CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - CIAŁO OBCE, TWÓR BIOLOGICZNY LUB MIKROORGANIZM WYWOŁUJĄCY CHOROBĘ U DANEGO ORGANIZMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PATOGEN to:

czynnik chorobotwórczy - ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - CIAŁO OBCE, TWÓR BIOLOGICZNY LUB MIKROORGANIZM WYWOŁUJĄCY CHOROBĘ U DANEGO ORGANIZMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.197

DYSHARMONIA, PRZĘDZA, ŚCIEKI KOMUNALNE, UNDEAD, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, PIWONIA, GATUNEK ZAWLECZONY, KOTONINA, WYGASZACZ, EKSPLOATACJA, OBIEG, POGROMCA, PAKLON, OPCJA BARIEROWA, SUMAK, TOUROPERATOR, TWIERDZENIE RAMSEYA, SŁOBODA, BOKÓWKA, DENAT , GROTESKA, INSULINOOPORNOŚĆ, PLUSKWIAK WODNY, SALCESON, JON KOMPLEKSOWY, POLEWKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KASZKIET, ALKID, K.K, ANKIETA PERSONALNA, PION ŻYROSKOPOWY, PAZUR, DZIABKA, DANIE ARBUZA, BASEN, INFORMATYK, MAGNES, KUSAK, ANITA, BLIŹNIACZOŚĆ, CUDOTWÓR, ODDZIAŁ WYDZIELONY, CHOROBA ROŚLINNA, TWIERDZENIE CEVY, ALARM SZALUPOWY, ODPŁYW, TERAPIA, EUTEKTYKA, CISZA PRZED BURZĄ, MROK, KADŹ, DEKORTYKACJA, SĘK, RACJA, LINIA DEMARKACYJNA, WINIAN, STATYW, BALDACHIM, BUGAJ, ZARODEK, KOMA, WYWROTKA, GRANAT, EMALIA, WPŁATA, CHOINKOWOŚĆ, ROTMISTRZ, BOMBA LOTNICZA, WAGON, PODWOZIE, WINIETA, DYFUZJA, GRUSZKA, MIĘDLARKA, PUSZEK, KAMYCZEK USZNY, BULGOTNIK KĄPIELOWY, SZMATA, ZARAZEK, ŚWIETLIK, ŻÓŁW MALOWANY, MARTWIAK, PRYSZNIC, WIATROWNICA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, ZATROSKANIE, DWÓJECZKA, BELA, OKNO, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, RPG, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ELKI, LAWABO, MANIPULATOR, RASOWOŚĆ, PAS DROGI GRANICZNEJ, ARCHIKONFRATERNIA, SYMPOZJON, KONFRONTACJA, ABNEGATKA, HYDROFOR, KAWALERIA, ALFABET PALCOWY, DWORZANIN, ANGORA, UJŚCIE, PISTOLET, DWÓJKA, STOPA ZWROTU, ZAGRYWKA, PALIWO GAZOWE, ACEFALIA, KORKOCIĄG, CAMPUS, STYLO, NOOBEK, WYDRA, KRWOTOK, GALERIA, ETOLA, SENSOR, PRZEWÓD RATUNKOWY, ŚMIECH, BIEGUN, ŁONO, DOMENA MAGNETYCZNA, LB, CHWYTNIK, TEST, KĘPA, STOŁP, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, LUNETA, MUZYKA, GERMANIZACJA, SONG, TWÓR SIATKOWATY, ABSYDA, PRZECIER, INDEKS, POŁOŻENIE, DWORAK, ANTRYKOT, WNĘTRZE, HEMOSTAZA, NIBYPESTKOWIEC, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, DUMPING, ZATOKA, NANSUK, FIRMA-WYDMUSZKA, NIEŻYCIOWOŚĆ, KAPSLA, BARWY PAŃSTWOWE, PLATFORMÓWKA, NIEREGULARNOŚĆ, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, DRAPACZ, REJESTR, MAKRON, EDYCJA, PÓŁGOLF, KET, IDIOFON, AFERALNOŚĆ, ATLAS NIEBA, WEŁNA, PRZEPŁYW, ŻYDOSTWO, HOMOZYGOTA RECESYWNA, SPECJACJA, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, PANNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, FLUID, REGENERACJA, DYPTYK, ZŁOŻE, ZAOPATRZENIE, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, REWERS, DECEPCJA, OCHRONA, ROKOWANIA ZBIOROWE, SZCZĘK ORĘŻA, TAJNE KOMPLETY, KŁAK, KATALIZA, TRENING, DOM JEDNORODZINNY, EKSPANDER, POWÓD, GLORIETA, PEREŁKA, CASTING, ZIARNKO, FILTR CYFROWY, JEZIORO DRUMLINOWE, MARKIZETA, KANALIZACJA KABLOWA, DIWA, PŁATNIK, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, NIEDOŻYWIANIE, ZAPIS, INFIMUM, LICZNIK OBROTÓW, GRZYBIARZ, WYRĘBA, NERWICA WEGETATYWNA, MONITOR, PRZEDJĄDRZE, OBŁOK SREBRZYSTY, ALT, BIOLOGIA, BULLA, PIEROGI, RESIDUUM, POBYT STAŁY, ALARM, MANSZETA, SZARPIE, URAN, PYTANIE, OKRES INTERGLACJALNY, DZIEWKA, RENESANSOWOŚĆ, PODZBIÓR, SPÓD, PAPIER WELINOWY, SPLOT RAMIENNY, STEREOTYPIA, TRZYMADŁO, SKWAPLIWOŚĆ, EKRAN, ZGORZEL, PODSADNIK KULISTY, ZAWIESIE, UNIFORM, OPARCIE, ENERGOELEKTRYK, AKCJA, FASOLKA PO BRETOŃSKU, ŁUPACZKA, NIEWAŻNOŚĆ, FORT, TIPI, UKŁAD ELEKTRONICZNY, PLECIONKA, FAJECZKA, POMYLENIEC, POŁAĆ, ZAWORA, KUMULACJA, DOSTOJEŃSTWO, ODPÓR, GOLEC, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, POMOST, CUKRZYCA, KONSTABL, CZTEROKROTNOŚĆ, CZAPKA WĘGIERSKA, HIERARCHIA, KLER, OCZKO, STATYWIK, ARAMEIZM, RACJONALIZM, SPARING, KRĄGŁOŚĆ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, BEDŁKA, POSEŁ, SKORUPA, RÓWNINA SANDROWA, GATUNEK PARASOLOWY, ZAŁATWIANIE, PŁYWACZ, JARZĘBINÓWKA, WIDŁAK, GLONY ZŁOCISTE, LEKKOZBROJNY, KOŁKOWNICA, BLINDAŻ, AKSAMIT, DEMOBILIZACJA, S/Y, EWALUACJA EX-POST, AKCENCIK, LETARG, ADIDAS, AUSZPIK, TERYNA, HUTNIK, BŁONA MIĘŚNIOWA, WYRÓB TYTONIOWY, ?UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.197 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - CIAŁO OBCE, TWÓR BIOLOGICZNY LUB MIKROORGANIZM WYWOŁUJĄCY CHOROBĘ U DANEGO ORGANIZMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - CIAŁO OBCE, TWÓR BIOLOGICZNY LUB MIKROORGANIZM WYWOŁUJĄCY CHOROBĘ U DANEGO ORGANIZMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PATOGEN czynnik chorobotwórczy - ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PATOGEN
czynnik chorobotwórczy - ciało obce, twór biologiczny lub mikroorganizm wywołujący chorobę u danego organizmu (na 7 lit.).

Oprócz CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - CIAŁO OBCE, TWÓR BIOLOGICZNY LUB MIKROORGANIZM WYWOŁUJĄCY CHOROBĘ U DANEGO ORGANIZMU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZYNNIK CHOROBOTWÓRCZY - CIAŁO OBCE, TWÓR BIOLOGICZNY LUB MIKROORGANIZM WYWOŁUJĄCY CHOROBĘ U DANEGO ORGANIZMU. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x