KRZEWINKA O ZIMOTRWAŁYCH, SKÓRZASTYCH LIŚCIACH I NIEBIESKICH KWIATACH ORAZ ŚCIELĄCYCH SIĘ PĘDACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARWINEK to:

krzewinka o zimotrwałych, skórzastych liściach i niebieskich kwiatach oraz ścielących się pędach (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BARWINEK

BARWINEK to:

Vinca - rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae); należy do niego 5 gatunków występujących w Eurazji i krajach podzwrotnikowych (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRZEWINKA O ZIMOTRWAŁYCH, SKÓRZASTYCH LIŚCIACH I NIEBIESKICH KWIATACH ORAZ ŚCIELĄCYCH SIĘ PĘDACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.828

DEOKSYRYBONUKLEOZYD, GALIARDA, POKŁAD, GRUNCIK, USTERZENIE RUDLICKIEGO, GRZEBIEŃ BIODROWY, TWARDY TYŁEK, SZKOŁA ZAWODOWA, KRAKELURA, KSYLOFON, SPADOCHRON, SALETRA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, PRZÓD, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, GRUNT, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, RESPONSYWNOŚĆ, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, RAMIFLORIA, CANCA, SMERFETKA, STREFA PODKOSZOWA, OKRES AMAZOŃSKI, DIZAJN, IMPRESYWNOŚĆ, ZAKRES POJĘCIOWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BADACZ POLARNY, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, STRZEMIĘ, INFLACJA JAWNA, BUDDA, SELENOGRAFIA, SZYBER, CARILLON, PIEPRZ, SPOWINOWACONY, SZWARCCHARAKTER, ROCK, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, MAMUT KOLUMBIJSKI, REGRESJA LODOWCA, SIKWIAKI, ZGODA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ZMAGANIA, GASIWO, AUDYTORIUM, KLESZCZ, MĄKA SITKOWA, EKSFOLIACJA, SUCHY DOK, ŚMIECIARZ, TAŚMA PRODUKCYJNA, WSCHÓD, KRYSTALOGRAFIA, ŁAŻENIE, KORYTO RZEKI, GEGANIE, PŁASTUGA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, GŁAGOLICA, ALKOHOLIZM, RADIOAKTYWNOŚĆ, JAZDA BEZ TRZYMANKI, KOMPETYCJA, LASKA JAKUBA, SZCZĘKOT, KRYMINAŁ, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, ZUPKA CHIŃSKA, KARA, CHOROBA NASU-HAKOLI, GRECKI, REFLUKS, OFIARA, MATERIAŁ, PRZESIĘK, KLĘSKA URODZAJU, BOCZNICA, GUFFA, CYMES, ANTYCYPACJA, PAKIET POMOCOWY, KOŁO, CUKIER, SOFCIK, ŁASZT, FILOZOFIA POZNANIA, PAPROCIE, LAMPA NAFTOWA, KRZYŻAK ROGATY, PAPIER BEZDRZEWNY, CEBER, NIEKONSEKWENCJA, GRUPA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, SELENODEZJA, KRENAL, KOPERNIK, CAYLEY, CZŁOWIEK ŚNIEGU, KORELACJA ELEKTRONOWA, RUCH SPÓŁDZIELCZY, GERBIL MONGOLSKI, STRZEMIĄCZKO, NĘCISKO, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, CYTOARCHITEKTONIKA, WEKTOR WAHADŁOWY, PODZIAŁKA, DRGANIE AKUSTYCZNE, SZATAN, ŁUSKOWIEC, WIDZIADŁO, PRZETOKOWY, CYNOBER, MECHANIK SAMOCHODOWY, OTĘPIENIE, ADLER, HEPATOLOGIA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, REALISTA, KRYMINALISTYKA, NIEPODZIELNOŚĆ, POSKRZYP, SKRZYNIA, STAROŻYTNIK, PROTEZOWNIA, BRZESZCZOTEK CZARNY, SOGDYJSKI, RUCH DROGOWY, HYDROFIL, KENIJSKI, TORBA, ANTEOZAUR, CZERKIES, KEKSÓWKA, ORDYNACJA, WIETRZENIE TERMICZNE, ENERGIA GEOTERMICZNA, NUKLEOPROTEINA, WYCIĄG, DRZEWOSTAN NASIENNY, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, NARZĄD RODNY, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, ZIMNE NÓŻKI, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, KOMISANT, DZIENNIK, KUC FELL, DUCH, FATYGANT, TEST, GARNIZON, NOC, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, CHOROBA TAYA-SACHSA, PIZZERIA, TORBACZE, TUNIKA, METALURGIA PROSZKÓW, BIOGENEZA, WOJOWNICZOŚĆ, MER, SZPICAK, STRZEMIENNY, GEOFAG, SUBIEKTYWISTA, ŁĄCZNOŚĆ, BALON RADIOSONDA, WAŁKOŃ, PARTIA ANGIELSKA, REAKCJA ORIENTACYJNA, ZIARNOJAD, PIĘĆSETKA, DOWÓD APAGOGICZNY, TOROS, WARSTWA PERYDOTYTOWA, ITAKA, SPĘKANIE, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, PROTANDRIA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, KUNA, POITEVIN, BŁONA PŁYWNA, PARALAKSA, MŁYN, KOLUMNA MARYJNA, PARAROTACYZM, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, BANIECZKA, AUKSYNA, DORTMUNDER, UKŁAD MOCZOWY, ANTYNATURALIZM, SEITAN, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, MALOWANIE, KABOTYŃSTWO, CHOROLOG, TROJAN, WIKIPEDYSTKA, MIRAŻ, HUMOR, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, FASOLA, AFRYKANISTYKA, DYSKWALIFIKACJA, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, SZPARNICOWATE, PRZECIEK, ATAK, ZASYP, STEROWANIE KRZEPKIE, POKRZYWOWATE, WYPRAWIACZ, JEMIOŁA, LOJALIZM, ULM, KASTYLIJSKI, PELAGIAL, CEKOTROFIA, TROMPA, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, GAMEPLAY, EROZJA GENETYCZNA, WYŁAWIACZ TALENTÓW, MORS, FILM SCIENCE-FICTION, ARGENTYNOZAUR, ZRZĄDZENIE, NAŁOGOWOŚĆ, PILŚŃ NERWOWA, JĘZYK DUNGAŃSKI, KSIĘGA WÓJTOWSKA, ODRĘTWIENIE, NOTARIUSZ, PROFESJONALISTA, KRĘG LĘDŹWIOWY, REFORMATOR, DRAMA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, NIEUNIKNIONOŚĆ, SURREALIZM, GEOGRAF, KENOZOIK, TURBINA CIEPLNA, PROCENT SKŁADANY, BRZEGOWCE, ANARCHISTKA, FRANCA, KOSTIUM, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, KUSKUS SZARY, TROLLING, TYCZKARZ, BASZTAN, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, SZAROTA HOPPEGO, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, ARABIZOWANIE SIĘ, TAPIRY, WESZ MORSKA, STELMACH, DRZEWO IGLASTE, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, ŚLĄSK, BEZROBOCIE JAWNE, ZWÓJ RDZENIOWY, CIEMNA ENERGIA, STRUKTURALISTA, GOGLE, WYCHOWANKA, LORETANKA, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, ANTYPERTYT, SEPARATYZM, HERBACIARKA, WOJNA NAPOLEOŃSKA, KRĄŻENIE WROTNE, SFERA BIOTYCZNA, ŻONGLERKA, LIGNINA, WIELKOŚĆ, CENTRUM, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, PAKA, NIEBACZNOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, CIEPŁE KRAJE, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, REFREN, ?POPLECZNICTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.828 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRZEWINKA O ZIMOTRWAŁYCH, SKÓRZASTYCH LIŚCIACH I NIEBIESKICH KWIATACH ORAZ ŚCIELĄCYCH SIĘ PĘDACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRZEWINKA O ZIMOTRWAŁYCH, SKÓRZASTYCH LIŚCIACH I NIEBIESKICH KWIATACH ORAZ ŚCIELĄCYCH SIĘ PĘDACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARWINEK krzewinka o zimotrwałych, skórzastych liściach i niebieskich kwiatach oraz ścielących się pędach (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARWINEK
krzewinka o zimotrwałych, skórzastych liściach i niebieskich kwiatach oraz ścielących się pędach (na 8 lit.).

Oprócz KRZEWINKA O ZIMOTRWAŁYCH, SKÓRZASTYCH LIŚCIACH I NIEBIESKICH KWIATACH ORAZ ŚCIELĄCYCH SIĘ PĘDACH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KRZEWINKA O ZIMOTRWAŁYCH, SKÓRZASTYCH LIŚCIACH I NIEBIESKICH KWIATACH ORAZ ŚCIELĄCYCH SIĘ PĘDACH. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast