ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTEK to:

związek azotu, pochodna amoniaku, w którym wszystkie wiązania azotu z atomami wodoru zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.866

METR SZEŚCIENNY, NITROZWIĄZEK, PRZYLEPNOŚĆ, CHEMIA, LABDAN, CIĄG GŁÓWNY, DUŃSKI, ZWIĄZEK OPERACYJNY, MECHANIZM KORBOWY, FIZYKA SŁOŃCA, CHMIELNICCZYZNA, DĘCIAK, LAKTON, HELING, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, PIERWSZY, KLIMAT MONSUNOWY, NIEWAŻKOŚĆ, PEŁNOROŻCE, IDIOFON, PRZEWÓD GRZEJNY, WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE, KWADRATURA, CHLOREK AMONU, NEUROPRZEKAŹNIK, ZWIĄZEK RADZIECKI, DWUMIAN NEWTONA, HAMULEC CIERNY, INFORMATYKA, KAPUŚCISKO, PUDŁO, KOLAMINA, PARNIK, DACH ŁAMANY, JORDANEK, ALKOHOL BUTYLOWY, MRAŹNICA, WYLĘGARNIA, KIR, ŁOŻYSKO GAZOWE, KRWIOBIEG PŁUCNY, SALWINIOWCE, UJŚCIE, AMYRYNA, RYNEK WTÓRNY, DWORAK, PODKŁAD, HANZA, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CZŁON POŚREDNI, SFORA, EKLIPTYKA, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, PASMO PRZEPUSTOWE, OMLET, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, ALDEHYD GLICEROLOWY, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, KATEGORIA SYSTEMATYCZNA, TASZCZYN PSZCZELI, SOLIPSYZM, WANNA, STREFA EKONOMICZNA, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, EMETYK, JĘZYK PASZTO, MONTAŻOWNIA, POGOTOWIE, WĘDZIDŁO OLIWKOWE, NUNCJUSZ, FILM DROGI, POJEZIERZE, SÓL GORZKA, KWAS HUMUSOWY, GRZEBIĄCE, SILNIK ZAMKNIĘTY, ZAKŁADNIK, MASA SPOCZYNKOWA, KALWARIA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, OFIAKODON, UKRAIŃSKI, GRAF NIESPÓJNY, IZOKWANTA, PREMIERA, MAORYSKI, ZIMOWISKO, MEGALOPOLIS, FILOLOGIA ROMAŃSKA, HAMULEC TAŚMOWY, KONTRPOCHÓD, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, ALPINARIUM, MINIKOSZYKÓWKA, PEPTYD, CISZA, SFINGOLIPID, WODY ŚRÓDLĄDOWE, LOGOGRAF, HETMAN, KRZEMIAN WSTĘGOWY, ANTOWIE, KARBOKATION, KLOCEK, MIETLORZ, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, CHŁÓD, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, REPUBLIKA, PRZEŚCIERADŁO, MOCZNIK, AZYDOTYMIDYNA, KOKTAJL, TRIAL, MONOGAMIA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, JĘZYK EZOPOWY, WIĄZANIE PEPTYDOWE, BRYGADA, ZABURZENIE NASTROJU, CHLOREK RTĘCI(I), KORYTARZ EKOLOGICZNY, HIPOTEKA, SULFONAMID, ROZCIĘCIE, ZARZUELA, FILIACJA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, WOSKOWIEC, KORZONEK NERWOWY, TERMOMETR ALKOHOLOWY, KOLEKTURA, BROWAR, WODOROSIARCZAN, FOTOLAB, TEOLOGIA PLURALISTYCZNA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, GRAF DOSKONAŁY, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, WOJOWNICZOŚĆ, INTERFEJS SIECIOWY, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, ANALIZA, WYKŁADZINA, ITALIAŃSKI, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, ROMANS, JĘZYK FLEKSYJNY, PUNKT EUTEKTYCZNY, ESTRADA, INTERGLACJAŁ, BD, WILK PSZCZELI, MODYFIKACJA, MASKA, MYDLARNIA, KORYTARZ LOTNICZY, KLAN, UZBECKI, SILNIK OBCOWZBUDNY, DRIP, KASZALOT MAŁY, BUSPIRON, MONARCHIA DZIEDZICZNA, NERWICA SPOŁECZNA, KSENOBIOTYK, SEROWNIA, GŁODOWANIE, CESARSTWO, LINIA LOTNICZA, PROCES KONSOLIDACYJNY, TURANIZM, KLASA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, RYNEK FINANSOWY, BIAŁE MAŁŻEŃSTWO, BEZKLASOWOŚĆ, KWAS SELENOWY, AUTODESTRUKCJA, GARA, RUGI, KLĄTWA, KWAS SIARKOWY, EWAKUACJA, DEBL, WYRACHOWANIE, MAŁPI GAJ, SUBSTRAT, ANGIELSKI, LINGA, KWAS FOLIOWY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, TIOL, AEROZOL, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, FEERIA, KORDON SANITARNY, TINGEL, FORMA, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, FARAD, STARY KAWALER, POCZTA PRZYCHODZĄCA, LIPOID, BOMBA TERMOJĄDROWA, MYJNIA SAMOCHODOWA, KLIOCHINOL, PISMO ALFABETYCZNE, PAPILOTKA, KATION AMONOWY, BIAŁA NĘDZA, INDETERMINIZM, CACHE, PĘCHERZYK PŁUCNY, 2-FENYLOETYLOAMINA, MANGANIAN POTASU, MŁOT HYDRAULICZNY, KOŃ POCIĄGOWY, ZWIĄZEK RZĄDU, OBÓZ PRACY, AEROFON, FILOLOGIA KLASYCZNA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, SIARKOSÓL, MANDAT, PUNKT KATECHETYCZNY, AZT, SIEĆ, CYNKOTYPIA, SSE, CZTEROETYLOOŁÓW, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, NITRO, PSYCHUSZKA, ULICA, PROBIERNIA, PENICYLAMINA, GRA NIESKOŃCZONA, USTAWNOŚĆ, ELEKTROFON, APOSELENIUM, WĘZEŁ, KANNABINOID, IMINA, FENOLAN, KUŹNIA, FILOLOGIA NIEMIECKA, KWAS ASKORBINOWY, ARBORETUM, BIAŁKO, MATRYCA LOGICZNA, KWAS KAINOWY, BUTADIEN, MARIAŻ, BŁYSTKA OBROTOWA, CYTRYNIAN, DRINK-BAR, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, IZOPRENALINA, PASIECZYSKO, MLECZAN ETAKRYDYNY, CHLOREK SODU, SEKWENCJA AMINOKWASOWA, DWUPEPTYD, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, CHLOREK RTĘCI(II), RZEŹNIK, ALBUM, NAJEBKA, SINGIEL, WF, PŁYTA GŁÓWNA, STOLICA, BANK GENÓW, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, RYNEK WEWNĘTRZNY, ANTYEGALITARYZM, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, WĘGIEŁ, STEREOIZOMER, KWAS, GROTESKA, GRAF PODSTAWOWY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, WRODZONY BRAK NOSA, AZOTEK KRZEMU, PODATEK, FOREMKA, POPYT DOSKONALE ELASTYCZNY, PROMIENNIK, JAGODOWISKO, STEROWANIE RĘCZNE, KŁĄB PSZCZELI, ŁUSKA, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, ?DEBEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTEK związek azotu, pochodna amoniaku, w którym wszystkie wiązania azotu z atomami wodoru zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTEK
związek azotu, pochodna amoniaku, w którym wszystkie wiązania azotu z atomami wodoru zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast