ZDROBNIALE: PARA - DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARKA to:

zdrobniale: para - dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PARKA

PARKA to:

zdrobniale (zwykle pogardliwie): para - dwie osoby (na 5 lit.)PARKA to:

gruba, dłuższa kurtka wypełniona naturalnym lub syntetycznym puchem, z wyściełanym futrem kapturem (na 5 lit.)PARKA to:

zdrobniale: para - dwoje ludzi będących w relacji emocjonalnej, najczęściej mężczyzna i kobieta, np. kochankowie (na 5 lit.)PARKA to:

dwoje dzieci (żart.) (na 5 lit.)PARKA to:

dwie papużki w klatce (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: PARA - DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.850

PIWKO, STILON, TAKSON, BEK, CHLOROHEKSYDYNA, PREFEKT, KIPA, WARP, PODATNOŚĆ, TAJEMNICA, STARUNEK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, IGIEŁECZKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, DETEKTORYSTYKA, SUROWOŚĆ, MARTEAU, WŁADZA, MARAN, EPOKA, GUMKA, OPERA, OPTYMIZACJA, WARSZTAT, OSAD DELUWIALNY, MATUSZKA, GENDER, TRADYCYJNOŚĆ, POWTÓRZENIE, KACZKA KRAKWA, FRONTALE, SEJSMOGRAM, KLINIEC, BIGAMIA, WSCHÓD, BANDYCTWO, RICHELIEU, REMONT KAPITALNY, ESCUDO, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, WIERCIPIĘTKA, KELT, DRZWI, ROŻEK, SUCHA IGŁA, ADHEZJA, MELUZYNA, PARALELA, DZYNDZEL, ŚWIADCZENIE, PICUŚ, OBIEG, SEKCJA RYTMICZNA, DRUGA CZĘŚĆ, DZIABKA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, GRUPA ETNICZNA, SKRZYNECZKA, RYTUAŁ, TARCZA, POSIADACZ ZALEŻNY, MASKA, MECHANIZM, ADAGIO, TROLLING, KRÓLIK FLORYDZKI, SIECIÓWKA, CENZUS MAJĄTKOWY, KRWIŚCIĄG, SER, DRUGI, PRACE KONSERWACYJNE, IMMUNIZACJA CZYNNA, ZOOCHORIA, ODROBEK, MARSZ, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, DUŃSKOŚĆ, ŁOM, KŁĘBUSZEK, PRZEKRÓJ, TECZKA, SKUPYWACZ, ATRAPA, INOKULACJA, DUPECZKA, OBIEKTYWNOŚĆ, GWIAZDKA, AKROBATYKA, WINA NIEUMYŚLNA, LOBELIA, SINICA, DRAMATYKA, INTERGLACJAŁ, ENTEROTOKSYNA, LIDAR, BOA, DESKRYPTOR, ZATRUCIE, KSIĘŻULEK, PODKAST, ŻAŁOSNOŚĆ, SPIS POWSZECHNY, POWIASTKA FILOZOFICZNA, OSŁONA, POMINIĘCIE, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ŚLIWA, SZTUKA UŻYTKOWA, CYGAN, BROŃ NUKLEARNA, NARKOTYK, DWUPODZIAŁ, REKOGNICJA, NAPŁYW, BLUZA, STOCZNIA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, FETYSZYZM, SWOBODA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ANTYFAN, KONSERWATYWNOŚĆ, DYSPROPORCJA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, POSREBRZANIE, PRZEDSZKOLE, CZERWONA KARTKA, ZATWARDZENIE, KANCONA, DURNOŚĆ, REKUPERATOR CIEPŁA, TRYBUT, SZCZENIACZEK, ABLACJA, EGZONUKLEAZA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KULTURA MATERIALNA, ANTAŁEK, CZAS GRAMATYCZNY, SZAROWIPTERYKS, NIEWIDZENIE, DERESZ, OTĘPIAŁOŚĆ, WYDATKI, HYBRYD, CELOZJA, ŚWIĄTEK, KIERKI, RING, SZYNA, PROTEZA, GRZEBYK, REFERENDUM GMINNE, DEPRESJA, KONFERENCYJKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, HIPSOMETRIA, EMAKI, HAFCIARSTWO, PRZEWÓD, GERYLASI, KARMNIK, PLAGIAT, ANONEK, SZYFON, DOM SZEREGOWY, DOKTOR, BAT, WYCHODŹTWO, WAHADŁO, WINDA, OBRAZ OPTYCZNY, SŁOWACKI, LUDOBÓJSTWO, BBS, TWÓR, BEZWŁADNOŚĆ, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, N-GRAM, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, BODZIEC, SZTUKA, PLANETOIDA, ŹREBIĘ, OBRAZOWANIE, RASTER, ŚCIANA, STACJA PRZESYŁOWA, KOŁTRYNA, ITALIAŃSKI, GRZECZNOŚĆ, KRIS, PIWNICA, MIMEOGRAF, DRUT, DAWCZYNI, KASOWNIK, TECHNOKRATA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, ATAWIZM, ADWOKAT DIABŁA, IMAGE, ELIMINACJA, CHATEŃKA, MONTOWNIA, TERAPIA WSTRZĄSOWA, SREBERKO, PÓŁGOLF, WĘGRZYNEK, KRUCHAWECZKA, OTRUCIE, MARS, ANTABA, MURZYŃSKOŚĆ, TARCIE, METYS, NAROST, ROSZCZENIE REGRESOWE, DRAM, LICZMAN, NAWIETRZNIK, KOMÓRCZAK, TEST, ADAPTACJA, GIERASIMOW, HALBA, TYKA, PUKLERZ, TAMA, ODŁUPEK, EKSPRES, MONOTEMATYCZNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, FAKT, WYDAWNICTWO, BARWICA, FOSA, ZIELE, RZEZAK, BULLETIN BOARD SYSTEM, KSIĘGA HODOWLANA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, CZEK PODRÓŻNICZY, POMOST, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, SIEROTA, KONOTACJA, PARAGRAF, BOKÓWKA, KOMPLEMENTARIUSZ, STATYW, RYNKA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, PIECZYWO, ZDOBINA, PIERWOCINA, SKLEP, NIESŁUSZNOŚĆ, ZNAK, NAKŁAD, OBIEKTYWNOŚĆ, DZIAŁ WODNY, ZAPEWNIENIE, HERBATKA, KLEJÓWKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ODDANIE, ZIARNKO, NAWÓZ MINERALNY, FIGURA, KOŁOWRÓT, BAKARAT, ASYMETRYCZNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, RÓŻA BARYTOWA, BŁONICA NOSA, SERIA, ROZKŁADOWOŚĆ, CIĘGNIK, PANDANOWIEC, TOALETA, CZUWANIE, METAL NIEŻELAZNY, KOBIECOŚĆ, SKRAJNIK, RYZYKO OPERACYJNE, PANNEAU, OWOC SZUPINKOWY, BRZDĄC, ODEST, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, REDAKTOR NACZELNY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, DYMENSJA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, ?UWŁOSIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.850 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE: PARA - DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: PARA - DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARKA zdrobniale: para - dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARKA
zdrobniale: para - dwie jednakowe lub podobne sztuki czegoś (na 5 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE: PARA - DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - ZDROBNIALE: PARA - DWIE JEDNAKOWE LUB PODOBNE SZTUKI CZEGOŚ. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast