PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ARTEFAKT to:

przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ARTEFAKT

ARTEFAKT to:

struktura tkanki lub komórki, która powstała w procesie przygotowywania danego preparatu, nieistniejąca faktycznie w żywym organizmie (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w psychologii: niepożądany czynnik, ujawniający się w trakcie badań empirycznych, zniekształcający przedmiot badań; wnoszący do badań coś, co realnie nie istnieje (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w informatyce: wada będąca skutkiem ubocznym zastosowania algorytmów (na 8 lit.)ARTEFAKT to:

w radiologii: cień, echo fałszywe, nieodpowiadające żadnej strukturze anatomicznej (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.596

OBLECH, PUBLIKA, GNOMON, SZPILECZKA, PAJACYK, BISIOR, KOŃCÓWKA, PRZEGUBOWIEC, POTENCJAŁ, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, FALA, TURZYCA, ZDRADLIWOŚĆ, LIPA, PIEC, WCIERKA, KLEDONISMANCJA, KÓŁKORODEK, AWIONETKA, ANATOL, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, EKSTREMOFIL, MILANEZ, FAWORYT, PROSAK, GRZEBIEŃ, LINIA PRZEMIANY, PODUSZKA, ŚLĄSKOŚĆ, NATASZA, PŁYWACZ, KOCZ, PRĘT, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, SATYNA, NIEWAŻNOŚĆ, ROZGRZEWACZ, ŁOWCA GŁÓW, ZAPITA, MUSZKA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, LITOBENTOS, SKRYTKA DEPOZYTOWA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, WAGONIK, MYDELNICZKA, CHINE, OSŁONOWOŚĆ, PERKAL, SZAMBELAN PAPIESKI, TOWARZYSTWO, PRODUKT UBOCZNY, BRYKLA, MUŚLIN, PRZEPOJA, AMORY, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PUNKT ZWROTNY, DIABELSKOŚĆ, MAJÓWKA, PĘCHERZ, PION, CIELICZKA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, CZWORONÓG, PRZYLŻEŃCE, ŚMIECISKO, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, DRAMATURGIA, PIECZEŃ, GRA NA ZWŁOKĘ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, DOM HANDLOWY, ODPRZĘG, WSZARZ, STRÓJ, GAD, MISTRZU, TORU, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KRANÓWKA, ASOCJACJA, STAN, CIAŁO, INDUKTOR, KUŹNICA, SZAFLIK, KARES, CIĘŻAR, ODMIANKA, NÓŻ BOJOWY, NUMEREK, ANODA, GAŁKI, WYKUSZ, GAŁĘZIAK, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, EKLER, REHABILITACJA, BENEDYKCJA, DROGI, ANTYKONCEPCJA, TEREN ZIELONY, AMERYKAŃSKOŚĆ, PLEUSTOFIT, ISKIERNIK, ZBLIŻENIE, OBSZAR WODNY, NACIĄG, ALABASTRON, EMFAZA, ESPADRYLA, MINIATURKA, REZEDA, GŁĘBSZY, FRANCA, PISTACJA, PŁÓD, NADAWCA PUBLICZNY, KURACJA, RACJA, KACENJAMER, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, WYRAZY, KONSERWA, DRZEWOŁAZ JASKRAWOUDY, KONIUNKCJA, PRZYRODA, OPERACJA LOGICZNA, BARETKA, INSTRUMENT MECHANICZNY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ŻUŻEL, RUCH, BABULINKA, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, WERYSTA, ABLACJA LODOWCOWA, CZĘŚĆ ZDANIA, EREKCJA, PRZEKLĘTNIK, CYC, ANNA, FILTR, SKAŁA, AALEN, OSTRY DYŻUR, RINFORZANDO, MATERAC, ŁĄCZNICA, BUGAJ, KAJZER, PRZEŁYKANIE, KLOSZ, STACJA, CYNGLE, ZWORNIK, BŁYSK, TRASZKA GRZEBIENIASTA, TRANSMISJA, BAŃKA, PYLICA ALUMINIOWA, PAROSTATEK, KONTUR MELODYCZNY, PAJĄCZEK, SZMATA, PROMIEŃ, WIELOPIĘTROWIEC, MATERIAŁ, DESZCZOCHRON, CHAŁWA, PRE-PAID, ABSORPCJA, RAJDER, DUPERELE, DWUKROTNOŚĆ, RETUSZ, DŻEMIK, NIESTOSOWNOŚĆ, NICI, RÓJKA, KANU, KUMA, DZIEŁO ŻYCIA, PALCÓWKA, LODOŁAM, EWALUACJA, POMAGIER, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, POWSTANIEC ŚLĄSKI, AKT, KONEW, TATAR, INTERPRETATOR, DŹWIGAR, GŁOWA PAŃSTWA, DŹWIGNIA, PALIWO GAZOWE, ANTEPEDIUM, DNO KWIATOWE, STEROWNIK URZĄDZENIA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, OSPOWATOŚĆ, SUBSTYTUCJA, JARZMO MOSTOWE, KRYZYS KATATYMICZNY, WIATROWNICA, KUCZBAJA, CZWORONÓG, KAWA MIELONA, OBRAZ OPTYCZNY, ŹREBIĘ, ANITA, ZNACZENIE, SONDA, POEMAT HEROICZNY, TERMOLOKATOR, KONSOLA, TRAGICZNOŚĆ, OSA, PILAW, ZAKOŃCZENIE, PERCEPAN, REGULACJA CEN, KOLANO, ZGRZEWKA, PIĘKNOŚĆ, PATROLOWIEC, HASZTAG, CHABANINA, ANKIETA PERSONALNA, EKWILIBRYSTYKA, MAHOŃ, CIERŃ, KORD, DEMOBILIZACJA, JAMRAJ, SEKULARYZACJA, PRZEWIDYWANIE, ODWAŻNIK, PRACE, TROPIK, DRĄŻEK SKRĘTNY, POTĘPICIEL, KOŁNIERZ MARYNARSKI, TONACJA, ŁUPEK ROPNY, STYMULACJA, DUBELTÓWKA, DIAMENT, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, LINUKSIARA, SZMELC, NEON, LIGATURA, SOLIDARYZM, MADAME, ETERYCZNOŚĆ, DROŻNOŚĆ, WARSTWA ABLACYJNA, KANAŁ, GAD, PAMPA, FAŁSZYZM, PUNKT ROSY, ZBIORKOM, ENERGOELEKTRYK, OBRONA STREFOWA, ALERGIA PYŁKOWA, INTERPRETATOR, ŚWIEŻAK, WIRKI, SKARB, KANAŁ LATERALNY, CZOŁO, DOBÓR SZTUCZNY, POŚWIST, SPINKA, SKOPEK, MOŻLIWOŚĆ, CHEMIA, SZEREG, FIGURA, KŁADKA, PREZENT, ZIARNKO, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, ANTABA, TRANSLACJA, DERESZOWATY, APANAŻE, HEL, SENIOR, RUM, REKOMENDACJA, ŻARNIK, ?BAZA LOTNICZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ARTEFAKT przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ARTEFAKT
przedmiot, zdarzenie lub sztuczny wytwór (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR sprawdź również:

przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin ,
Engraulis australis - gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae) ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów; specjalnie wykonana blacha, wprawiana w wibracje poprzez uderzenia młoteczkiem lub pociągnięcia smyczkiem i jednoczesne wyginanie ,
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami ,
ciało parlamentarne niektórych państw ,
generator akustyczny nieposiadający elementów ruchomych (ewentualnie elementy drgające) zamieniający energię strumienia gazu lub cieczy w energię drgań akustycznych ,
(rozruchowy) pręt służący do uruchamiania urządzenia do ciągłego odlewania stali ,
karp gotowany lub duszony polany sosem z migdałami i rodzynkami ,
kolor srebra ,
muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego ,
dział akustyki, który zajmuje się budową narządów mowy i słuchu ,
cecha kultury, człowieka, np. bycie stworzonym na obraz Boga, wykorzystanie obrazków, znaków jako techniki przedstawiania ,
Vorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata) ,
miasto nad Nilem (Egipt) ,
batalion piechoty walczący przeciw oddziałom pancernym ,
himalajski ptak z rodziny bażantowatych ,
wyrodek ,
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością ,
kobieta, która jest wytrwała i waleczna ,
pisarz francuski (1873-1914), dramaty mistyczne, poematy religijne, szkice polityczne i literackie ,
człowiek wybredny, taki, który nie wszystko jada, często krzywi się na jedzenie, odmawia konsumpcji, ma specyficzne przyzwyczajenia żywieniowe ,
odmiana pop-artu charakteryzująca się ukazaniem przedmiotów codziennego użytku w nietypowym, przerysowanym ujęciu oraz zastosowaniem żywych, jaskrawych kolorów ,
obraźliwie o nędzarzu, który grzebie w śmietnikach np. w poszukiwaniu jedzenia ,
ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku ,
litość, miłosierdzie ,
łąkowa bylina z rodziny różowatych o liściach w rozecie i leczniczym zielu i kłączu ,
grupa księży, często z jakiegoś terenu ,
związek chemiczny, sól lub ester kwasu azotowego (HNO3); krystaliczna substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ma silne właściwości utleniające ,
Neuquenraptor - rodzaj dinozaura z rodziny dromeozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady; pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech

Komentarze - PRZEDMIOT, ZDARZENIE LUB SZTUCZNY WYTWÓR. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast