SUBSTANCJA LUB CIAŁO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ W PRODUKCIE SPOŻYWCZYM, POSIŁKU LUB UŻYWCE, NIE ODPOWIADAJĄCE WARUNKOM I NORMOM ICH WYTWARZANIA, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SUBSTANCJA OBCA to:

substancja lub ciało, które znalazło się w produkcie spożywczym, posiłku lub używce, nie odpowiadające warunkom i normom ich wytwarzania, przygotowywania i podawania (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SUBSTANCJA OBCA

SUBSTANCJA OBCA to:

związek chemiczny występujący w organizmie, który ani go nie produkuje ani też w normalnych warunkach nie przyjmuje z pożywieniem (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUBSTANCJA LUB CIAŁO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ W PRODUKCIE SPOŻYWCZYM, POSIŁKU LUB UŻYWCE, NIE ODPOWIADAJĄCE WARUNKOM I NORMOM ICH WYTWARZANIA, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.260

CHERUBIN, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SZEWCZYNA, LODRANIT, RYSUNEK, DILER, RAJD, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, PRALUDZIE, MINERAŁ, KARAKOL, WYGODNICTWO, SZTUKA PERFORMATYWNA, SĄD I INSTANCJI, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, SEPARACJONIZM, MŁODZI, PADYSZACH, WRZĘCHY, OKRES PÓŁTRWANIA, EV, GWAŁTOWNOŚĆ, WYPRAWKA, STARA WIARA, RURA CROOKESA, LUNETA, STAN TRZECI, STELMACH, WROŚNIAK, ALGINA, RESPIRATOR, WYDARZENIE, IMPRODUKTYW, OTTER, ADIUWANT, AL SECCO, SYMBOLIZM, DROZD, FLASZOWIEC, NAWIS, CHASEREK, BAS, GROOMING, KULTURA TRZCINIECKA, SZKŁO OPTYCZNE, DRELICH, PODSTAWCZAK, GENERACJA ROZPROSZONA, ZMORA, PITU-PITU, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, ORBITA PARKINGOWA, EGZAMIN POPRAWKOWY, SPIĘTRZENIE, PŁOCHLIWOŚĆ, URWISEK, MACA, MIKROOTWÓR, ŻURAW, NARTA, OGNIWO KOROZYJNE, SZCZERBAKI, KIWI, NIEWYDOLNOŚĆ, TOSKAŃSKI, NIECZYNNOŚĆ, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, REP, PŁUCZKA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, PRZYBYSZ, JĘZYK KENTUMOWY, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, MUSZLOWCE, ASPIRATA, BADYL, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, LATAJĄCY DYWAN, GIDRAN, SAKSONIA, TRAP, ODŁAMKOWY, UCZENNICA, HARMONIA, SZKOŁA, INSTYTUCJA PROCESOWA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, NEANDERTAL, PODUSZKA, PŁYN NASIENNY, SZEREG HARMONICZNY, POWTÓRZENIE, ZIEMIA OBIECANA, BEFSZTYK, TROPIK, SZEREG ROZBIEŻNY, NIEMOŻLIWOŚĆ, PODPIS ELEKTRONICZNY, BRZOZA, GRANDA, PRÓBKA, ODCZYN, ANAMORFOZA, ENTOURAGE, GROMADA, LINIE OCEANICZNE, OBELGA, KWAS GIBERELINOWY, MAH JONG, MAKIJAŻYSTKA, EMISJA, KACERSTWO, WĘZEŁ, ZEBRULA, KABRIOLECIK, SEZAMEK, CHEMOTAKSYNA, PODYPLOMÓWKA, TURZYCA, TRIO, SZKOŁA SPECJALNA, WKRĘTKA, MARKIERANT, TĘPOZĘBNE, RÓŻE, SELENODEZJA, RESORTACJA GENOWA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, GRUPA PROSTA, WATA, SEGMENT, LINIA ROZUMU, WYSTAWCA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, PRAKOLCZATKA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, FENOLOGIA, KOMODOR, SŁODKOŚĆ, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, ZAPŁON ISKROWY, KURATORSTWO, SPĘKANIE, OKALECZENIE, GŁUPEK, ANGOL, ZESPÓŁ DRAVET, ALFABET FONETYCZNY, GATUNEK WSZĘDOBYLSKI, ŻAL, ŻABA LEOPARDOWA, POMORZE ŚRODKOWE, DEBIUT ZAMKNIĘTY, ŚRODOWISKO, FLASZECZKA, MISTRZ, DZIEŻKA, ATRAKTANT, UCZEŃ, PRZEDNÓWEK, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, ANALITYCZKA, PODKÓWECZKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, GHEE, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, PORT MORSKI, FORK BOMBA, LENIWIEC BRUNATNY, FREAK, RACHUNEK CAŁKOWY, AKCJA IMIENNA, BALON, KALATOS, SKAŁA OSADOWA, GRAFIKA, POŻAR, KRUP, LUBASZKA, KANONIERKA, AGATA, DZIAŁ, SERWETECZKA, BEZJĘZYKOWE, TROMPA, TRYMOWANIE, GRACKA, GRUSZKA, ELIMINACJE, ŚREŻOGA, ZDZIADZIENIE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, STANCA, KONTROLA, MOTORÓWKA, KARTUSZ HERBOWY, DRUK ROZSTRZELONY, M, PERYMETR, SKATING, PINGWIN KRÓLEWSKI, UFNOŚĆ, SNOWIDZ, RÓWNIANKA, KOMÓRKA, WIGILIA, FIAKIER, PACHNOTKA UPRAWNA, KADZIDŁOWIEC, GRA RÓŻNICZKOWA, MUZA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, REPLIKA, PROTEZOWNIA, WADA, SIŁOWNIA JĄDROWA, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, DYM, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KRÓLIKARNIA, NOŚNIK NARZĘDZI, CZOŁÓWKA, MANIAK, INSTRUMENT SZARPANY, GAR, KAMYCZEK USZNY, POROŚLE, MODEL, SKALICA, KELOWEJ, KAMIKADZE, DZIAŁ OSOBOWY, PRZYPRAWY KORZENNE, PIŻMAK, TOINA, ARBITRAŻ DEWIZOWY, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, CHORWACKOŚĆ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, AKSAMIT, BERBER, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, KWAS BEZTLENOWY, FROTKA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, ZAJĄCZEK, PARSZYWOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, ZMOTORYZOWANY, PRZECHYŁKA, DOBYTEK, ROZRZĄD, ASTROSPEKTROSKOPIA, SER, PODKÓWKA, BEZKRWAWE ŁOWY, NOS, KREM, NIEBIOSA, PUCHLINA WODNA, RUNA, GNIAZDO, ILOŚĆ REFERENCYJNA, MELUZYNA, OSOBNIK, MUCHINA, KOMPARATYSTYKA, PROCES INWESTYCYJNY, ŚWIĘTOKUPCA, ROSYJSKI, KWARTET, PRAWO BERNOULLIEGO, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, USIŁOWANIE, TORII, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, LICYTACJA, OSAD, NERKA WĘDRUJĄCA, DZIEGCIARZ, NAŁÓG, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WNĘTRZNOŚCI, GRANAT, JABŁKO ADAMA, LICZBA TRÓJKĄTNA, OŚLICA BALAAMA, MAJĄTEK, FARMACEUTA, ARCHEOLOGIA, ZAWISAK, KOCIOŁ, KLOPSIK, OBLIGACJA ZAMIENNA, KRATOWNICA, PREPER, ?OPÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.260 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUBSTANCJA LUB CIAŁO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ W PRODUKCIE SPOŻYWCZYM, POSIŁKU LUB UŻYWCE, NIE ODPOWIADAJĄCE WARUNKOM I NORMOM ICH WYTWARZANIA, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUBSTANCJA LUB CIAŁO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ W PRODUKCIE SPOŻYWCZYM, POSIŁKU LUB UŻYWCE, NIE ODPOWIADAJĄCE WARUNKOM I NORMOM ICH WYTWARZANIA, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SUBSTANCJA OBCA substancja lub ciało, które znalazło się w produkcie spożywczym, posiłku lub używce, nie odpowiadające warunkom i normom ich wytwarzania, przygotowywania i podawania (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SUBSTANCJA OBCA
substancja lub ciało, które znalazło się w produkcie spożywczym, posiłku lub używce, nie odpowiadające warunkom i normom ich wytwarzania, przygotowywania i podawania (na 14 lit.).

Oprócz SUBSTANCJA LUB CIAŁO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ W PRODUKCIE SPOŻYWCZYM, POSIŁKU LUB UŻYWCE, NIE ODPOWIADAJĄCE WARUNKOM I NORMOM ICH WYTWARZANIA, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SUBSTANCJA LUB CIAŁO, KTÓRE ZNALAZŁO SIĘ W PRODUKCIE SPOŻYWCZYM, POSIŁKU LUB UŻYWCE, NIE ODPOWIADAJĄCE WARUNKOM I NORMOM ICH WYTWARZANIA, PRZYGOTOWYWANIA I PODAWANIA. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast