PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY BEZ JEDYNKI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ ZBIÓR FUNKCJI CIĄGŁYCH, O WARTOŚCIACH ZESPOLONYCH LUB RZECZYWISTYCH, OKREŚLONYCH NA PRZEDZIALE OD ZERA DO NIESKOŃCZONOŚCI, Z DZIAŁANIAMI DODAWANIA I SPLATANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO to:

pierścień przemienny bez jedynki, na który składa się zbiór funkcji ciągłych, o wartościach zespolonych lub rzeczywistych, określonych na przedziale od zera do nieskończoności, z działaniami dodawania i splatania (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY BEZ JEDYNKI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ ZBIÓR FUNKCJI CIĄGŁYCH, O WARTOŚCIACH ZESPOLONYCH LUB RZECZYWISTYCH, OKREŚLONYCH NA PRZEDZIALE OD ZERA DO NIESKOŃCZONOŚCI, Z DZIAŁANIAMI DODAWANIA I SPLATANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.299

EOZYNOCYT, OŻYWIENIEC, STANCA, BORZEŚLAD ZWISŁY, WIĄZADŁO, WIELKOŚĆ, DRUK ROZSTRZELONY, PSYCHOLOGIA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, OGIEŃ KRZYŻOWY, KACZKA, PÓŁŚWIATEK, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, CZĘŚĆ, GORĄCZKA ZŁOTA, SZKOCKI, NARCIARZ DOWOLNY, OPIEKUN, WERSJA REŻYSERSKA, CZARODZIEJ, LIPA, ŚLUZICA, ZAMIENIALNOŚĆ, PLURALIZM, REPERTUAR, KRATKA KSIĘCIA WALII, GALÓWKA, SER, PRAWA MIEJSKIE, GAL, ANALIZA KONKURENCJI, MOC ZNAMIONOWA, MAŹNICA, TAPIR GÓRSKI, SSAK, PROSTAK, CIĘGNO KOTWICZE, STACJA REDUKCYJNA, AGENT, CZYŚCIOSZKA, FIRMÓWKA, FAKSYMILE, APELANT, RATOWNICTWO GÓRNICZE, PIKIETA, ARCCOSEC, EDYTOR, GOLEC, POŻYTECZNOŚĆ, EGZEMPLARZ SYGNALNY, ARCUS SECANS, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, SAGA, RÓG, OZDOBNICA WIĘKSZA, CENOBIORCA, MONOPOL, SKUTER, MŁAK, UROBEK, OBUDOWA, EDUKATOR, UCHWYT ŚLIZGOWY, TARPAN, MAJKA, JEZIORO DRUMLINOWE, REPREZENTACJA, SKATING, SZWEDZKI, WOREK REZONANSOWY, TRAJEKTORIA, KABOTYN, KOŚĆ CZOŁOWA, ROZŁOGI, INOKULACJA, PERYFERYJNOŚĆ, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, OCZOJEBKA, PIERÓG, NADPŁYNNOŚĆ, BITNOŚĆ, CAR, OKUPACJA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, APLIKACJA ADWOKACKA, CYTOWALNOŚĆ, WSTĘŻNIAKI, PŁUG KOLEŚNY, CEMENTOWE BUTY, WYGON, JEDENASTKA, KASTA, PRZEBITKA, MECHANIZM KIEROWNICZY, MECHANIKA TEORETYCZNA, KRAJNIK, ODDANIE, URAZ PSYCHICZNY, LIGAWA, CIASNOTA, KORELACJA ELEKTRONOWA, PION, KILOMETR ZEROWY, STALNICA, OLEJ, KURTYNA, RÓŻNOPAZURKOWCE, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, KARDYNAŁ, USZTYWNIACZ, GRUBOŚĆ, LEŚNIK, PAMIĘĆ BUFOROWA, EWOLUCJONIZM, EDAMMER, WINYLEUM, OSTENTACYJNOŚĆ, OZONEK, MARSZ, MELODIA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, SYSTEMATYKA, KLUCZ, RINFORZANDO, KANDYZ, POLSKOŚĆ, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, KUKLIK SZKARŁATNY, KOŁNIERZ, KOLKA, HABANERA, KOZIARZ, BUSINESSWOMAN, MAJÓWKA, KOGNITYWIZM, PODPINKA, DOKTOR, POLONEZ, PRODUKT UBOCZNY, STYMULATOR, ARENGA, WICEADMIRAŁ, BLUES, PROSIĘ, ŁATKA, OBJĘTOŚĆ, ANOMALIA TERMICZNA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, BRZOZA OJCOWSKA, TABU, GNIAZDO NASIENNE, FLUID, STÓŁ GIMNASTYCZNY, POŁOŻNICTWO, OKRĘT DOZOROWY, WEDETA, DARMOCHA, KONNICA, ANGIELSKOŚĆ, SŁUŻKA, WIZJONER, TEKA REDAKCYJNA, UZBRAJANIE SIĘ, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, KARA, FIRMAMENT, OBCHÓD, KRÓTKOSZ SZORSTKI, VERTIKAL, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KOZAK, PŁÓCIENNICA, OBRAZ, SOCZEWICA, FIGURA SŁÓW, TENOR DRAMATYCZNY, POJEDYNEK, OSPOWATOŚĆ, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, PIESZEK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KOLOROWOŚĆ, AUTYZM DZIECIĘCY, PŁOTEK, DOWÓD ONTOLOGICZNY, OWOC RZEKOMY, TRYSKAWKA, ZALANIE SIĘ, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, SZMIDT, PARTER, FUZJA POZIOMA, KASZKIET, SKRYBA, ADŻAPSANDALI, CIASTO, JANUSZ, ZAKOLE, ROŚLINA KOPALNA, GAŁĄŹ, LIST ZASTAWNY, KOŁTRYNA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, SOFCIK, MAKSYMALIZM, WAGON TAROWY, JOSE, FIGURA GEOMETRYCZNA, PANDA, FIZYKA, JAMS, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, ZBIOREK, CEREMONIAŁ, RZEKA ROZTOKOWA, ALTERNATA, NIHILIZM, PIONIER, BATERIA GALWANICZNA, DIAPSYDY, DIODKA, STACZ, PSEUDOPAŁANKOWATE, ŚLAD, PROCES TECHNOLOGICZNY, MINISTRANT KSIĘGI, DNI OTWARTE, PRYWATNOŚĆ, TRANSWESTYTKA, REAKCJA SPRAWCZA, DYSTRYKT, BARSZCZ, BRYANT, ETANERCEPT, RUMUŃSKI, DZIDZIA-PIERNIK, ANAMNEZA, JAPONKA, ZGNICIE, NARAMIENNIK, KWAS BURSZTYNOWY, OSTATNIE PODRYGI, ASTERYZM, MANIERYZM, CIASTKO, KASETKA, ŻEGLUGA, ZANIK MIĘŚNIOWY, TANGO ARGENTYŃSKIE, POZER, MUŚLIN, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KOSZYK, ASZKENAZYJKA, FACET, WĘZEŁ ZWYKŁY, KREOL, MONOLOG WEWNĘTRZNY, KALENDARZ, ŻELAZNE PŁUCO, ZAGRYWKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, UPADEK, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, CZŁON OKREŚLAJĄCY, MYSZ, PARWENIUSZ, PYSZCZEK, BĘBEN TAKTOWY, WIECZERNIK, ZBIORNIK, DZIEDZICZENIE, ŻABOT, BROKAT, NAWA, ZWIAD, ŁUSKA, PŁYWACZEK, KOMITET TECHNICZNY, SCENA, CHINON, OFIERSKI, FAJTNIĘCIE, ZAZNAJOMIENIE, NIESPIESZNOŚĆ, PORZĄDEK DORYCKI, NACZYNIE WIEŃCOWE, KRUŻ, BALDACHIM, DZIECINNOŚĆ, RADŁO, RYBOJASZCZURY, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, OPCJA WALUTOWA, SYSTEM PRZYPOROWY, ZBOCZENICA, ?OŁATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.299 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY BEZ JEDYNKI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ ZBIÓR FUNKCJI CIĄGŁYCH, O WARTOŚCIACH ZESPOLONYCH LUB RZECZYWISTYCH, OKREŚLONYCH NA PRZEDZIALE OD ZERA DO NIESKOŃCZONOŚCI, Z DZIAŁANIAMI DODAWANIA I SPLATANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY BEZ JEDYNKI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ ZBIÓR FUNKCJI CIĄGŁYCH, O WARTOŚCIACH ZESPOLONYCH LUB RZECZYWISTYCH, OKREŚLONYCH NA PRZEDZIALE OD ZERA DO NIESKOŃCZONOŚCI, Z DZIAŁANIAMI DODAWANIA I SPLATANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO pierścień przemienny bez jedynki, na który składa się zbiór funkcji ciągłych, o wartościach zespolonych lub rzeczywistych, określonych na przedziale od zera do nieskończoności, z działaniami dodawania i splatania (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO
pierścień przemienny bez jedynki, na który składa się zbiór funkcji ciągłych, o wartościach zespolonych lub rzeczywistych, określonych na przedziale od zera do nieskończoności, z działaniami dodawania i splatania (na 22 lit.).

Oprócz PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY BEZ JEDYNKI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ ZBIÓR FUNKCJI CIĄGŁYCH, O WARTOŚCIACH ZESPOLONYCH LUB RZECZYWISTYCH, OKREŚLONYCH NA PRZEDZIALE OD ZERA DO NIESKOŃCZONOŚCI, Z DZIAŁANIAMI DODAWANIA I SPLATANIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY BEZ JEDYNKI, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ ZBIÓR FUNKCJI CIĄGŁYCH, O WARTOŚCIACH ZESPOLONYCH LUB RZECZYWISTYCH, OKREŚLONYCH NA PRZEDZIALE OD ZERA DO NIESKOŃCZONOŚCI, Z DZIAŁANIAMI DODAWANIA I SPLATANIA. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x