ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI PRZENOSZĄ SYGNAŁY POMIĘDZY NEURONAMI (KOMÓRKAMI NERWOWYMI) POPRZEZ SYNAPSY, A TAKŻE Z KOMÓREK NERWOWYCH DO MIĘŚNIOWYCH LUB GRUCZOŁOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NEUROMEDIATOR to:

związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 13 lit.)NEUROPRZEKAŹNIK to:

związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 15 lit.)NEUROTRANSMITER to:

związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 15 lit.)TRANSMITER to:

związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI PRZENOSZĄ SYGNAŁY POMIĘDZY NEURONAMI (KOMÓRKAMI NERWOWYMI) POPRZEZ SYNAPSY, A TAKŻE Z KOMÓREK NERWOWYCH DO MIĘŚNIOWYCH LUB GRUCZOŁOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.431

PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, GNEJS OCZKOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ALDEHYD MRÓWKOWY, OWOC, GNAT, TILAKA, MODA, FAWOREK, AMERYKAŃSKOŚĆ, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, PIÓRO, DRABINOWIEC MROCZNY, KSIĄŻKA DOTYKOWA, DRABKA, FORMACJA DEFENSYWNA, GALÓWKA, SILNIK SKOKOWY, AZOLLA, ORGIA, JAK, UMOWA ADHEZYJNA, TEKA, PÓŁCIEŃ, DIKETON, SIEĆ ROZDZIELCZA, DOM, ODTWÓRSTWO, AZOTEK GLINU, JAZ, BAZA NOCLEGOWA, CYNK, KUM, GENIUSZEK, UGNIATARKA, MILANEZ, OLIWA Z OLIWEK, DRACHMA, BAGIENNIK OBŁY, CZARNINA, NIECZUŁOŚĆ, KRAJ NORDYCKI, WSPARCIE, MUCHINA, PODZIAŁ, CUG, UDAR MÓZGOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, EDYCJA, CZÓŁNO, ANTRYKOT, KISIEL, KORONA SŁONECZNA, KATASTROFA, SZPONA, ZĘBORÓG, WIETRZENIE FIZYCZNE, CHLOREK SREBRA, NAMASZCZENIE CHORYCH, DOKTOREK, AUTOLIZA, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, OTTER, DWUFENYL, BRODAWKOWIEC CZYSTY, OSPAŁOŚĆ, GASTROFAZA, KĄT OSTRY, SLAJS, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ALIANT ZACHODNI, KANAŁOPATIA, KOLEJ LINOWA, ENTEROKOK, KOŁPAK, HIERARCHIA, GALASÓWKA, HELLEŃSKOŚĆ, JEDNOSTKA NAUKOWA, DYFTYK, PAŃSTWO MACIERZYSTE, PRZENIK, PLAN PRZESTRZENNY, KOMIN, BRAMOWNICA, PRYNCYPAŁ, BARYCENTRUM, LEJBIK, ŁUPEK ROPNY, ZARAZA, SZAŁAS, PODPŁOMYK, SZCZOTECZKA, EDAMMER, RÓG, PŁYN ETYLOWY, DRAM, JEZIORO POLODOWCOWE, ZASADA REAFERENCJI, WIHAJSTER, KLON, AUTOBUS SZYNOWY, AUGUR, MIEDZIOWIEC, MOZART, ZBIÓRKA, ODMIANKA, EFEZ, MANDARYŃSKI, ŁOPATACZ, KASZTANEK, KAMIEŃ, BOLA, RESPONDENT, POSIADŁOŚĆ, PAS, MIECZ SZYBROWY, SZKODNIK, PREFEKT, FIGOWIEC POSPOLITY, DOCHÓD NARODOWY, MODRASZKOWATE, KOŻUSZYSKO, DESER, OBRONA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, NAFCIARSTWO, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, EPOKSYD, RADAR GEOLOGICZNY, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, BOCZNIK, PRZEŻYCIE, TABLICA STEROWNICZA, PODBIERACZ, LIST ŻELAZNY, SPUSZCZENIE, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, WĘGLOWODAN, ROLETKA, EUTEKTYKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, CZTEROTAKT, ZOOCHORIA, DOLMAN, KRÓCICA, TRITERPEN, KIŚĆ, WYZWANIE, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ZAPONA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, BULWA, PROEPIDEMIK, ANON, CEFTRIAKSON, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OPERACJA, ALKAMINA, PRÓBNIK, CIĄGŁY ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, OBEDIENCJA, BEZIMIENNOŚĆ, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, DZIEWUSZKA, BEZUCZUCIOWOŚĆ, WYROCZNIA, LICHWIARSTWO, SPIRYTUS DRZEWNY, SATELITA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, DZIESIĄTY, GŁOS, BROKATELA, TEATR, ŁASKAWCA, SPARING, ŚLĄSKOŚĆ, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, INERCYJNOŚĆ, GOŁĄBKI, SAKRALIZACJA, SYMBOL, REZERWACJA, LITERATURA PIĘKNA, GERMAŃSKI, CERKIEWSZCZYZNA, ETERIA, PRZESZUKANIE, LUK ŁADUNKOWY, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, TRASZKA GÓRSKA, GRA WYŚCIGOWA, ŁAWNIK, ZATOKA, MAJĄTEK, MONARCHIA DESPOTYCZNA, BLIN, PRZEMIENNIK AMATORSKI, MARK, SCHWANNOMA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZALEWA, KONCENTRAT, MALARZ, KATEGORIA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, OSTATNIE PODRYGI ZDYCHAJĄCEJ OSTRYGI, HYDROKSYBENZEN, SŁODZIAK, ŹRÓDŁO, KRÓLOWA RENET, GIMNASTYKA MÓZGU, D, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, METAKRYLAN METYLU, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, BYLINA, BARCIAK, METALOCERAMIKA, KROS, ZIELENICE WŁAŚCIWE, SUCHOWIEJ, DACH, FARERCZYK, SALA, KIJ BEJSBOLOWY, PODUSZKA CIĄŻOWA, ASNYKOWIEC, ANTYBIOZA, PARK MIEJSKI, ŚCIANA, AEROZOL, MARAZM, PRAWO WIELKICH LICZB, PRZEDZIAŁ CZASOWY, SPACHACZ ZIELONAWY, PIRYMIDYNA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, SZTUKA DEKORACYJNA, KOLOKATOR, NIECZYNNOŚĆ, ANTENA SATELITARNA, SEKS, AGENCJA RATINGOWA, RYNKA, EPISKOPAT, LIST PASTERSKI, KOPALINA LECZNICZA, PERSPEKTYWA, SKAŁA ALITOWA, WYRAZ, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, PATRZAŁKI, PSOTA, PUBLIKACJA, KAMERTON, PERTURBACJA, ADIDASEK, KIT, NARZĄD LIMFATYCZNY, TEST, KWAS MLEKOWY, ZBIOREK, BALONET, BRZOZOWATE, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ODPOWIEDŹ, ŚLEDŹ, POWAŻNY WIEK, MOC WYTWÓRCZA, ZAOPATRZENIE, DOMINIUM, MARTWOTA, FASZYNA, BRZYDOTA, UKŁAD FIZYCZNY, TARNOWIANKA, HERBATA, GLORIA, BADYL, OKULARY, GWAJAK, TKANKA TWÓRCZA, TALAR, BRAND, GRUPA ARYLOWA, KREACJA PIENIĄDZA, STOPIEŃ NAUKOWY, GRUPA WSPARCIA, LOTNICTWO WOJSKOWE, ŁASKUN, USENET, DEPRESJA, JODAN(VII) SODU, CHRZEST, NIELLO, ALKIERZ, CYLINDER, ?TRANSWESTYTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.431 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI PRZENOSZĄ SYGNAŁY POMIĘDZY NEURONAMI (KOMÓRKAMI NERWOWYMI) POPRZEZ SYNAPSY, A TAKŻE Z KOMÓREK NERWOWYCH DO MIĘŚNIOWYCH LUB GRUCZOŁOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI PRZENOSZĄ SYGNAŁY POMIĘDZY NEURONAMI (KOMÓRKAMI NERWOWYMI) POPRZEZ SYNAPSY, A TAKŻE Z KOMÓREK NERWOWYCH DO MIĘŚNIOWYCH LUB GRUCZOŁOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NEUROMEDIATOR związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 13 lit.)
NEUROPRZEKAŹNIK związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 15 lit.)
NEUROTRANSMITER związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 15 lit.)
TRANSMITER związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NEUROMEDIATOR
związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 13 lit.).
NEUROPRZEKAŹNIK
związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 15 lit.).
NEUROTRANSMITER
związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 15 lit.).
TRANSMITER
związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do mięśniowych lub gruczołowych (na 10 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI PRZENOSZĄ SYGNAŁY POMIĘDZY NEURONAMI (KOMÓRKAMI NERWOWYMI) POPRZEZ SYNAPSY, A TAKŻE Z KOMÓREK NERWOWYCH DO MIĘŚNIOWYCH LUB GRUCZOŁOWYCH sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓREGO CZĄSTECZKI PRZENOSZĄ SYGNAŁY POMIĘDZY NEURONAMI (KOMÓRKAMI NERWOWYMI) POPRZEZ SYNAPSY, A TAKŻE Z KOMÓREK NERWOWYCH DO MIĘŚNIOWYCH LUB GRUCZOŁOWYCH. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x