RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU POWSTAŁA WSKUTEK NISZCZĄCEJ I BUDUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PÓL FIRNOWYCH I DŁUGO LEŻĄCEGO ZAMARZNIĘTEGO ŚNIEGU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MORENA NIWALNA to:

rzeźba powierzchni terenu powstała wskutek niszczącej i budującej działalności pól firnowych i długo leżącego zamarzniętego śniegu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU POWSTAŁA WSKUTEK NISZCZĄCEJ I BUDUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PÓL FIRNOWYCH I DŁUGO LEŻĄCEGO ZAMARZNIĘTEGO ŚNIEGU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.510

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, BIOGEN, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, OWRZODZENIE PIERWOTNE, ZDJĘCIA LOTNICZE, ŚLIZGACZ, GOSZYZM, GAZOWY OLBRZYM, PROGRAM, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, PELAGIAL, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, INFORMATOLOGIA, BIAŁA ŚMIERĆ, PASTELOWA NORKA, OKO, ZWARCIE, GUZ, PATROL, EPILIT, GRZYB, LÓD SEGREGACYJNY, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, OŚWIETLENIE, JEZIORO POLODOWCOWE, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ALTOSTRATUS, PLAN PRZESTRZENNY, RZEŹBA, RETENCJA, SZPACHLA, MASECZKA, GEOLOGIA, TRAŁ, TARA, MONTAŻ, DZIEWICA KONSYSTORSKA, RACA, LIGA JĘZYKOWA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, INWERSJA RZEŹBY, AMFIBIA, RZEŹBA, NATO, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, POSTRZAŁ, WITTE, SELENOGRAFIA, WOTUM NIEUFNOŚCI, WYSPA KONTYNENTALNA, ŻAGIEL SKOŚNY, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, USKOK, POTENCJAŁ ZETA, POLE POWIERZCHNI, KIEŁ, AGAMIA, SANKI, SUCHAREK, ODCHYLENIE MAGNETYCZNE, MŁAK, WODA ROZTOPOWA, CZŁOWIEK ŚNIEGU, PAL, ŚNIEG, DZIURA, SPŁAWIK, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, HYPOSTYL, CZESUNCZA, ZAPRASKA, ETYL, RZEKOTKA WIELKA, TERIER AUSTRALIJSKI, KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OCZKO, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, OPARZENIE, SKAŁKA, RZEŹBA, STREFA BUFOROWA, TORF, ZWINIĘCIE ŻAGLI, PODSTAWKA, ŁUPEK TALKOWY, NIECKA, NEOGOTYK, KORYTARZYK, POLERKA, BIAŁA STOPA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, GOLEM, PROPYL, KOTLINA KŁODZKA, TRAŁOWIEC, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, TROP, LIBRACJA, PRZESTRZELINA, AMFITEATR MORENOWY, KATANGA, SZCZĘKA, NAROST, PLEUSTOFIT, PŁATECZEK, LAPIS-LAZULI, RĘKAWEK, GOSPODARSTWO MAŁOROLNE, ZAKŁAD, LODOWIEC, HIPSOMETRIA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE, ANEMIA APLASTYCZNA, BRODAWKA MŁODOCIANYCH, STANDARDBRED, MORENA SPIĘTRZONA, CHMURA KONWEKCYJNA, MOCODAWCA, WŻER, KILOMETR KWADRATOWY, MAKARON, KOPUŁA LODOWA, SKROBAK, ŚWIEŻAK, OPERACJA, ZAWIERUCHA, NIENAUKOWIEC, DYSRUPCJA, DĘBIANKA, VIRGA, PAGÓREK, KOLORY NARODOWE, KOLORY PAŃSTWOWE, PUSZYSTOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, TEMPERATURA MROZU, BYSTRZE, EROZJA GLACJALNA, KOALESCENCJA, MORA, PŁUG ODŚNIEŻNY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, MASKA, ZBIORNIK WODNY, SZTUKI PIĘKNE, OŚLIZGŁOŚĆ, SZOK POURAZOWY, SZKLIWO WULKANICZNE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PALEONTOLOGIA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, PILNICZEK, GNIOTOWNIK, PÓŁKULA, DETERMINIZM GEOGRAFICZNY, DECEMWIRAT, PODRYWKA WĘDKARSKA, TOR, DOLINA RYFTOWA, HAMULEC TAŚMOWY, RZEŹBA ALPEJSKA, FORMACJA SKALNA, LÓD DENNY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, HIPOSTAZA, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, KOLUMNA, BARWY NARODOWE, MILONGA, DOMINATOR, WIEŻA KONTROLNA, DYWESTYCJA, RÓWNOLEŻNIK, PŁATEK, WYDŁUŻALNIK, PERSKIE OKO, TORUS, PION, INFORMACJA NAUKOWA, MIKRORZEŹBA, OBRAZ, WYNIK, POZYTYWIZM LOGICZNY, LINIA ABSORPCYJNA, JAMA, THARSIS, EROZJA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BIOLIT, TABOR, SKALAR, PAPIER ŚCIERNY, INTERCEPCJA, ALFA-BLOKER, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KOŃ POZNAŃSKI, ATMOSFERA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PADÓŁ, NIEBOSKŁON, ALIT, ROPA, WYROŚL, TEMPERA, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, SZTUKA LUDOWA, JEZIORO BIOGENICZNE, BURZA, EROZJA WODNA, ZEZWOLENIE, STREFA POŻAROWA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, MAT, BANIJAS, BIEGUN, JUTRZYNA, KORYTO RZEKI, REPOZYCJA, ZAWIERUCHA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, RACHUNEK POMOCNICZY, WIR PIASKOWY, PASEK, MAREMMANO, OKRES NOACHIJSKI, BORDER, ŚNIEŻYCA, GRAF PLANARNY, SKAPULIMANCJA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ZADYMKA, PÓŁSFERA, PLETYZMOGRAF, REGION, BRUDNA BOMBA, PLATFORMA BOJOWA, ZARYSOWANIE, GRUPA PROPYLOWA, NARODZINY, NIEBIOSY, POTWORKOWATOŚĆ, DRAPAK, ZMROK, PŁUG ŚNIEŻNY, OBSZAR EPICENTRALNY, ŻARÓWKA, NIEBIOSA, ROZCZYN, WIĆ, GEODEZJA WYŻSZA, MIOTEŁKA, WIENIEC, SCAN, GEODEZJA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, TRAŁ, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, MURAKOZI, PUNKT, BIZNESIK, ETERYCZNOŚĆ, HETERODUPLEKS, HYBRYDA, STOŻEK NAPŁYWOWY, KONIEC, WYCIĄG, PRZEDMURZE, REFOWANIE, PŁYWACZEK, OBWÓD ŁOWIECKI, KOMÓRKA, STAROPRAWOSŁAWIE, WYSKLEPEK, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, GŁOWICA, KRAKÓW, PRODUKT, OBNIŻENIE, PODKŁAD GEODEZYJNY, SĘK OTWARTY, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, KREPON, EWOLUCJA, POLEWA PUSTYNNA, MOBIL, GŁOS JĘZYKOWY, RODZINA PATCHWORKOWA, WARSTWA ADSORPCYJNA, PRZEBARWIENIE, KATAKLIZM, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, OPPIDUM, PEBA, DAKTYLOGRAFIA, POŻYTEK, ZABUŻANIN, ?GRUPA ETYLOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.510 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU POWSTAŁA WSKUTEK NISZCZĄCEJ I BUDUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PÓL FIRNOWYCH I DŁUGO LEŻĄCEGO ZAMARZNIĘTEGO ŚNIEGU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU POWSTAŁA WSKUTEK NISZCZĄCEJ I BUDUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PÓL FIRNOWYCH I DŁUGO LEŻĄCEGO ZAMARZNIĘTEGO ŚNIEGU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MORENA NIWALNA rzeźba powierzchni terenu powstała wskutek niszczącej i budującej działalności pól firnowych i długo leżącego zamarzniętego śniegu (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MORENA NIWALNA
rzeźba powierzchni terenu powstała wskutek niszczącej i budującej działalności pól firnowych i długo leżącego zamarzniętego śniegu (na 13 lit.).

Oprócz RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU POWSTAŁA WSKUTEK NISZCZĄCEJ I BUDUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PÓL FIRNOWYCH I DŁUGO LEŻĄCEGO ZAMARZNIĘTEGO ŚNIEGU sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - RZEŹBA POWIERZCHNI TERENU POWSTAŁA WSKUTEK NISZCZĄCEJ I BUDUJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI PÓL FIRNOWYCH I DŁUGO LEŻĄCEGO ZAMARZNIĘTEGO ŚNIEGU. Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

x