STAN ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, W KTÓRYM OSOBA NIE REAGUJE NA ŻADNE BODŹCE ZEWNĘTRZNE; BRAK PRZYTOMNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPRZYTOMNOŚĆ to:

stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 14 lit.)NIEŚWIADOMOŚĆ to:

stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPRZYTOMNOŚĆ

NIEPRZYTOMNOŚĆ to:

stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 14 lit.)NIEPRZYTOMNOŚĆ to:

wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, W KTÓRYM OSOBA NIE REAGUJE NA ŻADNE BODŹCE ZEWNĘTRZNE; BRAK PRZYTOMNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.382

OFIARA, CHUDZIĄTKO, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, ANTROPOLOGIA, FAZA, CICHODAJKA, BURAK, OBÓZ WĘDROWNY, KURSOR, BIAŁY TYDZIEŃ, SKAFANDER, HOMOSFERA, ZMARŁY, GADACZ, SILNIK RELUKTANCYJNY, OBRONICIEL, SNOWIDZ, OMLET, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, SKŁADANKA, LALKA, SERCE, ŻUREK, KSZTAŁCICIEL, ZAWIADOWCA, REAKTOR, SILNIK GAŹNIKOWY, MAGISTER, MAŁY PODATNIK, ZDROWY, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, RODZINA ZASTĘPCZA, BIAŁA DIETA, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, CIENKA SKÓRA, AUTODIAGNOZA, SAWANT, REZERWA, GÓWNOZJADZTWO, PUŚLISKO, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, OSAMOTNIENIE, NORWESKI, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, WERTEKS, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ROZKŁAD, NOCEK BRANDTA, KOMEDIANT, ULOTKARZ, GIMNASTYKA, BENGAL, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, KOMPUTEROWIEC, BIOLOGIA, ELEKTRYCZNY PASTUCH, ŁÓŻECZKO NADZIEI, BEZPROBLEMOWOŚĆ, CISZA, POCIĄG PRZYSPIESZONY, ACENA ARGENTYŃSKA, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, SZARADZISTA, ALASKA, SZWARCOWNIK, SKOCZNIA NARCIARSKA, PŁOMIEŃ, PADWAN, MOCARSTWO REGIONALNE, BROŃ KONWENCJONALNA, MACA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, LETARG, OKRES NOWORODKOWY, RUDZIELEC, PRZYJACIEL RODZINY, ZERÓWKA, NIEPOKORNOŚĆ, GRUPA RYZYKA, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, BEZŻEŃSTWO, ŁUSKA, JARSTWO, ŻAKOSTWO, EUROREALISTA, BUŁGARSKI, WYRAZISTOŚĆ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, PAŃSTWO PRAWNE, TURANIZM, FILOLOGIA ROMAŃSKA, ODWÓD, JĘZYK GALICYJSKI, PODSEKTOR, DEALER, BUJAK, NARRACYJNOŚĆ, PADYSZACH, SIMO, BIAŁA GORĄCZKA, SIEKACZ, RUCH ODRZUTOWY, KOMBATANTKA, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, JAŁOWOŚĆ, RULETKA, PORTUGUESA, OPŁATA RYCZAŁTOWA, ARKANSAS, REPUBLIKA FEDERALNA, MADZIARSKI, GRYMAŚNIK, PRAWO WEWNĘTRZNE, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, KONIDIUM, MŁODZIEŻÓWKA, HIENA CMENTARNA, PISMO SYLABICZNE, LICHO, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, JORDANEK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, GRANULA, POPYCHLE, KAPUŚNISKO, TUNEL, KANAŁ WENTYLACYJNY, BETON, ZAGRODNIK, PODMIOT LIRYCZNY, MARYLAND, JĘZYCZNIK, PSZCZOŁA WŁOSKA, ORGANIZATOR, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, INERCJALNOŚĆ, SPIRALA HIPERBOLICZNA, NIECHLUJ, KOKPIT, UCZCIWOŚĆ, CZAS OCHRONNY, LOB, MIKROKOMÓRKA, BOWLS, NOŚNIA, MECHANIZM ODPALAJĄCY, WIEK PRODUKCYJNY, CECHA RECESYWNA, KURSISTA, DEMÓWKA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, DELIRIUM, FILM DROGI, REFLEKS, EKSŻONA, MONGOŁ, NIECHLUBNOŚĆ, GARBATY ANIOŁ, SILNIK REPULSYJNY, SIAD PROSTY, CICHY WSPÓLNIK, ELEKTRORADIOLOG, USTERZENIE RUDLICKIEGO, KOMAROW, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, GRZEBIEŃ, JEZIORO DYSTROFICZNE, WIEK PROKREACYJNY, KOMORA GAZOWA, AKCJA IMIENNA, PRZYJAZNOŚĆ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, PUNKT KATECHETYCZNY, WARTOWNIA, AZTEK, GWIAZDARZ, KANCIASTOŚĆ, STAROŚĆ, BIAŁE NOCE, TEATR CIENI, GARDEROBA, GŁOWA, INWARIANT, ORIJA, ELEMENT GRZEJNY, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KARCICIEL, DOPUST BOŻY, BURŁAK, VERMONT, OWOC SZUPINKOWY, NIEWYDOLNOŚĆ, SZAFARZ, OPĘTANIE, CIRROCUMULUS, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, NIEOKREŚLONOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, SUCHAR, DZWONNICA, ALABAMA, TREND BOCZNY, GLOSATOR, CECHOWNIA, KOPISTA, POSPOLITOŚĆ, ARBORETUM, MODEL, PROSTA, SYMETRIA FIGURY, STARSZY CZŁOWIEK, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, ZŁĄCZE, ANTYSZACHY, WYPADEK PRZY PRACY, UTAH, PASTEWNIK, STADION, POLE KARNE, NIENARUSZALNOŚĆ, DEKOMUNIZATOR, PŁOMYK, SMERFETKA, IDIOFON, KOMUNIKATYWNOŚĆ, BEDŁKA FIOLETOWA, BALIA, BRAK, FIRMÓWKA, OŚLICA BALAAMA, FILM PSYCHOLOGICZNY, NIECHLUJA, NADWOZIE SAMONOŚNE, FUNDATOR, PUSTY DŹWIĘK, PINGWIN, CIĄG GŁÓWNY, POMPADOUR, INSTRUMENT STRUNOWY, CIPA, INFORMACJA, PAŃSTWO WYZNANIOWE, NOWICJAT, KRYKIET, ZDROWOTNOŚĆ, SKÓRZAK, GRACJALISTA, LOWELL, KRĘG OBROTOWY, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ARSENEK, TELEMARK, ALBINOS, DZWONY RUROWE, OCHRONA, MIR, NACZELNIK, DIAGNOSTA, PIEC INDUKCYJNY, JAJKO NA MIĘKKO, BACHMISTRZ, BIROFILISTYKA, LIPA, REGLAN, STANOWISKO, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, WAPNIARKA, WAPIENNIK, WSPÓŁRZĄDCA, FANATYK, AUTOGIEŁDA, DOKTÓR, CZARODZIEJ, GÓWNOZJAD, ALERT, PIERWSZY, NOC POLARNA, ODCHYŁ, SILNIK BOCZNIKOWY, ZATRZASK, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, RZEŹ, LEGAT, JON KARBONIOWY, BEZECNOŚĆ, NAMIESTNIK, NAPIĘCIE LĘKOWE, UPRAWIACZ, LIKTOR, ZEWNĘTRZE, MACZUGA, SKRYPTOR, BAWICIEL, BAŁAGAN, PRZECZULICA, ŻÓŁW NOROWY, ?SALON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.382 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, W KTÓRYM OSOBA NIE REAGUJE NA ŻADNE BODŹCE ZEWNĘTRZNE; BRAK PRZYTOMNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STAN ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, W KTÓRYM OSOBA NIE REAGUJE NA ŻADNE BODŹCE ZEWNĘTRZNE; BRAK PRZYTOMNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPRZYTOMNOŚĆ stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 14 lit.)
NIEŚWIADOMOŚĆ stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPRZYTOMNOŚĆ
stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 14 lit.).
NIEŚWIADOMOŚĆ
stan zaburzenia świadomości, w którym osoba nie reaguje na żadne bodźce zewnętrzne; brak przytomności (na 13 lit.).

Oprócz STAN ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, W KTÓRYM OSOBA NIE REAGUJE NA ŻADNE BODŹCE ZEWNĘTRZNE; BRAK PRZYTOMNOŚCI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - STAN ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, W KTÓRYM OSOBA NIE REAGUJE NA ŻADNE BODŹCE ZEWNĘTRZNE; BRAK PRZYTOMNOŚCI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x