Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: METAL LUB INNA SUBSTANCJA DODANA W NIEWIELKICH ILOŚCIACH DO STOPU W CELACH MODYFIKACJI PEWNYCH JEGO CHARAKTERYSTYK

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DODATEK STOPOWY to:

metal lub inna substancja dodana w niewielkich ilościach do stopu w celach modyfikacji pewnych jego charakterystyk (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METAL LUB INNA SUBSTANCJA DODANA W NIEWIELKICH ILOŚCIACH DO STOPU W CELACH MODYFIKACJI PEWNYCH JEGO CHARAKTERYSTYK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.531

WĄTROBIANKA, AUTOMOBILKLUB, PODTYP, ILOCZYN BLASCHKEGO, KOŃ, PRZEPITA, FRAZEOLOGIZM, LOT, ŚWIDOŚLIWKA, LITWAK, ZAPALNIK UDERZENIOWY, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, LIKENOPS, DZIELNICA, JAZ, KUCZBAJA, GYMKHANA, STOPIEŃ ETATOWY, LEWOSKRZYDŁOWY, SKOMPROMITOWANY, PROTOROZAUR, ELOPSOPODOBNE, FRYWOLITKI, BUŁAN, NIENARUSZALNOŚĆ, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, PRZESŁONA, TUBING, BEZPIECZNIK, ADAGIO, KOTŁOWNIA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, UKŁAD ADAPTACYJNY, BULWA, SYSTEM, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ANUROGNAT, TEST, SAKLA, ZARZĄD, OZIMINA, LEKTOR, MORENA, ŁAKNIENIE SPACZONE, ABRAZJA, TRÓJKĄT, FASETA, BIAŁA SALA, JEZIORO DRUMLINOWE, TYLOZOID, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BIOPREPARAT, TAJNE KOMPLETY, WLEWKA, ZŁÓG WAPNIOWY, CIAŁO STAŁE, STREFA BUFOROWA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, SEJSMOGRAF, WOJSKO FEDERALNE, GRZEBIEŃ, BIBLIOGRAFIA, SZPETOTA, ZALEWA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, POMALOWANE, HUNTER, BUTLA, KAMIZELKA, SZYKANA, ATREZJA JELITA GRUBEGO, MINORKA, PARTIA, KARAKUŁY, MOLIBDENIAN, BAGAŻ, LIPOLIZA, CERATA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, PIEROŻEK, BROŃ NUKLEARNA, PUŁAP, OPASKA, STACZ, RAMA, MIEJSCE, BALIA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KOPROFAGIA, KOLOROWOŚĆ, POWTÓRKA, OBJAW ZASŁONOWY, BAWOLE OKO, ZŁOCIEŃ, INTERNACJONALIZM, KURACJA UDERZENIOWA, KASZMIR, FASCYNATOR, CAŁKA PIERWSZA, PRAWO MAJĄTKOWE, BURDA, PAJAC, RUBELLIT, PROCES DECYZYJNY, SITKO, SUKCESJA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, KAROTENOID, PIWNICA, TRYMER, KORYTARZ, KATASTROFA, WOJNA DOMOWA, SZESNASTY, CZESKI BŁĄD, ORGAN, KOBIETON, NIECHLUJ, ANEMIA APLASTYCZNA, WŁAŚCIWOŚĆ, KORDONEK, MAKATKA, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, CHÓR, PRZECINARKA, DYWDYK, MAKINTOSZ, STATYSTYKA, LOBELIA, NIESZPUŁKA, TANIEC, UNISONO, WILK, KAPISZON, NIEDOJRZAŁOŚĆ, TUBULOPATIA, MARMURKOWANIE, KOMPRADOR, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ŻYTO, GMINA GÓRNICZA, ORBITA BIEGUNOWA, ZATYŁ, ROZPRUWACZ, DANIE CZARNEJ POLEWKI, FUNKCJA, HUBA, TERMINAL PASAŻERSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ, ODCHYŁ, KANADYJKA, KONIEC, KSIĘGA, TROLL, ALKOHOL ROLNICZY, CZEREŚNIA, BIOGEN, PLAKIETA, EUPARKERIA, TECZKA, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, PASSACAGLIA, OKRĄGŁOŚĆ, RĄCZNIK, KASZKIET, LEPILEMUROWATE, SCENKA, SKÓRZAK, MAKARONIARZ, MAJDAN, DYPTYK KONSULARNY, PRODUCENT, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KREWNIAK, TRINIA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, ESTRAGON, PROPAROKSYTON, FORT, AKERMAN, PATYCZAK, PASTORALE, ZEBROID, MIĘSISTOŚĆ, WAGNER, PADAŁKA, NIHILIZM, ŚRODEK KARNY, LEK CYTOSTATYCZNY, WYPIS ŹRÓDŁOWY, BADACZ POLARNY, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, GANC EGAL, PNEUMATOLIZA, KLASA, STROIK, FASETA, DYWIZJON RAKIETOWY, STRONA INTERNETOWA, STOMIA, PRĄD, OBCHÓD, POWŁOKA, DZIEWIĘTNASTKA, RÓG, MEDIATOR, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, TRANZYT, JEZIORO RELIKTOWE, CIEPLICA, CZUJKA, BUŁGARSKI, PROSEKTORIUM, GOŁOBORZE, SUBLIMAT, GRZYB, KONTROLA SKARBOWA, WEWNĘTRZNY, NISKOROSŁOŚĆ, ODPOWIEDŹ, NIEGOSPODARNOŚĆ, SPULCHNIACZ, PRĄD BŁĄDZĄCY, GODZINA, MIEJSCE KULTU, BASILEUS, PROFIL KAUZALNY, PEYOTL, ZAAWANSOWANIE, REDUKCJA, NANSUK, SKLEPIENIE ŻEBROWE, STORYTELLING, DRAPACZ, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PIEPRZ MNISI, ALARM POŻAROWY, BI, WERSYFIKACJA, MIECHERA, BONET, PULPETY, CIUPAGA, GAZ GENERATOROWY, GLIKOLIPID, RUGI, ŚLUZA WAŁOWA, ARSENAŁ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, DWUDZIESTY PIĄTY, PAPROĆ DRZEWIASTA, WAGA, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, PRAWO ZATRZYMANIA, BRIK, GOTHIC METAL, KIFOZA PIERSIOWA, FUNT-SIŁA, WARTOŚĆ MODALNA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, AEROZOL, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, KOSMETYK KOLOROWY, DESZCZ, FRAZA, IMPLIKATURA, WODZIK, FUTERKO, MAGNEZJA, ŻABUTI CZARNY, PATROLOWIEC, DEPOLARYZATOR, LIGATURA, LICZARKA BANKNOTÓW, PATENA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, KOSZTORYS INWESTORSKI, MAKINTOSZ, TROPIK, APARAT SZPARKOWY, JĘZYK SZTUCZNY, SORDES, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, KAPRYS, WZÓR CHEMICZNY, DOMEK DLA LALEK, BEANIA, DACHÓWKA, WDZIĘK, OZONEK, KOMORA, WELWET, PRÓBKA, MŁOTEK, RESTRYKCJA, WYWIAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.531 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: metal lub inna substancja dodana w niewielkich ilościach do stopu w celach modyfikacji pewnych jego charakterystyk, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METAL LUB INNA SUBSTANCJA DODANA W NIEWIELKICH ILOŚCIACH DO STOPU W CELACH MODYFIKACJI PEWNYCH JEGO CHARAKTERYSTYK to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dodatek stopowy, metal lub inna substancja dodana w niewielkich ilościach do stopu w celach modyfikacji pewnych jego charakterystyk (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DODATEK STOPOWY
metal lub inna substancja dodana w niewielkich ilościach do stopu w celach modyfikacji pewnych jego charakterystyk (na 14 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x