ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, BARWNIK FOTOSYNTETYCZNY, UCZESTNICZĄCY W ZAMIANIE ENERGII ŚWIETLNEJ NA ENERGIĘ CHEMICZNĄ U BAKTERII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIOCHLOROFIL to:

organiczny związek chemiczny, barwnik fotosyntetyczny, uczestniczący w zamianie energii świetlnej na energię chemiczną u bakterii (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, BARWNIK FOTOSYNTETYCZNY, UCZESTNICZĄCY W ZAMIANIE ENERGII ŚWIETLNEJ NA ENERGIĘ CHEMICZNĄ U BAKTERII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.413

FIOLET WZROKOWY, EV, AZOTEK GLINU, BLASZKA, PRZENIK, ZWIĄZEK NIENASYCONY, KOALICJA, HALOGENOWODÓR, RÓWNANIE STANU, WITAMINA C, CYKLOALKAN, ROŚLINA, ROZMAMŁANIE, KWASEK CYTRYNOWY, CYTRULINA, HEERLEW, PORFIRYNA, GENERATOR, SILNIK INDUKCYJNY, MAKROKOSMOS, PATOTYP, ZALEŻNOŚĆ, AŁAWERDY, TARCIE, AZOTYN POTASU, AGREGACJA, KWAS BENZOESOWY, KEFALINA, SILNIK WIATROWY, OSPAŁOŚĆ, FOTON, GIERULA, CHEMOATRAKTANT, WODOROSIARCZAN, ANALIZA KANONICZNA, RETINOID, CIAŁO ACETONOWE, SULFAMID, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, ENOL, ELEKTRONOWOLT, POLIEN, ZWIĄZEK REWIZYJNY, CHLORAN POTASU, CHEMOTROPIZM DODATNI, DURGAPUR, OBEDIENCJA, GENERATOR ELEKTRYCZNY, NEPER, SIARCZAN MIEDZIOWY, FIMBRIA, KWAS FOSFONOWY, KWAS CYTRYNOWY, DŻUL, BROMOFORM, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, TERATONA TROTYLU, MUMIA, KRZEMOWODÓR, BEZWODNIK, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, KWAS FTALOWY, MAKROPIERWIASTEK, PRZENIK, INOKULACJA, NAWIETRZNIK, ENERGIA PIERWOTNA, SILNIK PNEUMATYCZNY, AMLODYPINA, AMINOTRANSFERAZA, GANGRENA, WYMIENNIK CIEPŁA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, CYJANOHYDRYNA, MALONYLOMOCZNIK, XENON, ZESTAWIENIE, ZWROT, BOROWODOREK, ZWIĄZEK ORGANICZNY, EKTOPLAZMA, AZOTAN(III) POTASU, HENNA, FENOTIAZYNA, FOSFORAN, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SÓL KWAŚNA, BROŃ ATOMOWA, ZWIĄZEK BOKSERSKI, RAWENNA, MANGANIAN, WODOREK, OKSYM, BOMBA ATOMOWA, KWAS AKRYLOWY, GLUKURONID, RZEŚKOŚĆ, ENERGIA ROZPADU, LUMINOFOR, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, PAKIETOWIEC, KWAS MALONOWY, UKŁAD JEDNOFAZOWY, TURBINA CIEPLNA, BRYGADA, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, ROUBAIX, SUROWIEC ENERGETYCZNY, ARMIA, LIT, BROŃ PNEUMATYCZNA, ENERGETYKA WIATROWA, KONFEDERACJA, NADCHLORAN POTASU, KOLEKTOR, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, NADJODAN SODU, KOMPLEKS, ALLER, LEUNA, BARWNIK SPOŻYWCZY, TYTAN, BIDŻAPUR, ATOMISTYKA, NIEDOŁĘGA, SONDA MOLEKULARNA, LABDAN, STERYD, KOGNAT, NUKLEOTYD, PROTEINA, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZUJNIK GENERACYJNY, TLENOWODÓR, KONKUBINAT, KOROZJA BIOLOGICZNA, PRZESYŁ, BUTADIEN, ZŁOTO, ZERO BEZWZGLĘDNE, BŹDZINA, CZERWIEC, HYDROKSYAMINA, KWAS PALMITYNOWY, ANTYOKSYDANT, PAS RADIACYJNY, SANGER, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, CIAŁKO KETONOWE, SZCZELIWO, CHLOREK SREBRA, CHLOREK RTĘCI(I), KWAS SALICYLOWY, AZOTYN, WZÓR CHEMICZNY, BUDYNEK PASYWNY, SAPROFIT, ATOMOWOŚĆ, BIOREGULATOR ROŚLINNY, CHOLESTEROL, HANZA, CHLOREK SODU, JIUJIANG, RYTUAŁ, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, KAROTENOID, KWAS DICHROMOWY, CEFTRIAKSON, ELEKTRONOWOLT, KWAS PIKRYNOWY, ENALAPRYL, PAŃSTWO MŁODZI, NITROAMINA, DIMERKAPROL, PROPRANOLOL, DIMETYLOETANOLAMINA, CIAMCIA, ZWIĄZEK, LINGAM, KETONOKWAS, TUNEL MORRISA-THORNE'A, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, SALBUTAMOL, STEROL, KOGENERACJA, SPOWALNIACZ, PRZEWÓD, MERKUROCHROM, KWAS WALPROINOWY, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, LORENS, GENTAMYCYNA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, POLITYKA DYSKONTOWA, URANOWIEC, SUMGAIT, CHINON, EMISJA WTÓRNA, FETOPATIA CUKRZYCOWA, KRYTERIUM STEROWANIA, GULBARGA, NEUROMEDIATOR, MEGATONA TROTYLU, CHEMOTROPIZM UJEMNY, TRUP, EPITLENEK, NEUROPRZEKAŹNIK, WYSPA BARIEROWA, METABOLIZM ENERGETYCZNY, BEZWODNIK FTALOWY, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, FLUORESCEINA, TAŚMOWY, UKŁAD HETEROGENICZNY, NADTLENEK, PIOCYJANINA, CHLOREK AMONU, SFERA DYSONA, PODATEK, SILAN, KALORIA, BARWNIK NATURALNY, CHLOREK WAPNIA, BIOPIERWIASTEK, SUMAK, ALDOL, KSANTOFIL, BATERIA SŁONECZNA, FOTOSFERA, ODZYSK, SYMETYKON, ALDEHYD, ROZSADNIK, ŁOPATKA, DINUKLEOTYD FLAWINOADENINOWY, DESYKANT, BOROWODOREK LITU, CZERWIEŃ, KWAS POROSTOWY, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, PALIWO JĄDROWE, KARBOKSYLAZA, ANTYMONEK GLINU, ZWIĄZEK ŁOWIECKI, KWAS NUKLEINOWY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, TLENOCHLOREK, CIAŁKO ZIELENI, TYMOLOL, BIBLIZM, IMINA, REHOWOT, CIEPŁO, SREBRO, CHLOREK, LAKTYD, BROŃ JĄDROWA, ZWIĄZEK, JANOWIEC, STEROID, NUKLEOZYD, KWANT, NAPĘD ELEKTRYCZNY, ZWIĄZEK RADZIECKI, ENERGOCHŁONNOŚĆ, KOŁO DEPTAKOWE, TRINITROFENOL, ENERGIA WIATROWA, JURNOŚĆ, INDUKTOR, BOREK, TURBINA AKCYJNA, DAPSON, WODOROTLENEK BARU, ALDEHYD MRÓWKOWY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, INDETERMINIZM, PURYNA, HELIOTROP, ALLEN, KSENOBIOTYK, ZWIĄZEK KOLARSKI, KOCIE OKO, ZWIĄZEK ZGODY, WIĘŹ, KWAS CHLOROGENOWY, ANGARSK, KWAS WĘGLOWY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, OGNIWO SŁONECZNE, REDUKTOR, HOMOSFERA, KAROTEN, WODOROTLENEK SODOWY, SILNIK WODNY, CHLOROMETAN, AZULEN, SUBSTANCJA OBCA, ?ASOCJATYWNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.413 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, BARWNIK FOTOSYNTETYCZNY, UCZESTNICZĄCY W ZAMIANIE ENERGII ŚWIETLNEJ NA ENERGIĘ CHEMICZNĄ U BAKTERII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, BARWNIK FOTOSYNTETYCZNY, UCZESTNICZĄCY W ZAMIANIE ENERGII ŚWIETLNEJ NA ENERGIĘ CHEMICZNĄ U BAKTERII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIOCHLOROFIL organiczny związek chemiczny, barwnik fotosyntetyczny, uczestniczący w zamianie energii świetlnej na energię chemiczną u bakterii (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIOCHLOROFIL
organiczny związek chemiczny, barwnik fotosyntetyczny, uczestniczący w zamianie energii świetlnej na energię chemiczną u bakterii (na 17 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, BARWNIK FOTOSYNTETYCZNY, UCZESTNICZĄCY W ZAMIANIE ENERGII ŚWIETLNEJ NA ENERGIĘ CHEMICZNĄ U BAKTERII sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, BARWNIK FOTOSYNTETYCZNY, UCZESTNICZĄCY W ZAMIANIE ENERGII ŚWIETLNEJ NA ENERGIĘ CHEMICZNĄ U BAKTERII. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x