LINA DO PODNOSZENIA ŻAGLA LUB DRZEWCA, DO KTÓREGO PRZYMOCOWUJE SIĘ ŻAGIEL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAŁ to:

lina do podnoszenia żagla lub drzewca, do którego przymocowuje się żagiel (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAŁ

FAŁ to:

lina do stawiania żagla (na 3 lit.)FAŁ to:

w olinowaniu żaglowca (na 3 lit.)FAŁ to:

lina do wciągania żagla (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LINA DO PODNOSZENIA ŻAGLA LUB DRZEWCA, DO KTÓREGO PRZYMOCOWUJE SIĘ ŻAGIEL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.786

MIEJSCE, SKRZYWDZONY, ALTERNATA, MANICURZYSTKA, KARMAN, GOŚĆ, TYTULIK, GEOMETRIA ANALITYCZNA, INSPEKTOR SZKOLNY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, TAKT TRÓJDZIELNY, ROSZCZENIE ZWROTNE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, ŚMIERDZIEL, PRZYKWIATEK, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, EGZEKUTYWA, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ŻALE, IRRADIACJA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SZKAPLERZ, ZSYPISKO, OBLICZNOŚĆ, ŁUSZCZAK INDYGO, MONOCYT, MIASTO, KELT, SYNDETIKON, WIWAT, PRZEWRÓSŁO, ŁĘKOTKA, CABAN, KIELICH, TEREN ZAKRYTY, PLEKTRON, DOWÓD ONTOLOGICZNY, TWORZYWO SZTUCZNE, REFLEKSOLOGIA, ROZCIEŃCZALNIK, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KONSERWIARNIA, RUMUNKA, DEKORATOR WNĘTRZ, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, REPERTUAR, SZCZEP, CZESKI, SŁOWIANIN, PATRON, POJAZD KONNY, WIDZOWNIA, NABYTEK, KSIĘŻUNIO, HERBACIARKA, WICEHRABIA, KONSUMENT, KROPLA, WIEDZA O KULTURZE, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, GREGORIANKA, LOKATA DYNAMICZNA, KOLUMNA MARYJNA, MAHOŃ, AKRECJA, PAŹDZIERZ, LEKCJA, KORYFEUSZ, TOROS, SMAKOWITOŚĆ, PRZECHOWANIE, PUNKT PODSŁONECZNY, WÓZEK INWALIDZKI, PIEGUSEK, LALKA, SYSTEM, GRANDA, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, KLAN, POROST, TERMOREGULATOR, KLUCZ NASADOWY, SMOLUCH, BODZIEC, DUOLA, TECZKA, TŁUMACZKA, STAWONOGI, OBUDOWA, SPIRYT, ALBUM, WZÓR UŻYTKOWY, ZATOCZKA, LINIA CZYSTA, SZCZEĆ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, KURATORKA, POSZEWKA, TANKINI, CHWYTNIK, NAZWA PATRONIMICZNA, KARAFKA, RĘKOSKRZYDŁE, FELINOLOGIA, LETARG, WYCHODŹTWO, KOLANÓWKA, STAUROPIGIA, INTERKALACJA, MARRAN, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, SZALE, ADMIRER, SKIBKA, KARL, BASEN PORTOWY, METAL KOLOROWY, PIZZER, LINIA PRZEMIANY, WÓDKA GATUNKOWA, STEROLOTKA, NAZWA KODOWA, PRZYZWOITOŚĆ, GĘŚ, PARAGENEZA, STRACH BIERNY, OPŁATA MIEJSCOWA, WEŁNA, PASO PERUWIAŃSKI, JEDNOKOMÓRKOWIEC, KAPRYS, GALERIA, DZIEŁO ROGOWE, TRAFUNEK, MEDALION, WYRĄB, WYNURT, PÓŁPRZEWODNIK, ZAPAŁECZKA, WYZIEW, PRZESŁUCHANIE, AS SERWISOWY, SKAŁA ORGANOGENICZNA, CHOROBA BRUGADÓW, BATUTA, GERONTOKRACJA, MODUŁ SERWISOWY, HAKER, MARŻA HANDLOWA, CYTOWALNOŚĆ, ZUPA, FEJHOA, SPOJLER, FUNDUSZ DŁUŻNY, NERECZNICA VILLARA, NAZWA RODOWA, SYMBOLICZNOŚĆ, JANUSZ, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SĄD GRODZKI, BIEG PRZEŁAJOWY, SYSTEM PRZYPOROWY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, GIGANT, MIKROCHEMIA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, GRUPA WSPARCIA, JAPOŃSKOŚĆ, CUDZES, FERMAN, TABLICA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, PŁYNNOŚĆ, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PACZKA, ZDRADA, CIS, KANOPA, DYFUZJA KULTUROWA, NORZYCA, ŻÓŁW ZIELONY, NAPRĘŻACZ, CHARLES, LB, SOLITER, POCISK NADKALIBROWY, MINISTERSTWO, TRZECI, PROTEZA, FAZA, JARZYNIAK, KLAMRA, ENDOPROTEZA, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, LAKONIZM, UKŁAD PLANETARNY, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PRZERABIACZ, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ŚWIADECTWO, GERYLASI, BRACTWO RYCERSKIE, LEKCJA, ENERGIA WIATROWA, NUMERATOR, DNI OTWARTE, FOWIZM, ROLNIK RYCZAŁTOWY, STRÓJ HISZPAŃSKI, KAZAMATA, BRZĘKACZ, SERWETECZKA, BEATA, EKRAN AKUSTYCZNY, SIEDEMNASTKA, TOKI, BRYZOMANCJA, PUSTELNIA, SZOK, SYDERYT, HALABARDA, MECHANIKA, SKRZYDŁO, ZASADA D'ALEMBERTA, SER, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, NIECKA, KOŁO HISTORII, ZŁOTOROST, PŁYWAK, JASKINIOWIEC, ŁAPACZ, GABINET, GATUNEK INWAZYJNY, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, TYGRYSIE OKO, PARCELANT, BRAMOWNICA, TRZYNASTY, FILIŻANKA, WYSTRÓJ, WOLUTA, TEOLOGIA WYZWOLENIA, MIERZEJA, KONDOTIER, POJAZD SPECJALNY, HEDONIZM, BEKA, KRAKELURA, RANA, JELEC, SKAŁA GŁĘBINOWA, ROZSZCZEPIENIE, DRZEWOSTAN NASIENNY, SPADKOBIERCA, MOTET, NOWOWIERCA, PAPIER, SZKOŁA, ANTECEDENCJA, MINIALBUM, CIĄŻA JAJOWODOWA, BICIE CZOŁEM, GUZ, CENZURA, OTWÓR, DRGANIE AKUSTYCZNE, RATYSZCZ, PATRIARCHALIZM, KRAŃCÓWKA, KAMIKAZE, DEKLARANT, ATTACHÉ KULTURALNY, HODOWLA PIERWOTNA, PIĘKNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, GEODYNAMIKA, WYRAŻENIE, PROWINCJA, BRAHMS, SZPITAL ZAKAŹNY, PRZYPAŁ, PODGLĄD, STOMATOLOG, ODKŁACZACZ, WŁOSIE, PIÓROSZ GRZEBIENIASTY, GŁOWICA BOJOWA, POLONEZ, BOSSA NOVA, KLUB, KRUCHE CIASTO, DYPTYK, KOLEJKA METRA, PEDAGOG SPECJALNY, ?LIŚĆ ŁODYGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.786 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LINA DO PODNOSZENIA ŻAGLA LUB DRZEWCA, DO KTÓREGO PRZYMOCOWUJE SIĘ ŻAGIEL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LINA DO PODNOSZENIA ŻAGLA LUB DRZEWCA, DO KTÓREGO PRZYMOCOWUJE SIĘ ŻAGIEL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAŁ lina do podnoszenia żagla lub drzewca, do którego przymocowuje się żagiel (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAŁ
lina do podnoszenia żagla lub drzewca, do którego przymocowuje się żagiel (na 3 lit.).

Oprócz LINA DO PODNOSZENIA ŻAGLA LUB DRZEWCA, DO KTÓREGO PRZYMOCOWUJE SIĘ ŻAGIEL sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - LINA DO PODNOSZENIA ŻAGLA LUB DRZEWCA, DO KTÓREGO PRZYMOCOWUJE SIĘ ŻAGIEL. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x