ, KLUCZ UNIWERSALNY, PARTIA HISZPAŃSKA, GRZECZNOŚĆ, KOSTIUM, TWIERDZENIE COSINUSÓW, ANTENA, MODYFIKACJA, MINOCYKLINA, BUFOR, WYMIENIACZ, PRZETWÓRCZOŚĆ, SKAKUNOWATE, WDÓWKA, POLE, MALUCZKOŚĆ, PARKIETNIK, MIKROGRAFIA, NIEWOLNIK, SUWERENNOŚĆ, ŁADOWNICZY, WYROSTEK RZĘSKOWY, INICJATYWA PRYWATNA, WYMIAR, EOZYNOFIL, OSZAST, NIEDOWIARSTWO, PIES MINIATUROWY, TAKT, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, TWIERDZENIE KRULLA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ODZYSK, SSANIE, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, ROZDZIALIK, SABOT, AUTOMATYKA POGODOWA, SALDO CYKLICZNE, JEDNOWYMIAROWOŚĆ, ROZKŁADOWOŚĆ, DZIEŃ POLARNY, CYLINDER MIAROWY, SYSTEM KRAKOWSKI, MONUMENT, KORYTKO, SMARKATA, SUBTELNOŚĆ, AKSJOMAT PASCHA, JEDNOLITOŚĆ, RETORYCZNOŚĆ, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, BROŃ KLASYCZNA, WODA KWIATOWA, KOMUNALKA, NIEUCHWYTNOŚĆ, PERYPATETYK, SKUNKS, JAJA, BRUTALNOŚĆ, SKAFANDER, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, INFORMACJA GENETYCZNA, KRYKIET, OMIEG ZACHODNI, TRASZKA ZWYCZAJNA, PODWÓJNA HELISA, LOKAL SOCJALNY, PANTEON, STRYJO, WENTYL, ZESTAWIK, WYBITNOŚĆ, TRANSLACJA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, DWUMECZ, HALO, LIGROINA, REPERTUAR DEBIUTOWY, NIEKOMPLETNOŚĆ, POKÓJ, BRUTALNOŚĆ, GRZYB MODRZEWIOWY, OCZY SZEROKO OTWARTE, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, REAKTOR, KRUSZARNIA, POKRZYWKA, CHUTLIWOŚĆ, KLONOWATE, ARTEFAKT, DZIECINNOŚĆ, GRUPA WSPARCIA, PATYK, SZARPANKA, REZERWA, UMIEJĘTNOŚĆ, GWIAZDKA, KACOWE, FARMERYZACJA, ZAJĄC SZARAK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, UWERTURA, WYRAŻENIE, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, OPOZYCJA BINARNA, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, INDEKSACJA, SKĄPSTWO, UNISTA, CZUWAK, CHUDOŚĆ, OCZYSZCZACZ, WULKAN DRZEMIĄCY, PROBLEM DECYZYJNY, NIETYPOWOŚĆ, WIKT I OPIERUNEK, LEJEK, WZORZEC, KOCIOŁ SUFOZYJNY, NIERÓB, ZWODNICZOŚĆ, NANOFILTRACJA, GOOGLE INC, ILUZORYCZNOŚĆ, ŚLUZICOKSZTAŁTNE, PEŁNIA, ŁAD, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, OHYDZTWO, CELOWOŚĆ, WPŁATA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, PARPOSZ, KOPARKA ZBIERAKOWA, EMULGACJA, FILM KRÓTKOMETRAŻOWY, GRZEBIEŃ, ABSORBANCJA, NAZWA RZETELNA, WIELKIE NIEMCY, TREPANG, BAŚNIOWOŚĆ, OBOJĘTNOŚĆ, HEGEMON, ODPARZENIE, FILOLOGIA POLSKA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GRUBOŚĆ, OUTSIDER, MIĘKKOŚĆ, WARTOŚĆ, NIEPOWODZENIE, POCISK NADKALIBROWY, WOLA BOŻA, ZAKŁADKA, SPLOT, FILHELLENIZM, WYNIOSŁOŚĆ, UNIWERSALNOŚĆ, LOTNOŚĆ, MOPEK, MOKROŚĆ, SIEDZIBA, FARBOWANY LIS, POSTĘPOWANIE KARNE, RADIOAKTYWNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, CENA, BIEDA, STYGON, OSTROŚĆ, ARCHIWALNOŚĆ, ABNEGATKA, KISZENIAK, ŁOBUZEK, EGOISTYCZNOŚĆ, KANCLERZ FEDERALNY, TERAPENA KAROLIŃSKA, CHEMIA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WYRÓB SPIRYTUSOWY, ZATRUDNIENIE, LUŹNOŚĆ, BUŁGARSZCZYZNA, MARMOLADA, TOLERANCJA, KALKA TECHNICZNA, KOTYLOZAURY, LICZEBNIK, KARTA MOBILIZACYJNA, TABLICA, MITYCZNOŚĆ, WARTOŚCIOWOŚĆ, ADIAFORA, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, CIĘGNO NAPĘDOWE, JEZIORO POLIHUMUSOWE, PIENIĄŻEK, ROGATA DUSZA, UPOMNIENIE, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NIECZUŁOŚĆ, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, KRZYWOZĄB PODSADNIKOWY, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, ASESOR SĄDOWY, SKOK, ENHARMONIA, KOSZULA DEJANIRY, MOKASYNY, PRANKO, WYDRA, SAMORODNOŚĆ, ALLEN, WYBORY POŚREDNIE, WICEHRABIA, POKEMON, INTEGRALNOŚĆ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PIĘTKA, TANCERKA BRZUCHA, JAŁTA, PRZECIEK, HELMINTOLOGIA, DONICA, DEBILNOŚĆ, CHCIWOŚĆ, BETON STRUNOWY, NIETAKTOWNOŚĆ, LUZAK, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, ARTYKUŁ WIARY, MOTOR, TWIERDZENIE SINUSÓW, OBRAZOWOŚĆ, PROSTA, MAGISTER, BIPOLARNOŚĆ, DIODKA, NIESTACJONARNOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, NAMPULA, GRUPA, MADONNA, WAŻNOŚĆ, RDZEŃ, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, TOPIELEC, FIZYKA WIELKICH ENERGII, TWIERDZENIE PETTISA, DODAJNA, PORA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, GRUBOSKÓRNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, LEKTOR, ŁUK, JASNOŚĆ, ARCHAICZNOŚĆ, KOMANDOR, SOLAMNIA, FLEKSYJNOŚĆ, JĘDZA, FRAMUGA, ANTYPOLSKOŚĆ, KLISZA, MILICJA, TRANSPARENTNOŚĆ, KOŃ GORĄCOKRWISTY, CHRUPKOŚĆ, UBOGOŚĆ, REWOLUCJA, CNOTA, TROFOBLAST, ZDANIE JEDNOSTKOWE, ?PIARG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA JEDZENIA, KTÓRE NIE JEST TŁUSTE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA JEDZENIA, KTÓRE NIE JEST TŁUSTE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHUDOŚĆ cecha jedzenia, które nie jest tłuste (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHUDOŚĆ
cecha jedzenia, które nie jest tłuste (na 7 lit.).

Oprócz CECHA JEDZENIA, KTÓRE NIE JEST TŁUSTE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - CECHA JEDZENIA, KTÓRE NIE JEST TŁUSTE. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x