DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORSYKAŃSKI to:

dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.232

DŁUGOŚĆ, CHOROBA OLLIERA, MOMENT MINSKY'EGO, CHOROBA RITTERA, SALWINIOWATE, WIADRO, CHÓR, REP, WOJEWÓDZTWO, AMPUŁKA, SZOK POPORODOWY, MŁOT HYDRAULICZNY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, IZOTROPOWOŚĆ, NAJEBANIE SIĘ, KIERZNIA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, MAMUT WŁOCHATY, MORS, KOŃ BERBERYJSKI, AMBRAZURA, BAZYLIKA WIĘKSZA, REFERENDUM LOKALNE, VERMONT, PŁYWACZEK, GARNUSZECZEK, KOSTKA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, MIĘDZYŻEBRZE, DEMISEKSUALIZM, FOKMASZT, SKLEPIENIE SIECIOWE, BHP, CHAŁTURNIK, CIĄG GŁÓWNY, PRAPŁAZIEC, STYL FORMULARNY, STAW SKOKOWY, REGION, JEŻOWIEC JADALNY, SILNIK KOMUTATOROWY, GNIAZDO NASIENNE, BEZCZELNOŚĆ, NIETOLERANCYJNOŚĆ, ARSENAŁ, UJGUR, MIKSOZAUR, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, PRZEBITKA, LORINANOZAUR, LINIA TRAMWAJOWA, NIECKA, KOMPLEKS GLEBOWY, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, KRESKA, TEATR LALEK, KAMIEŃ, NIEOBLICZALNOŚĆ, PARABOLA SZEŚCIENNA, PORĘCZ, FIOŁEK KANADYJSKI, LINIA HODOWLANA, OKRUSZYNA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, STÓŁ GIMNASTYCZNY, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, BINDA, OCZKO W GŁOWIE, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, FUTURE PROGRESSIVE, KOSMOS, TWIERDZENIE ZERMELO, WYPADEK DROGOWY, POZŁOTKO, ZAZDROŚĆ, BOŚNIACKI, SEKRETARZ, HANIEBNOŚĆ, RAFA, BAZUNA, NARAMIENNICA, CAMORRA, USTALENIE, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, MEMPHIS, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, PLAKODUS, CÓRKA ŚMIECIARZA, KOMEDIALNIA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, KUCHNIA, ROFEKOKSYB, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, NIESTAWIENNICTWO, ILLINOIS, WINDSOR, SROM, KWAS SOLNY, MOST PONTONOWY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, WYŁADOWANIE KORONOWE, ZUBOŻENIE, PŁYN CHŁODNICZY, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, GEN HIPOSTATYCZNY, SKOŃSKI, BD, PALIWO GAZOWE, CYKL GEOLOGICZNY, CHEYENNE, KATAM, PODESTA, AVELLINO, LABORKA, ALTOCUMULUS, NIEŁAZEK BRUNATNY, USZTYWNIACZ, OSŁONICE, GOBELINIARZ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, PYTANIE, PĘDZLIK, UTYLITARYZM, GASTROLOG, BIAŁORUSKI, DEOKSYCYTYDYNA, FORMACJA DEFENSYWNA, KRÓTKI WZROK, WYSTĘPOWANIE, PRZYCZEPNOŚĆ, DROGI MOCZOWE, ALGEBRA LINIOWA, RODAMINA, CHIŃSKOŚĆ, PALLA, DRUGI OFICER, ŚWIT KALENDARZOWY, NKWEBAZAUR, DIABELSKI MŁYN, MIESZKALNOŚĆ, BONANZA, DUJKER CZARNOPRĘGI, KORSYKANIN, SPYCHACZ, REKRUTER, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, ZNACZEK, ECHOMETR, WAMPIREK, LUSITANOZAUR, JEZIORO WYTOPISKOWE, HAMILTON, SYSTEM KASTOWY, SOS MUŚLINOWY, PIENIĄDZE, GEOMETRIA RZUTOWA, SZAFUNEK, ODCZUCIE, SYNTEZATOR, OTWÓR KIERUNKOWY, OŚRODEK, SZEREG HARMONICZNY, SOLIDARNOŚĆ, TYSIĘCZNIK, MASZYNA CIEPLNA, WYŁAWIACZ, SZPADA, KOLEJ GONDOLOWA, TETANUR, BLANKOWANIE, CHOW-CHOW, PIERWSZY PLAN, OBRAZ POZORNY, NESTOR, MŁODZIEŻOWIEC, BIDET, HYDROŻEL, MARUDA, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, POZYCJA, PARCELANT, ZWÓJKI, WRZAWA, ZDZIADZIENIE, CZEPOTA GAMBIR, POSTĘPOWANIE, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, JĘZYK NANDORIŃSKI, KAMICA MOCZOWA, OLBIA, MALUCZKOŚĆ, LABORATORIUM, WNIOSKOWANIE ENTYMEMATYCZNE, KARCZOWISKO, PLANETA WEWNĘTRZNA, PRZYNĘTA, NUMULIT, DAMULKA, RUSYCYSTYKA, JĘZOR OSUWISKOWY, PROTEZA, MASSACHUSETTS, URLOP TACIERZYŃSKI, FILOGENEZA, JĘZYK DUNGAŃSKI, ASFALT SZTUCZNY, SNOWIDZ, VIANI, BIEG PŁASKI, PROFESJA, DZIURA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, HARACZOWNIK, MACHNIĘCIE KOZŁA, KANTOR, PALEC BOŻY, SAMOLOT, SSAK, WIKARYZM, BARYCENTRUM, SUCHORYT, EXPAT, BIHAR, ZAKOLE, ESPRESSO, LENIWCE DWUPALCZASTE, ZWODNICZOŚĆ, WIBRACJA, WIELOCUKIER, CYKL METONA, SANSON, ANGLOSASKA, KURZYSKO, UDAR SŁONECZNY, BIOGAZ, MERYSTEM, INLET, NARADA, BAŚNIOWOŚĆ, KARBUNKUŁ, WYPIS, PIĘTKA, CHOROBA FAHRA, FIRN, LOKATA DYNAMICZNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, NOC POLARNA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, KWAS KAMFOROWY, EKWIPARTYCJA, OGDEN, ŁUSKOSKÓRNE, ZWIERANIE SZYKÓW, NIERZĄDNICA, SALWINIOWCE, KANAŁ TEMATYCZNY, SEKCIARSTWO, PRZESTRZEŃ STANU, PODWIELOKROTNOŚĆ, ANOMALIA MAGNETYCZNA, RUMUŃSKOŚĆ, LEGAR, PIĘŚCIARSTWO, SŁOWACYSTYKA, BUTERSZNYT, FULMAR, DEPRESJA, SKAŁA OSADOWA, PALATALIZACJA, JĘZYK, KRYPTOGRAFIA, SNICKERS, WYKLUCZENIE, USTNIK, FIKNIĘCIE KOZŁA, REZONANS STOCHASTYCZNY, FALKA COIFLET, ŁUSZCZAK, JON KARBONIOWY, PISARZ, SURMA, RYNEK PIENIĘŻNY, GAMBIT VILLEMSONA, CHARAKTER, BALECIK, MĘCZELKOWATE, NERWIAK ZARODKOWY, REDOWA, CUKRÓWKA, PERSZERON, SEWEL, MASELNICZKA, KIFOZA, BIEG, ŁADOWACZ, BAŻANT, ?DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.232 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORSYKAŃSKI dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORSYKAŃSKI
dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.).

Oprócz DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast