MECZ TENISA, PINGPONGA, BADMINTONA, W KTÓRYM PRZECIWKO SOBIE GRAJĄ DWIE PARY ZAWODNIKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEBEL to:

mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 5 lit.)DEBL to:

mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 4 lit.)GRA PODWÓJNA to:

mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DEBEL

DEBEL to:

mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 5 lit.)DEBEL to:

łódź wiosłowa dla dwóch osób (na 5 lit.)DEBEL to:

każdy z zespołów dwuosobowych grających w deblu (na 5 lit.)DEBEL to:

gra podwójna na korcie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MECZ TENISA, PINGPONGA, BADMINTONA, W KTÓRYM PRZECIWKO SOBIE GRAJĄ DWIE PARY ZAWODNIKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.215

PLAC, DRINK-BAR, ODPŁYW, JAPOŃSKI, MONOGAMIA, DEKAL, BALON, GRUCZOLAKORAK, PAŃSTWO AUTORYTARNE, ZIELONA NOC, MOTYLEK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, REUMATYZM, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, KASKADA, KOOPERATYWA, KATEGORIA PIÓRKOWA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, SYSTEM REPARTYCYJNY, TEORIA DOMINA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWTARCZYCOWE, RYNEK KAPITAŁOWY, CIĄG GŁÓWNY, SZYJKA, KOMPLEKS, LAKTON, OBROTNIK, SYFON, BRAK, PIŁKA MECZOWA, FILOLOGIA ROSYJSKA, HOBBISTA, DYSK OPTYCZNY, JEZIORO ENDOREICZNE, RZEP, PRZESŁUCHANIE, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, KARCZUNEK, PŁYWANIE, ŁEBEK, HEBRAJSKI, KOKILKA, APLANAT, UPOMNIENIE, MANATKI, MANDAT, EGOISTYCZNOŚĆ, WOK, REAKTOR PRĘDKI, PREPPERS, KOMPOSTOWNIK, CELULOZOWNIA, LANDO, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KATEDRA, TOMCZYK, BULANŻERIA, GUZ, STREFA WOLNOCŁOWA, ONTOLOGIZM, FILTR GĄBKOWY, TRANSFORMATORNIA, STROP GĘSTOŻEBROWY, DENATURACJA DNA, OPTY, LOGIKA ALGORYTMICZNA, EKOLOGIA OPISOWA, LEK PRZECIWALERGICZNY, RUCH ODRZUTOWY, KONKURENCJA, NIEWYDOLNOŚĆ, TALK SHOW, DESPOTYZM, MASŁO MAŚLANE, RÓŻNOPAZURKOWCE, POKŁAD BATERYJNY, MEMBRANOFON, ZAGRODA, PRÓBA OGNIOWA, CIĄG FIBONACCIEGO, HARMONIA RĘCZNA, WIRUS ŻÓŁTEJ FEBRY, AEROFON, KOŚCIÓŁ, ZARADNOŚĆ, HERBATKA, PIECZEŃ, OGNIWO SUCHE, KROPLA CHMUROWA, KLATKOWIEC, DONŻON, SUBSTYTUCJA, KRAJE, PROPAGACJA, FRANCUSKI, WYMIENNIKOWNIA, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, RUSKI, ATRYBUCJA, BALET, MANDARYŃSKI, RACEMAT, ZAKRYSTIA, MIKROSOCZEWKA, WYOBRAŹNIA, PARKA, NIEDOŁĘSTWO, HAMERNIK, SPLOT, JĘZYK POZYCYJNY, KONCYLIACJA, PARNIK, WIĘŹNIARKA, SŁOWACKI, CIĄG ARYTMETYCZNY, LIGATURA, KRYJÓWKA, PODZIEMIE, STEREOIZOMER, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PATENA, ŁAŃCUSZEK, CECHOWNIA, KASKADA TROFICZNA, NIEMIEC, KATEGORIA LEKKA, CASTING, SESJA, AUTOTELICZNOŚĆ, OBDUKCJA, SEMANTYKA FORMALNA, REJESTRACJA, ALLOCHTON, JĘZYK ARGOBBA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, POPRZECZKA, NOTARIAT, WIELOBARWNOŚĆ, NEUTROFIL, HETMAN, WIDZENIE, CIAŁO, OSOCZE KRWI, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, JOGURT, STYL DOWOLNY, OKRES ZASIŁKOWY, KRENAL, PAPILOTKA, MAŁPI GAJ, MIKROFON LASEROWY, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PISMO SYLABICZNE, BRAMOWNICA, KLASA, FENOLAN, MUSICAL, KRAJ DWUJĘZYCZNY, KISZKA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, WERTEKS, CHOROBA EKBOMA, JODEK, ZWIĄZEK NARCIARSKI, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, BAR, CIERLICA, WIELKA WOJNA KOZACKA, ZWIĄZEK CHELATOWY, GENIUSZ UNIWERSALNY, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, KOMÓRKA KERRA, KOLANO, ODŁÓG, OGRÓD ZOOLOGICZNY, MIETLORZ, MORAWSKI, ANGLISTYKA, OBRONA STREFOWA, WYLĘGARNIA, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, DUKLA WIERTNICZA, PANTOMIMA, CAMPUS, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, ALKIN, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, SERIA, ZDERZAK, WIEŻA, BUTLA, WODOREK, POMALOWANE, BRAMKA, PAY-AS-YOU-GO, KLEJOWNIA, HAJDAMACZYZNA, MŁOTOWNIA, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, DIALOG KONKURENCYJNY, EPICYKL, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, KOLKA JELITOWA, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, BUŁGARSKI, PLOTER PŁASKI, BAR, ENOL, PASSIVUM, DZIEDZINA EUKLIDESA, METRYKA, LIGATURA, PADWAN, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, NORWESKI, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, BURZA, PŁÓCIENNICA, KUKIEŁKA, OŚRODEK WYŻOWY, DEMAGOG, CEDET, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, ASPIRYNA, OPOZYCJA, CHORDOFON, PRĄD PRZEMIENNY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, STRZEMIĄCZKO, WOJOWNICZOŚĆ, WĘZEŁ, KOCIOŁ PAROWY, KRYZYS PSYCHICZNY, MONARCHIA DZIEDZICZNA, GMERK, KORDON SANITARNY, SKRYPTORIUM, JĄKANIE KLONICZNE, GRAF PŁASKI, KLAMOTY, SZPAROGI, HOTEL ROBOTNICZY, BASEN, PAN, WĘGIEŁ, ZAKŁADNIK, SAMODZIELNOŚĆ, REGION WĘZŁOWY, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, MONARCHIZM, SUPERPAŃSTWO, FILOZOFIA, CAŁUSEK, PROSTOWNIK SELENOWY, SAMOPOMOC, PODUSZKA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, PRZEBIEG, CZTEROPOLÓWKA, TABLICA ASOCJACYJNA, ŁAŹNIA PAROWA, WYKŁADZINA, OGNISKO, KRZEMIAN WSTĘGOWY, HAMULEC SZCZĘKOWY, RĘKAWICZNIK, MIKROMETR POZYCYJNY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, STEROWANIE ODPORNE, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, OBOZOWISKO, KATASTER, SZEKEL, SZATAN, SZTURWAŁ, NADTLENEK, LITEWSZCZYZNA, UPRAWA, BARYCENTRUM, PUSTY LOS, WELUR, POKÓJ WIADOMOŚCI, LITEWSKI, ZAKŁAD PRACY, DZIESIĄTA, MONTOWNIA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, DWUNASTA, PORTUGALSKI, KLIMAT MONSUNOWY, HOMOSFERA, KLASER, KOD PRZEDROSTKOWY, ZAGRABIENIE, ?ŻAŁOBA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.215 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MECZ TENISA, PINGPONGA, BADMINTONA, W KTÓRYM PRZECIWKO SOBIE GRAJĄ DWIE PARY ZAWODNIKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MECZ TENISA, PINGPONGA, BADMINTONA, W KTÓRYM PRZECIWKO SOBIE GRAJĄ DWIE PARY ZAWODNIKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEBEL mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 5 lit.)
DEBL mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 4 lit.)
GRA PODWÓJNA mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEBEL
mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 5 lit.).
DEBL
mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 4 lit.).
GRA PODWÓJNA
mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników (na 11 lit.).

Oprócz MECZ TENISA, PINGPONGA, BADMINTONA, W KTÓRYM PRZECIWKO SOBIE GRAJĄ DWIE PARY ZAWODNIKÓW sprawdź również:

wyraz, w którym można odróżnić rdzeń od części wyrażającej funkcje gramatyczne ,
usuwanie ze stanowisk lub urzędów grup osób, które są w jakiś sposób niewygodne dla sprawujących władzę ,
niechęć do ludzi i lęk przed nimi, unikanie ich ,
sztuka rytowania w drzewie ,
nahaj ,
drobiazgowość, szczegółowość, obfitość detali ,
kamienna figura, która ma znaczenie w praktykach religijnych ,
ściśle określona nastawa wartości pomiarowych, przy której dokonuje się danego pomiaru ,
cudzoziemiec wydalony poza granice kraju, w którym przebywał lub pracował nielegalnie, lub dla którego stanowił zagrożenie ,
środkowa warstwa ściany serca ,
ptak z rodziny kukułek ,
Pelobates syriacus balcanicus - podgatunek grzebiuszki syryjskiej, należący do rodziny grzebiuszkowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie ,
członkini drużyny w niektórych sportach zespołowych, której zadaniem jest zapobieganie atakom napastników przeciwnika ,
Jerzy - ... Gracz (zm. 2004) malarz ,
cecha czegoś, co jest eleganckie, wytworne, właściwe dworowi ,
przedstawiciel w wyborach pośrednich ,
środkowa część noża tokarskiego zakończona ostrzem ,
gatunek flawiwirusa, powodującego zachorowania na infekcję z objawami od łagodnych do ciężkich (prowadzących niekiedy do śmierci), którym towarzyszy często żółtaczka ,
wzór na ubraniu zawierający motyw gwiazd i jeleni na tle jednolitego pasa ,
utwór muzyczny powstały przez zmiksowanie np. wielu utworów w jeden lub zmianę rytmiki na podstawie oryginalnego utworu ,
łącznik między przeszłością a teraźniejszością ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka ,
w komunikacji drogowej: ostre, białe światło, które ma daleki zasięg (100-150m); najczęściej w liczbie mnogiej ,
krótkofalowiec, którego głównym zajęciem jest nasłuchiwanie ,
Bóg ,
niesamowite, niezwykłe historie ,
wymarły indoeuropejski język Frygów, używany w starożytnej Anatolii ,
Cottus poecilopus - gatunek drapieżnej, słodkowodnej ryby skorpenokształtnej z rodziny głowaczowatych (Cottidae) ,
wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego

Komentarze - MECZ TENISA, PINGPONGA, BADMINTONA, W KTÓRYM PRZECIWKO SOBIE GRAJĄ DWIE PARY ZAWODNIKÓW. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast