ZESTAW DWÓCH METALOWYCH RUREK (NIEKIEDY Z ODPOWIEDNIMI PRZESŁONAMI DO USTALENIA ŚREDNICY PROMIENIA), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNYCH POTENCJAŁACH, MIĘDZY KTÓRYMI WYTWARZA SIĘ POLE ELEKTRYCZNE SKUPIAJĄCE WIĄZKĘ ELEKTRONÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU ZJAWISKA EMISJI TERMOELEKTRONOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOCZEWKA ELEKTRONOWA to:

zestaw dwóch metalowych rurek (niekiedy z odpowiednimi przesłonami do ustalenia średnicy promienia), znajdujących się na różnych potencjałach, między którymi wytwarza się pole elektryczne skupiające wiązkę elektronów powstałą w wyniku zjawiska emisji termoelektronowej (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW DWÓCH METALOWYCH RUREK (NIEKIEDY Z ODPOWIEDNIMI PRZESŁONAMI DO USTALENIA ŚREDNICY PROMIENIA), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNYCH POTENCJAŁACH, MIĘDZY KTÓRYMI WYTWARZA SIĘ POLE ELEKTRYCZNE SKUPIAJĄCE WIĄZKĘ ELEKTRONÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU ZJAWISKA EMISJI TERMOELEKTRONOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.347

RDZA ZBOŻOWA, WCISTEK, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, NEUROEKONIMIA, PARNAS, OBSERWATOR, PRZEDSZKOLE, JELEC, SNUTKA GOLIŃSKA, WRÓG, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, OBRAZ POZORNY, RESORT SIŁOWY, BABA JAGA, TYK, ŁAGODNOŚĆ, ZAWAŁ, BLOK, KĄPIEL, ŚWIDRAK, RÓWNIK TERMICZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, LOS, WIECZÓR, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, NIKISCH, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, MIĘDZYPOKŁADZIE, WŁOSKI, ALTERNARIOZA, WIRULENCJA, ŚWIAT DYSKU, NIEBOGA, MERYSTEM, CZOŁÓWKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, LINIA KOLEJOWA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, POJAZD LATAJĄCY, PRZYJACIEL, KURTYNA ZERO, KARELIA, MINERALIZACJA, PŁAZY OGONIASTE, HEAVY METAL, SYNTAKTYKA, ZARYSOWANIE, FILEMON CIENKODZIOBY, MONTAŻYSTKA, LITAURY, POLEWA, STATEK KOSMICZNY, PRZEKUPIEŃ, SPRAWDZIAN, FOWIZM, SALDO DEBETOWE, ETYKA, TOLERASTA, UMOWA SPONSORSKA, RÓWNIANKA, PYŁ METEOROWY, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, SZKLANKA, KARNIAK, SZALE, ZŁOŻENIE POKŁONU, OSTOJA, SŁUŻBA, PROMINENT, DROGA GRUNTOWA, BĘBEN TAKTOWY, WIESZAK, KRUCHTA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WÓŁ, LEWOSKRZYDŁOWY, REPETYCYJNOŚĆ, MASTYKS ASFALTOWY, ORCZYK, WUEF, BELWEDER, SEJSMOMETRIA, PROTETYKA, CIĘTOŚĆ, TRIMER, PARASZKA, ANTYPETRARKIZM, LEBERWURST, WARAN BEZUCHY, PRZEDWIOŚNIE, GUZEK MONTGOMERY'EGO, WĘŻYK, KOSTUR, KATODA, IRRADIACJA, NIEDBAŁOŚĆ, UKŁAD MOCZOWY, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, POINT AND CLICK, BIUSTONOSZ, SPAW, RYGORYSTKA, WIELOMIESZEK, BARBARZYŃSKOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, KART, METAMERIA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, APTECZKA, WYŁUDZACZ, ARAGO, PUNKT KONSTRUKCYJNY, NERD, KONCERT, OGNIPIÓR, ALUZJA LITERACKA, RYBY MORSKIE, WAHLIWOŚĆ, KOKORNAK, WAGA RZYMSKA, SKRZYDEŁKO, PRZYGARŚĆ, PARA MINIMALNA, NAPOMNIENIE, BOLERO, NONET, SCHODY, GARSONKA, IKAR, NIUCHACZ, PIASKOWNICA, PLOTER PŁASKI, WYROK, NASKALNIK, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, RAMFORYNCHOWCE, STOLARZ MEBLOWY, METEORYTYKA, TŁOK, CYPROFLOKSACYNA, SZARPANKA, WOLTAŻ, SAMOOKALECZENIE, RYNEK PRACY, DWÓJNIK, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, MOGIKAPPACYZM, RUDA, KOSZARY SZYJOWE, NIERÓWNOŚĆ, ZWIĄZ HUNTERA, TABLICA CAYLEYA, MONOTOPIZM, DŹWIGNICA LINOTOROWA, GÓRMISTRZ, GALWANOSTEGIA, MEADE, WYKRĘCANIE, ZADRAPANIE, KOROWÓDKI, FORMALISTA, DRUT, BIEGŁOŚĆ, SYDEROLIT, SOCZEWKA, WARZELNICTWO, SPRAWNOŚĆ, PAŃSTWO WYZNANIOWE, MYKOLOGIA, EWANGELIZATOR, KUNDMAN, KOLBOWIEC OLCHOWY, MASONERIA, YERBA MATE, WĘZEŁ ZATOKOWY, ABSOLUTYZACJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PÓJDŹKA, FRANIA, OBRONA, KONIUSZEK SERCA, PRECYPITAT, KONFESJA, BRZĘKADEŁKO, CYKL POETYCKI, POWTÓRZENIE, TWIERDZENIE COSINUSÓW, WANNA, DRĄŻEK POGO, TURBINA RUROWA, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, OBRONA KERESA, DACH MANSARDOWY, IMIENINY, PEJZAŻYSTKA, INGRESJA MORSKA, ELEKTROLIT, ŁADOWACZ, RADIOBIOLOG, AMFITEATR MORENOWY, TORTILLA, ZASIĄG, INTENSYWNOŚĆ, ZAKRES REAKCJI, PRZĘDZIWO, FRANCA, HELIKAZA, ANTIFA, POŻYTECZNOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, ORTOPTYSTA, SETKA, OFENSYWA, SZAKAL, KNAJPA, CROSSING-OVER, ZAPALCZYWOŚĆ, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, EKRAN, REWANŻ, KOŁOMYJEC, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, HIPERTONIA, ZALANIE PAŁKI, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NAŁÓG, ROCKOWIEC, OKTAEDRYT, MAJÓWKA, SOLNICZKA, FILAMENT, SKŁADANKA, OPIESZAŁOŚĆ, SKRZYŻOWANIE, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, AUDIOTEKST, LAKONICZNOŚĆ, OBLECH, WJAZD, JASZCZURKA WĘŻOWATA, SILNIK SPALINOWY, WLANIE SIĘ, KOMIN WULKANICZNY, JATKA, MIKROWELA, KWADRYPTYK, OPŁOTKI, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ZAPITKA, GENTIL, SZWABSKI, MIECZ DWURĘCZNY, MASZYNOWNIA, AYER, KURANT, SZCZERBA, BRUNELLESCHI, DRZWI HARMONIJKOWE, INTERPOZYCJA, ZDATNOŚĆ, KOŁO WIELKIE, SPOCZYNEK, KATAFOREZA, MUSZLA, MIKROWENTYLACJA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, MUTUŁY, KANCEROGEN, IZOENZYM, RZEMIEŚLNICZEK, MITSUKURINA, KĄT PÓŁPEŁNY, MORFOTROPIA, RZEŹNIA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, STONKA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, SZKŁO JENAJSKIE, SAMOGRAJ, ZAPUSTY, ŻABA Z JUNIN, POŚCIELÓWKA, ABOLICJONISTKA, DWUŚCIAN, PARCIANKA, KOZOJEBCA, DYPTYCH, PAŃSTWO ZŁOŻONE, REAKCJA ORIENTACYJNA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, AEROLIT, KONSULTA, ARKADA, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, PLEBEJKA, OBLAK, PIĘTKA, ?POTOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW DWÓCH METALOWYCH RUREK (NIEKIEDY Z ODPOWIEDNIMI PRZESŁONAMI DO USTALENIA ŚREDNICY PROMIENIA), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNYCH POTENCJAŁACH, MIĘDZY KTÓRYMI WYTWARZA SIĘ POLE ELEKTRYCZNE SKUPIAJĄCE WIĄZKĘ ELEKTRONÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU ZJAWISKA EMISJI TERMOELEKTRONOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW DWÓCH METALOWYCH RUREK (NIEKIEDY Z ODPOWIEDNIMI PRZESŁONAMI DO USTALENIA ŚREDNICY PROMIENIA), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNYCH POTENCJAŁACH, MIĘDZY KTÓRYMI WYTWARZA SIĘ POLE ELEKTRYCZNE SKUPIAJĄCE WIĄZKĘ ELEKTRONÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU ZJAWISKA EMISJI TERMOELEKTRONOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOCZEWKA ELEKTRONOWA zestaw dwóch metalowych rurek (niekiedy z odpowiednimi przesłonami do ustalenia średnicy promienia), znajdujących się na różnych potencjałach, między którymi wytwarza się pole elektryczne skupiające wiązkę elektronów powstałą w wyniku zjawiska emisji termoelektronowej (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOCZEWKA ELEKTRONOWA
zestaw dwóch metalowych rurek (niekiedy z odpowiednimi przesłonami do ustalenia średnicy promienia), znajdujących się na różnych potencjałach, między którymi wytwarza się pole elektryczne skupiające wiązkę elektronów powstałą w wyniku zjawiska emisji termoelektronowej (na 19 lit.).

Oprócz ZESTAW DWÓCH METALOWYCH RUREK (NIEKIEDY Z ODPOWIEDNIMI PRZESŁONAMI DO USTALENIA ŚREDNICY PROMIENIA), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNYCH POTENCJAŁACH, MIĘDZY KTÓRYMI WYTWARZA SIĘ POLE ELEKTRYCZNE SKUPIAJĄCE WIĄZKĘ ELEKTRONÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU ZJAWISKA EMISJI TERMOELEKTRONOWEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZESTAW DWÓCH METALOWYCH RUREK (NIEKIEDY Z ODPOWIEDNIMI PRZESŁONAMI DO USTALENIA ŚREDNICY PROMIENIA), ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA RÓŻNYCH POTENCJAŁACH, MIĘDZY KTÓRYMI WYTWARZA SIĘ POLE ELEKTRYCZNE SKUPIAJĄCE WIĄZKĘ ELEKTRONÓW POWSTAŁĄ W WYNIKU ZJAWISKA EMISJI TERMOELEKTRONOWEJ. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x