Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORSYKAŃSKI to:

dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.053

KĄT UJEMNY, STARORAKI, PODNÓŻEK, KROATYSTYKA, KUSICIEL, TKANINA UBRANIOWA, BIAŁA NIEDZIELA, PLOTER BĘBNOWY, PRESTON, ALOZA, APOLOGETA, WYKONANIE, PM, GÓRKA, RZEKOTKA DRZEWNA, MYSZ ZAROŚLOWA, ŁOSKOT, JĘZYCZEK, ZŁOTOOK, RADIOGALAKTYKA, LOGIKA MATEMATYCZNA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, KLIN, SPEŁNIENIE, PARTIA WŁOSKA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, BARWICA DREWNA, PAROS, WYLĘGARNIA, HYDROKSYBENZEN, KANAPKA, WERSJA STABILNA, MASZYNOWNIA, UKŁAD CYFROWY, KIEROWNIK MUZYCZNY, RUSYCYSTYKA, KONDOR, BÓL, MAFIJNOŚĆ, WIRTUOZERIA, POSŁUSZNIK, DREDNOT, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, RADA, LENIUCHOWANIE, MISTRZ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, UMBRIA, CZANDI, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, PIT, POSIADY GÓRALSKIE, KONNICA, MEDYCYNA NUKLEARNA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, TARANTELLA, STYLISTYKA, SZLAGIER, PLANKTON, SZMUGLERZ, OGRZEWNIK, KOLEGIUM, JĘZYK MARTWY, MIAMI, TRZEŹWOŚĆ, NOC ASTRONOMICZNA, MEDFORD, FERRARA, KWAS AZOTOWY, LATAKIA, KORKOWE, FALA, DEKLARACJA, SPOKÓJ, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KRAINA, CUDACTWO, BŁYSTKA OBROTOWA, SEWEL, PREPPERS, TRACZ AUKLANDZKI, ELEKTROLIT, TRYGONOZAUR, CZARODZIEJ, ZBROJOWNIA, KLASA, FIKCJONALIZM, OBRÓT PUBLICZNY, BLOK, DRAMAT SATYROWY, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, ZWORKA, NOZDRZE TYLNE, KLĘSKA URODZAJU, WIRUSY, KRASNOJARSK, WASZA WYSOKOŚĆ, TUŁACZ, BOASZKOWATE, RACJONALIZM, AGNOZJA CZUCIOWA, WODA PO KISIELU, ŚMIAŁEK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, BYSTRZE, AMFIBIJNOŚĆ, PONCZÓWKA, ZBÓJNIK, TRISKWELIŃSKI, MUNGO, SYSTEMATYKA, ZIELE, KRAJANKA, LINIA KREDYTOWA, PROSTA, ALBUMIK, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, TYGRYSIE OKO, ZEGAR KWARCOWY, KOŚĆ KULSZOWA, BENZOES, STROJNICA, JĘZYK TAMILSKI, BORSUK, OTWOREK, TŁO, FAKTOLOGIA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, CZAS OCHRONNY, KOŁATKA, MAMMOLOGIA, SPUSZCZENIE, MIANOWANIEC, LONGER, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, REŻIM, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, TOŃ WODNA, KLUSECZKI, KURATOR SZTUKI, WINNICA NABOTA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, GEN DOMINUJĄCY, WĘGLARNIA, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, MENOTTI, BEDŁKA, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, ALABAMA, AMARANT, PODSEKTOR, LAUFER BIAŁOPOLOWY, BAUTA, TIOALKOHOL, KAPITALISTA, FELOPLASTYKA, PRACOWNIA, EWOLUCJA NARCIARSKA, OBSERWATOR, WALABIA BAGIENNA, SALON PIĘKNOŚCI, SZYP, RACHMANINOW, FILOZOFIA, ARYTMETYZACJA, BEZROBOCIE JAWNE, BAŃKA SPEKULACYJNA, KLIENT, DUJKER CZARNOPRĘGI, KOPROFAGI, ŻÓŁW WONNY, CHEMIA, PRZEŚMIEWKA, MOTYLEK, MAH JONG, PILOTKA, IZOFONA, LICZNIK PRĄDOWY, MDK, FOKUS, CYTADELA, MAMUT CESARSKI, W, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, CEL, GAŁUSZKA, ANHYDRYT, ZYCH, KINEZJOLOGIA, DERMOKOSMETYKA, ARTYLERIA FORTECZNA, SAGAN, UCHWYT ZACISKOWY, CYNK, PUSTY LOS, GRYF, ANATOMIA ROZWOJOWA, PRZEKUPKA, SZYB WINDOWY, SEPTET, SMOLUCH, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, IZOTROPIA, DICKIT, ROZPIERACZ, ŚMIGACZ, TOYOOKA, WZORZEC MYŚLOWY, KOMAR, SKARYFIKACJA, ROLADA, REALIZM, REFREN, OCZYSZCZALNIA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, FORTALICJA, SYMARA, NERWICA, BALIA, ROBEREK, MONIT, UDAR, KOREK, BAGDET, DRUT, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GASTROLOG, MIESZALNIK, MELODIA, SHOUJOAI, PARK MIEJSKI, SZCZELINA BRZEŻNA, ROZBUDOWA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, FABRIANO, WEŁNA MINERALNA, SĄD KOŚCIELNY, RAJTUZY, POSTAĆ BIBLIJNA, HIGIENA WETERYNARYJNA, CIAŁO OBCE, PANTALION, NACHWYT, REALIZM NAIWNY, PUSTA STRUNA, SKAZA MOCZANOWA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, WITAMINA C, MAKUCH, GONIOMETRIA STATYCZNA, KAPILARNOŚĆ, LENIN, ADBLOCK, KRATKA ODPŁYWOWA, RONDO, MAGDALENKA, PLANTAN, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, SKAŁKA, FEERIA, POLSKI, STAŁA SVEDBERGA, RAMIENICA SZORSTKA, VALENCIA, PISUAR, KANAŁ, PŁOTEK, PAJĘCZYNA, PLEŚNIAK, WETERYNARIA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, PARLAMENT, FURUNKULOZA, PADWA, BUDOWNICTWO, PAREMIOGRAF, FARMA, PRZEJEZDNA, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, REJTERADA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, POZBYWANIE SIĘ, SER PODPUSZCZKOWY, BEZCZELNOŚĆ, TETANUR, DUSZNICA, TWORZYWO, DOKTOR HABILITOWANY, BAR TLENOWY, WAMPIR, SHIMMY, PORTUGALSKI, OWODNIOWCE, MAIL, ALAMEDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.053 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
korsykański, dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORSYKAŃSKI
dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x