Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: W TECHNOLOGII ZJAWISKO SAMOOCZYSZCZANIA SIĘ POWIERZCHNI ODKRYTE PO RAZ PIERWSZY U ROŚLIN Z RODZAJU LOTOS NELUMBO, WYKORZYSTYWANE OBECNIE W NANOTECHNOLOGII

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT LOTOSU to:

w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo, wykorzystywane obecnie w nanotechnologii (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TECHNOLOGII ZJAWISKO SAMOOCZYSZCZANIA SIĘ POWIERZCHNI ODKRYTE PO RAZ PIERWSZY U ROŚLIN Z RODZAJU LOTOS NELUMBO, WYKORZYSTYWANE OBECNIE W NANOTECHNOLOGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.493

AMINOKWAS BIOGENNY, FOTEL OBROTOWY, PARCH, FOTOGRAFISTA, BRUDNICA NIEPARKA, WRZAWA, PRZYBŁĘDA, WIRTUOZERSTWO, OBRONA KERESA, CYRK, POWIEŚĆ KRYMINALNA, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WERTEB, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, CHOROBA BERGERA, PIERWSZOROCZNIAK, DIAKON, ETNOLINGWISTYKA, LATAWIEC, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, TRÓJNÓG, OPOŃCZYKOWCE, KASZUBSKI, ZWIERZĘTA, AUDYTORIUM, ŁUPEK DACHÓWKOWY, GRÓD, BANOWINA, MIODNIK, WYPUKŁOŚĆ, TEORIA CIAŁ, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, ŁAMAGA, FOKUS, GŁUCHY TELEFON, BASENIK, MISKA, STRZAŁA KUPIDYNA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ZŁOTLIN, ANOMALIA UHLA, WYŻYNY, CNOTA, KONSTRUKCJONIZM SPOŁECZNY, ZARODZIEC OWALNY, UPADŁY ANIOŁ, SZYNSZYLA MAŁA, INTERNACJONAŁ, KOD ALFANUMERYCZNY, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, BULDOG, RADIOTA, RENTGENOLOGIA, PIĘTRO, AKSOLOTL, ŚMIESZKA, BAJKA TERAPEUTYCZNA, CHIROPTEROLOGIA, PROTOMEDYK, SKAUT, MANIPUŁ, DRIAKIEW, OCZYSZCZALNIK, CHIRURGIA DZIECIĘCA, KIRGIZJA, ORZECH, NACIĄG, MONOTELETA, WERBOWNIK, PIECZYNG, CENTURIA, TEREN ZIELENI, MELISA, NAWROTOWOŚĆ, ALIGATOROWATE, DRAG, GNIAZDO, KATAKLIZM, PERFUMA, BIAŁY ROSJANIN, LANCRET, UŻĄDLENIE, WARŻKA, WIEŚ, BUTONIERKA, SONAR, BIOGERONTOLOGIA, GIMBOPATRIOTA, KENOZOIK, PIOTROGRÓD, OKULISTA, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, PODKOWIASTOGŁOWE, WZROST, ODDANIE, EGALITARYZM, TOKARKA KŁOWA, CHART, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, JADŁOSPIS, BUKIECIARZ, STRĄGOWCE, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, PENITENCJA, WZGLĄD, NEKROFAG, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, JEŻYNA, JĘZYK, DAMKA, BRANIE WZORU, STYLISTYKA, SAGOWIEC, ROSYJSKI, ISKRA ELEKTRYCZNA, CZERWONA SOJA, PARGAMIN, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, DRWINA, BĘCNIĘCIE, SZOTRING, ARTROZA, ZAPLOT, REZERWA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ALIENISTA, TKANINA UBRANIOWA, TRACZ AMERYKAŃSKI, ESPERANTYSTA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, WĘŻÓWKA PALMIASTA, MIŁOŚĆ, WYNURT, FLORYSTA, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, GRAFICIARZ, GŁUPTAK, KRAKELURA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, FRETKA, STĘP, ROZPAD SKAŁ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, KOZACY, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, KOCIE OKO, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, LINA PORĘCZOWA, POLARYZACJA, CHLOASMA, DWUSETKA, PUSZCZYK, KADŹ ZALEWNA, PROTISTY, DECENTRALIZACJA, ODWAGA CYWILNA, ŚNIEG, DIAFTOREZA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, POŚWIERKA PŁOWA, SOCJOLOGIA MIASTA, POZBYWANIE SIĘ, WYMIOCINY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, HOBBISTA, SABOT, PRZEGRZANIE GOSPODARKI, HIPOSTYL, HOMOSEKSUALIZM, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, ROZCHODNIACZEK, KULBAK CZARNY, BIZNESWOMAN, PLUTON, MALAKOLOGIA, RESPONDENT, DIETA KOPENHASKA, PILOT, WESOŁOŚĆ, TRYPLA, APPALOOSA, ABORTERKA, MOŁOTOW, PSIZĄB HENDERSONA, MANDAT WOLNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, PIERWSZA KOMUNIA, BIELIZNA, KOKILARZ, DAROWNIK PRZEDZIWNY, SYJAMSKI, ERPEG, PRODUCENT, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, NADWZROCZNOŚĆ, POLIETYLEN, KORZENIE, PRZYLEPNOŚĆ, LORETANKA, CZTERY DESKI, NAUKA PRZYRODNICZA, SZKOŁA ANTIOCHEŃSKA, JIVE, LEPIARKOWATE, MARCHEWKA, PRZĘDZIOREK, GWIAZDA, JAJECZKO, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, PIERWSZY ŚWIAT, TAKSON, ŚWINIA WISAJSKA, PSIZĄB TAYLORA, ŻALUZJA PIONOWA, KONTRABANDZISTA, APIKOMPLEKS, FORUM, REFLEKS, PIGWOWIEC, ASTRONOMIA SFERYCZNA, STRZELNICA, CANZONA, JĘZYK PRASŁOWIAŃSKI, FITOFAGIA, SZKŁO WENECKIE, BUŁGARYSTYKA, TUJA, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, CEWA, BLOK STARTOWY, TYTANOZAUR, PONCZÓWKA, DEATH METAL, GÓRNICTWO WĘGLOWE, STAN PODSTAWOWY, ZAJĄKNIĘCIE, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, RAWKA BŁAZEN, MAŁPI GAJ, POKŁAD ŁODZIOWY, TABLICA CAYLEYA, SIATKA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, SŁUPOŁAZ, SILNIK CZTEROSUWOWY, OBORNIK, LINIA TRAMWAJOWA, ZAKON CZYNNY, KUCHENKA, WIEŻA KONTROLNA, ZGRAJA, PONDERABILIA, KOZIOOK, GIMBAZA, POJAZD KOSMICZNY, DYSKALKULIA GRAFICZNA, EFEKT ZATŁOCZENIA, ROZNOSICIEL, PRZÓD, KOMORNIK, MIRAKL, OBRONA STREFOWA, ARCHEOPTERYKS, DESOCJALIZACJA, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, BOMBA KOBALTOWA, OSTRA REAKCJA NA STRES, LUTNIA, RAK, WALC ANGIELSKI, POCHUTNIK TRWAŁY, BILARD FRANCUSKI, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, NAPŁYW, SZŁYK, CALABAZA, SYN MARNOTRAWNY, KOŁPAK, KAMIZELKA RATUNKOWA, REKINY, BYDLEŃ, GAGARIN, SUŁTANIT, OTĘPIENIE, CHRONOLOGIA, ZAKRYSTIA, SSAK, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, ARPEGGIO, ZWINNIK NADOBNY, CEBULA PRZYBYSZOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, ZESTAW, METASEKWOJA CHIŃSKA, MINIALBUM, PRZEŁĄCZNICA, ORGANIZATOR JĄDERKA, SODÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo, wykorzystywane obecnie w nanotechnologii, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TECHNOLOGII ZJAWISKO SAMOOCZYSZCZANIA SIĘ POWIERZCHNI ODKRYTE PO RAZ PIERWSZY U ROŚLIN Z RODZAJU LOTOS NELUMBO, WYKORZYSTYWANE OBECNIE W NANOTECHNOLOGII to:
Hasło Opis krzyżówkowy
efekt lotosu, w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo, wykorzystywane obecnie w nanotechnologii (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT LOTOSU
w technologii zjawisko samooczyszczania się powierzchni odkryte po raz pierwszy u roślin z rodzaju lotos Nelumbo, wykorzystywane obecnie w nanotechnologii (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x