PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARTEFAKT to:

przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARTEFAKT

ARTEFAKT to:

struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w psychologii: niepożądany czynnik, ujawniający się w trakcie badań empirycznych, zniekształcający przedmiot badań; wnoszący do badań coś, co realnie nie istnieje (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w informatyce: wada będąca skutkiem ubocznym zastosowania algorytmów (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w radiologii: cień, echo fałszywe, nieodpowiadające żadnej strukturze anatomicznej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.596

NIEZDOLNOŚĆ, TERYNA, CENZUS MAJĄTKOWY, REDAKTOR NACZELNY, PIRACTWO INTELEKTUALNE, RETARDACJA, UDRĘCZENIE, FIKOŁEK, SERBSKOŚĆ, ZASÓB, PŁAWA SONAROWA, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, BŁOTNIAK, KRUCHTA, AFISZOWANIE SIĘ, GAMA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, FAKT PRAWNY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, POWAŁA, PRZEDMIOT, BOKS GARAŻOWY, STOS, WRZUTA, AKRYL, C, GUMKA, BUTELKA, WCISTEK, HAMERNIA, MONOPARTYJNOŚĆ, AHA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, SY, EFEKT SNOBA, PŁYWACZEK, JUBILER, AFERA, RUCH, IZBA ROZLICZENIOWA, DASZEK, STACJA POSTOJOWA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, FLANELA, TERMOLUMINESCENCJA, HELLEŃSKOŚĆ, ZDARZENIE LOSOWE, KIWI, TROP, ANGLEZ, POCHODZENIE, KARTANA, SOLIDARNOŚĆ, ODWYKÓWKA, PŁYTA, KUMOTERSTWO, KASZKIET, TAŚMA FILMOWA, KUR, NASKÓREK, PUMPERNIKIEL, KWIATUSZEK, ARAK, FOSA, NIERUCHLIWOŚĆ, PANSEKSUALIZM, PRANKO, PASJA, ZŁOTOROST, PUNKT ODNIESIENIA, UDAR, KOSMITA, WIERNOŚĆ, PODEJRZLIWOŚĆ, ALMARIA, PARAROTACYZM, NAPÓJ, GARBNIK, POŚWIST, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WYLICZANKA, KORONKA, ŁUPEK SAPROPELOWY, DOSTAWCA, UZYSK, STARZĘŚLA, NARY, BLACKOUT, KASZTELAN, DZBANEK NA KWIATY, LEASING FINANSOWY, ŁUPEK HUMUSOWY, IZBA, MICHAŁEK, SZTUCIEC, ODSKOK, FIGURA RETORYCZNA, KALETA, HISTORIA, CZYN, SZCZI, GWIAZDKA, KATAR, ANOMALIA UHLA, GLAZURA, KOTWICA, CIS POSPOLITY, POŻYCZKA, DEZABIL, PODUSZKA POWIETRZNA, VIBRATO, GODET, GNIAZDO, SYMPOZJON, AGENT, BOMBA WODOROWA, DYSHARMONIA, AGNOZJA TWARZY, SYNTEZA, OPARCIE, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, OSCYLACJA, KOTYLION, TRYL, KAMIENNE SŁOŃCE, BEK, PIĘTRO, KUCZBAJA, POLAJ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, WARTOŚĆ RYNKOWA, KARB, BAGNO, MAŁPA, BIEG DYSTANSOWY, PRZYRODNIA SIOSTRA, INTERWENCJA, PRZENOSICIEL, AWANTURA, BASILEUS, OTRZEWNA, BUTLA, KLIENT, DŹWIGNIA FINANSOWA, BUTWA, STĄGIEWKA, RÓG, ODRÓBKA, SIOSTRZYCZKA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, SZMACIARZ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, PAPAD, ŚMIECISKO, BOM, STANDARD EMISYJNY, DRYBLAS, SPADOCHRONIARKA, NACJA, HOLK, BODZIEC WARUNKOWY, NOC KAIRU, PLUJKA, PIERWSZA DAMA, OBSERWATOR, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PAŁKA, KEYBORD, PSYCHODELICZNOŚĆ, PRZEDSZKOLE, KONTROLA, WIDMO, KSIĘŻULO, ZACHŁYŚNIĘCIE, PLAMICA, SZTYFT, PLAC APELOWY, ROZDŹWIĘK, PUNKT SPUSTOWY, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, CISZA PRZED BURZĄ, BALDACHIM, AZOLLA KAROLIŃSKA, OBORA DWORSKA, ENTEROKOK, SZTUKA, JEŻOWIEC, PRZEWRÓT, APOLOGETA, TYTOŃ, PROJEKT, SALA, ETERIA, SUWAK, DZIANINA, TŁUSZCZ, CZARKA, CHOREG, TRASA ŚREDNICOWA, PLUSKWIAK WODNY, TRAWA PASTEWNA, IGOR, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, SPÓJNIK ŁĄCZNY, TANTALIT, TOKARKA KŁOWA, JAPONKI, PARTIA, PŁOMYK, PANTOGRAF, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, CHOROBA ZARAŹLIWA, KLUCZ, DEKIELEK, KOALICYJKA, SZPILKA, PRODUKCJA, JER SŁABY, MIEJSCE ŚWIĘTE, PIERÓG KARELSKI, BRZDĄC, SUWNICA, ŁUSZCZAK INDYGO, KASZYCA, ROZWIDLACZ, SAFARI, STAN DEPRESYJNY, DEWALUACJA, LUKA STRATYGRAFICZNA, HALA, PIRAMIDKA, MADZIARSKI, WYSTRÓJ, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, BADANIA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, BRZEMIĘ, OKA, WALENCJA, ZIEMIA NICZYJA, KANCONA, HYDROFON, TRZYMADŁO, WATRUSZKA, HEBAN, NUDZIARZ, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ANTYPATRIOTYZM, KRÓTKOSZ SZORSTKI, KONDYCJONALIZM, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, BASKINA, FACH, KULA, EDYCJA, ZNAK, BIEG, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, SPRAWA, SZKLIWO CERAMICZNE, ZACHWALACZ, CIĘGNIK, EPIGRAF, KOLUMNA, BAZAROWICZ, INTERIOR, SZKARADA, CACKO, OPCJA WALUTOWA, SZARADA, ŻAGIEL, STEROLOTKA, KURANT, ORBITA BIEGUNOWA, KLUZA, LUTNIA, SRACZKA, CHIŃSZCZYZNA, TYMPANON, HUBA ŻÓŁTA, STATUS MATERIALNY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, KIJEK, SEJSMOGRAF, KAPISZON, OGNIWO SREBROWE, CYFOMANDRA, AUTOPARODIA, RYT, WYDZIELINA ORGANIZMU, BOLERO, PAS, WAFELEK, PIEKŁO, KULTURA MATERIALNA, CIĄŻA, WŁADZUCHNA, ?MIĘKISZ SPICHRZOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARTEFAKT przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARTEFAKT
przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x