CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z SZEŚĆDZIESIĘCIU ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

całość, która składa się z sześćdziesięciu elementów (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZEŚĆDZIESIĄTKA

SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

liczba 60, numer 60 (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 60 (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

wiek, 60 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się sześćdziesięciolecie (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

prędkość 60 kilometrów na godzinę (na 15 lit.)SZEŚĆDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 60% czegoś lub ma 60 jednostek mocy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z SZEŚĆDZIESIĘCIU ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.047

LIOTARD, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, KATEGORIA PIÓRKOWA, GRZYBIARZ, ZASIĘG, GEOLOGIA STRUKTURALNA, MUSZLOWCE, SIŁA ODŚRODKOWA, PATOFIZJOLOGIA, KARTUZJA, TERIOLOGIA, CANTUS FIRMUS, HEBAN, LABORATORIUM GALENOWE, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, ELASMOZAURY, KARCYNOGEN, PŁYNNOŚĆ, MUCHA, RODZINA KATYŃSKA, ODPŁATA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, UNIHOKEISTKA, OBRONA ROSYJSKA, SZORSTKOŚĆ, ZAUROPSYDY, GRADACJA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, DOKUMENTALIZM, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, FAŁD KORZENIOWY, NIEDBAŁOŚĆ, PANDA, GOSPODARKA RYNKOWA, ROTATOR, AZDARCHY, SZAROZIEM, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, RAMKA CZERPALNICZA, GEREZA KRÓLEWSKA, PRAWO RUSKIE, DEFERENT, SZCZELINA DYLATACYJNA, WAĆPANNA, SZTUKA, OTWÓR KIERUNKOWY, GRZEBIENIARZ, FARMACEUTA, LICZBA PIERWSZA, KOZOJEBCA, MIEDNICA, JEDNOSTKA ALOKACJI, RYBACZKA, ANOMALIA MAYA-HEGGLINA, ŚNIOT, PROSTNICA, POKREWIEŃSTWO, SYNONIMIA CAŁKOWITA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, CECHA POŚREDNIA, KREDYT ZAUFANIA, WYŚWIETLARNIA, WURST, SAGAN, COKÓŁ, MARUDA, PRZETŁOK, ŻAREŁKO, MEGAPOZYTYW, HYDROCHEMIA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, TRZEŚNIÓWKA, RUGBY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, BIEGANINA, ŻYŁA, GATUNEK SEMELPARYCZNY, SEN, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, OPATRUNEK OSOBISTY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, BAS, ATRAPA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, KAPSUŁA POWROTNA, KONFIGURACJA, ODNIESIENIE, BÓJ SPOTKANIOWY, KORZONEK, DŹWIGARKA, SCHLUTER, SZTUKA MYKEŃSKA, DARMOZJAD, NIEPUNKTUALNOŚĆ, AKCELERATOR CYKLICZNY, NIEPOBOŻNOŚĆ, STEROWANIE KRZEPKIE, SPÓŁGŁOSKA SZCZELINOWA, DECYMA, SET, MANIPULATOR, MIESZANKA, ELEGANTKA, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, ODKAŻACZ, TASIEMIEC, DZIWKA, BROŃ TERMOJĄDROWA, METAMORFIZM WSTECZNY, PROFESOREK, IRREALIZM, UPŁYWNOŚĆ, JĘZYK ISLANDZKI, SZKATUŁA, TURBINA RUROWA, IRISH DRAUGHT, KOKPIT, BADACZ, FONIATRIA, SINUS HIPERBOLICZNY, SILNIK CZTEROTAKTOWY, MANIERZYSTA, KROK ŁYŻWOWY, FUZJA HORYZONTALNA, IGLICZNIA, MATEMATYKA STOSOWANA, CZUJNIK GENERACYJNY, STRZĘPIEL, PATRONKA, ŚWIADECTWO, TYP, SYSTEM WBUDOWANY, IMITACJA, CZANKA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, WIHAJSTER, NIESTOSOWNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KOPIOWANIE, WÓDKA, INTERPOZYCJA, KOLEJKA LINOWA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, ORNITOLOGIA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, OKOWITA, ODPŁYW, HARMONIJNOŚĆ, GAMA, STYGMAT, LANE CIASTO, PRZEKAZ, BRÓDKA, PRUSY, KUMCIA, WIERSZ LEONIŃSKI, BLANKI, KLATKOWIEC, KOLIZJA, NAGAR, PŁOMYCZEK, BAKTERIA ŚLUZOWA, PAPILOT, PANORAMA, CIĄGUTKA, KONWERGENCJA, GRZECH CIĘŻKI, PISMO, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ZERÓWKA, TKACZ, PRZYCZYNA MATERIALNA, ZALANIE PAŁKI, KRYSTALOGRAFIA, MASZYNA TŁOKOWA, PARAFRAZA, TYTAN, UBOŻENIE, MANIAK, NEURONAUKA, OBLĘŻENIEC, MASOŃSKOŚĆ, PIASKOWNICA, BALANSJER, WCIĄGARKA, CZOP ZATOROWY, ZGRZEWKA, ZAPRAWA, CATERING, OFICYNA WYDAWNICZA, AUDYTORIUM, ŻELAZICA, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, KANGUROSZCZUR, PROWANSALSKI, TWORZYWO SZTUCZNE, NEUROFIBROMATOZA, HARUSPIK, TŁO, WEJŚCIE, BIBLIOPOLA, KURATOR SZTUKI, MENADA, KREOL, FIGURA, TYNIEC, PERFORACJA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, USTERKOWOŚĆ, DŻIHAD, SASZETKA, LEMONIADA, MŁODA PARA, STYL WIKTORIAŃSKI, WYLEW, ŻYDOFIL, CRACKER, ANTYKWARNIA, GRA CASUAL, FILOSEMITA, STOPOFUNT, PIES OGRODNIKA, ODTWARZANIE, FILEMON CZARNOLICY, WIADRO, OBEREK, POSTĘP TECHNICZNY, FORMUŁA ATOMOWA, KOTYLION, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, OŚWIETLENIOWIEC, PROMINENCJA, ŁĄCZNIK, GRONKOWIEC, UWODZICIELKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ENCYKLOPEDYSTA, INWERSJA, ODCHYLENIE PRZECIĘTNE, BIAŁA ŚMIERĆ, WAR, TRÓJKĄT, PUCH, ZWIĘZŁOŚĆ, EWOKACJA, DŁUŻNICZKA, SAMOTNA MATKA, APPALOOSA, TOLERASTIA, BAWOLE OKO, GOTOWIEC, KOLOR, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, FORMA, POSTRZELENIEC, ZAWÓD, KAWA ZBOŻOWA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, FENEK, PAPROĆ, SZPADRYNA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, MARTWY, KREPA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, PSAŁTERZYSTA, PATAGOZAUR, MŁOTKOWY, ŚWIĄTYNIA, PODWÓJNA AGENTKA, CUKRZYCA, SPÓŹNIALSTWO, NIEPRZYJACIEL, MAORYJSKI, WYPADEK PRZY PRACY, WYBLINKA, SNYCERZ, ŚLIZGAWKA, SKITOURING, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, KOMISJA BUDŻETOWA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, BAR MICWA, LUSTRO TEKTONICZNE, BUTNOŚĆ, TEŚCIK, TEORIA KATASTROF, OKRES PÓŁTRWANIA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, PUB, PARTNERKA, CYKL, IMPERIUM KHMERSKIE, FIZYKA ATOMOWA, BANIAK, ALKA, ?SZARPANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.047 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z SZEŚĆDZIESIĘCIU ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z SZEŚĆDZIESIĘCIU ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZEŚĆDZIESIĄTKA całość, która składa się z sześćdziesięciu elementów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZEŚĆDZIESIĄTKA
całość, która składa się z sześćdziesięciu elementów (na 15 lit.).

Oprócz CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z SZEŚĆDZIESIĘCIU ELEMENTÓW sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - CAŁOŚĆ, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z SZEŚĆDZIESIĘCIU ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast