DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORSYKAŃSKI to:

dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.232

PIKIEL, RUMBA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, EKSPEDYTURA, CHŁOPAK DO BICIA, RACJONALIZM, KUSZYTA, REZONANS, CZŁOWIEK INTERESU, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, TUBA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, JĘZYK DRAWIDYJSKI, TOBOGAN, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, RYNEK PODSTAWOWY, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, OSTRYGOJAD, ATHABASKA, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, FAGOT, WIGURA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, JĘZYK AJNOSKI, KUFEL, TRZEPACZ, ORMOC, ŚWINKA, RYNEK KONKURENCYJNY, KONFERENCJA, RAPTULARZ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, WAŁ, ZĄBEK, CZEPLIWOŚĆ, CRIOLLO, DZIANINA, LESIOK, SROKOSZ, DRZEWICA CZARNOBRZUCHA, MAKROELEMENT, HETEROATOM, RACJONALIZACJA, ZAKUP, WĄŻ, HIPOMANIA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, BEZBRZEŻE, ARAGOŃSKI, BALANSJER, ASTROLOG, ŚNIEŻYCA MAŁA, PLAMIEC AGREŚCIAK, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, JAD KIEŁBASIANY, MOCHWIAN, DOM RODZINNY, PIASKOWY DZIADEK, KORONA, ŁOŻYSKO BARYŁKOWE, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, KAŁMUCKI, TAŚMA, BOKÓWKA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, PISMO, OLEJ SMAROWY, FAMOTYDYNA, KOLIDAR, SZYB WINDOWY, JĘZYK GYYZ, INWOLUCJA, CHOROBA ZAKAŹNA, ODSKOK, POŻAREK, FILOLOGIA NIEMIECKA, TRAF, KUMOTER, TECHNIKA KLASYCZNA, ORZECHOWIEC, SHAPESHIFTER, MIKROPRZEŁĄCZNIK, MASS MEDIA, IMMATRYKULACJA, OKSYTETRACYKLINA, WYCZYSTKA, INTERESOWNOŚĆ, GROPIUS, PASKAL, ZRZĄDZENIE LOSU, PAWICOWATE, KRAJ ALPEJSKI, RAJZA, POJAWIENIE SIĘ, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, ADIUWANT, RYNEK SPRZEDAWCY, MAŁA OJCZYZNA, ZESPÓŁ, KOBIAŁKA, OBRZĘKI, EWOLUCJA MOLEKULARNA, ŻYWOTNIK OLBRZYMI, TOCZENIE, POSPÓLNOŚĆ, SAMOGŁOSKA DŁUGA, DOSTĘP, AMFIBIJNOŚĆ, OCZYSZCZALNIK, PÓŁCZŁOWIEK, LAKONIZM, DYKIT, KOLANO, DANDYSKI, MORA, ARTYSTA, KRZYŻYK, ANALIZA WIDMOWA, BUSPIRON, KLOAKA, BUŁGARSKI, TAMANDUA, UDAR SŁONECZNY, KWAS OCTOWY, UZBECKI, TANK, BAZA TRANSPORTOWA, SZNAPS, KORSYKANIN, OBRĘCZ, FURAŻER, GMINNOŚĆ, ARISZ, PORTUGALSKI, ALARM POWODZIOWY, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, GLIZA, STOPIEŃ HARCERSKI, TRAWERS, HIPERTEKST, IMPLEMENTACJA, MAPA WYOBRAŻENIOWA, NEOKLASYCYZM, KOŃ LOKAJSKI, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, DOMEK NA DRZEWIE, KASZTAN, TALERZ PERKUSYJNY, DIARIUSZ SĄDOWY, IBB, HOWARDYT, RAMA, OBIJACZKA, AMORYTA, PLANKTON, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, ANTEOZAUR, PURYNA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, MEGAMARKET, OPATRUNEK OSOBISTY, HUTNICTWO, UKŁAD HETEROGENICZNY, LORINANOZAUR, BASEN, SYSTEM KAPITAŁOWY, ARIZONA, PRZYGOTOWALNIA, PROTUBERANCJA, ŚMIERDZIUCH, BÓBR GÓRSKI, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, TREPY, MODEL POINCARÉGO, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, GORZKA ZGNILIZNA, UTLENIANIE, AGREGAT POMPOWY, MASZERUNEK, MECHANIKA PRECYZYJNA, EWANGELIZATOR, GAMEPLAY, MORSZCZYNA, MAFIA, TANY, BAZA NAMIOTOWA, ASOCJACJE, WINCHESTER, WOJSKA PANCERNE, RANA SZARPANA, BAZIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SHIMMY, ZARODNIKOWCE, TKANKA MIĘŚNIOWA, KUC MERENS, PRZEWIELEBNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, COMO, PULSACJA, TELEWIZJA, ŹRÓDŁO, POLSKI, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, WYSOKOŚĆ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, JĘZYK AMHARSKI, PŁOMYCZEK, PCHŁA MORSKA, BOTULIZM DZIECIĘCY, FILOLOGIA KLASYCZNA, PRZEPRAWA, BAR MLECZNY, CHLOROKOKOWIEC, RUCH, SILNIK PAROWY, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, WOJSKA INŻYNIERYJNE, LANCRET, ROLA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, ARGON, PRZEWALENIE SIĘ, ZAPRUCIE SIĘ, MIS, TURBIT, ZŁĄCZENIE, ENKLAWA, PIĘĆSETKA, KOŃ KLADRUBSKI, FRANCUSKOŚĆ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, TRANSFUZJOLOGIA, WAWRZYN, KWAS WALERIANOWY, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, TRANSPOZON, RÓJKA, CREPIDA, HISTRIAZAUR, RUCH JEDNOSTAJNY, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, POŁUDNIOWY ZACHÓD, KONKURENCJA, PASTISZ, DZIEŻA, KLESZCZE, KWAS AZOTOWY, POJEZIERZE, PODEJŹRZON MARUNOWY, SKRZYNECZKA, ANTIGUA I BARBUDA, INWESTYCJA, STATEK GŁĘBINOWY, SYNDROM WILKOŁAKA, BIAŁY, KABOTYŃSTWO, PELAGIAL, RESZTKA, OBCIĄŻNIK, JĘZYK OSKIJSKO-UMBRYJSKI, MĄŻ ZAUFANIA, ORGANIZATOR JĄDERKA, SKUPYWACZ, SPAGHETTI WESTERN, OPTYKA ELEKTRONOWA, PIEC PŁOMIENNY, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, FLUWIOGLACJAŁ, FAETON, ZARZUCAJKA, FELSUMA PRĘGOWANA, ZAWŁOKA, DRAMA, ZWIERZĘTA, KOROWÓD, FILAKTERIA, JAMS, LENIUCHOWANIE, JĘZYK KATOŃSKI, OKRUCH SKALNY, DWUSETKA, PROTOZOOLOGIA, NORZYCA, PENDŻABSKI, BALON, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DOBRO, MIĘKKIE SERCE, CHOROBA KUFSA, PODSADKA, BELKA, GALAKTOLIPID, MIKOLOGIA, BLACKJACK, ?IBIS AMERYKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.232 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORSYKAŃSKI dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORSYKAŃSKI
dialekt z grupy romańskiej języków indoeuropejskich, którym posługuje się ok. 260 tys. mieszkańców Korsyki (francuskiej wyspy na Morzu Śródziemnym), a także ok. 80 tys. Korsykan mieszkających w Boliwii, Kanadzie, Kubie, Portoryko, Urugwaju, USA, Wenezueli i we Włoszech (na 11 lit.).

Oprócz DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - DIALEKT Z GRUPY ROMAŃSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ OK. 260 TYS. MIESZKAŃCÓW KORSYKI (FRANCUSKIEJ WYSPY NA MORZU ŚRÓDZIEMNYM), A TAKŻE OK. 80 TYS. KORSYKAN MIESZKAJĄCYCH W BOLIWII, KANADZIE, KUBIE, PORTORYKO, URUGWAJU, USA, WENEZUELI I WE WŁOSZECH. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast