RÓŻNE FIZYCZNE OBIEKTY (NP. CIECZE, GAZY, NASIONA) POMIESZANE CELOWO W OKREŚLONYCH PROPORCJACH, Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU; MATERIA, SUBSTANCJA, KTÓRA JEST ZROBIONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SKŁADNIKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESZANKA to:

różne fizyczne obiekty (np. ciecze, gazy, nasiona) pomieszane celowo w określonych proporcjach, z myślą o praktycznym zastosowaniu; materia, substancja, która jest zrobiona z więcej niż jednego składnika (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIESZANKA

MIESZANKA to:

połączenie różnych elementów, które nie istnieją fizycznie (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓŻNE FIZYCZNE OBIEKTY (NP. CIECZE, GAZY, NASIONA) POMIESZANE CELOWO W OKREŚLONYCH PROPORCJACH, Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU; MATERIA, SUBSTANCJA, KTÓRA JEST ZROBIONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SKŁADNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.632

PŁAT, GEN DOMINUJĄCY, TANK, ARCHAICZNOŚĆ, MUNDSZTUK, BIZNES WOMAN, SZPONDER, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, MARA, ROZKRUSZKI, POWOLNOŚĆ, MONOTERAPIA, ŚREDNIACTWO, ETER, REZONANS, LEKARSTWO, STAN WODY, PRZYJEZDNY, TANCERZ, LICZBA ALGEBRAICZNA, KARMA, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, RECESJA LODOWCA, BARWA DŹWIĘKU, SAŁO, TEOGONIA, MOKROŚĆ, WŁÓKNO, CICHODAJKA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, K.C, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, APOLIŃSKOŚĆ, MAGISTER, RÓJKA, MAPA GEOLOGICZNA, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, MINIA, ESKIMOSEK, PURANA, RĘBNIA ZUPEŁNA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, GLOSA, MECHANIZM KORBOWY, LOT, KSIĄŻKA KUCHARSKA, ANOMIA, OLDBOY, TOPNIK, WELWET, SPRAWNOŚĆ, PAS, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, PRZESŁANKA, NIENAGANNOŚĆ, NIEJEDNORODNOŚĆ, PTASZĄTKO, EUDAJMONIZM, ZALESIANIE, DEMOKRATKA, KANONIK, GORĄCZKA, NERW BŁĘDNY, ANTOWIE, TURBINA POWIETRZNA, PAPROTKA, KOMORA PŁYWAKOWA, CHLEBOWIEC, RETRO, PODNÓŻEK, POBIAŁKA, WĘZEŁ, SIARCZEK, LARGO, CHUDOŚĆ, FORMALISTA, BIOCENOZA, IRLANDZKOŚĆ, PÓŁMISEK, ASTROGRAFIA, TROJAN, PROPILEJE, FAWORYT, KOMUNALKA, DECYZJA OPTYMALNA, PATRONKA, KRWIOPIJCA, KONFEKCJA, WOLNOAMERYKANKA, ODWRACACZ CIĄGU, CENOBIORCA, POEMAT OPISOWY, ŻABIA LASKA, ODJEMNIK, LICZNIK PRĄDOWY, PARA 0, GRZYB ZAJĄCOWY, PRAPŁETWIEC CZARNY, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, SAMOZAPŁON, ROZGRZEWACZ, MICKIEWICZ, WIECZNE PIÓRO, MASA GRAWITACYJNA, PRYZMAT PENTAGONALNY, ZŁO, ALTANNIK FIOLETOWY, NIEZBĘDNOŚĆ, GRZYB WOLAK, PULPIT, SIODŁO OGÓLNOUŻYTKOWE, DZIECINNOŚĆ, ŚMIECIARZ, MENADŻER, WYPŁYW, PASOŻYT MONOKSENICZNY, CZYSTKA ETNICZNA, BEKON, ŁOPIAN, KRWIOLECZNICTWO, KLAUZULA HORNA, DOBRO PRYWATNE, OPAKOWANIE, ANTYKWA, PŁÓTNO, POŻĄDLIWOŚĆ, PRZYCZYNA CELOWA, BECHER, NANOFILTRACJA, JEZIORO DYSTROFICZNE, CIEŃ, POZIOM, OPASKA BRZEGOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, NEFELIN, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, WYJADACZ, TUSZ, ŻYWOTNIK, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, BOJAŹŃ BOŻA, DRAPIEŻNOŚĆ, WYRAZ PODSTAWOWY, INKOHERENCJA, PODATEK KATASTRALNY, DOKTOREK, RABV, WALUCIARZ, PALETA, MLON, RELING, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, RĘKAWEK, STOPKA, DRIOPITEK, ROŚLINA WYMARŁA, NIECHLUBNOŚĆ, LAPIS-LAZULI, UPARCIUCH, PODSTAWKA, HOPKI, UKRZYWDZONY, HELIOFIZYKA, GRZYB ZAJĘCZY, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, AGREGATOR, ZMIENNOKSZTAŁTNY, STUDIUM, ANALIZA KANONICZNA, SERCE, POLIGYNIA, PACAN, ARNIKA GÓRSKA, POTĘGA, HURTOWNIA DANYCH, ANALFABETKA, MAKUCH, POWIEŚĆ FANTASY, PROWOKACYJNOŚĆ, RADIESTETA, NIESZLACHETNOŚĆ, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, WYMIENIACZ, BADANIA OPERACYJNE, MEDIUM, CZŁOWIEK CZYNU, SUBSTANCJALIZM, KURHAN, BRACTWO RÓŻAŃCOWE, BIZNES, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, KRĘGOWIEC, BABOCHŁOP, WYZNANIE MOJŻESZOWE, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, ZRZESZONY, PRZYSADKA MÓZGOWA, WICEMISTRZ, PARAFRAZA, BECZKA ŚMIECHU, MIĘKKOŚĆ, SULFON, NAPĘD, NIEDOROZWÓJ, DODATEK BRANŻOWY, ZNACZENIE, PRZEZORNOŚĆ, EMISJA PIENIĄDZA, FEMINIZM MARKSISTOWSKI, MEGAPOZYTYW, ASYSTENTKA, GRAF DOSKONAŁY, WALEC ELIPTYCZNY, NAPALM, WIZERUNEK, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, DODATEK KOMPENSACYJNY, CHRZEST, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, SAMOAKTUALIZACJA, SAMODZIERŻCA, BRACHYCEFALIA, CZERWONE ŚWIATŁO, ŚREDNIA WAŻONA, STENWANTA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, MARYJNOŚĆ, URODZENIE MARTWE, OGNIWO GAZOWE, KAPITULANT, SZKARADZIEŃSTWO, NIESPOKOJNOŚĆ, ROZPRAWKA, ŚLAD PAMIĘCIOWY, PŁYTA DETONACYJNA, LINIA, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, KĄPIEL LECZNICZA, STOP DRUKARSKI, UNYTKO, ALBUM, STEREOTAKSJA, MIĘSO RYBY, WYROŚL, SACZEK, PODUSZKA, NORKI, MASYWNOŚĆ, SMAR, OCHLAPTUS, PROTOTYPOWOŚĆ, DOPPELGANGER, WYCHOWANKA, JUNKIER, CINKCIARZ, NIESTOSOWNOŚĆ, CZUWAK, SUPERKLIENT, KLON, MILICJA, PRZYGOTOWANIE, FANTAZJA, ORGAN SPÓŁKI, OBŁÓG, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, NAJEZDNIK, GRUPA IMIENNA, TAPIROWATE, TRANSKRYPCJA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, MASZYNA SYNCHRONICZNA, GOOGLE, DYDELFOWATE, HIPERPRZESTRZEŃ, KOŁOWIEC, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MELODIA, NIEŚWISZCZUK CZARNOOGONOWY, PRZĄDKA, ŚWIATŁO CHEMICZNE, PRZESIEWACZ, PASIBRZUCH, MDŁOŚĆ, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ROŚLINA AKWARIOWA, ROPNICA, WARTOŚĆ NOMINALNA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, KANCIASTOŚĆ, MATERIAŁ SIEWNY, LOGOGRAF, SŁUŻALEC, ODDZIAŁ, ODSŁONA, RACA, KREDYT STUDENCKI, PUSZCZALSKA, ?MNICH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓŻNE FIZYCZNE OBIEKTY (NP. CIECZE, GAZY, NASIONA) POMIESZANE CELOWO W OKREŚLONYCH PROPORCJACH, Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU; MATERIA, SUBSTANCJA, KTÓRA JEST ZROBIONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SKŁADNIKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RÓŻNE FIZYCZNE OBIEKTY (NP. CIECZE, GAZY, NASIONA) POMIESZANE CELOWO W OKREŚLONYCH PROPORCJACH, Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU; MATERIA, SUBSTANCJA, KTÓRA JEST ZROBIONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SKŁADNIKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIESZANKA różne fizyczne obiekty (np. ciecze, gazy, nasiona) pomieszane celowo w określonych proporcjach, z myślą o praktycznym zastosowaniu; materia, substancja, która jest zrobiona z więcej niż jednego składnika (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESZANKA
różne fizyczne obiekty (np. ciecze, gazy, nasiona) pomieszane celowo w określonych proporcjach, z myślą o praktycznym zastosowaniu; materia, substancja, która jest zrobiona z więcej niż jednego składnika (na 9 lit.).

Oprócz RÓŻNE FIZYCZNE OBIEKTY (NP. CIECZE, GAZY, NASIONA) POMIESZANE CELOWO W OKREŚLONYCH PROPORCJACH, Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU; MATERIA, SUBSTANCJA, KTÓRA JEST ZROBIONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SKŁADNIKA sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - RÓŻNE FIZYCZNE OBIEKTY (NP. CIECZE, GAZY, NASIONA) POMIESZANE CELOWO W OKREŚLONYCH PROPORCJACH, Z MYŚLĄ O PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIU; MATERIA, SUBSTANCJA, KTÓRA JEST ZROBIONA Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO SKŁADNIKA. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x