DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTEM LUB PRZEDMIOTEM JEST COŚ PRZETWÓRCZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZETWÓRCZOŚĆ to:

działalność, której efektem lub przedmiotem jest coś przetwórczego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTEM LUB PRZEDMIOTEM JEST COŚ PRZETWÓRCZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.313

EKOGROSZEK, CEGŁA SUSZONA, EGZERCYCJA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, FAŁSZERZ, TONAŻ, MISJA, CIAPATY, SKUMBRIA, PIESZCZOCH, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, KRYTERIUM CAŁKOWE, OKRES INTERGLACJALNY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, BLUZA, ZNACHOR, TWIERDZENIE LAGRANGE'A, ZASADA MACHA, WIELKI PORZĄDEK, RÓŻA SKOCZKOWA, KSIĘŻNICZKA, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, DYBUK, SIODŁO, NAFTOWNICTWO, EUCHARYSTIA, DIAMAGNETYK, NOŚNIK, ASNYK, ŚRODKI, ŚMIERDZIEL, WYSYPKA, BIOTRANSFORMACJA, KOSMETYK KOLOROWY, WNĘKA WĄTROBY, WOTUM ZAUFANIA, DEIZM, BERA, TELEKONWERTER, ŻYWOPŁOCIK, PRZELICZNIK, WORECZKOWY, ODPŁYW, DOŚWIADCZENIE, BEŁT, PREFEKT APOSTOLSKI, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PRAŻMO, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, PROFIL, EKSPRESJA GENU, KOMPARYCJA, PALIWO GAZOWE, HELIOFIT, FAJKA, PRZECZYSTOŚĆ, BIELMO, ŚNIEŻNIK, EMFAZA, KOŁO SEGNERA, SKÓRNIK, SZTYLPY, KĄT PROSTY, JEZIORO LODOWCOWE, DIOGENIT, POMNIK, CHROMBUCYL, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, BRZYDACTWO, JĘZYK FORMALNY, OBRONA, PRZYSTRÓJ, PODCHWYT, PODSIEĆ, MROŻONKA, SADOWISKO, SERYJNY MORDERCA, BAWOLEC, SPŁUKIWANIE, LEGENDA, APROBATA, TORPEDA AKUSTYCZNA, PSIKUS, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, KSIĄŻĄTKO, DŁUŻNIK WEKSLOWY, WOLE OKO, CZWÓRKA, NADGORLIWOŚĆ, ŁOPATACZ, BIAŁA STOPA, PIESIO, NIESPIESZNOŚĆ, SUCHY TYNK, BOKSERKA, GATUNEK MIESZANY, SATELITA, DEPORTACJA, NIEBO W GĘBIE, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, FALC, KOROWAJ, OPOZYCJA RELEWANTNA, ODTWÓRCA, PLAFON, ELITARNOŚĆ, JĘZYKI BANTU, KRYMINALISTYKA, ZEBROID, MONITOR, RING, MATERIA, GORSET ORTOPEDYCZNY, SZPADA, WANIENECZKA, AUTOBUS, SEQUEL, FRANCUSKOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, CIEMNA ENERGIA, EDUKATOR, SZCZODRZENIEC, FACH, DOPŁATA OBSZAROWA, GOŹDZIANKA, STYGON, TEREN ZIELENI, RADIACJA ADAPTATYWNA, KOLORYSTYKA, BRUDAS, GŁUPTAS, SMOCZA KREW, STAN POSIADANIA, POLSKOŚĆ, REKOLEKCJE, WIADRO, KOZIBRÓD, PODPORA, KWINTA, OPOZYCJA, MELFALAN, NADDATEK, REGULARNOŚĆ, LANGUSTYNKA, TEFLON, FORMULARZOWOŚĆ, ZMOWA, FUNKCJA ACKERMANNA, PRZEKOPNICA WIOSENNA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, ŁUPEK WĘGLISTY, FITONCYD, KIEROWNIK BUDOWY, PRZEDSCENIE, PORCELANA STOŁOWA, NAPPA, COASTER, SZKOCKOŚĆ, LEPTOPLEURON, BOGUMIŁ, SZYPUŁKA, MA, OGŁOSZENIE, UŻYTEK LEŚNY, PISEMKO, MIETLORZ, RÓG, EKSKLUZYWIZM, TORII, GRZYB NADRZEWNY, MOŁOTOW, LOKATA DYNAMICZNA, KAMIEŃ, CIĘGNO NAPĘDOWE, STREETBALL, SIŁA ROBOCZA, PĘTO, UNISTOR, MASZYNA TŁOKOWA, INTROIT, KIESZONKA, ŁAWA KOMINIARSKA, GRÓD, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, PASSEPIED, ZMORA, SZCZENIACZEK, TURBINA PROMIENIOWA, MYSZ, MANAGER, AUTOCASCO, JEDENASTKA, STARZEC, AVIZO, TRUBADUR, SZYFON, KŁOPOTANIE SIĘ, PUSZKARZ, DWURÓG, BEZCIELESNOŚĆ, STARSZY CZŁOWIEK, PALLADION, FORMALISTA, CHIŃSKOŚĆ, WYRĘBA, PTASZNIK GOLIAT, FASOLKA MUNG, BIEGŁOŚĆ, PRZERAŹLIWOŚĆ, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, WODNICZKA, WIDELCZYK, OMYŁKA, GĘSTOŚĆ, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, PORZĄDEK, SONANT, NARÓD, BEZNADZIEJA, PRZYLEPNOŚĆ, APTECZKA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, RETENCJA, REAKCJA KATALITYCZNA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, GRZYWNA, TOR, PLASTYKA, SUBTELNOŚĆ, SYSTEM POWIERNICZY, MANEŻ, ANTAGONISTA, GRACJALISTA, DEROGACJA, KOPUŁA, DZIAŁANIE, KAZALNICA, WERYFIKACJA, BIELIDY, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, PRÓBA JĄDROWA, CIAŁKO MRÓWCZE, FIGA Z MAKIEM, KROSOWNICA WIZYJNA, FILIŻANKA, STAROŚCIŃSKI, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, SŁOBODA, ZWOLNIENIE, ODMIANA UPRAWNA, KRETYŃSKOŚĆ, STARA DUPA, ZAKUTY ŁEB, CALYPSO, TŁUSTE LATA, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ALABAMA, LARGO, FORMA, WIESZAK, TOTEM, PIERWSZA DAMA, KARP PO KRÓLEWSKU, SIEDEMDZIESIĄTKA, KŁĘBCZAK, KOSZATNICA, ABSOLUTYZM, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, GALANTYNA, TARCZA, CZARNUCH, ŚMIEĆ, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PRAGMATYCZNOŚĆ, KREACJA PIENIĄDZA, JĘZOR LODOWCOWY, PAROWANIE, POCIĄG, NIEDOZWOLONOŚĆ, STOSINA, PERTA, BOMBIARZ, WIDZOWNIA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PRZECIĘTNIACTWO, KONFIGURACJA, AKTORKA, DYPTYK KONSULARNY, TAKSYDERMIA, OŚWIETLENIOWIEC, INSTYTUT, JĘZYK TAMILSKI, RYJEK, SAMOWOLA, ?PIENIĄDZ TOWAROWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.313 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTEM LUB PRZEDMIOTEM JEST COŚ PRZETWÓRCZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTEM LUB PRZEDMIOTEM JEST COŚ PRZETWÓRCZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZETWÓRCZOŚĆ działalność, której efektem lub przedmiotem jest coś przetwórczego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZETWÓRCZOŚĆ
działalność, której efektem lub przedmiotem jest coś przetwórczego (na 13 lit.).

Oprócz DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTEM LUB PRZEDMIOTEM JEST COŚ PRZETWÓRCZEGO sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DZIAŁALNOŚĆ, KTÓREJ EFEKTEM LUB PRZEDMIOTEM JEST COŚ PRZETWÓRCZEGO. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x