OBSZAR NA POWIERZCHNI ZIEMI, RÓŻNEJ WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, NA KTÓRYM, W WYNIKU INTENSYWNYCH PROCESÓW EROZJI, NASTĄPIŁO ROZCIĘCIE PŁASZCZOWINY I ODSŁONIĘCIE UTWORÓW GEOLOGICZNYCH STANOWIĄCYCH JEJ PODŁOŻE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKNO TEKTONICZNE to:

obszar na powierzchni ziemi, różnej wielkości i kształtu, na którym, w wyniku intensywnych procesów erozji, nastąpiło rozcięcie płaszczowiny i odsłonięcie utworów geologicznych stanowiących jej podłoże (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR NA POWIERZCHNI ZIEMI, RÓŻNEJ WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, NA KTÓRYM, W WYNIKU INTENSYWNYCH PROCESÓW EROZJI, NASTĄPIŁO ROZCIĘCIE PŁASZCZOWINY I ODSŁONIĘCIE UTWORÓW GEOLOGICZNYCH STANOWIĄCYCH JEJ PODŁOŻE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.116

CHRZĄSTKA TARCZOWATA, RUSKI, OGNIWO MOKRE, PRZEPAŁ, OPUS, TRÓJKROK, SYNDYKAT, ZAWIERUCHA, KORYTO RZEKI, WĘGIERSKI, MIĘSIEŃ NAJSZERSZY GRZBIETU, LIST KREDYTOWY, CHOROBA REUMATYCZNA, SILNIK SZEREGOWY, TIOL, OBRAZ KLINICZNY, PĘDNIK AZYMUTALNY, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, CISZA, KURATELA, KADASTER, WYCIEK, GREEN, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, SAMOZAGŁADA, PISMO WĘZEŁKOWE, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, MANIA WIELKOŚCI, WOLUMIN, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, BENZYNA SYNTETYCZNA, UJŚCIE, TYLOZOID, BIROFILISTYKA, POWIŚLANIN, LITERATURA DYDAKTYCZNA, SKALA RICHTERA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, CHILIAZM, TRIAL, PRZYSPOSOBIENIE, RYBA WYMARŁA, MIKROFON KWASOWY, SZUM, POZIOM, WEZWANIE DO ZAPŁATY, CZYŚCIEC, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, SZTYCH, LICZEBNIK ZBIOROWY, JEZIORO EWORSYJNE, OKCYDENTALIZM, SKAŁA ILASTA, MATMA, SONORA, PRZEŁĄCZALNIA, SZYLING, ODLEWNIA, SZUMOWINA, ZIEMIA, KORYTARZ POWIETRZNY, PAPILOTKA, GRYMAŚNICA, STREFA, TELEWIZJA SATELITARNA, KONGRUENCJA, EFEKT WYPYCHANIA, UKOP, GNIAZDKO, PŁASZCZ DOLNY, ŁĄCZNIK GAZOWY, WYNIOSŁOŚĆ, TARCZA KRYSTALICZNA, PRZYLGI, STEP, HOROSKOP, EROZJA WĄWOZOWA, PIRAMIDA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, KARA PIENIĘŻNA, POHULANKA, DIALIZOTERAPIA, DWUNASTKA, SZYBA, LEPIARKOWATE, GAŁĘZIAK, DEBEL, PARTIA, ABSYDA, SPACHACZ ZIELONAWY, KAWALEC, NIFE, PACHOŁEK, KSIĘŻYC, PRODUKCJA WTÓRNA, GASTROFAZA, JEZIORO TEKTONICZNE, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, UKŁAD SŁONECZNY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PŁYWAK, LIBRACJA, WOSKOWIEC, OBÓZ PRACY, GRABARZ, CZYNNIK VON WILLEBRANDA, PALARNIA, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, RUCH ODRZUTOWY, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, WIEK PROKREACYJNY, PŁYTA PILŚNIOWA, TRILOFOZAUR, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WIEK POBOROWY, BEZKLASOWOŚĆ, INTENDENT, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, KUKIEŁKA, OPOZYCJA, CUDACTWO, ROZMÓWNICA, OKOLICA, KUCIE, UKŁAD NIEJEDNORODNY, TRESKA, WYPŁYW, PUNKT MECZOWY, JĘZOR OSUWISKOWY, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, HEBRAJSKI, WIEK, HORYZONT, KUŹNICA, MŁYN, ZGRUBIAŁOŚĆ, PIEC TYGLOWY, MANUFAKTURA, PAŹDZIOR, PSYCHOBIOGRAFIA, KASOWNIK, ODWYKÓWKA, KOLPOSKOP, SKALA FAHRENHEITA, OLEFINA, KRAJANKA, GEOGRAFIA, UROJENIE KSOBNE, MERYSTEM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, CZYSTA ALEKSJA, EMPORIUM, MAKS, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, SIAL, ŻŁOBECZEK, KAMIEŃ WĘGIELNY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, LANIE WOSKU, STREFA WOLNOCŁOWA, BRUZDA, GEODEZJA, PROPAGACJA, CZARCI POMIOT, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, MATRYLINEARNOŚĆ, PAK LODOWY, NIESPORCZAK, KSOBNOŚĆ, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KARAT, STRASZAKI, PRZEPAŚĆ, ŻYWE SREBRO, SADNIK, REPUBLIKA ADYGEI, SZURGOT, EKSPRESJA GENU, CHOROBA DEGOSA-KÖHLMEIERA, KORONA, RUDA PABIANICKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, OSTROŻNOŚĆ, GRUCZOLAKORAK, APOGEUM, GRANULACJA, RELA, ANTECEDENCJA, WOLNY, GÓRY FAŁDOWE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, WANNA, PEGAZ, AFEKTYWNOŚĆ, GRAMATYKA, REMIKS, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, BROŃ MYŚLIWSKA, KLUCZ PARTYJNY, KĄT PADANIA, TETRARCHA, TROPOSFERA, SĄŻEŃ KWADRATOWY, ORBITA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, SPUTNIK, SĘK OTWARTY, PSYCHUSZKA, PREFEKT APOSTOLSKI, AKCENCIK, TRĄBKA, SIEDLISKO, JELEŃ WIRGINIJSKI, CERKWISKO, POSEJDON, WYROK SKAZUJĄCY, SKOCZNIA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ROŻEN, TUNDRA, JĘZYK MASZYNOWY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, OBRAZ, NACJA, HYPOSTYL, POLERKA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, BLENDED WHISKY, DŹWIGNICA LINOTOROWA, TELEMARK, SINGIEL, DOWÓD WPROST, PANNA, HOMOSFERA, ŚRODKI PIENIĘŻNE, BŁYSKOTKA, ZAUROPODOMORFY, SUPORT, PIŁKARZ, FAGNAND, CZERWONY NADOLBRZYM, PINGWIN MASKOWY, PIJAK, ELEMENT, KOMÓRKA, GAMEPLAY, SIODEŁKO TURECKIE, ZNAK LICZBY, KIEŁ, MIECHERA, ZAKRES ZNACZENIOWY, BÓBR WSCHODNI, DEFORMACJA MADELUNGA, FALA BALISTYCZNA, STREFA NUMERYCZNA, NIEOBFITOŚĆ, PLOTER KREŚLĄCY, KWIAT LOTOSU, TANGANIKA, FILTR, ZAIMEK ZWROTNY, WIRÓWKA, TINGEL, UKŁAD DYSKRETNY, MODEL POINCARÉGO, MATÓWKA, AUDIOMETRIA, KŁĄB PSZCZELI, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, SKARBNICA, TORPEDÓWKA LOTNA, KOLEBKA, ZASIĘG, PAŃSTWO PRAWNE, GRA WSTĘPNA, ENCKE, ARMSTRONG, ROZKŁAD, KOWADŁO, DZIUPLA, CZESUCZA, MEGASZEW LITOSFERY, OSOCZE KRWI, EKRAN LUMINESCENCYJNY, OBCINAK, APOSELENIUM, WOREK, REGUŁA, SPŁASZCZKOWATE, POLSKI, OGNISKO, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE, REUMATYZM, BACKGROUND, BĄBEL, ?APSYDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.116 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR NA POWIERZCHNI ZIEMI, RÓŻNEJ WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, NA KTÓRYM, W WYNIKU INTENSYWNYCH PROCESÓW EROZJI, NASTĄPIŁO ROZCIĘCIE PŁASZCZOWINY I ODSŁONIĘCIE UTWORÓW GEOLOGICZNYCH STANOWIĄCYCH JEJ PODŁOŻE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR NA POWIERZCHNI ZIEMI, RÓŻNEJ WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, NA KTÓRYM, W WYNIKU INTENSYWNYCH PROCESÓW EROZJI, NASTĄPIŁO ROZCIĘCIE PŁASZCZOWINY I ODSŁONIĘCIE UTWORÓW GEOLOGICZNYCH STANOWIĄCYCH JEJ PODŁOŻE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKNO TEKTONICZNE obszar na powierzchni ziemi, różnej wielkości i kształtu, na którym, w wyniku intensywnych procesów erozji, nastąpiło rozcięcie płaszczowiny i odsłonięcie utworów geologicznych stanowiących jej podłoże (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKNO TEKTONICZNE
obszar na powierzchni ziemi, różnej wielkości i kształtu, na którym, w wyniku intensywnych procesów erozji, nastąpiło rozcięcie płaszczowiny i odsłonięcie utworów geologicznych stanowiących jej podłoże (na 15 lit.).

Oprócz OBSZAR NA POWIERZCHNI ZIEMI, RÓŻNEJ WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, NA KTÓRYM, W WYNIKU INTENSYWNYCH PROCESÓW EROZJI, NASTĄPIŁO ROZCIĘCIE PŁASZCZOWINY I ODSŁONIĘCIE UTWORÓW GEOLOGICZNYCH STANOWIĄCYCH JEJ PODŁOŻE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - OBSZAR NA POWIERZCHNI ZIEMI, RÓŻNEJ WIELKOŚCI I KSZTAŁTU, NA KTÓRYM, W WYNIKU INTENSYWNYCH PROCESÓW EROZJI, NASTĄPIŁO ROZCIĘCIE PŁASZCZOWINY I ODSŁONIĘCIE UTWORÓW GEOLOGICZNYCH STANOWIĄCYCH JEJ PODŁOŻE. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x